Danh sách địa chỉ Phường 16 Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 37 kết quả (0.0090 giây)


Cty TNHH Dịch Vụ Hỗ Trợ Đại Hiệp Lực

Mã số thuế: 0303010663

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/08/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: D-101 C/C Gò Dầu Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Lực

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhà Tân Quang Thịnh

Mã số thuế: 0302976246

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/07/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 538/1B Bình Long Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Tân Vạn Mỹ

Mã số thuế: 0302924625

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/05/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 4/13A Đỗ Nhuận Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hà Hùng Vạn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ DAVI

Mã số thuế: 0302922917

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/05/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 172 Lê Đình Thám Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Võ Thành Trung

Điện thoại: N/A


Võ Hồ Bích Thủy

Mã số thuế: 0302906986

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 26/2 Hương Lộ 13 Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Võ Hồ Bích Thủy

Điện thoại: N/A


DNTN Dịch Vụ Phát Minh

Mã số thuế: 0302883094

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/03/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 106 Tân Quý Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH VTV

Mã số thuế: 0302873755

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/03/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 38 Lê Liễu Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Công Lành

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Dịch Vụ Thông Tin Việt Nam

Mã số thuế: 0302720170

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 9/28A Tân Hương Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lương Tri Phương

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tôn Long

Mã số thuế: 0302637250

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/07/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 381/32 Tân Hương Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Công Danh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH May Xuất Khẩu Thuỳ Trâm

Mã số thuế: 0302636641

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/07/2002 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 2/7 Nguyễn Lộ Trạch Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thuỳ Trâm

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Hải Huy

Mã số thuế: 0302610227

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/06/2002 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 9/2 Tân Kỳ Tân Quý Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hàn Quốc Huy

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đăng Quang

Mã số thuế: 0302621998

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/06/2002 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 27/17 Tân Quý Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đỗ Khánh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Xây Dựng Địa ốc Thương Mại Minh Thu

Mã số thuế: 0302612915

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/05/2002 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 48 Lê Sát Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Phước Tùng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Thuận Phát

Mã số thuế: 0302603808

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/05/2002 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: C28 C/X Tân Kỳ Tân Quý Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty Cổ Phần May Và In Mỹ Linh

Mã số thuế: 0302568303

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/04/2002 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 523 Tân Kỳ Tân Quý Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Văn Cao

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Xây Dựng DV Quang Vinh

Mã số thuế: 0302461328

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/12/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 89/6 Lê Trọng Tấn Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lâm Hoàng Tùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Xây Dựng Và Lắp Máy Lập Minh

Mã số thuế: 0302451834

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/11/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 224 Độc Lập Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hà

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Phát Triển Phần Mềm CSS Việt Nam

Mã số thuế: 0302448493

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/11/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trương Mạc Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Vĩnh Lộc

Mã số thuế: 0302427285

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/10/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 111A Gò Dầu Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Trang

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Đại Minh

Mã số thuế: 0302375125

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/08/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: D-028 C/C Gò Dầu Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phan Trần My Ly

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Thắng Lợi

Mã số thuế: 0302375735

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/08/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 27/26 Tân Hương Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Thắng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Tư Vấn An Hưng

Mã số thuế: 0302367660

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/08/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 45 Bình Long Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Dũng

Điện thoại: N/A


906C -AM #9 Căn Hộ Cao Tầng Mỹ Thuận Phường 16 - Phường 16 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

537B Lý Thường Kiệt - Phường 9 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

12/22 Đào Duy Anh Phường 09 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

2 Trường Chinh - Phường Tây Thạnh - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

10 Đường Số 4 Cư Xá Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

ấp Cây Sắn, Xã Lai Uyên - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

,

Đường số 2, KCN Đồng An - TX Thuận An - Bình Dương

,

20 An Dương Vương, K3, P7 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

,

Số 250, đường Lý Văn Lâm - Phường 1 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

,

61, Ngô Quyền - Phường An Cư - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

Tổ 14 - Phường Hoà Hiệp Nam - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

,

ấp 3, xã Phước Khánh - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai

,

Văn phòng giao dịch: Số E37, KP 1 - Phường Tân Hiệp - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

KCN Nhơn Trạch 3 - Giai Đoạn 2 - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai

,

Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

số 7 ngõ 41/95 phố Đông Tác, phường Kim Liên - Quận Đống đa - Hà Nội

,

46/44 Tư Đình - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Số 4 Tiểu khu Trần Phú - Huyện Thường Tín - Hà Nội

,

Số nhà 20, phố Phạm Hồng Thái - Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

#5, 41 Lý Thái Tổ Phường Lý Thái Tổ - Phường Lý Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số 20, ngõ 127/31 phố Văn Cao - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Nhà ông Đăng Xuân Bắc, Tổ dân phố 3 - Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

,

Tổ dân phố Trần Phú - Thị trấn Thiên Cầm - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

,

Xóm 7 - Xã An sơn - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

,

Thôn Hoàng Trạch, Xã Mễ Sở - Huyện Văn Giang - Hưng Yên

,

Xã Pa Cheo - Huyện Bát Xát - Lào Cai

,

Lô 5-6 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

,

244 ấp 4, xã Long Định - Huyện Cần Đước - Long An

,

Xã Giao Hải - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định

,

Xã Hợp Hưng - Xã Hợp Hưng - Huyện Vụ Bản - Nam Định

,

TK8 - TT Hoàn Lão - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

,

Số 12, Chu Văn An - Thị trấn Quảng Hà - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

,

Xã Bình Thạnh - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

,

Tân lập, Tân biên - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

,

57/1B Long Bình Long Thành Nam - Huyện Hoà Thành - Tây Ninh

,

Số 76 ấp Bắc, Khu phố 4 - Phường 10 - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

,

Số 36 Phố Đoàn, đường Đông Tác - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá

,

Khu công nghiệp Đông Xuyên - Phường Rạch Dừa - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

Tổ 21, phố Phúc Sơn, đường Nguyễn Khắc Nhu - Phường Nguyễn Phúc - Thành phố Yên Bái - Yên Bái

,

C2/10A Tân Thới 3 Xã Tân Hiệp - Xã Tân Hiệp - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

118 Đường Số 8 - Phường 4 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

48 Khu A KDC ứng Thành Trịnh Quang Nghị Phường 07 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

11/10 Phan Huy ích - Phường 14 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

30 Đường 17, Khu phố 5 - Phường Bình Chiểu - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

324B Phan Đình Phùng - Phường 01 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

số 6 Đường 57B, Khu phố 9 - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

409/118/53 TCH 13 - phường Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

51 Lý Thái Tổ - Phường 01 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 12 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

145/51/7 Lê Đức Thọ - Phường 17 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do