Danh sách địa chỉ Phường 11 Quận 10 TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 1,140 kết quả (0.0134 giây)


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Thành Phát Soft

Mã số thuế: 0315413730

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/11/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: 207/35 Đường 3 Tháng 2- Phường 11- Quận 10- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Vũ Tiến Thành

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Richard Group

Mã số thuế: 0315342173

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21/10/2018 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Số 01 đường 3/2- Phường 11- Quận 10- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Ngô Tuấn

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Cẩm Tú

Mã số thuế: 0315241552

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/08/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 77A Đường Ba Tháng Hai- Phường 11- Quận 10- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trà Trọng Nghĩa

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH 25 Hours Market

Mã số thuế: 0315227572

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/08/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Số 3- Đường 3/2- Phường 11- Quận 10- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Xuân Vĩnh Thụy

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mỹ Thiên Trường

Mã số thuế: 0315215802

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/08/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 428 Điện Biên Phủ- Phường 11- Quận 10- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thúy Hà

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Truyền Thông Bảo Nam

Mã số thuế: 0315202440

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/08/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Số 79 Đường 3/2 - Phường 11- Quận 10- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Hoàng Oanh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ A Chảnh 3

Mã số thuế: 0315193637

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/07/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 359 Nguyễn Thượng Hiền- Phường 11- Quận 10- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đại

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Bách Hóa Nhật Minh

Mã số thuế: 0315189479

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/07/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 193A Đường 3 Tháng 2- Phường 11- Quận 10- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Huỳnh Châu

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Vn King Fruit

Mã số thuế: 0315180966

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/07/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Số 3 Đường 3/2- Phường 11- Quận 10- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Đỗ Thành Long

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phúc Minh Huy

Mã số thuế: 0315158294

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/07/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 372/10 Điện Biên Phủ- Phường 11- Quận 10- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Ngô Văn Bình

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH 4trends

Mã số thuế: 0315167443

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/07/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 183/23 Đường 3 tháng 2- Phường 11- Quận 10- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Tất Thành

Điện thoại: N/A


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sari

Mã số thuế: 0315164202

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/07/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 82 Trần Minh Quyền- Phường 11- Quận 10- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Trúc Anh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Qtv Gaming

Mã số thuế: 0315157452

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/07/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 185/27 Đường 3/2- Phường 11- Quận 10- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Tường Vũ

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Phương

Mã số thuế: 0315150753

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/07/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 88 Trần Minh Quyền- Phường 11- Quận 10- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hoài Phương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ The Best Solution

Mã số thuế: 0315119697

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/06/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 207/17 Đường Ba Tháng Hai- Phường 11- Quận 10- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Nguyễn Thanh Trầm

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Vietnamese Medicial Services

Mã số thuế: 0315119665

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/06/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 528/52/14 Điện Biên Phủ- Phường 11- Quận 10- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Đào Anh Quốc

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Labo Lương Gia

Mã số thuế: 0315116618

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/06/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 462/1 Điện Biên Phủ- Phường 11- Quận 10- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lương Minh Ánh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Đại Lộc Phát

Mã số thuế: 0315105373

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/06/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 207/56 Đường 3/2- Phường 11- Quận 10- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hà Đặng Long

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Y Khoa Thẩm Mỹ Ever Young

Mã số thuế: 0315102661

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/06/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 25A Đường 3 tháng 2- Phường 11- Quận 10- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Vaj

Mã số thuế: 0315101682

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/06/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 462/20/10 Điện Biên Phủ- Phường 11- Quận 10- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hoài

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Truyền Thông High

Mã số thuế: 0315098863

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/06/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Số 1 Đường 3/2- Phường 11- Quận 10- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Nữ Ngọc Ngà

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Hiệu Đàn Đức Ngân

Mã số thuế: 0315089989

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/06/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 526 Điện Biên Phủ- Phường 11- Quận 10- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phùng Thị Ngọc Thúy

