Danh sách địa chỉ Phường Sông Cầu Thành Phố Bắc Cạn Bắc Cạn

Tìm thấy 143 kết quả (0.0037 giây)


Công Ty Cổ Phần Trường Xuân Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700264848

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/11/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 129, Tổ 2 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Đinh Du Xuân

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH THươNG MạI LD PHúC LộC

Mã số thuế: 4700263629

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 07/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 11 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Lân

Điện thoại: N/A


CôNG TY Cổ PHầN AN PHáT BắC KạN

Mã số thuế: 4700263428

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 14 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phan Huy Phú

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH ĐầU Tư TIêU DùNG C2C FOODS

Mã số thuế: 4700263403

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 24/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 161, Tổ 11 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Đình Cường

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Long Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700262248

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 26/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Nông Sản Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700262061

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 13/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 72 Tổ 11A - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hà Văn Cường

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Phương Nam Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700261519

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 4 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hà Mạnh Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Viễn Thông A Tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 0301430045-109

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 08/11/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: 52 Võ Nguyên Giáp, Tổ 1 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Huỳnh Việt Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Trần Lụa

Mã số thuế: 4700258883

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/10/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 18 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Thị Lụa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH 66

Mã số thuế: 4700258770

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/10/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Ninh Hồng Phong

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Hải Tiến

Mã số thuế: 4700258837

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/10/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 16 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiền

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Phía Bắc

Mã số thuế: 4700258435

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 24/09/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Đường Cứu Quốc, Tổ 16 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Văn Cảnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Ngân Hải

Mã số thuế: 4700258379

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/09/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 121, tổ 13 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Văn Đức

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ, Vệ Sĩ Asdh3

Mã số thuế: 4700257992

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 19/07/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 43, tổ 12 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hà Đức Son

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Sông Cầu Việt

Mã số thuế: 4700257921

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/07/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thuận

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Mộc Nguyên Lâm

Mã số thuế: 4700257375

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 31/05/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hòa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Vi Trang

Mã số thuế: 4700257209

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 17/05/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 17 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nguyệt Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Hoàng Gia Telecom

Mã số thuế: 4700256974

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 26/04/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 112, tổ 8, đường Đội Kỳ - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Tính

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Xây Dựng 559 Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700256766

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/04/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 15, tổ 11B - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nguyệt

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Thắng Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700256607

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/03/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 18 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Bùi Tất Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Cơ Khí Kiên Hùng

Mã số thuế: 4700256526

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 10/03/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 16 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Kiên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Samuel

Mã số thuế: 4700256477

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/02/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 139 - Đội kỳ, tổ 9 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lò Thị Vân

Điện thoại: Xem chi tiết


230 Nguyễn Thái Bình Phường 12 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

18/I17 Phạm Văn Chiêu Phường 12 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

30/15 Tân Quý - Phường Tân Quý - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

283 Lê Văn Lương Phường Tân Quy - Phường Tân Quy - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 482, đường Ngô Gia Tự - Phường Tiền An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

,

Lái thiêu - TX Thuận An - Bình Dương

,

Thôn Trà Quang, Thị trấn Phù Mỹ - Huyện Phù Mỹ - Bình Định

,

Số nhà 080 tổ 24, phố Bằng Giang - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Cao Bằng

,

70 Lê Văn Hiến - Phường Khuê Mỹ - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

,

Số 09 đường Nguyễn Lương Bằng - Phường Tân Hoà - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

Số 390/4, KP 9 - Phường Tân Phong - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Số nhà 7, phố Trúc Bạch - Phường Trúc Bạch - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Số 34 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên - Phường Điện Biên - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Số 13 ngõ 19 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 21, ngõ 131, đường Hồng Hà - Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Số 43C Vân Hồ 2, Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Tập thể Công ty CP số 4, thôn Tân Xuân - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Cảng Đức Giang, Tổ 18 - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội

,

33 Tây Hồ, Quảng An - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Số 14, ngõ 25, phố Vương Thừa Vũ - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Số nhà 154, Thôn 2 - Xã Song Phương - Huyện Hoài Đức - Hà Nội

,

Tổ dân phố Phú Thứ - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 18, lô M1, khu đô thị Yên Hòa - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số nhà 256 , Đường Nguyễn Xiển - Phường Hạ Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

H7B tổ 18 khu Văn công Quân đội, phố Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Tổ dân phố Thắng lợi - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Thôn Kim Long Thượng - Xã Hoàng Long - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội

,

Số 475 Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Xã Đức Liên - Xã Đức Liên - Huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh

,

Số 14 Ngô Gia Tự - Quận Hải An - Hải Phòng

,

Số 5 Đường Nguyễn Tri Phương - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

,

Số 2/126 Hàng kênh - Phường Hàng Kênh - Quận Lê Chân - Hải Phòng

,

Thôn ĐăkXanh - TT ĐăkGlei - Huyện Đắk Glei - Kon Tum

,

Số 227, đường Ngô Quyền - Phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

,

Số 83, đường Hải Thượng Lãn ông, phố Bắc Thành - Phường Nam Thành - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình

,

Nhà ông Chính, khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

,

Xóm 22 - Xã Nghi Trung - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An

,

719 Lê Thánh Tông - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

Số 76, tổ 48B, khu Diêm Thủy - Phường Cẩm Đông - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

,

Khu phố 1, Thị trấn Cam Lộ - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

,

ấp Lai Hoà A, xã Lai Hoà - Thị Xã Vĩnh Châu - Sóc Trăng

,

Bản Cút, xã Mường Giôn - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

,

Quốc lộ 1A - Phường 4 - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang

,

Thôn Lẻ - Xã Đạo Tú - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

,

Số 16/15/11 Xô Viết Nghệ Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam - Phường Thắng Tam - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

Số 28/1 quốc lộ 51, ấp Phước Thạnh - Huyện Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

20 Đường 28 - Phường Bình Trưng Tây - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

33/13 Trường Sơn - Phường 4 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

552/4 âu Cơ - Phường 10 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

77A Trần Đang - Phường 09 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,
Dich vu cam do