Danh sách địa chỉ Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 Thành phố Biên Hoà Đồng Nai

Tìm thấy 153 kết quả (0.0113 giây)


Công ty TNHH Fashion Garments 2

Mã số thuế: 3602986829

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 03/12/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Đường 13A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Phan Thị Thủy

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Can Pac Việt Nam

Mã số thuế: 3602980048

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 25/11/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Lô số 6, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH GROBEST LANDFOUND

Mã số thuế: 3602976323

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 20/11/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Số 1, đường 6A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH CN Fusheng VN

Mã số thuế: 3602789154

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 04/04/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Số 6, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Công Nghiệp Bao CP (Việt Nam)

Mã số thuế: 3602703943

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 11/01/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Lô 8 đường 19A KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH ASY Việt Nam

Mã số thuế: 3602668625

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 05/12/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Số 22, Đường 2A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)

Mã số thuế: 3602629464

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 20/10/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 09 Đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Kobelco Việt Nam

Mã số thuế: 3602623046

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 13/10/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 12, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Samsun Việt Nam

Mã số thuế: 3602613143

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 04/10/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Số 9, Đường 16A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam

Mã số thuế: 3602594892

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 15/09/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Số 7, đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam

Mã số thuế: 3602543993

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 19/07/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Số 3, Đường 1A, KCN Biên Hoà 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH SHINK WANG Việt Nam

Mã số thuế: 3602517217

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 22/06/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Đường số 4A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Trần Thị Kiều Nga

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Bao Bì Visy Việt Nam

Mã số thuế: 3602471065

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 20/03/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Số 6, đường 19A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam)

Mã số thuế: 3602413962

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 06/12/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 14, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hoà 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty SHIMIZU CORPORATION-Thầu XD nhà máy dược phẩm Hisamitsu Việt Nam

Mã số thuế: 3602370490

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 23/08/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: số 14-15 đường 2A, KCN Biên Hoà 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty cổ phần Furniweb (Việt Nam)

Mã số thuế: 3602280906

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 13/04/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 18, đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: RANGITH JINADASA

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty CP Gas Việt Nhật

Mã số thuế: 3602242516

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 09/03/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 33, Đường 3A, KCN Biên Hoà 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Nestlé Việt Nam

Mã số thuế: 3602242403

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 09/03/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 7, Đường 17A, KCN Biên Hoà 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Tam Phước

Mã số thuế: 3602230574

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 08/02/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 23 (Khu c), đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Phạm Nam Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY FUJITA CORPORATION

Mã số thuế: 3602229699

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 07/02/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Khu Liên Hợp Công Nông Nghiệp Đồng Nai

Mã số thuế: 3602229794

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 07/02/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 23 (khu B), đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Phùng Khôi Phục

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải

Mã số thuế: 3602208258

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 23/12/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 19 đường 2A, Lô 3, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Lê Nguyễn Hoàng Khuyên

Điện thoại: N/A


Danh sách địa chỉ Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 Thành phố Biên Hoà Đồng Nai Liên quan

93 Trương Văn Thành - Phường Hiệp Phú - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

66 Bác ái Phường Tân Thành - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

631-633 Nguyễn Trãi - Phường 11 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

Thôn Dương ổ - Phường Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

,

Thôn Đông - Xã Hoàn Sơn - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

,

KP Hoà lân, Phường Thuận giao - TX Thuận An - Bình Dương

,

49A/39 ấp Bình Đường 1 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

,

Số 148, Đường GS3, Khu phố Tây B - TX Dĩ An - Bình Dương

,

Số 97/29, khu phố Bình Phước B - TX Thuận An - Bình Dương

,

Số 183, thôn Phương Danh - Phường Đập Đá - Thị Xã An Nhơn - Bình Định

,

Số 110 Trưng Trắc - Phường Đức Thắng - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

,

Km 1689, Quốc lộ 1A - Xã Hàm Đức - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

,

E5 Khu dân cư Kênh Bàu, Khu phố 3 - Phường Xuân An - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

,

97C, đường Phạm Ngọc Thạch - Phường Cái Khế - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

ấp 12 Xã Đắc Lua - Huyện Tân Phú - Đồng Nai

,

K. Phước Hải, TT Long Thành - Thị trấn Long Thành - Huyện Long Thành - Đồng Nai

,

Số 208, quốc lộ 30, ấp An Định, xã An Bình - Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp

,

Số 31 ngõ 172 đường âu Cơ (tổ 13, cụm 3) - Phường Tứ Liên - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Số 206 Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

P101B A2 Tập thể Trung Tự - Phường Trung Tự - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Đường 16 - Xuân Thuỷ - Xuân Thu - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

,

Thôn Cửa Đình - Thị trấn Tây Đằng - Huyện Ba Vì - Hà Nội

,

Số 45, phố Định Công - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 7B, dãy T4, TT Z179 - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

,

Số 59A, Ngõ Quan Thổ 1, phố Tôn Đức Thắng - Phường Hàng Bột - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số nhà 14, ngõ 155, đường Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 34, ngõ 230, phố Lạc Trung - Phường Thanh Lương - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

ô số 3, tầng 6, tòa nhà 148 Tower - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Xã Hồng Lộc - Xã Hồng Lộc - Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh

,

53 Lê Thánh Tôn,Phường Thuận Lộc - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế

,

Thôn 7 - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

,

Thôn cửa suối - Xã Nậm Chạc - Huyện Bát Xát - Lào Cai

,

Phường Nghi Thuỷ - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An

,

Khu 6 - Xã Đồng Xuân - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ

,

Thôn Trung Toàn - Xã Tam Quang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

,

Tổ 5, Khu 11 - Phường Thanh Sơn - Thành phố Uông Bí - Quảng Ninh

,

01- An Dương Vương - Phường Lê Hồng Phong - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

,

263 Tôn Đức Thắng, K2 P5 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

,

- Xã Phước Vinh - Huyện Châu Thành - Tây Ninh

,

Số 50A Hùng Vương - Phường 7 - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

,

Tại nhà bà Nguyễn Thị Xuân, đội 7 Quyết Thắng - Xã Quảng Thịnh - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá

,

Khóm 1, TT Càng Long - Huyện Càng Long - Trà Vinh

,

Số 25 đường 3 tháng 2, khóm 1 - Thị trấn Cái Nhum - Huyện Mang Thít - Vĩnh Long

,

29A Đường TX38 KP3 Phường Thạnh Xuân - phường Thạnh Xuân - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

269A-269B-269Bis Đường Trường Chinh - Phường 14 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

22 Trần Quang Diệu Phường 14 - Phường 14 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

49/50A Trần Kế Xương - Phường 07 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

Lầu 1, 649/20/7 Điện Biên Phủ - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

311K2 Đường 9, KP 1 - Phường An Phú - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

409B Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường 26 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do