Danh sách địa chỉ Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 Thành phố Biên Hoà Đồng Nai

Tìm thấy 153 kết quả (0.0116 giây)


Công ty TNHH Fashion Garments 2

Mã số thuế: 3602986829

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 03/12/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Đường 13A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Phan Thị Thủy

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Can Pac Việt Nam

Mã số thuế: 3602980048

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 25/11/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô số 6, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH GROBEST LANDFOUND

Mã số thuế: 3602976323

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 20/11/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 1, đường 6A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH CN Fusheng VN

Mã số thuế: 3602789154

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 04/04/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Số 6, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Công Nghiệp Bao CP (Việt Nam)

Mã số thuế: 3602703943

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 11/01/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Lô 8 đường 19A KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH ASY Việt Nam

Mã số thuế: 3602668625

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 05/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Số 22, Đường 2A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)

Mã số thuế: 3602629464

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 20/10/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 09 Đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Kobelco Việt Nam

Mã số thuế: 3602623046

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 13/10/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 12, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Samsun Việt Nam

Mã số thuế: 3602613143

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 04/10/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Số 9, Đường 16A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam

Mã số thuế: 3602594892

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 15/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Số 7, đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam

Mã số thuế: 3602543993

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 19/07/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Số 3, Đường 1A, KCN Biên Hoà 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH SHINK WANG Việt Nam

Mã số thuế: 3602517217

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 22/06/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Đường số 4A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Trần Thị Kiều Nga

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Bao Bì Visy Việt Nam

Mã số thuế: 3602471065

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 20/03/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Số 6, đường 19A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam)

Mã số thuế: 3602413962

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 06/12/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Số 14, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hoà 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty SHIMIZU CORPORATION-Thầu XD nhà máy dược phẩm Hisamitsu Việt Nam

Mã số thuế: 3602370490

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 23/08/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: số 14-15 đường 2A, KCN Biên Hoà 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty cổ phần Furniweb (Việt Nam)

Mã số thuế: 3602280906

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 13/04/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 18, đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: RANGITH JINADASA

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty CP Gas Việt Nhật

Mã số thuế: 3602242516

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 09/03/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 33, Đường 3A, KCN Biên Hoà 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Nestlé Việt Nam

Mã số thuế: 3602242403

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 09/03/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 7, Đường 17A, KCN Biên Hoà 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Tam Phước

Mã số thuế: 3602230574

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 08/02/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 23 (Khu c), đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Phạm Nam Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY FUJITA CORPORATION

Mã số thuế: 3602229699

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 07/02/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Khu Liên Hợp Công Nông Nghiệp Đồng Nai

Mã số thuế: 3602229794

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 07/02/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 23 (khu B), đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Phùng Khôi Phục

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải

Mã số thuế: 3602208258

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 23/12/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 19 đường 2A, Lô 3, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Lê Nguyễn Hoàng Khuyên

Điện thoại: N/A


Danh sách địa chỉ Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 Thành phố Biên Hoà Đồng Nai Liên quan

48 Đường Tăng Nhơn Phú - Phường Tăng Nhơn Phú B - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

266 Nguyễn Thái Bình - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

Khu 1- Cô Mễ - Phường Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

,

Số 42, Tô Hiến Thành - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

,

Số 127/5B, Khu phố Bình Đường 3 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

,

Lô C-8M,CN, đường DE6A, KCN Mỹ Phước 3 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

,

Số 101/11, Khu phố Tân Phú 1 - Phường Tân Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

,

ấp 15 - Xã Khánh Thuận - Huyện U Minh - Cà Mau

,

Khu vực 3, Cồn Khương - Phường Cái Khế - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

65 Hoàng Văn Thụ - Phường An Cư - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

ấp Thạnh Lợi, xã Trung Thạnh - Xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

,

Đường số 2, KCN Đà Nẵng - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

,

Kiốt 6B, chợ Hòa Phú - Xã Hòa Phú - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

KP Long Điềm, Phường Long Bình Tân - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

F411, Tổ 11, KP 5, Phường Long Bình - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Tổ 14, ấp Trầu - Xã Phước Thiền - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai

,

Số 104/41/14, đường Vũ Hồng Phô, KP 2 - Phường Bình Đa - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Số 39 Lò Đúc - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 12 N06, khu đô thị mới Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Số 14 phố Ngô Tất Tố - Phường Văn Miếu - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 51A, phố Minh Khai - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 4, ngách 126/1 Hoàng Văn Thái - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Vân Sa - Huyện Ba Vì - Hà Nội

,

Tầng 3, số 43 phố Trung Kính - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 41/8B Cù Chính Lan - Phường Minh Khai - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

,

Khu Phương lưu 1 - Phường Đông hải - Quận Hải An - Hải Phòng

,

Xóm 2, Vân Cù - Thị Xã Hương Trà - Thừa Thiên - Huế

,

Số 252, tổ 62, ấp Vĩnh Phước 2 - Thị trấn Vĩnh Thuận - Huyện Vĩnh Thuận - Kiên Giang

,

Thôn Măng Đen - Xã Đắk Long - Huyện Kon Plông - Kon Tum

,

2/45 Nguyễn Tất Thành - Phường Phước Long - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

Ki ốt số 69, Khu đô thị Phú Lộc IV - Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

,

ấp Vườn Xoài, Xã Thuận Nghĩa Hòa - Huyện Thạnh Hoá - Long An

,

huyện Vụ bản - Huyện Vụ Bản - Nam Định

,

KP Long Bình - Thị trấn La Hai - Huyện Đồng Xuân - Phú Yên

,

Số 24, phố Chu Văn An - Phường Hoà Lạc - Thành phố Móng cái - Quảng Ninh

,

Khu phố Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi

,

Đường Lê Hồng Phong - Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

Số 165 khu phố Phước Hòa - Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

38/7 Đường 147, Tổ 8, Khu phố 3 - Phường Phước Long B - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

Phòng 801.5, TNhà Vietnam Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

59/1B Phạm Viết Chánh Phường Nguyễn Cư Trinh - Phường Nguyễn Cư Trinh - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

108 Đường D3, Khu phố 6 - Phường Phước Long B - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

2/289B Tăng Nhơn Phú - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

2290 Quốc Lộ 1A - phường Trung Mỹ Tây - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

78/49/51 Đường số 11, Khu phố 2 - Phường 11 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

464/5 TA28 - phường Thới An - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

14/8 Đường số 3, Khu phố 1 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

354/66/1 Phan Văn Trị - Phường 11 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

119/3 Đường 101, ấp Giửa - Xã Tân Phú Trung - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

,

214/19/36 Nguyễn Văn Nguyễn - Phường Tân Định - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do