Danh sách địa chỉ Xã Xuất Hoá Thành Phố Bắc Cạn Bắc Cạn

Tìm thấy 30 kết quả (0.0066 giây)


CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN á HưNG YêN TạI TỉNH BắC KạN

Mã số thuế: 0900223288-028

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 24/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ Đoàn Kết - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc ánh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Trần Toản

Mã số thuế: 4700262897

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ Đoàn Kết - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Văn Toản

Điện thoại: N/A


Công Ty CP Sản Xuất, Chế Biến Và Xuất Khẩu Lâm Sản Tracimexco

Mã số thuế: 4700249092

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/05/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Km9 - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Việt

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty TNHH Đài Việt

Mã số thuế: 2600224950-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 16/10/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Tổ Lủng Hoàn - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Lan

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội thuế xã Xuất Hóa

Mã số thuế: 4700236544

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 08/10/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Xã Xuất Hóa - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty CP Quang Minh Finance

Mã số thuế: 4700233423

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/06/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thác Giềng - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hà Thị Lê

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xnk Thành Đạt Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700216259

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 29/11/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dânTân Cư - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Đình Đạt

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Hà Nội Tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 0105029292-009

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Tôn Quốc Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Tư Vấn & Xây Dựng 11-5

Mã số thuế: 4700195457

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/06/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thác Giềng - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lăng Văn Hậu

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi nhánh Tổng Công ty dầu Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 0305795054-038

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 16/06/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, xã Xuất Hóa - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Sản Xuất Và Chế Tạo ô Tô Tracimexco

Mã số thuế: 4700192720

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 28/02/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Km 9 - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quỳnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty cổ phần xi măng Bắc Kạn - DATC

Mã số thuế: 4700189189

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/08/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Suối Viền, xã Xuất Hóa - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Mai Anh Tám

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh nghiệp tư nhân Tiến Mạnh

Mã số thuế: 4700174217

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/04/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thác Giềng, xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty cổ phần Bắc Hoà

Mã số thuế: 4700174094

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/04/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Cư, Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Vũ

Điện thoại: Xem chi tiết


Trung tâm chữa bệnh- GDLĐXH Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700169030

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/03/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP An Hồng Phương

Mã số thuế: 4700164868

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 13/02/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lũng Hoàn - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty trách nhiệm hữu hạn Kinh Bắc

Mã số thuế: 4700162532

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 29/09/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Cư, xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đoàn Vũ Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Kinh Bắc

Mã số thuế: 4700162518

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 28/09/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Cư, Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đoàn Vũ Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi nhánh Hợp tác xã trồng rừng nguyên liệu và chế biến lâm sản Cao Bằng tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 4800166805-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/08/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Hải

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lâm Thổ Sản Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700160510

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Cư - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Lâm Sơn

Mã số thuế: 4700160292

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/03/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Tổ Tân Cư - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Hồng ương

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Thành

Mã số thuế: 4700146964

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/03/2005 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Bản Đồn II - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Ma Hoàng Huynh

Điện thoại: Xem chi tiết


181 Trần Bình Trọng Phường 03 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

51/24 Cao Thắng - Phường 03 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

43/20 Cộng Hòa - Phường 4 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

Xà lan AG12869, ấp Bình Đông I - Xã Bình Thạnh Đông - Huyện Phú Tân - An Giang

,

Thị trấn Ba Tri - Huyện Ba Tri - Bến Tre

,

Phạm Ngọc Tòng, KP6 - Thị trấn Ba Tri - Huyện Ba Tri - Bến Tre

,

ấp Sa Thêm - Xã Long Nguyên - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

,

Xã Bù Gia Mập - Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước

,

257 Lê Hồng Phong, K7, P8 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

,

K1, TT Trần Văn Thời - Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau

,

16P1 KDC Bửu Hòa Đường Nguyễn Thị Tồn - Phường Bửu Hòa - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Đường 3/2, ấp Trà Cổ - Xã Bình Minh - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai

,

Tổ 13, ấp Bình Thành 2, Thị trấn Lấp Vò - Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp

,

18 Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 20 Ngõ Thái Thịnh II - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Tổ 53 đường La Thành, Phường Quang Trung, - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội

,

Km2 đường Phạn Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp - Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

,

số 1, tổ 8 - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Số 16, ngách 62, đường Hoàng Như Tiếp - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Sô 16K, ngách 41/16 phố Bùi Xương Trạch - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

(Hiệu chỉnh lần 1) tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Tổ dân p - Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

,

Số 379 - Thị trấn Văn Giang - Huyện Văn Giang - Hưng Yên

,

20 KP Từ Liêm 3 - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

,

Tổ 18 - Thị trấn Xuân Trường - Huyện Xuân Trường - Nam Định

,

Khu phố 2 - Tấn Tài - TP. Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

,

358 đường 21 tháng 8 - TP. Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

,

Thôn Mỹ Tường 2 - Xã Nhơn Hải - Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận

,

Thôn Tây Yên, đường Trung Long - Xã Long Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

,

412 Nguyễn Văn Linh - TP Tuy Hoà - Phú Yên

,

Tổ 2, khu Hồng Hà - Phường Ninh Dương - Thành phố Móng cái - Quảng Ninh

,

326 B Long Hoà A , Lương Hoà Lạc - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

,

Số nhà 103 Tân Hương - Phường Đông Hương - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá

,

Thôn 7 - Xã Quảng Lưu - Huyện Quảng Xương - Thanh Hoá

,

- Huyện Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

ấp Suối Lê - Xã Tân Lâm - Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

341 Võ Thành Trang Phường 11 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

4 Lô H Phạm Văn Chí Phường 7 - Quận 6 - TP Hồ Chí Minh

,

185 Nguyễn Biểu - Phường 02 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

203 An Dương Vương - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

271/19/12A Quang Trung - Phường 10 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

714B Pham The Hien - Phường 4 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

293 Nguyễn Văn Công - Phường 3 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

49/28/6 Bùi Văn Ngữ, Khu phố 3 - phường Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

324/52 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

Số 20 Cộng Hòa - Phường 4 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

109 Phong Phú - Phường 11 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

81/9 Đường số 2 - Phường 10 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

07 Nguyễn Văn Trỗi - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

47/2/31A Bùi Đình Túy - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

736/121/15 Lê Đức Thọ - Phường 15 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do