Danh sách địa chỉ Phường 20 Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 35 kết quả (0.0077 giây)


Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xây Dựng Đoàn Kiến Vàng

Mã số thuế: 0302986501

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/07/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 16/13A Hương Lộ 14 Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Đinh Tiến Quang

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thế Hệ Trẻ

Mã số thuế: 0302855308

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/02/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 151/18B Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Giang

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đông Phương VN

Mã số thuế: 0302819638

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 148 Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Quách Nhiên Nam

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thịnh Công

Mã số thuế: 0302783318

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/12/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 1B/KC Thạch Lam Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Dạy Nghề Trần Dũng

Mã số thuế: 0302706994

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/09/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 153Bis Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Trần Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Dệt Hạnh Dung

Mã số thuế: 0302634193

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/06/2002 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 176/33A Hoà Bình Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Vinh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hiệp Phát

Mã số thuế: 0302513978

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/01/2002 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 93/9A Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Huỳnh Vinh Khôn

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Việt Trí

Mã số thuế: 0302447877

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/11/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 245/61C Hoà Bình Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nhan Thuỳ Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Luật

Mã số thuế: 0302344399

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/07/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 44/3A Thạch Lam Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Võ Ngọc Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Quyết Tiến

Mã số thuế: 0302255237

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/04/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 109/5 Hương Lộ 14 Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Tô Hiền

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Hoàng Phúc

Mã số thuế: 0302245052

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/03/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 155/1A Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Dương Thị Ngọc Cẩm

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Viết Tân

Mã số thuế: 0302225049

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/03/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 4 Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Ngân Hàng á Châu (ACB)

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoà Đạt

Mã số thuế: 0302224278

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/03/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 16/21B Tô Hiệu Hương Lộ 14 Cũ Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Mạch Cảnh Hoà

Điện thoại: N/A


DNTN Sản Xuất Thương Mại Cơ Điện Thuận Thành

Mã số thuế: 0302181747

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 39/3 Hương Lộ 3 Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Hải (Quách Triển Vinh)

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại T Và ST

Mã số thuế: 0302180447

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/01/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 173/5 Lũy Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phan Huy Tâm

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dệt Huynh Đệ

Mã số thuế: 0302177772

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/01/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 176/33A Hoà Bình Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Đinh Lương Ngọc Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Thịnh

Mã số thuế: 0302143879

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2000 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 12/39 Kênh Tân Việt Tổ 105 Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Sĩ

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Lâm Vĩnh Hưng

Mã số thuế: 0302133285

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/11/2000 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 48/4D Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lâm Trạch Vinh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Sơn Thuỷ

Mã số thuế: 0302116917

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/10/2000 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 12/3 Kênh Hiệp Tân Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Sơn Lợi

Mã số thuế: 0302106605

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/10/2000 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 245/61 H5 Hoà Bình Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Võ Thị Thuý Ngợi

Mã số thuế: 0302096266

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/10/2000 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 90/14 Hương Lộ 14 Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Võ Thị Thuý Ngợi

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Điện Cơ Tân Thế Kỷ

Mã số thuế: 0302095181

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/10/2000 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 130 Hương Lộ 14 Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trang Sanh

Điện thoại: N/A


68 Nguyễn Kim Phường 06 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

39 Đường 52 C/X Lữ Gia Phường 15 - Phường 15 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

phố Giỏ, xã Tân Dĩnh - Huyện Lạng Giang - Bắc Giang

,

01 Nguyễn Trung Trực - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

,

Cụm Công nghiệp Canh Vinh - Xã Canh Vinh - Huyện Vân Canh - Bình Định

,

Khóm 5 - Thị trấn Đầm Dơi - Huyện Đầm Dơi - Cà Mau

,

163 Nguyễn Tất Thành, K8, P8 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

,

KV Bình Hòa A - Phường Phước Thới - Quận Ô Môn - Cần Thơ

,

30A2 Nguyễn Hoàng - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

Số 167 Lê Thánh Tông - Phường Tân Lợi - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

Số 67, ấp Cọ Dầu 1 - Xã Xuân Đông - Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai

,

101 Đường Nguyễn huệ P1 - Tỉnh Đồng Tháp - Đồng Tháp

,

Đội 1, Thôn Chư Đông, Xã Chư Gu - Huyện Krông Pa - Gia Lai

,

Đường Lê Đại Hành, tổ 4 - Thành phố Pleiku - Gia Lai

,

Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower đường Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 743 Ngô Gia Tự - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Toà nhà LILAMA10 TOWER, đường Lê Văn Lương - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 76 Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 87A Thợ Nhuộm - Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số 28, tổ dân phố số 15 - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Số 48, tổ 1 Bằng A, phố Bằng Liệt - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 9, ngõ 16A đường Lương Ngọc Quyến, tổ 11 - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Số 42, ngõ 145 Quan Nhân - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

07 Võ Thị Sáu - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế

,

Số 24 Thống Nhất - Phường Vạn Thạnh - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

Tổ 38 Phường Pom Hán - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

,

Khu chợ Đinh Văn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

,

ấp 6 xã Tân Ân - Huyện Cần Đước - Long An

,

Số 157D, quốc lộ 62 - Phường 2 - Thành phố Tân An - Long An

,

ấp 5 Xã Lạc Tấn - Huyện Tân Trụ - Long An

,

Khối 4 Thị trấn Đô Lương - Huyện Đô Lương - Nghệ An

,

Số 9A, đường Hồ Tùng Mậu - Phường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Xã Trưng Vương - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ

,

322-Phan Đình Phùng - Phường Chánh Lộ - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

,

Thôn Lập Thành - Xã Mỹ Bằng - Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang

,

thị trấn Sông Lô - Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang

,

SN 214- 216 Tổ 60 Phường Bồ Xuyên - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

,

Nhà ông Cường, Thôn Thọ Bi - Xã Tân Hòa - Huyện Vũ Thư - Thái Bình

,

Nhà văn hóa thôn 7 - Xã Đại Đồng - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

,

816 Đường Điện Biên - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Yên Bái

,

49 Bùi Đình Túy Phường 24 - Phường 24 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

P.607, lầu 6, Tòa nhà Waseco Plaza, số 10 Phổ Quang - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

80/20 Bà Huyện Thanh Quan - Phường 09 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

38B Tôn Thất Thuyết - phường 15 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

,

52 Trần Thị Nghỉ - Phường 7 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

192 Tô Ký - Xã Thới Tam Thôn - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

448/65/33H Phan Huy ích - Phường 12 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

687 Bis Đường Bùi Đình Túy - Phường 12 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

Số 5 Lý Văn Phức - Phường Tân Định - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

350/6 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 1 - Phường Bình Thuận - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do