Danh sách địa chỉ Xã Thoại Giang Huyện Thoại Sơn An Giang

Tìm thấy 38 kết quả (0.0183 giây)


CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN HOA SEN TạI THOạI SơN - AN GIANG

Mã số thuế: 3700381324-230

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đường tỉnh 943, ấp Trung Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trưởng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Huy Thoại Giang

Mã số thuế: 1602012702

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 19/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Tây Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Trần Huỳnh Duy

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Ba Lá Phong An Giang

Mã số thuế: 1602009192

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 12/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 109, ấp Trung Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Phan Minh Tuấn

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Thủy Lợi Nguyễn Hưởng

Mã số thuế: 1602009033

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 10/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 368, ấp Tây Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưởng

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học A Thoại Giang

Mã số thuế: 1602000016

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 24/01/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tây Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học B Thoại Giang

Mã số thuế: 1601986678

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 05/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Trung Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Trọng Nhân

Mã số thuế: 1601972837

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 19/05/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Trung Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Hồ Văn Trọng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Tiến Thoại Sơn

Mã số thuế: 1601969601

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 13/04/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 289, ấp Bắc Thạnh - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Trần Khai Nguyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Bách Bảo Tại Thoại Sơn

Mã số thuế: 1601934831-001

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 25/11/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp Tây Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Tống Ngọc Khanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Computer T&T

Mã số thuế: 1601910654

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 17/02/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp Tây Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Đằng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng 48

Mã số thuế: 1601909200

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 06/02/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp Trung Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ninh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Hương Thoại Sơn

Mã số thuế: 1601906760

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 13/01/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp Bắc Thạnh - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền Trang

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đức An Thịnh

Mã số thuế: 1601906496

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 13/01/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp Bắc Thạnh - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Phan Thanh Phong

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Tiến Thoại Sơn

Mã số thuế: 1601887557

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 26/08/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp Trung Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hường

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Củi Trấu út Hiền

Mã số thuế: 1601844786

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 27/11/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp Mỹ Giang - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Việt

Điện thoại: N/A


Trung tâm Dân Số - KHHGĐ

Mã số thuế: 1601833833

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 07/09/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp Trung Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhiên Liệu Và Phân Bón Hưng Điền

Mã số thuế: 0309588796-006

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 03/06/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp Mỹ Giang - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thy Mai

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nghiên Cứu Và Sản Xuất Lúa Giống Hạt Vàng Vkt

Mã số thuế: 1601732465

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 01/05/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10, ấp Tây Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Lâm Phước Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Trương Ngọc Lê Trang

Mã số thuế: 1601669573

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 09/03/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp Trung Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Lê Thụy Thảo Trang

Điện thoại: N/A


Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Tây Hoàng Phú

Mã số thuế: 1601638952

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 05/01/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp Tây Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Bích

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Nam Bình Sơn

Mã số thuế: 1601606372

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp Trung Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Bùi Trường Giang

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang - Phân Xưởng Bình Thành

Mã số thuế: 1600230737-043

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 16/12/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp Bình Thành - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Mai Văn Đô

Điện thoại: N/A


519 Điện Biên Phủ - Phường 03 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

33/233G Quang Trung Phường 12 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

Xa lộ Hà Nội - Phường Bình Thắng - TX Dĩ An - Bình Dương

,

Số 336, ấp 1A - Xã Long Nguyên - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

,

Số 679/83, Tổ 83, khu 9 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Số 235 Ngô Gia Tự - Thị Xã An Nhơn - Bình Định

,

ấp 2. xã Tiến Hưng - Xã Tiến Hưng - Thị xã Đồng Xoài - Bình Phước

,

Số 395, đường Lý Thường Kiệt, Khóm 5 - Phường 6 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

,

69 Lê Đình Thám - Phường Hoà Thuận Đông - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

Số 168/5C, tổ 2, KP 1 - Phường An Bình - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Thôn cửa khẩu Lệ Thanh - Xã Ia Dom - Huyện Đức Cơ - Gia Lai

,

Phong Vân Ba Vì - Xã Phong Vân - Huyện Ba Vì - Hà Nội

,

Ngõ 11, khu Cầu Đơ 5 - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Cụm 6, tổ dân phố Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 19,ngõ 12 đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Thôn Phúc Tiến - Xã Bình Yên - Huyện Thạch Thất - Hà Nội

,

Số 42, Ngõ 203, phố Chùa Bộc - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Xóm Trần Phú - Thị trấn Thiên Cầm - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

,

TT Kinh Môn - Huyện Kinh Môn - Hải Dương

,

Thôn Cúc Bồ - Xã Kiến Quốc - Huyện Ninh Giang - Hải Dương

,

Đội 1, thôn Đỗ Thượng - Huyện Thanh Miện - Hải Dương

,

Thôn Nông xá - Xã Tân tiến - Huyện An Dương - Hải Phòng

,

Phường Thịnh Lang - Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình

,

Khu tập thể hạt giao thông Quốc lộ 5A - Thị trấn Bần Yên Nhân - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên

,

Tổ 02, ấp Dương Tơ - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

,

Hẻm Trần Văn Hai, Thôn Kon Tu II - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Kon Tum

,

07 Nguyễn Trung Trực - Phường Tân Lập - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

Ngõ 13, đường Nguyễn Du - Phường Đông Kinh - Thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

,

Thôn 3 - Xã Phù Mỹ - Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng

,

Số 178, thôn 1 - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

,

KCN Hậu cần cảng Tam Hiệp - Xã Tam Hiệp - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

,

Thôn An Kim - Xã Tịnh Giang - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

,

Thôn Trung An, Hải Thái - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

,

176, tổ 33, phường Phan Thiết - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

,

Số 439, đường Trần Hưng Đạo - Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

,

Tổ 13, đường Phú Thái - Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên

,

Số 12/1 ấp Tân Hưng, xã Tân hạnh - Huyện Long Hồ - Vĩnh Long

,

126/5A Đường Số 11 Phường Linh Xuân - Phường Linh Xuân - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

54/4 Đường C1 Phường 13 - Phường 13 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

E2/2 Cư xá 304, Đường D1 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

27/49 Huỳnh Tịnh Của - Phường 08 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

số 149 Dương Đình Hội, khu phố 5 - Phường Phước Long B - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

55B7 Cây Keo, Khu Phố 1, Phường Tam Phú - Phường Tam Phú - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

34/7 Trần Khánh Dư - Phường Tân Định - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

181 Điện Biên Phủ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

51/12 Nguyễn Trãi - Phường 02 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

109/16 Bành Văn Trân - Phường 7 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

341 Nguyễn Trãi - Phường Nguyễn Cư Trinh - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do