Danh sách địa chỉ Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0047 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Thầu Xây Dựng NMWonderful Sài Gòn Electrics KCN Việt Nam Singapore (Cty Taisei Corporation)

Mã số thuế: 0305158175

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/09/2007 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Không nộp tờ khai 3 tháng liên tục CV8099 11/07/2008 - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Điều Hành Cty Atwood Oceanics Pacific Limited

Mã số thuế: 0304238389

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/03/2006 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 332A-11C , 11th Floor Plaza Ampang City Kuala Lumpur - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nigel Richardson

Điện thoại: N/A


Danh sách địa chỉ Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

92/15 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường 21 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

51 Đinh Tiên Hoàng - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

206/88A Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 21 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

B7/16B ấp 3 Nguyễn Văn Linh Xã Bình Hưng - Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

42 Trần Quốc Thảo Phường 07 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

KCN Quế Võ (khu vực mở rộng) - Xã Phương Liễu - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

,

ĐL Bình Dương, KP4, TT Mỹ Phước - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

,

Số 246E/2, Khu phố 1B - Phường An Phú - TX Thuận An - Bình Dương

,

Căn hộ M32,Block M, Khu C, KĐT Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh - Quận Cái Răng - Cần Thơ

,

Số 36 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hưng Lợi - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

64, Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường An Hội - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

Tầng 20, Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, số 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

Thôn Phước Hậu - Huyện Hoà Vang - Đà Nẵng

,

Lô 10/99 Núi Thành - Phường Hoà Thuận Đông - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

Số 1351/57, Đường Bùi Hữu Nghĩa, ấp Bình Hóa, xã Hóa An - Xã Hóa An - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Số 79, ấp 3 - Xã Hiệp Phước - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai

,

Số 144, Tổ 1, ấp 5 - Xã Long Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai

,

Số 20 ngõ 91 phố Chùa Láng - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 32 Lý Thái Tổ - Phường Lý Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số 143 Hồ Tùng Mậu - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 32 Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Tổ 25 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 100B Đường Ngô Gia Tự - Quận Hải An - Hải Phòng

,

Thôn An dương - Xã An đồng - Huyện An Dương - Hải Phòng

,

Số 54 Đường 208 Thôn Cái tắt - Xã An đồng - Huyện An Dương - Hải Phòng

,

157 Tổ 2 - ấp Thứ 2 - TT Thứ Ba - Huyện An Biên - Kiên Giang

,

Lô số C-08B+C-08C, đường Lý Thái Tổ, KP Lý Thái Tổ - Phường Vĩnh Quang - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

,

ấp 2 - Xã Long Hòa - Huyện Cần Đước - Long An

,

Đông An - Tỉnh Nam Định - Nam Định

,

Xóm 22 - Xã Nghi Trung - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An

,

Số nhà 117 tổ 2, Khu Núi Voi - Thị trấn Phong Châu - Huyện Phù Ninh - Phú Thọ

,

Thôn ARớt - Xã ANông - Xã A Nông - Huyện Tây Giang - Quảng Nam

,

Tân Trung - Huyện Hướng Hoá - Quảng Trị

,

Tổ 12, thị trấn Sông Mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

,

Số 16, đường Cách mạng tháng 8, tổ 5 - Phường Phan Đình Phùng - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên

,

Trường sơn - Thị xã Sầm Sơn - Thanh Hoá

,

Số 34D đường Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

,

Khu Dạ Lợn - Xã Tiền Châu - Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc

,

Số 57/7 Huyền Trân Công Chúa - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

Thôn Vạn Hạnh - Thị trấn Phú Mỹ - Huyện Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

Số 23 đường số 14 - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

35 Đường 47 Phường Bình Thuận - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

71D/9 QL22,KP3 Phường Trung Mỹ Tây - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

283 Lâm Văn Bền - Phường Bình Thuận - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

Phòng 2001A, Tầng 20, Tòa nhà Centec, Số 72-74 Nguyễn Thị Mi - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

2-4-6 Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn - Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

80/6 Tổ 8, ấp Xuân Thới Đông 3 - Xã Xuân T Đông - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

Q28 đường Nguyễn Hữu Hào - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

,

61/6 ấp 3 - Xã Xuân Thới Thượng - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do