Danh sách địa chỉ Xã Xuất Hoá Thành Phố Bắc Cạn Bắc Cạn

Tìm thấy 30 kết quả (0.0118 giây)


CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN á HưNG YêN TạI TỉNH BắC KạN

Mã số thuế: 0900223288-028

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 24/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ Đoàn Kết - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc ánh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Trần Toản

Mã số thuế: 4700262897

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ Đoàn Kết - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Văn Toản

Điện thoại: N/A


Công Ty CP Sản Xuất, Chế Biến Và Xuất Khẩu Lâm Sản Tracimexco

Mã số thuế: 4700249092

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/05/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Km9 - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Việt

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty TNHH Đài Việt

Mã số thuế: 2600224950-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 16/10/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Tổ Lủng Hoàn - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Lan

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội thuế xã Xuất Hóa

Mã số thuế: 4700236544

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 08/10/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Xã Xuất Hóa - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty CP Quang Minh Finance

Mã số thuế: 4700233423

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/06/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thác Giềng - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hà Thị Lê

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xnk Thành Đạt Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700216259

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 29/11/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dânTân Cư - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Đình Đạt

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Hà Nội Tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 0105029292-009

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Tôn Quốc Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Tư Vấn & Xây Dựng 11-5

Mã số thuế: 4700195457

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/06/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thác Giềng - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lăng Văn Hậu

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi nhánh Tổng Công ty dầu Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 0305795054-038

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 16/06/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, xã Xuất Hóa - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Sản Xuất Và Chế Tạo ô Tô Tracimexco

Mã số thuế: 4700192720

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 28/02/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Km 9 - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quỳnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty cổ phần xi măng Bắc Kạn - DATC

Mã số thuế: 4700189189

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/08/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Suối Viền, xã Xuất Hóa - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Mai Anh Tám

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh nghiệp tư nhân Tiến Mạnh

Mã số thuế: 4700174217

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/04/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thác Giềng, xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty cổ phần Bắc Hoà

Mã số thuế: 4700174094

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/04/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Cư, Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Vũ

Điện thoại: Xem chi tiết


Trung tâm chữa bệnh- GDLĐXH Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700169030

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/03/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP An Hồng Phương

Mã số thuế: 4700164868

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 13/02/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lũng Hoàn - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty trách nhiệm hữu hạn Kinh Bắc

Mã số thuế: 4700162532

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 29/09/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Cư, xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đoàn Vũ Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Kinh Bắc

Mã số thuế: 4700162518

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 28/09/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Cư, Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đoàn Vũ Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi nhánh Hợp tác xã trồng rừng nguyên liệu và chế biến lâm sản Cao Bằng tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 4800166805-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/08/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Hải

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lâm Thổ Sản Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700160510

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Cư - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Lâm Sơn

Mã số thuế: 4700160292

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/03/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Tổ Tân Cư - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Hồng ương

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Thành

Mã số thuế: 4700146964

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/03/2005 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Bản Đồn II - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Ma Hoàng Huynh

Điện thoại: Xem chi tiết


192-194A Ung Văn Khiêm - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

222 Khánh Hội Phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

,

56/10A Bùi Thị Xuân Phường 05 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

90 Cao Thắng Phường 04 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

159 Trần Trọng Cung, Khu dân cư Nam Long - Phường Tân Thuận Đông - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

40, Khóm 10 - Phường 1 - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu

,

Số 100E/1, An Thuận B - Xã Mỹ Thạnh An - Thành phố Bến Tre - Bến Tre

,

Thửa số 85, tờ bản đồ số 59, khu phố 7 - Phường Uyên Hưng - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương

,

ô 22,23, Lô A18, Khu dân cư Thuận Giao - Phường Thuận Giao - TX Thuận An - Bình Dương

,

Số 96, đường Huỳnh Văn Cù, khu 6 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Thửa đất số 1015, tờ bản đồ số 23, khu phố Bình Thuận 2 - Phường Thuận Giao - TX Thuận An - Bình Dương

,

82 Hải Phòng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

24 - 26 Lê Hồng Phong - Phường Phước Ninh - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

10- Nguyễn Khoái - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

155/1 Lê Hồng Phong - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

Tổ 20, KP 3 - Phường Long Bình Tân - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

264 Hưng Lợi Đông, xã Long Hưng B - Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp

,

926 Hùng Vương - Thị trấn Chư Sê - Huyện Chư Sê - Gia Lai

,

53 tràng thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Lô 23 N03 khu di dân Đồng Tầu Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 2, phố Lãng Yên - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 37 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 3A Quốc Tử Giám - Phường Văn Chương - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 95 đường Cầu Giấy - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 18 tổ 10 - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Số 9 ngõ Miếu, phố Chợ Khâm Thiên - Phường Khâm Thiên - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 23 ngõ 1, phố Tây Kết - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 98 Định Công Hạ, tổ 16A - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

khối phố Linh Tân - Phường Thạch Linh - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

,

Số 195 Lê Thánh Tông - Phường Máy Chai - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Thôn Trạm Bạc (tại nhà ông Nguyễn Văn Dương) - Xã Lê Lợi - Huyện An Dương - Hải Phòng

,

Số 5A/35/56 Phương Lưu - Phường Vạn Mỹ - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Thôn Trưng Vương - Xã Tân Châu - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên

,

Thôn Cao, xã Bảo Khê - Thành phố Hưng yên - Hưng Yên

,

Số 663/10 đường Mạc Cửu - Phường Vĩnh Quang - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

,

Số 82 đường Nguyễn Thiện Thuật - Phường Rạch Sỏi - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

,

Số 247B, Lê Duẩn, phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Số 169 Tôn Thất Thuyết, khu phố 3 - Phường 5 - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị

,

P Bắc Sơn - Phường Bắc Sơn - Thị xã Sầm Sơn - Thanh Hoá

,

Xã Quảng Phong - Huyện Quảng Xương - Thanh Hoá

,

276 Bình Giã - Phường Nguyễn An Ninh - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

81A Hoàng Văn Hòe - Phường Tân Quý - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

229 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3 - Phường Tăng Nhơn Phú B - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

176 Cộng Hòa - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

Số 4 Nguyễn Thái Bình - Phường 4 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

159/11 Phạm Thế Hiển - Phường 3 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

100/28 Đường Cô Bắc - Phường Cô Giang - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

73A/3 Hoàng Đạo Thúy (Hương Lộ 8 Cũ) Xã An Phú Tây - Xã An Phú Tây - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

16G Đường số 37, Khu phố 7 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

Tầng 11, Tòa nhà Robot, 308C Điện Biên Phủ - Phường 04 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,
Dich vu cam do