Danh sách địa chỉ Xã Xuất Hoá Thành Phố Bắc Cạn Bắc Cạn

Tìm thấy 30 kết quả (0.0087 giây)


CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN á HưNG YêN TạI TỉNH BắC KạN

Mã số thuế: 0900223288-028

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 24/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ Đoàn Kết - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc ánh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Trần Toản

Mã số thuế: 4700262897

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ Đoàn Kết - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Văn Toản

Điện thoại: N/A


Công Ty CP Sản Xuất, Chế Biến Và Xuất Khẩu Lâm Sản Tracimexco

Mã số thuế: 4700249092

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/05/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Km9 - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Việt

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty TNHH Đài Việt

Mã số thuế: 2600224950-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 16/10/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Tổ Lủng Hoàn - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Lan

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội thuế xã Xuất Hóa

Mã số thuế: 4700236544

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 08/10/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Xã Xuất Hóa - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty CP Quang Minh Finance

Mã số thuế: 4700233423

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/06/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thác Giềng - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hà Thị Lê

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xnk Thành Đạt Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700216259

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 29/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dânTân Cư - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Đình Đạt

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Hà Nội Tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 0105029292-009

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Tôn Quốc Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Tư Vấn & Xây Dựng 11-5

Mã số thuế: 4700195457

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/06/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thác Giềng - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lăng Văn Hậu

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi nhánh Tổng Công ty dầu Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 0305795054-038

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 16/06/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, xã Xuất Hóa - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Sản Xuất Và Chế Tạo ô Tô Tracimexco

Mã số thuế: 4700192720

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 28/02/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Km 9 - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quỳnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty cổ phần xi măng Bắc Kạn - DATC

Mã số thuế: 4700189189

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/08/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Suối Viền, xã Xuất Hóa - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Mai Anh Tám

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh nghiệp tư nhân Tiến Mạnh

Mã số thuế: 4700174217

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/04/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thác Giềng, xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty cổ phần Bắc Hoà

Mã số thuế: 4700174094

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/04/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Cư, Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Vũ

Điện thoại: Xem chi tiết


Trung tâm chữa bệnh- GDLĐXH Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700169030

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/03/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP An Hồng Phương

Mã số thuế: 4700164868

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 13/02/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lũng Hoàn - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty trách nhiệm hữu hạn Kinh Bắc

Mã số thuế: 4700162532

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 29/09/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Cư, xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đoàn Vũ Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Kinh Bắc

Mã số thuế: 4700162518

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 28/09/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Cư, Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đoàn Vũ Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi nhánh Hợp tác xã trồng rừng nguyên liệu và chế biến lâm sản Cao Bằng tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 4800166805-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/08/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Hải

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lâm Thổ Sản Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700160510

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Cư - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Lâm Sơn

Mã số thuế: 4700160292

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/03/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Tổ Tân Cư - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Hồng ương

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Thành

Mã số thuế: 4700146964

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/03/2005 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Bản Đồn II - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Ma Hoàng Huynh

Điện thoại: Xem chi tiết


18 Nhiêu Lộc Phường 02 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

1D Đường 882 ấp Tân Điền B Phường Phú Hữu - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

Phòng 603, Lầu 6, Tòa nhà 127 Đinh Tiên Hoàng - Phường 3 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

64 Ngô Đức Kế Phường BN - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 6 Khu phố 6 - phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 210A Trần Hưng Đạo - Thành phố Long Xuyên - An Giang

,

20 Nguyễn Hữu cảnh, Phường Châu Phú A - Thành phố Châu Đốc - An Giang

,

Cụm tiểu thủ công nghiệp & dân cư Tây Huề - Phường Mỹ Hòa - Thành phố Long Xuyên - An Giang

,

369 - Tiểu khu 5 - TT Neo - Huyện Yên Dũng - Bắc Giang

,

Lô 17 - C8 - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang

,

Thôn Tiêu Sơn, xã Tương Giang - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

,

Số 215, đường 30 tháng 4, khu 2 - Phường Phú Thọ - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Kp 1, thị trấn Thác Mơ - Thị xã Phước Long - Bình Phước

,

155A Bùi Thị Trường, P5 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

,

ấp Rạch Chèo, xã Rạch Chèo - Huyện Phú Tân - Cà Mau

,

282 Trưng Nữ Vương - Phường Bình Thuận - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

170 Võ Như Hưng - Phường Khuê Mỹ - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

,

Số 39, đường Phạm Văn Diêu, ấp 3 - Xã Tân Hạnh - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Số 1615/45, KP3 - Phường Thống Nhất - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Thôn Hoà Hiệp - Thị trấn Nhơn Hoà - Huyện Chư Pưh - Gia Lai

,

Số 26, ngách 1, ngõ Toàn Thắng, phố Khâm Thiên - Phường Thổ Quan - Quận Đống đa - Hà Nội

,

40 phố Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Chợ lắp ghép thị trấn - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội

,

P1001, nhà N3A, đường Lê Văn Lương - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Số nhà 18 Ngõ Quan Thổ 1, đường Tôn Đức Thắng - Phường Hàng Bột - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 3A, ngách 39, ngõ 262A Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Nhà số 20, tổ 2 Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Xóm Đức Hương Quang - Xã Đức Lâm - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

,

85A Tô Hiến Thành, Tân Lập - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

Kiốt 5 SVĐ Thiên Trường, Phường Vị Hoàng - Phường Vị Hoàng - Thành phố Nam Định - Nam Định

,

Xóm 9 - Xã Nghĩa Thắng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

,

Số 84 Trần Nhân tông - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh

,

Khu 3 phường Cẩm Thành - Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

,

Tổ 2, khu 2 - Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

,

Đường Trường Chinh, Khu phố 10 - Phường 5 - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị

,

ấp cảng Trần Đề, xã Trung Bình - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

,

31 ấp Long An - Xã Quơn Long - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang

,

Thôn Cò - Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang

,

Thôn Hành Chính - Xã Yên Lâm - Huyện Yên Định - Thanh Hoá

,

Khu Kếu - Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

,

Tổ 11, khu phố Tân Hạnh - Thị trấn Phú Mỹ - Huyện Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

43 Cù Lao - Phường 02 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

Lô F KDC - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

93/16/2A Trần Tấn - Phường Tân Sơn Nhì - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

B.1.4 Cao ốc Phú Hoàng Anh, Số 9 Nguyễn Hữu Thọ - Xã Phước Kiển - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

,

65B Chu Văn An - Phường 26 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

28 Phan Văn Hớn, Tổ 61, Khu phố 35 - phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

242/60 Nguyễn Thiện Thuật - Phường 03 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

95 Nguyễn Công Trứ - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do