Danh sách địa chỉ Phường Sông Cầu Thành Phố Bắc Cạn Bắc Cạn

Tìm thấy 143 kết quả (0.0041 giây)


Công Ty Cổ Phần Trường Xuân Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700264848

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/11/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 129, Tổ 2 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Đinh Du Xuân

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH THươNG MạI LD PHúC LộC

Mã số thuế: 4700263629

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 07/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 11 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Lân

Điện thoại: N/A


CôNG TY Cổ PHầN AN PHáT BắC KạN

Mã số thuế: 4700263428

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 14 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phan Huy Phú

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH ĐầU Tư TIêU DùNG C2C FOODS

Mã số thuế: 4700263403

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 24/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 161, Tổ 11 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Đình Cường

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Long Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700262248

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 26/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Nông Sản Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700262061

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 13/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 72 Tổ 11A - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hà Văn Cường

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Phương Nam Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700261519

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 4 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hà Mạnh Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Viễn Thông A Tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 0301430045-109

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 08/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 52 Võ Nguyên Giáp, Tổ 1 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Huỳnh Việt Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Trần Lụa

Mã số thuế: 4700258883

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 18 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Thị Lụa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH 66

Mã số thuế: 4700258770

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/10/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Ninh Hồng Phong

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Hải Tiến

Mã số thuế: 4700258837

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/10/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 16 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiền

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Phía Bắc

Mã số thuế: 4700258435

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 24/09/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đường Cứu Quốc, Tổ 16 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Văn Cảnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Ngân Hải

Mã số thuế: 4700258379

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/09/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 121, tổ 13 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Văn Đức

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ, Vệ Sĩ Asdh3

Mã số thuế: 4700257992

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 19/07/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 43, tổ 12 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hà Đức Son

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Sông Cầu Việt

Mã số thuế: 4700257921

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/07/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thuận

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Mộc Nguyên Lâm

Mã số thuế: 4700257375

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 31/05/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hòa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Vi Trang

Mã số thuế: 4700257209

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 17/05/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 17 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nguyệt Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Hoàng Gia Telecom

Mã số thuế: 4700256974

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 26/04/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 112, tổ 8, đường Đội Kỳ - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Tính

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Xây Dựng 559 Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700256766

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/04/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 15, tổ 11B - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nguyệt

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Thắng Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700256607

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/03/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 18 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Bùi Tất Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Cơ Khí Kiên Hùng

Mã số thuế: 4700256526

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 10/03/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 16 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Kiên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Samuel

Mã số thuế: 4700256477

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/02/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 139 - Đội kỳ, tổ 9 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lò Thị Vân

Điện thoại: Xem chi tiết


124 Kha Vạn Cân - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

219/72A âu Dương Lân Phường 03 - Phường 3 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

116/877C Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

Số 126/38 Hương lộ 2, Tổ 22, Khóm Long Hưng - Phường Long Châu - Thị xã Tân Châu - An Giang

,

Sơn Lân - Sơn Định - Huyện Chợ Lách - Bến Tre

,

Số 11/16 Đại lộ Bình Dương, Khu phố Đông - Phường Vĩnh Phú - TX Thuận An - Bình Dương

,

- Phường Phú Thịnh - Thị xã Bình Long - Bình Phước

,

Số 229, đường Hùng Vương, khóm 4 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

,

Khóm 9 - Thị trấn Trần Văn Thời - Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau

,

Phố Hoà Bình, thị trấn Quảng Uyên - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng

,

Tổ 3 - Huyện Nguyên Bình - Cao Bằng

,

35/1, tổ 16, KP 1, TÂn hiệp - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

tổ 3, ấp 1 - Xã Sông Trầu - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai

,

Số 12 tổ 1, ấp Mỹ Thuận, TT Mỹ Thọ - Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp

,

Số 27 Lô 1B đường Trung Yên 11 - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số nhà 18 ngõ 178/1, đường thái hà, phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 14 tổ 7 phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

số 30 đường Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 36, ngõ 260 đường Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 15 phố Ngọc Hà - Phường Đội Cấn - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Khu 7 - Thị trấn Trạm Trôi - Huyện Hoài Đức - Hà Nội

,

Số nhà 13, khu tập thể số 79, phố Lý Nam Đế - Phường Cửa Đông - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số 32 ngõ 168 Hào Nam - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số nhà 20A ngõ 77/47/6 đường Xuân La - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Số 6/7 Đường Nguyễn Bình - Phường Đổng Quốc Bình - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Số 591 Khu Hạ Đoạn 2, Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An - Hải Phòng

,

Số 100B/ĐA 833 Thư Trung - Phường Đằng Lâm - Quận Hải An - Hải Phòng

,

Số 10 đường Trần Bình Trọng - Phường Vĩnh Thanh - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

,

Lô 13C5 Nguyễn Trung Trực-P3 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng

,

Số 27, Quốc lộ 20, khu phố 6 - Thị trấn Liên Nghĩa - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

,

117 Đg Hữu Nghị - Phường Nam Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

,

Thôn III, Xã Đức Nhuận - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi

,

06 Lê Phụng Hiểu, phu phố 5 phường 5 - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị

,

Tổ 7, ấp Tân Lâm - Xã Tân Hà - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

,

Xã Hiệp Mỹ Tây - Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh

,

80/5/B18 Lê Văn Thọ Phường 08 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

543/94 Nguyễn Đình Chiểu - Phường 02 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

45 Đường số 9, cư xá Bình Thới - Phường 8 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

156/1/12/4 Cộng Hòa - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

52/583 Nguyễn Oanh - Phường 17 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

344 Hương Lộ 80, Khu phố 2 - Phường Bình Hưng Hòa B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

308/19 Cách Mạng Tháng Tám - Phường 10 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

267 Nguyễn Xiển - Phường Trường Thạnh - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

244/43 Thoại Ngọc Hầu - Phường Phú Thạnh - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

Số 1A61 Tỉnh Lộ 10 - Xã Phạm Văn Hai - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

1165 Quốc Lộ 1A - phường An Phú Đông - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 2 Mạc Thị Bưởi - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

59A Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

10/30 Phan Văn Hớn, khu phố 3 - phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do