Danh sách địa chỉ Phường 07 Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 153 kết quả (0.0099 giây)


Chi Nhánh Cty TNHH MTV An Phát Long

Mã số thuế: 0310086712-003

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/11/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 50B Ba Gia Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lợi

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thăng Hiền

Mã số thuế: 0308354844-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/09/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 56C Vân Côi Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hà Thiên Thuận

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Một á

Mã số thuế: 0310216270

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/07/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 1A Lý Thường Kiệt Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Võ Văn Mẫn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Thiết Bị Việt Phát

Mã số thuế: 0310213382

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/07/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 47 Bành Văn Trân Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tự

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Du Lịch Đông Dương

Mã số thuế: 0310211963

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/07/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 5 Đặng Lộ Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hồ Sĩ Vũ

Điện thoại: N/A


Toà án Nhân Dân Quận Tân Bình

Mã số thuế: 0309451488

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/09/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 09 Phú Hòa Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phan Văn Hải

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Thiên Thanh

Mã số thuế: 0309381470

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/09/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 189/57 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Vũ Đức Thắng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Điện ảnh Phụng Hoàng Sơn

Mã số thuế: 0309360625

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 44A Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phan Thị Lệ Thu

Điện thoại: N/A


Cty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại In ấn Duyên Tín

Mã số thuế: 0309336541

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 949 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Hồng Hiền

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Xây Dựng Quận Tân Bình

Mã số thuế: 0309337697

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 04 Phú Hòa Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Truyền Thông Giải Trí Đăng Dương

Mã số thuế: 0309302373

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 20A Phú Hòa Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Thủy

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Viễn Thông Vương Quốc

Mã số thuế: 0309278628

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 43 Mai Khôi Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Ngô Hoàng Giáng Tiên

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Phạm Quang

Mã số thuế: 0309177034

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/07/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 1D Ba Gia Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Quang

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Truyền Thông Nguyễn Phan

Mã số thuế: 0309144021

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/07/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 1009A Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Kim Cương Xanh

Mã số thuế: 0308996464

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21/06/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 947/46/2 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thúy Nga

Điện thoại: N/A


Trường Trung Học Cơ Sở Tân Bình

Mã số thuế: 0308640002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/05/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 873 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Hữu Chí

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Trần Gia Phát

Mã số thuế: 0308612904

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/05/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 36/2 Chử Đồng Tử Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Bảo Long

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Vy

Mã số thuế: 0306705825

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/02/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 981 Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lựu

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Thiên Tín

Mã số thuế: 0306671735

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/01/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 987 Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tính

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Minh

Mã số thuế: 0306032922

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/10/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 1073/36 Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Bùi Minh Hoàng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Một Thành Viên Kim Huệ Phương

Mã số thuế: 0305994282

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/09/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 54 Ba Gia Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Phương

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Kiệt Ngân Phong

Mã số thuế: 0305900950

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/08/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 245/67 Bành Văn Trân Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thân Đông Phong

Điện thoại: N/A


28A/19 Dương Bá Trạc - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

7A/19 Thành Thái Phường 14 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

994/51 Kp4 Huỳnh Tấn Phát Phường Tân Phú - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

808 Trần Hưng Đạo - Phường 07 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

Ô 20, lô A2, KDC Thuận Giao - Phường Thuận Giao - TX Thuận An - Bình Dương

,

10 Nguyễn Thiện Thuật - Phường Bình Thuận - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

424/9A ông ích Khiêm - Phường Vĩnh Trung - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

444 Ngô Quyền - Phường Mân Thái - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

,

49/6 ông ích Khiêm - Phường Thanh Bình - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

431 Giải phóng - Thị trấn Ea Drăng - Huyện Ea H'leo - Đắc Lắc

,

Tổ 25, khóm 4, phường 11 - Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp

,

P201 nhà C2 KTT Nghĩa Tân Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, - Xã Tam Hưng - Huyện Thanh Oai - Hà Nội

,

Sạp 112, Khu C, Chợ Ninh Hiệp - Xã Ninh Hiệp - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

,

Số 20 ngõ 50 ngách 71, Mễ Trì Thượng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

C68, ngõ 109 đường Trường Chinh - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Số 12, ngõ 290 Bạch Đằng - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số 21 Yên Duyên - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 120, phố Thanh Đàm - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Tầng 12, tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 86, đường Hưng Lộc, xóm Nam Thành - Xã Cẩm Nam - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

,

Số 69 Đường 208 - Xã An đồng - Huyện An Dương - Hải Phòng

,

Số 2 đường An đà - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

,

Đường 196, Phố Nối - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên

,

Nhà ông Vũ Ngọc Quyến, thôn Mường Hum - Xã Mường Hum - Huyện Bát Xát - Lào Cai

,

96 ấp Bà Nghĩa, tổ 5, xã Tân Chánh - Huyện Cần Đước - Long An

,

Thửa số 2171, 1553, ấp Tấn Long - Xã Thanh Phú - Huyện Bến Lức - Long An

,

Tổ 1 - Phường Bắc Sơn - Thành phố Tam Điệp - Ninh Bình

,

Tầng trệt, Trung tâm thương mại Vicentra, số 2 đường Quang T - Phường Quang Trung - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

ấp 2 - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

,

ấp Lợi Trinh, xã Mỹ Lợi A - Xã Mỹ Lợi A - Huyện Cái Bè - Tiền Giang

,

Xóm 10 thôn Cam Đông, xã Thụy Liên - Huyện Thái Thụy - Thái Bình

,

Nhà ông Nguyên, thôn Kênh Xuyên - Xã Đông Xuyên - Huyện Tiền Hải - Thái Bình

,

Phường Tân Long - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên

,

Số nhà 02, tổ 25 - Phường Gia Sàng - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên

,

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 9 - Phường 7 - Thành phố Trà Vinh - Trà Vinh

,

01 Đô Lương - Phường 11 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

882A-B Tạ Quang Bửu Phường 5 - Phường 5 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

341/154D Bis Lạc Long Quân - Phường 5 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

36 Đường 892 Tạ Quang Bửu - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

66C Phó Đức Chính - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

27/3 Đinh Nghi Xuân, Khu Phố 10 - Phường Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

141 Lê Niệm - Phường Phú Thạnh - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

14/10B Đường số 9, Khu phố 3 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

2C Trần Khánh Dư - Phường Tân Định - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

114/13A Phạm Văn Chiêu - Phường 9 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

20 đường Sơn Kỳ - Phường Sơn Kỳ - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

118/80 Đường Số 8 - Phường Bình Hưng Hòa B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

Số nhà 141/18 Bàn Cờ - Phường 03 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do