Danh sách địa chỉ Phường 19 Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 23 kết quả (0.0097 giây)


Cty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Phú Thọ

Mã số thuế: 0302634690

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/06/2002 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 213/58/5C Khuông Việt Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lưu Văn Chung

Điện thoại: N/A


DNTN Kinh Doanh Thủy Hải Sản Mỹ Liên

Mã số thuế: 0302534953

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/02/2002 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 47-49 Khuông Việt Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sản Xuất Minh Quân

Mã số thuế: 0302461984

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/12/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 1002 Âu Cơ Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lâm Minh Hoàng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quỳnh Mai

Mã số thuế: 0302440913

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/11/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 1033/7 Hương Lộ 14 Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Trần Quân

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH TM Dịch Vụ Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu Liên Phương

Mã số thuế: 0302370896

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/08/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 18/C201 Huỳnh Văn Chính Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Vương Thụy Thanh Phương

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dịch Vụ Lao Động Quốc Tiến

Mã số thuế: 0302356179

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/07/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 239 Hương Lộ 14 Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Văn Thành

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Tân

Mã số thuế: 0302311474

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/06/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 690/1 Âu Cơ Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Ngô Trọng Hiếu

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Minh Châu

Mã số thuế: 0302294606

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/05/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: B-020 C/C Huỳnh Văn Chính Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Hữu Sự

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phúc Chi

Mã số thuế: 0302283107

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/05/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 914 Âu Cơ Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Trọng Nghĩa

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Việt Hoa

Mã số thuế: 0302266750

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/04/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 1010 Luỹ Bán Bích Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hoàng Hữu Duệ

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Bắc Hạnh Việt

Mã số thuế: 0302200799

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/02/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 317A Luỹ Bán Bích Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Thuỵ Mỹ Hạnh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Nam Định

Mã số thuế: 0301932077

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/03/2000 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 1033B/1A Huỳnh Thiện Lộc Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Phương Nam

Mã số thuế: 0301907507

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/02/2000 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 806 Hoàng Xuân Nhị Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Đình Nam

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Quan Pha

Mã số thuế: 0301502684

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/01/1999 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 1123B Huỳnh Văn Chính Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hồng Mỹ Nữ

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Phú Trung

Mã số thuế: 0301479717

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/12/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 101E Hương Lộ 14 Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Nhà Máy Nhựa Tân Phú

Mã số thuế: 0300381966-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/12/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 323 Lũy Bán Bích Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH May Triệu Cảnh

Mã số thuế: 0301465979

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/10/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 213/58B Hoà Bình Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty Chế Biến Và Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản Tươi Sống

Mã số thuế: 0300656120

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/10/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 1004B Âu Cơ-P.19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Đặc Sản

Mã số thuế: 0300645432

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/10/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 213 Hoà Bình-P.19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty Điện Tử Phú Thọ Hoà

Mã số thuế: 0300384597

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/10/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 1026B Hương Lộ 14-P.19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Cty Thương Mại Ngô Quyền

Mã số thuế: 0200104750-006

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/10/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 1048 A1 Huỳnh Thiện Lộc Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Hồ Thị Ngọc Nga

Mã số thuế: 0300770433

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/10/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 801 Âu Cơ Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Ngọc Nga

Điện thoại: Xem chi tiết


252 Cao Đạt Phường 01 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

589 Hoàng Văn Thụ Phường 04 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

63 Ký Con, - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

Tổ 8, ấp Tân Thạnh - Thị trấn Long Bình - Huyện An Phú - An Giang

,

ấp Đông Sơn 1 - Thị trấn Núi Sập - Huyện Thoại Sơn - An Giang

,

Ngô Thời Nhiệm, Phú phong - Huyện Tây Sơn - Bình Định

,

8/16, Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

Tổ 7, Nghĩa Thành - Thị xã Gia Nghĩa - Đắk Nông

,

Thôn 1A - Quảng Sơn - Xã Quảng Sơn - Huyện Đắk Glong - Đắk Nông

,

Số 1, Đường 13A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

45A, tổ 3, ấp 18 Gia đình - Xã Bảo Quang - Thị xã Long khánh - Đồng Nai

,

Số 397, đường Tôn Đức Thắng - Phường Mỹ Phú - Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp

,

Thôn Tương Chúc, đường 71, xã Thanh Trì - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

,

Số 10 Hàng Giấy, phường Đồng Xuân - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số 10 ngõ 25 Trần Xuân Soạn, phường Ngô Thì Nhậm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Phòng 220 số 33B Phạm Ngũ Lão - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số nhà 7, ngõ 148, đường Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

,

Thôn Yên Bệ - Xã Kim Chung - Huyện Hoài Đức - Hà Nội

,

Phòng 1405, nhà C2, KĐT Mỹ Đình I - Huyện Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 8, ngõ 389 Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 144B4, khu đô thị mới Đại Kim - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 39 ngõ 130 Đốc Ngữ - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Số nhà 74, ngõ 66, phố Yên Lạc - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Thôn An Trai - Xã Vân Canh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội

,

Thôn Châu Xá - Xã Duy Tân - Huyện Kinh Môn - Hải Dương

,

Xã Tiên Hưng - Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng

,

130 QL 80, phường Tô Châu - Thị xã Hà Tiên - Kiên Giang

,

Số 118 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7 - Thị trấn Dương Đông - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

,

80A Trần Phú - Lộc Sơn - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

,

Số 9, Lê Thị Pha - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

,

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hoà - Long An

,

Khu B, Thị trấn Hậu Nghĩa - Huyện Đức Hoà - Long An

,

Số 28-30-32, Quốc lộ 1, Khu phố 6 - Thị trấn Bến Lức - Huyện Bến Lức - Long An

,

Phố Bình Yên Tây - Phường Ninh Khánh - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình

,

65, đường Vân Giang - Phường Vân Giang - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình

,

Xóm 8 - Xã Đỉnh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An

,

Thôn Cẩm Sơn - Xã Hòa Quang Bắc - Huyện Phú Hoà - Phú Yên

,

Khóm Tây Chín - Thị trấn Lao Bảo - Huyện Hướng Hoá - Quảng Trị

,

ấp Mỹ Tường - Xã Mỹ Đức Tây - Huyện Cái Bè - Tiền Giang

,

Thị Trấn Tân Yên, - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

,

Số 248 đường Hùng vương phường Hội hợp - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

,

Thôn 6 - Xã Hợp Minh - Thành phố Yên Bái - Yên Bái

,

513 Huỳnh Tấn Phát - Phường Tân Thuận Đông - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

111A Đường 45 - Phường Tân Quy - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

53 Trang Tử - Phường 14 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

135 Đường 79, Khu phố 1 - Phường Tân Quy - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

48 Phú Thuận - Phường Phú Thuận - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

212 Lê Đức Thọ - Phường 6 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

Số 81C/1A, KP 12 - Phường An Bình - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,
Loading...
Dich vu cam do