Danh sách địa chỉ Tỉnh Hoà Bình Hòa Bình

Tìm thấy 23 kết quả (0.0066 giây)


Toà án Nhân Dân Tỉnh Hoà Bình

Mã số thuế: 5400320483

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 12/07/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Số 105, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm - Tỉnh Hoà Bình - Hòa Bình

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH dá Granite Yong Sun - Yen Bien - Trung Quốc

Mã số thuế: 5400275752-001

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 14/07/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Rổng Vàng, Rổng Cấm, Lâm Sơn - Tỉnh Hoà Bình - Hòa Bình

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Bưu điện huyện Cao phong

Mã số thuế: 5400100858-012

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 23/01/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: thị trấn Cao phong - Tỉnh Hoà Bình - Hòa Bình

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Đà 7 tại Hoà Bình

Mã số thuế: 5400105091-011

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 24/03/2004 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: Phường Hữu Nghị - Tỉnh Hoà Bình - Hòa Bình

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Xí nghiệp chế biến kinh doanh lương thực tổng hợp Sông Đà

Mã số thuế: 0500426967-007

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 27/07/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: Tổ 16 - phường Phương lâm - Tỉnh Hoà Bình - Hòa Bình

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Xí nghiệp chế biến kinh doanh lương thực tổng hợp Lương Kỳ

Mã số thuế: 0500426967-008

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 12/03/2003 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 8 - Thị trấn Lương sơn - Tỉnh Hoà Bình - Hòa Bình

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Xí nghiệp thiết kế và phục vụ trồng rừng

Mã số thuế: 5400164234-006

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 17/09/2002 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: xã Dân hạ - Tỉnh Hoà Bình - Hòa Bình

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Xí nghiệp chè Lương Sơn

Mã số thuế: 0100103915-010

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 16/06/2002 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn Lương sơn - Tỉnh Hoà Bình - Hòa Bình

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Lâm Trường Lương Sơn

Mã số thuế: 5400164234-002

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 15/04/2002 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: Xóm kẽm - Xã Lâm Sơn - Tỉnh Hoà Bình - Hòa Bình

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty May Xuất Khẩu Sông Đà

Mã số thuế: 0100105870-037

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 07/04/2002 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - Tỉnh Hoà Bình - Hòa Bình

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Xí nghiệp kinh doanh lương thực Tổng hợp Sông Đà

Mã số thuế: 5400107772-011

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 11/10/2001 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: Tổ 16 phường phương lâm - Tỉnh Hoà Bình - Hòa Bình

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Xí nghiệp kinh doanh lương thựcTổnghợp Sông Đà

Mã số thuế: 5400205258-010

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 02/10/2001 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: Tỏ 16 Phường phương lâm - Tỉnh Hoà Bình - Hòa Bình

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi nhánh xây lắp 5 - Công ty xây lắp và VT XD 8 tại HBình

Mã số thuế: 0100104186-002

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 02/10/2001 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: SN 67, Tổ 22, Phường Đồng Tiến - Tỉnh Hoà Bình - Hòa Bình

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng giao dịch điện thoại Di động

Mã số thuế: 0100686209-061

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 11/07/2001 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: Số 137 Đường Cù Chính Lan - Phương lâm - Tỉnh Hoà Bình - Hòa Bình

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty nước giải khát và nước khoáng Hoà bình

Mã số thuế: 5400199893

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 09/05/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: Xã Hạ bì và xã Vĩnh đồng - Tỉnh Hoà Bình - Hòa Bình

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà máy Cơ khí Sông Đà 11

Mã số thuế: 0500313811-005

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 14/11/2000 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: Phường Hữu nghị Thị xã Hoà bình - Tỉnh Hoà Bình - Hòa Bình

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty Sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hoà bình

Mã số thuế: 5400177515

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 12/04/2000 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: Đường Cù chính Lan phường Đồng tiến - Tỉnh Hoà Bình - Hòa Bình

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Phú Điền

Mã số thuế: 5400177480

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 10/04/2000 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: Phường tân thịnh - Tỉnh Hoà Bình - Hòa Bình

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Mã số thuế: 5400164192-001

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 01/12/1998 (Đã được 22 Năm)

Địa chỉ: Phường Tân thịnh - Tỉnh Hoà Bình - Hòa Bình

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Xí nghiệp cơ khí sủa chữa Sông đà 704

Mã số thuế: 5400105091-004

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 01/10/1998 (Đã được 22 Năm)

Địa chỉ: Phường Tân thịnh - Tỉnh Hoà Bình - Hòa Bình

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


cửa hàng công nghẹ phẩm Tân Thịnh

Mã số thuế: 5400100745-003

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 01/10/1998 (Đã được 22 Năm)

Địa chỉ: Phường Tân thịnh - TXHB - Tỉnh Hoà Bình - Hòa Bình

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng công nghệ phẩm - Thị Xã

Mã số thuế: 5400100745-002

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 01/10/1998 (Đã được 22 Năm)

Địa chỉ: Phường phương Lâm - Tỉnh Hoà Bình - Hòa Bình

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Dich vu cam do