Danh sách địa chỉ Phường Phùng Chí Kiên Thành Phố Bắc Cạn Bắc Cạn

Tìm thấy 199 kết quả (0.0116 giây)


CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SạCH 365

Mã số thuế: 4700263481

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 8 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Hà

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH TUấN KIềU BK

Mã số thuế: 4700263523

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 8 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Tuấn Kiều

Điện thoại: N/A


CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG CôNG TRìNH HồNG Hà

Mã số thuế: 4700263509

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Văn Chiến

Điện thoại: N/A


CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VậN TảI Và THIếT Bị HồNG Hà

Mã số thuế: 4700263516

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Hiếu Chung

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên 20-10

Mã số thuế: 4700262865

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 02/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 12 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Nhường

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700262833

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Bộ

Mã số thuế: 4700262826

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 4 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Nam Phong

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty TNHH 831 An Khánh Tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 4601171159-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Đại

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Tn Green

Mã số thuế: 4700261847

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 244, Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Trang

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Linh Chi

Mã số thuế: 4700261501

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Hồng Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Đường Nga

Mã số thuế: 4700261205

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Bảo Quân

Mã số thuế: 4700261004

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Tm Và Dv Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700260917

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 7, Đường Trường Chinh - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Hòa Phát 36

Mã số thuế: 4700260850

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 28/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Năng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm T&T Việt Nam

Mã số thuế: 4700259372

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 466, Tổ 5 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Quán Trọng Thái

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân An Lộc Hưng

Mã số thuế: 4700259189

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 11/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Trung Huân

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Thương Mại Và Du Lịch Hoàng Ninh - Văn Phòng Đại Diện Tỉnh Bắc Kạn

Mã số thuế: 2400559050-019

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 27/10/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 148, tổ 10 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hà Văn Quân

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Linh

Mã số thuế: 4700258925

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 26/10/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 196, Tổ 8 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Biên

Điện thoại: Xem chi tiết


Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt - Bắc Kạn - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông

Mã số thuế: 0106869738-047

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 07/10/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 1B - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Mạnh Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sơn Tây Bắc

Mã số thuế: 4700258474

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 27/09/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 12 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Phát Triển Nhân Lực Hàn Việt Nhật

Mã số thuế: 4700257897

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/07/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 152, tổ 10 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Vinh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Tm & Dv Hoàng Huân

Mã số thuế: 4700257382

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 31/05/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 24A/24B, đường Nguyễn Văn Thoát, tổ 5 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Vũ Thế Hoàng

Điện thoại: Xem chi tiết


33 Trần Văn ơn - Phường Tân Sơn Nhì - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

596A Đường Nguyễn Thị Định, Khu Phố 2 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

33/57 Cộng Hòa Phường 13 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

Nà coóc, xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

,

Thôn Lạc Nhuế (NR: ông Nguyễn Sỹ Trường) - Xã Thụy Hòa - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

,

Khu Phố Phước Hải - PhườngThái Hòa - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương

,

ấp 1 - Xã Minh Long - Huyện Chơn Thành - Bình Phước

,

ấp Bà Điều - Xã Lý Văn Lâm - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

,

ấp Thới Hòa B - Thị trấn Cờ Đỏ - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

,

2/110 Bis Trần Phú - Phường Cái Khế - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

27A2 Khu Bầu Hạc - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

30 Lê Đình Thám - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

Thôn An Ngãi Tây - Xã Hoà Sơn - Huyện Hoà Vang - Đà Nẵng

,

35 Lê Đình Thám - Phường Hoà Thuận Đông - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

Thôn Túy Loan Tây 2 - Xã Hoà Phong - Huyện Hoà Vang - Đà Nẵng

,

1372, QL 1A, ấp Quảng Biên - Thị trấn Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai

,

Số 60, ấp Tân Lợi B, xã tân Qui Tây - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp

,

Số 42F võ thị sáu - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 141, phố Hồ Đắc Di - Phường Nam Đồng - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 22, ngách 1/34, phố Phan Đình Giót - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

9 Nguyễn Huy Tự , Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 6 đường Ngô Quyền - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Số 16 khu tập thể Ngân Hàng - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Xóm Xá - Thị trấn Chúc Sơn - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội

,

Tổ dân phố Đại Cát - Phường Liên Mạc - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Thôn Thọ Lão - Xã Tiến Thịnh - Huyện Mê Linh - Hà Nội

,

Tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Khối 7 - Thị trấn Xuân An - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

,

Số 123 đường Bùi Thị Từ Nhiên - Phường Đông Hải 1 - Quận Hải An - Hải Phòng

,

61 ấp 6 Đình, xã Nam Thái - Huyện An Biên - Kiên Giang

,

Quốc Lộ 61 - Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Huyện Châu Thành - Kiên Giang

,

Thôn Đà Thọ - Xã Đà Loan - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

,

Tổ 4 - Phường Vân cơ - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ

,

Quốc lộ 1A, Tổ dân phố 14 - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

,

Khu Công nghiệp Nam Đông Hà - Phường Đông Lương - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị

,

xã An Thạnh 2 - Xã An Thạnh 2 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

,

Số nhà 314, khu 6 - Thị trấn Diêm Điền - Huyện Thái Thụy - Thái Bình

,

Nhà ông Phạm Văn Đạt, thôn Thái Hạc - Xã Việt Thuận - Huyện Vũ Thư - Thái Bình

,

Lô 03, đường Triệu Quốc Đạt - Phường Điện Biên - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá

,

ấp Thị Vải - Xã Mỹ Xuân - Huyện Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

373/96 Cách Mạng Tháng Tám Phường 14 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

1220/28 Phạm Thế Hiển Phường 05 - Phường 5 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

S73-1 Sky garden 3, đường Phạm Văn Nghị - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

Phòng 103, Citiview Building, 12 Mạc Đĩnh Chi - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

1234 Kha Vạn Cân, khu phố 2 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

47/9H Trung Mỹ, ấp Chánh 1 - Xã Tân Xuân - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

235 - 237 Đường số 9A, Khu dân cư Trung Sơn, ấp 4 - Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

139 Nhật Tảo - Phường 08 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

150/25B Nguyễn Trãi - Phường Bến Thành - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

Tầng 3, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04 Nguyễn Đì - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

86/15 đường số 4 - Phường 16 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do