Danh sách địa chỉ Phường Sông Cầu Thành Phố Bắc Cạn Bắc Cạn

Tìm thấy 143 kết quả (0.0059 giây)


Công Ty Cổ Phần Trường Xuân Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700264848

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/11/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 129, Tổ 2 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Đinh Du Xuân

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH THươNG MạI LD PHúC LộC

Mã số thuế: 4700263629

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 07/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 11 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Lân

Điện thoại: N/A


CôNG TY Cổ PHầN AN PHáT BắC KạN

Mã số thuế: 4700263428

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 14 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phan Huy Phú

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH ĐầU Tư TIêU DùNG C2C FOODS

Mã số thuế: 4700263403

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 24/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 161, Tổ 11 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Đình Cường

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Long Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700262248

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 26/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Nông Sản Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700262061

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 13/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 72 Tổ 11A - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hà Văn Cường

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Phương Nam Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700261519

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 4 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hà Mạnh Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Viễn Thông A Tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 0301430045-109

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 08/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 52 Võ Nguyên Giáp, Tổ 1 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Huỳnh Việt Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Trần Lụa

Mã số thuế: 4700258883

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/10/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 18 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Thị Lụa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH 66

Mã số thuế: 4700258770

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/10/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Ninh Hồng Phong

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Hải Tiến

Mã số thuế: 4700258837

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/10/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 16 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiền

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Phía Bắc

Mã số thuế: 4700258435

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 24/09/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đường Cứu Quốc, Tổ 16 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Văn Cảnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Ngân Hải

Mã số thuế: 4700258379

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/09/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 121, tổ 13 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Văn Đức

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ, Vệ Sĩ Asdh3

Mã số thuế: 4700257992

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 19/07/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 43, tổ 12 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hà Đức Son

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Sông Cầu Việt

Mã số thuế: 4700257921

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/07/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thuận

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Mộc Nguyên Lâm

Mã số thuế: 4700257375

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 31/05/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hòa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Vi Trang

Mã số thuế: 4700257209

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 17/05/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 17 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nguyệt Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Hoàng Gia Telecom

Mã số thuế: 4700256974

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 26/04/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 112, tổ 8, đường Đội Kỳ - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Tính

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Xây Dựng 559 Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700256766

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/04/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 15, tổ 11B - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nguyệt

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Thắng Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700256607

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/03/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 18 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Bùi Tất Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Cơ Khí Kiên Hùng

Mã số thuế: 4700256526

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 10/03/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 16 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Kiên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Samuel

Mã số thuế: 4700256477

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/02/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 139 - Đội kỳ, tổ 9 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lò Thị Vân

Điện thoại: Xem chi tiết


35Bis Phùng Khắc Khoan P-9 Phường Đakao - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

211/38 Hương Lộ 14 Phường 20 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

385/12 Nguyễn Đình Chiểu Phường 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

Xã Vĩnh Mỹ - Thành phố Châu Đốc - An Giang

,

đường Trần Hưng Đạo-Km1+200-quốc lộ 18 - Phường Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

,

Giới tế - Xã Phú Lâm - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

,

234 Trần Hưng Đạo - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

,

02 Lê Văn Triều - Thị trấn Lạc Tánh - Huyện Tánh Linh - Bình Thuận

,

86/62, Trần Văn Khéo - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

212 Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Ea Kar - Huyện Ea Kar - Đắc Lắc

,

111A/2, KP 8A - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Xóm 2 Mão Cầu - Xã Nguyên Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam

,

Thôn Dược Hạ - Xã Tiên Dược - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

,

Số 244 đường Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Số 53D Bà triệu, phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

số 29/187 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Tầng 12, Toà nhà Viglacera TOWer - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 23, phố Tông Đản - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Thôn Xuân Bách - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

,

Số 72 Hàng Trống - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số 5, ngõ 53 Linh Lang - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Số 217 Nguyễn Ngọc Nại - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Số 3, Tổ 30 - Phường Quỳnh Mai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Tầng 2, số 23 Lò Đúc - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 20, Ngõ 117, phố Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 15 và 16, ngõ 232, phố Tôn Đức Thắng - Phường Hàng Bột - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Cụm 7, thôn Yên - Xã Thạch Xá - Huyện Thạch Thất - Hà Nội

,

ấp Vĩnh Đông II - Huyện Vĩnh Thuận - Kiên Giang

,

Số 359B Trần Phú - Phường Lộc Sơn - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

,

Lô D07, đường số 3, KCN Long Hậu, xã Long Hậu - Huyện Cần Giuộc - Long An

,

Phòng 1 tầng 1, SN 919-921 đường Trần Hưng Đạo - Phường Vân Giang - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình

,

Xã Đồng Văn - Huyện Quế Phong - Nghệ An

,

Khu 8 - Xã Bình Bộ - Huyện Phù Ninh - Phú Thọ

,

Số 33/6 Nguyễn Trung Trực - Phường 8 - TP Tuy Hoà - Phú Yên

,

Tổ 1, khu 7 - Phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

Tổ 15- Phường Trần Phú - TP Q.Ngãi - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

,

Thôn 1 - Xã Nhân Mục - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

,

Xã Nghi Sơn - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá

,

159-163 Thùy Vân - Phường Thắng Tam - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

95/5 Lê Văn Thọ - Phường 9 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

138 Tôn Đản - phường 10 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

,

145 Trịnh Quang Nghị, Khu dân cư Phú Lợi - Phường 7 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

E4/115A ấp 5 Xã Phong Phú - Xã Phong Phú - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

40 Đồng Nai Phường 15 - Phường 15 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

Tầng 1, Tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

9 Nguyễn Xuân Khoát - Phường Tân Thành - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

57A Tôn Thất Thuyết - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

,

9A Đường số 8, Khu phố 4 - Phường Tam Bình - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

Toà Nhà Landmark 5B Tôn Đức Thắng - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

87 Phù Đổng Thiên Vương - Phường 11 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do