Danh sách địa chỉ Xã Phú Thuận Huyện Thoại Sơn An Giang

Tìm thấy 21 kết quả (0.0041 giây)


DOANH NGHIệP TN KHáNH TRANG AN GIANG

Mã số thuế: 1602016707

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 12/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 024, Tổ 1, ấp Hòa Tây A - Xã Phú Thuận - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Xây Dựng Chín Thắng

Mã số thuế: 1602013022

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 22/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 1713, Quốc lộ 80, Tổ 11, ấp Hòa Tây B - Xã Phú Thuận - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Lê Hữu Lợi

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Thịnh National

Mã số thuế: 1601986822

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 09/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 6, ấp Hòa Tây A - Xã Phú Thuận - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn ựng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thương Mại Tây Nam City

Mã số thuế: 1601986815

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 09/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 26, ấp Kênh Đào - Xã Phú Thuận - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Cao Văn Lê

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Sắc Hồng Khang Siu Siu

Mã số thuế: 1601970043

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 19/04/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu dân cư Kênh Đào, ấp Kênh Đào - Xã Phú Thuận - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Thái Hữu Tiến

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Chí Tam

Mã số thuế: 1601967643

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 23/03/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 1273, Tổ 21, ấp Kinh Đào - Xã Phú Thuận - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chí Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Mỹ Phẩm Phúc Việt

Mã số thuế: 1601916582

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 24/03/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Khu Dân Cư ấp Kênh Đào - Xã Phú Thuận - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Thái Hữu Tài

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Tm - Dv - Xd Thành Phú Hòa

Mã số thuế: 1601891320

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 09/10/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 01, Lô A, ấp Kinh Đào - Xã Phú Thuận - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Võ Văn Năm

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu Học Phú Thuận

Mã số thuế: 1601885863

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 06/08/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Kinh Đào - Xã Phú Thuận - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Hoàng Vũ Thoại Sơn

Mã số thuế: 1601879884

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 12/06/2013 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Số 1550, ấp Hòa Tây B - Xã Phú Thuận - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Huỳnh Hoàng Vũ

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Mai Yến

Mã số thuế: 1601702012

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 29/03/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp Hòa Tây A - Xã Phú Thuận - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Lê Bá Tâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN 5 Mén

Mã số thuế: 1601546959

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 14/09/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp Hòa Tây A - Xã Phú Thuận - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Nước

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Lộc Quí

Mã số thuế: 1800667281

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 09/06/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Số 1615 QL 80, ấp Hòa Tây B - Xã Phú Thuận - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Đặng Hùng Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Phú Thuận

Mã số thuế: 1600903968

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 10/09/2007 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Số 1027, ấp Kinh Đào - Xã Phú Thuận - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Trần Thị Bích Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản Nam Bộ tại An Giang - Trang trại Thuỷ sản

Mã số thuế: 1800655624-001

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 29/05/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: ấp Kênh Đào, xã Phú Thuận - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Nguyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Phú Thuận

Mã số thuế: 1600851283

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 09/10/2006 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn ổn

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Mẫu giáo Phú Thuận

Mã số thuế: 1600811562

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 23/10/2005 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: ấp Kinh Đào, xã Phú Thuận - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


UBND xã Phú Thuận

Mã số thuế: 1600770612

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 22/03/2005 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: ấp Kênh Đào, xã Phú Thuận - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Trường Trung học Cơ sở Phú Thuận

Mã số thuế: 1600729903

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 26/09/2004 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: ấp Kinh Đào, xã Phú Thuận - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu học B Phú Thuận

Mã số thuế: 1600696126

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 27/05/2004 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: ấp Hoà Tây B, xã Phú Thuận - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu học A Phú Thuận

Mã số thuế: 1600373710-017

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 22/02/1999 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: ấp Kinh Đào, xã Phú Thuận - Huyện Thoại Sơn - An Giang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Xí Nghiệp Phân Bón Hoá Sinh ấp 5 Xã Phạm Văn Cội - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

,

145-147 Lý Tự Trọng - Phường Bến Thành - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

109D Phó Đức Chính - Phường Mỹ Bình - Thành phố Long Xuyên - An Giang

,

Xã Lạc Vệ - Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

,

Số 18D3, Nguyễn Thị Định - Xã Phú Hưng - Thành phố Bến Tre - Bến Tre

,

Số 14, Tổ 3, Khu 5, ấp Hóa Nhựt - Xã Tân Vĩnh Hiệp - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương

,

30/29 đường 91B, Phường Hưng Lợi - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

A1-01 đường 05, Khu nhà ở Nam Long - Phường Hưng Thạnh - Quận Cái Răng - Cần Thơ

,

746/29 Trần Cao Vân - Phường Xuân Hà - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

ấp Thiên Bình - Xã Tam Phước - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

648 Quang Trung - Thị xã An Khê - Gia Lai

,

Số 2 ngõ Huyện, phố Lý Quốc Sư, phường Hàng trống - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số 12 phố Gầm Cầu, Đồng Xuân - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Thôn Trí Thuỷ, xã Thuỷ Xuân Tiên - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội

,

Số 1046 đường Láng - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 32, ngõ 72, phố An Dương - Phường Yên Phụ - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Xóm 6 - Xã Đông Dư - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

,

Số 16B phố Hồng Mai - Phường Trương Định - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 4, ngõ 167 Tân Mai - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 110, phố Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Số nhà 2, ngõ 22, đường K1 - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Xóm 9, thôn Đông Thôn - Xã Quốc Tuấn - Huyện Nam Sách - Hải Dương

,

Số 266 Đại lộ Tôn Đức Thắng - Phường Lam sơn - Quận Lê Chân - Hải Phòng

,

Số 68/278 Đà Nẵng - Phường Vạn Mỹ - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Sô 132, ấp Long Hòa A1 - Xã Long Thạnh - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

,

Lê Xá Trung-Phú Lương - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên - Huế

,

Số 87B, ấp Hòa Mỹ - Xã Hòa Hưng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

,

LK N1 Khu đô thị An Viên - Phường Vĩnh Nguyên - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

14 Nguyễn Văn Cừ - Phường 1 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng

,

355C Khu Vực 3 - Huyện Đức Hoà - Long An

,

Số 10/142 Trần Huy Liệu - Phường Văn Miếu - Thành phố Nam Định - Nam Định

,

Khu phố 4, thị trấn Phước Dân - Huyện Ninh Phước - Ninh Thuận

,

135 Phố kiến thiết - Phường Bến gót - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ

,

Thôn 3, xã Nghĩa Dõng - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

,

Khu phố 3 - Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

,

Thị trấn nông trường Mộc châu - Huyện Mộc Châu - Sơn La

,

Bản Nà Xe - Xã Mường Cơi - Huyện Phù Yên - Sơn La

,

Số 790, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 1 - Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh

,

Xã Bình Đức - Huyện Châu Thành - Tiền Giang

,

Xóm Coóc, Xã Hùng Lợi, - Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang

,

1/11 Đường 29, KP3, Phường Tân Kiểng - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

5 Đặng Tất - Phường Tân Định - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

215 Nguyễn Phúc Chu - Phường 15 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

71 Phú Định - Phường 16 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

414 Võ Văn Tần - Phuờng 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

440 Tô Ký, ấp Tam Đông - Xã Thới Tam Thôn - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

Phòng 810, Tầng 8, Tòa nhà Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng - Phường Tân Phú - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

82 Bà Hạt - Phường 09 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao Thành Phố Hồ Chí Minh - Phường Tăng Nhơn Phú B - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

035 Lô S Chung cư Ngô Gia Tự, đường Hoà Hảo - Phường 02 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do