Điện thoại: N/A


932 Hậu Giang Phường 12 - Quận 6 - TP Hồ Chí Minh

,

32 Dân Chủ Phường Hiệp Phú - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

16/93/33 Nguyễn Thiện Thuật Phường 02 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

ấp Bình Thới - Xã Bình Thủy - Huyện Châu Phú - An Giang

,

Thôn Đồng Kỵ, xã Đồng Quang - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

,

Số 79/B, ấp Thuận Điền - Xã An Hiệp - Huyện Châu Thành - Bến Tre

,

Số 48/B1 Đường ĐT 743, Khu phố 3 - Phường An Phú - TX Thuận An - Bình Dương

,

Số 0111, Khu dân cư Hiệp Thành 3 - Phường Hiệp Thành - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Lô số 24B14, đường B14, khu tái định cư Phú An - Phường Phú Thứ - Quận Cái Răng - Cần Thơ

,

Số 59 đường Ngô Quyền - Phường Tân Lợi - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

Số 17 đường Nguyễn Thị Định - Phường Thành Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 - Phường An Bình - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Số Nhà 5A Khu Phố 2 Bình Đa - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

ấp 1 - Xã Thạnh Phú - Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai

,

Số 7, tổ 7, KP 4 - Phường Trảng Dài - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Số 529, ấp Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp

,

Thôn Phương Khê-xã Ngọc sơn - Huyện Kim Bảng - Hà Nam

,

Số 15 Lò đúc phường Phạm đình hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 902 Tòa nhà The Garden, đường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 263, đường Thụy Khuê - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Trung tâm xã Cổ Bì - Huyện Bình Giang - Hải Dương

,

Thôn Phạm Tân - Xã Ngô Quyền - Huyện Thanh Miện - Hải Dương

,

Số 112, Đường Phan Chu Trinh - PHường Nhị Châu - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

,

Số 90/243 Đường Trường Chinh - Quận Kiến An - Hải Phòng

,

Số 94 Phương Lưu - Phường Vạn Mỹ - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

3 Lê Thánh Tông - Phường Máy Tơ - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Thôn Phan Bôi - Xã Dị Sử - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên

,

Số nhà 10B, Đường Lê Văn Tám - Thành phố Kon Tum - Kon Tum

,

Số nhà 977, Đường Hùng Vương - Thị trấn Plei Cần - Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum

,

21B Võ Thị Sáu - Phường Vĩnh Trường - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

Thôn Đông Mỗ - Xã Quang Lang - Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn

,

474 Hùng Vương - TT Di Linh - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

,

04 Sương Nguyệt ánh - Phường 9 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng

,

Số 300, Lý Thường Kiệt, khu phố 10, Phường Lộc Phát - Phường Lộc Phát - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

,

Số 217 Quang Trung - Phường Quang Trung - Thành phố Nam Định - Nam Định

,

Số 24 Song Hào - Phường Trần Quang Khải - Thành phố Nam Định - Nam Định

,

Khối 4 - Thị trấn Quán Hành - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An

,

15, Ngõ 48, Đường Phượng Hoàng, Khối 5 - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Gian hàng 04, 05 - Zone 6B, Tổ hợp Thương mại và Giải trí Hạ - Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

Số 156 Đình Hương - Phường Đông Cương - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá

,

231/96 Dương Bá Trạc Phường 01 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

39/9 KP2 Phường Phú Mỹ - Phường Phú Mỹ - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

378 Nguyễn Trọng Tuyển,P.14 - Phường 14 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

90 Khu phố 2 Đình Phong Phú - Phường Tăng Nhơn Phú B - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

67/52A Bùi Đình Túy - Phường 12 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

9/1 Giải Phóng - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

151-151Bis Võ Thị Sáu - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

489A/34 Huỳnh Văn Bánh - Phường 13 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

92/7/1 Đường TA16, Khu phố 2 - phường Thới An - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

45/10 Điện Biên Phủ - Phường 15 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do