Danh sách địa chỉ Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0094 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Thầu Xây Dựng NMWonderful Sài Gòn Electrics KCN Việt Nam Singapore (Cty Taisei Corporation)

Mã số thuế: 0305158175

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/09/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Không nộp tờ khai 3 tháng liên tục CV8099 11/07/2008 - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Điều Hành Cty Atwood Oceanics Pacific Limited

Mã số thuế: 0304238389

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/03/2006 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 332A-11C , 11th Floor Plaza Ampang City Kuala Lumpur - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nigel Richardson

Điện thoại: N/A


Danh sách địa chỉ Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

8 Trưng Nữ Vương Phường 04 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

163/9 Tô Hiến Thành Phường 13 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

59 Lê Thị Bạch Cát Phường 13 - Phường 13 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

Chợ TRi Tôn - Huyện Tri Tôn - An Giang

,

NR Bà Nguyễn Bích Thị, Xóm Núi, Ba Huyện - Phường Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

,

Quốc Lộ 14, tổ 5, khu phố Tân Trà 2 - Phường Tân Bình - Thị xã Đồng Xoài - Bình Phước

,

119 B Bùi Thị Xuân - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

,

36 Đặng Văn Ngữ - Phú Trinh - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

,

Số 03, đường Lưu Tấn Tài - Phường 5 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

,

07 Lạc Long Quân, F7 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

,

174/6A Lê Bình, Phường Hưng Lợi - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

Khu công nghiệp Hưng Phú II - Phường Phú Thứ - Quận Cái Răng - Cần Thơ

,

Thôn Phú Sơn Nam, xã Hoà KHương - Huyện Hoà Vang - Đà Nẵng

,

Tổ 89 - Phường Hoà Minh - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

,

Số 185 đường Nguyễn Thái Bình - Xã Hòa Thắng - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

Số K2/240B, KP 1, Đường Bùi Hữu Nghĩa - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

CX1 - phía Nam cầu Hồng Phú, đường Lê Hoàn - Phường Hai Bà Trưng - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

,

Số 18 Phố Tô Hiến Thành - phường Bùi Thị Xuân - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số1 ngõ 100 phố Sài Đồng phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Số 120B ngõ 1 phố Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 46 đường Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Ngọc Giả, xã Ngọc Hoà - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội

,

Số 12, đường Bà TRiệu - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Số 4B Phó Đức Chính - Phường Ngô Quyền - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội

,

Đội 8, Đình Thôn - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

44B Hàm Long, phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Căn hộ số 2, dãy A, số 43 phố Giảng Võ - Phường Cát Linh - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số nhà 15, ngõ 106, phố Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Tầng 5, tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

17 Kiệt 33 Nguyễn Trường Tộ - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế

,

E4-16 ĐườNG 15B, KHU Đô THị PHú CườNG - Phường An Hòa - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

,

56 Đống Đa - Phường Tân Lập - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

Ngõ 01, đường Phe Dài, khu I - Thị trấn Thất Khê - Huyện Tràng Định - Lạng Sơn

,

Tổ 9 Nam Sơn - Thành phố Tam Điệp - Ninh Bình

,

Tổ 21, ấp Long Thới, xã Long Thành Trung - Huyện Hoà Thành - Tây Ninh

,

C3/22M3 PHạM HùNG ấp 4 - Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

191/2/5 Hồ Học Lãm - Phường An Lạc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

41/22B Đường số 13 - Phường 5 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

Số 21 đường số 7, tổ 8, khu phố 1 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

F2/1G đường Quách Điêu, ấp 6 - Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

C7/32 Phạm Hùng - Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

391/1 Tân Sơn - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

123/38 Phan Văn Hớn - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

94 Đường 8 - Phường Phước Bình - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

385 Trần Hưng Đạo - Phường Cầu Kho - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

83/74 Năm Châu - Phường 11 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

36/48/10/2 Bùi Tư Toàn - Phường An Lạc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

77/51A Nhất Chi Mai - Phường 13 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

183A Nguyễn Văn Đậu - Phường 11 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do