Danh sách địa chỉ Phường Phùng Chí Kiên Thành Phố Bắc Cạn Bắc Cạn

Tìm thấy 199 kết quả (0.0043 giây)


CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SạCH 365

Mã số thuế: 4700263481

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 8 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Hà

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH TUấN KIềU BK

Mã số thuế: 4700263523

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 8 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Tuấn Kiều

Điện thoại: N/A


CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG CôNG TRìNH HồNG Hà

Mã số thuế: 4700263509

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Văn Chiến

Điện thoại: N/A


CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VậN TảI Và THIếT Bị HồNG Hà

Mã số thuế: 4700263516

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Hiếu Chung

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên 20-10

Mã số thuế: 4700262865

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 02/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 12 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Nhường

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700262833

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Bộ

Mã số thuế: 4700262826

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 4 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Nam Phong

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty TNHH 831 An Khánh Tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 4601171159-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Đại

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Tn Green

Mã số thuế: 4700261847

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 244, Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Trang

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Linh Chi

Mã số thuế: 4700261501

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Hồng Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Đường Nga

Mã số thuế: 4700261205

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/01/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Bảo Quân

Mã số thuế: 4700261004

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/01/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Tm Và Dv Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700260917

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/01/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 7, Đường Trường Chinh - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Hòa Phát 36

Mã số thuế: 4700260850

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 28/12/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Năng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm T&T Việt Nam

Mã số thuế: 4700259372

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 466, Tổ 5 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Quán Trọng Thái

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân An Lộc Hưng

Mã số thuế: 4700259189

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 11/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Trung Huân

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Thương Mại Và Du Lịch Hoàng Ninh - Văn Phòng Đại Diện Tỉnh Bắc Kạn

Mã số thuế: 2400559050-019

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 27/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 148, tổ 10 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hà Văn Quân

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Linh

Mã số thuế: 4700258925

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 26/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 196, Tổ 8 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Biên

Điện thoại: Xem chi tiết


Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt - Bắc Kạn - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông

Mã số thuế: 0106869738-047

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 07/10/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 1B - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Mạnh Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sơn Tây Bắc

Mã số thuế: 4700258474

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 27/09/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 12 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Phát Triển Nhân Lực Hàn Việt Nhật

Mã số thuế: 4700257897

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/07/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 152, tổ 10 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Vinh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Tm & Dv Hoàng Huân

Mã số thuế: 4700257382

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 31/05/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 24A/24B, đường Nguyễn Văn Thoát, tổ 5 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Vũ Thế Hoàng

Điện thoại: Xem chi tiết


6A/2 Tân Cảng Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

A27 Khu nhà ở Nam Long - Phường Tân Thuận Đông - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

254 Nguyễn Thái Bình - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

KCN sóng thần 2 - TX Dĩ An - Bình Dương

,

Số 437A103 đường Phú Lợi, khu phố 5 - Phường Phú Lợi - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Lô 5 Cụm CN Gò Đá Trắng, TT Đập Đá - Thị Xã An Nhơn - Bình Định

,

Thôn Tân Thuận - Thị trấn Vân Canh - Huyện Vân Canh - Bình Định

,

ấp 2 - Xã Tân Thành - Thị xã Đồng Xoài - Bình Phước

,

K272 Lê Trọng Tấn - Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

,

16 ỷ Lan Nguyên Phi - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

Đường 25B, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 3 - Xã Hiệp Phước - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai

,

Tầng 3, tòa tháp Ngôi sao, đường Dương Đình Nghệ - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 8, ngách 24, ngõ 379, đường Đội Cấn - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

P 502X, tầng 5, toà nhà Viglacera Exim, số 2 Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Thôn 1B - Xã Đông Mỹ - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

,

Tầng 7, số 163, phố Bà Triệu - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 35 Ngõ 4 Đặng Văn Ngữ - Phường Phương Liên - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 5, lô 1C đường Trung Yên 11 - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 784 Nguyễn Khoái - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 15, Cao Thắng - Phường Đồng Xuân - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

24 Phạm Ngũ Lão - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

,

Số 7 Nguyễn Công Hoan - Phường Lê Lợi - Thành phố Hưng yên - Hưng Yên

,

229 Phạm Văn Đồng - Phường Cam Thuận - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

,

86/10 Bình An 1 - Phường 3 - Thành phố Tân An - Long An

,

SN14 K3- TT Liễu Đề - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

,

Phố Nhật Tân, Phường Tân Thành - Phường Tân Thành - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình

,

Khu làng nghề Thuận Đức - Xã Thuận Đức - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

,

Tổ 3, Khu 3 - Phường Yết Kiêu - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

Số 183, tổ 1, khu Quang Trung - Thị trấn Mạo Khê - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh

,

Phổng lái - Huyện Thuận Châu - Sơn La

,

Đường Sông Đà, phố Trần Hưng Đạo, tổ 6 - TP. Sơn La - Sơn La

,

Tiểu khu Ba Đình II Thị Trấn Nga Sơn - Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá

,

Khu II Thị trấn Vĩnh tường - Thị trấn Vĩnh Tường - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

,

Thôn Làng mạ xã Tam quan - Huyện Tam đảo - Vĩnh Phúc

,

Iris Tower, 8th floor 58 Arch.. Makarios III Avenue - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

78 Đường 17 Phường Tân Kiểng - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

153/44 QUốC Lộ 13 Phường 26 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

97 Trường Chinh Phường 12 - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

50 Linh Đông - Phường Linh Đông - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

101/21/3/16 Lê Văn Lương ấp 5 Xã Phước Kiển - Xã Phước Kiển - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

,

22-24 Nguyễn Văn Thủ Phường ĐaKao - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

62A Nguyễn Văn Bứa, ấp 6 - Xã Xuân Thới Thượng - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

4 Trần Doãn Khanh - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

107 Nguyễn Văn Giáp - Phường Bình Trưng Đông - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

150/26 Nguyễn Trãi - Phường Bến Thành - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 415/8/10 đường Nguyễn Văn Công - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

D9 Đường số 45, Khu phố 3 - Phường Bình An - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

96-/96E ( tầng 3) Hồ Tùng Mậu - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

656 Lê Văn Khương, ấp 5 - Xã Đông Thạnh - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

Tầng 1, toà 17T4, số 1 Nguyễn Huy Tưởng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

,
Loading...
Dich vu cam do