Danh sách địa chỉ Xã Thoại Giang Huyện Thoại Sơn An Giang

Tìm thấy 38 kết quả (0.0119 giây)


CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN HOA SEN TạI THOạI SơN - AN GIANG

Mã số thuế: 3700381324-230

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đường tỉnh 943, ấp Trung Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trưởng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Huy Thoại Giang

Mã số thuế: 1602012702

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 19/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Tây Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Trần Huỳnh Duy

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Ba Lá Phong An Giang

Mã số thuế: 1602009192

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 12/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 109, ấp Trung Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Phan Minh Tuấn

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Thủy Lợi Nguyễn Hưởng

Mã số thuế: 1602009033

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 10/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 368, ấp Tây Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưởng

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học A Thoại Giang

Mã số thuế: 1602000016

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 24/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tây Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học B Thoại Giang

Mã số thuế: 1601986678

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 05/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Trung Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Trọng Nhân

Mã số thuế: 1601972837

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 19/05/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp Trung Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Hồ Văn Trọng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Tiến Thoại Sơn

Mã số thuế: 1601969601

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 13/04/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: 289, ấp Bắc Thạnh - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Trần Khai Nguyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Bách Bảo Tại Thoại Sơn

Mã số thuế: 1601934831-001

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 25/11/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp Tây Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Tống Ngọc Khanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Computer T&T

Mã số thuế: 1601910654

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 17/02/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp Tây Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Đằng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng 48

Mã số thuế: 1601909200

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 06/02/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp Trung Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ninh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Hương Thoại Sơn

Mã số thuế: 1601906760

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 13/01/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp Bắc Thạnh - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền Trang

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đức An Thịnh

Mã số thuế: 1601906496

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 13/01/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp Bắc Thạnh - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Phan Thanh Phong

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Tiến Thoại Sơn

Mã số thuế: 1601887557

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 26/08/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp Trung Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hường

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Củi Trấu út Hiền

Mã số thuế: 1601844786

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 27/11/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp Mỹ Giang - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Việt

Điện thoại: N/A


Trung tâm Dân Số - KHHGĐ

Mã số thuế: 1601833833

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 07/09/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp Trung Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhiên Liệu Và Phân Bón Hưng Điền

Mã số thuế: 0309588796-006

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 03/06/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp Mỹ Giang - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thy Mai

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nghiên Cứu Và Sản Xuất Lúa Giống Hạt Vàng Vkt

Mã số thuế: 1601732465

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 01/05/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10, ấp Tây Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Lâm Phước Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Trương Ngọc Lê Trang

Mã số thuế: 1601669573

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 09/03/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp Trung Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Lê Thụy Thảo Trang

Điện thoại: N/A


Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Tây Hoàng Phú

Mã số thuế: 1601638952

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 05/01/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp Tây Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Bích

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Nam Bình Sơn

Mã số thuế: 1601606372

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp Trung Bình - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Bùi Trường Giang

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang - Phân Xưởng Bình Thành

Mã số thuế: 1600230737-043

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 16/12/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ấp Bình Thành - Xã Thoại Giang - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Mai Văn Đô

Điện thoại: N/A


162 Bùi Thị Xuân Phường BT - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

105 Phan Huy Thực - Phường Tân Kiểng - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

119/6D6 Thống Nhất Phường 11 - Phường 11 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

số 09 đường 24B Khu phố 2 - Phường Bình Trị Đông B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

487/18A Lê Quang Định Phường 01 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

(NR Phạm Văn Sỹ) Khu phố Đa Hội - Phường Châu Khê - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

,

107/10 Vĩnh Tiến - Xã Vĩnh Hoà - Huyện Phú Giáo - Bình Dương

,

Số 250A, đường Lý Văn Lâm, khóm 6 - Phường 1 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

,

SN 015, đường Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Cao Bằng

,

27G Lê Hồng Phong- Phường Trà An - Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ

,

171- Lê Lợi - Phường Hải Châu I - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

58 Vũ Miên - Xã Hoà Phước - Huyện Hoà Vang - Đà Nẵng

,

22 Lê Đại Hành - Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

,

Đường Giải Phóng - Huyện Krông Pắk - Đắc Lắc

,

Số 20 đường Nguyễn Duy Trinh - Phường Tân Thành - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

Số 29/3, đường Hồ Tùng Mậu, KP 3 - Phường Xuân Thanh - Thị xã Long khánh - Đồng Nai

,

1914, Quốc lộ 1, ấp 3 - Xã Xuân Tâm - Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai

,

Tổ 1, ấp 2 - Xã Mỹ Hòa - Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp

,

Thôn Đoan Vỹ, Xã Thanh Hải - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

,

Số 66 phố Vọng - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số nhà 6 ngõ 285 đường Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

tầng 2, số 316 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Xã kim nỗ - Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh - Hà Nội

,

Số 97 Bis, Ngõ Yên Ninh, phố Hàng Bún - Phường Quán Thánh - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Số 39, ngõ 165, phố chợ Khâm Thiên - Phường Trung Phụng - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Thôn 3 - Xã Vạn Phúc - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

,

Số nhà 37 phố Thiên Hiền - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Xóm 10 thị trấn Đức Thọ - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

,

Số 108 đường Nguyễn Du - Phường Nguyễn Du - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

,

Số 189 đường Ngô Quyền - Phường Tân Bình - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

,

Số 332, tổ 11, ấp Xẻo Quao - Xã Thuận Hoà - Huyện An Minh - Kiên Giang

,

Số 150 ngõ 98 đường Võ Thị Sáu - Phường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Khối 3 - Thị trấn Diễn Châu - Huyện Diễn Châu - Nghệ An

,

Đường Thăng Long, Khu phố 3 - Phường Phú Thạnh - TP Tuy Hoà - Phú Yên

,

Thôn Trung - Xã Võ Ninh - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

,

Thôn 2 - Xã Thống Nhất - Huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh

,

Xã Vũ Quý - Huyện Kiến Xương - Thái Bình

,

Lô II-8, II-9, Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa - Xã Hòa Phú - Huyện Long Hồ - Vĩnh Long

,

Số 2033, đường Độc Lập - Thị trấn Phú Mỹ - Huyện Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

168/63 Đường D2 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

167 Hoàng Văn Thụ Phường 08 - Phường 08 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

43/22/32 đường số 10 - Phường 8 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

246 Đường Đồng Đen - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

475 Nguyễn Thị Định - Phường Cát Lái - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

25 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Mỹ Hoàng - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

297 Quốc Lộ 1A, Khu phố 6 - Phường Bình Chiểu - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

801/91 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường 26 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

11/7 ấp Đông - Xã Thới Tam Thôn - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

100 Cống Hộp Rạch Bùng Binh - Phường 09 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

73 Ngô Thời Nhiệm - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do