Danh sách địa chỉ Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 Thành phố Biên Hoà Đồng Nai

Tìm thấy 153 kết quả (0.0102 giây)


Công ty TNHH Fashion Garments 2

Mã số thuế: 3602986829

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 03/12/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Đường 13A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Phan Thị Thủy

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Can Pac Việt Nam

Mã số thuế: 3602980048

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 25/11/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Lô số 6, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH GROBEST LANDFOUND

Mã số thuế: 3602976323

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 20/11/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Số 1, đường 6A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH CN Fusheng VN

Mã số thuế: 3602789154

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 04/04/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Số 6, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Công Nghiệp Bao CP (Việt Nam)

Mã số thuế: 3602703943

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 11/01/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Lô 8 đường 19A KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH ASY Việt Nam

Mã số thuế: 3602668625

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 05/12/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Số 22, Đường 2A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)

Mã số thuế: 3602629464

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 20/10/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 09 Đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Kobelco Việt Nam

Mã số thuế: 3602623046

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 13/10/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 12, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Samsun Việt Nam

Mã số thuế: 3602613143

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 04/10/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Số 9, Đường 16A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam

Mã số thuế: 3602594892

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 15/09/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Số 7, đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam

Mã số thuế: 3602543993

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 19/07/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Số 3, Đường 1A, KCN Biên Hoà 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH SHINK WANG Việt Nam

Mã số thuế: 3602517217

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 22/06/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Đường số 4A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Trần Thị Kiều Nga

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Bao Bì Visy Việt Nam

Mã số thuế: 3602471065

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 20/03/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Số 6, đường 19A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam)

Mã số thuế: 3602413962

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 06/12/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 14, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hoà 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty SHIMIZU CORPORATION-Thầu XD nhà máy dược phẩm Hisamitsu Việt Nam

Mã số thuế: 3602370490

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 23/08/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: số 14-15 đường 2A, KCN Biên Hoà 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty cổ phần Furniweb (Việt Nam)

Mã số thuế: 3602280906

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 13/04/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 18, đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: RANGITH JINADASA

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty CP Gas Việt Nhật

Mã số thuế: 3602242516

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 09/03/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 33, Đường 3A, KCN Biên Hoà 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Nestlé Việt Nam

Mã số thuế: 3602242403

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 09/03/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 7, Đường 17A, KCN Biên Hoà 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Tam Phước

Mã số thuế: 3602230574

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 08/02/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 23 (Khu c), đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Phạm Nam Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY FUJITA CORPORATION

Mã số thuế: 3602229699

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 07/02/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Khu Liên Hợp Công Nông Nghiệp Đồng Nai

Mã số thuế: 3602229794

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 07/02/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 23 (khu B), đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Phùng Khôi Phục

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải

Mã số thuế: 3602208258

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 23/12/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Số 19 đường 2A, Lô 3, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Lê Nguyễn Hoàng Khuyên

Điện thoại: N/A


Danh sách địa chỉ Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 Thành phố Biên Hoà Đồng Nai Liên quan

219/79 Trần Văn Đang Phường 11 - Phường 11 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

120B Phan Văn Trị - Phường 02 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

242/5 Trần Kế Xương Phường 07 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

55 Liêu Bình Hương, áp Tân Lập - Xã Tân Thông Hội - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

,

Tổ 11, Khóm Xuân Hòa - Huyện Tịnh Biên - An Giang

,

57 Hoàng Văn Thụ - P3 - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu

,

Số 650 đường Ngô Gia Tự - Phường Ninh Xá - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

,

14/22 KP Bình Hoà - Phường Lái Thiêu - TX Thuận An - Bình Dương

,

Số 964 , khu 5 - Phường Chánh Nghĩa - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Xóm 7B - Xã Vĩnh Tân - Huyện Tuy Phong - Bình Thuận

,

92 đường 3 tháng 2, K8, P5 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

,

171 Tây sơn - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 9, ngõ 44, Hàm Tử Quan - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

số nhà 18 Vương Thừa Vũ - Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

7-K23 TT Lắp ghép Trương Định, Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 17 ngõ 45, phố Võng Thị - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Số nhà 14, ngõ 76, đường Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 270, phố Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 157 đường Thụy Khuê - Phường Thuỵ Khuê - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Tại nhà ông Hoàng Hữu Thư, thôn Phúc Mỹ - Xã Xuân Mỹ - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

,

Số 2 Phố Thống nhất - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

,

Khu 20 - Thị trấn Lai Cách - Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương

,

Số nhà 058 đường Mạc Đĩnh Chi - Phường Phố Mới - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

,

Số 04 đường Trần Lê - Phường 4 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng

,

Nhà ông Đậu Văn Sinh, khối 2 - Phường Nghi Tân - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An

,

Đường Trần Thánh Tông, xóm Mỹ Trung - Xã Hưng Lộc - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Khu Trung Phương - Phường Minh Phương - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ

,

19 Phù Đổng Thiên Vương - Phường Cửa Đại - Thành phố Hội An - Quảng Nam

,

Số 03, Tổ 41, Khu 4 - Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

16, đường Trần Hưng Đạo - Phường Thanh Sơn - Thành phố Uông Bí - Quảng Ninh

,

Số 83, hẻm Trần Văn Trà, đường Bàu Lùn, ấp Bàu Lùn - Xã Bình Minh - Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh

,

Lô số 45-18-2 đường N14, Khu CN Phước Đông - Xã Phước Đông - Huyện Gò Dầu - Tây Ninh

,

ấp 1 - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

,

số 159 đường LNQ, tổ 5 Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên

,

Xã Thiệu Giang - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá

,

SN 75 đường Nguyễn Văn trỗi - Thị trấn Tĩnh Gia - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá

,

8/1 Phạm Văn Hai - Phường 3 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

26 Trần Quốc Thảo Phường 06 - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 252/8 Đường HT17, Khu phố 2 - phường Hiệp Thành - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

18 Hồ Bá Phấn - Phường Phước Long A - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

20/9 Đường 77 - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 7 Đường số 65, ấp Xóm Đồng - Xã Tân Phú Trung - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

,

83 Đường số 18, Khu phố 1 - Phường Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

59/19W ấp Tiền Lân 1 - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

606/150/1 đường 3/2 - Phường 14 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

135 Nguyễn Thái Sơn - Phường 4 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

198 Đường 1A, Khu dân cư Vĩnh Lộc - Phường Bình Hưng Hòa B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

11 Nguyễn Du - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

51/5 Đông Hưng Thuận 5, Khu phố 7 - Phường Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do