Danh sách địa chỉ Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 Thành phố Biên Hoà Đồng Nai

Tìm thấy 153 kết quả (0.0128 giây)


Công ty TNHH Fashion Garments 2

Mã số thuế: 3602986829

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 03/12/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Đường 13A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Phan Thị Thủy

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Can Pac Việt Nam

Mã số thuế: 3602980048

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 25/11/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Lô số 6, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH GROBEST LANDFOUND

Mã số thuế: 3602976323

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 20/11/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Số 1, đường 6A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH CN Fusheng VN

Mã số thuế: 3602789154

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 04/04/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Số 6, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Công Nghiệp Bao CP (Việt Nam)

Mã số thuế: 3602703943

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 11/01/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Lô 8 đường 19A KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH ASY Việt Nam

Mã số thuế: 3602668625

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 05/12/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Số 22, Đường 2A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)

Mã số thuế: 3602629464

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 20/10/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 09 Đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Kobelco Việt Nam

Mã số thuế: 3602623046

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 13/10/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 12, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Samsun Việt Nam

Mã số thuế: 3602613143

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 04/10/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Số 9, Đường 16A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam

Mã số thuế: 3602594892

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 15/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 7, đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam

Mã số thuế: 3602543993

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 19/07/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 3, Đường 1A, KCN Biên Hoà 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH SHINK WANG Việt Nam

Mã số thuế: 3602517217

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 22/06/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Đường số 4A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Trần Thị Kiều Nga

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Bao Bì Visy Việt Nam

Mã số thuế: 3602471065

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 20/03/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 6, đường 19A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam)

Mã số thuế: 3602413962

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 06/12/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 14, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hoà 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty SHIMIZU CORPORATION-Thầu XD nhà máy dược phẩm Hisamitsu Việt Nam

Mã số thuế: 3602370490

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 23/08/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: số 14-15 đường 2A, KCN Biên Hoà 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty cổ phần Furniweb (Việt Nam)

Mã số thuế: 3602280906

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 13/04/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Số 18, đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: RANGITH JINADASA

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty CP Gas Việt Nhật

Mã số thuế: 3602242516

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 09/03/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Số 33, Đường 3A, KCN Biên Hoà 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Nestlé Việt Nam

Mã số thuế: 3602242403

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 09/03/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Số 7, Đường 17A, KCN Biên Hoà 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Tam Phước

Mã số thuế: 3602230574

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 08/02/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Số 23 (Khu c), đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Phạm Nam Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY FUJITA CORPORATION

Mã số thuế: 3602229699

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 07/02/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Khu Liên Hợp Công Nông Nghiệp Đồng Nai

Mã số thuế: 3602229794

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 07/02/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Số 23 (khu B), đường 3A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Phùng Khôi Phục

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải

Mã số thuế: 3602208258

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 23/12/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Số 19 đường 2A, Lô 3, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Lê Nguyễn Hoàng Khuyên

Điện thoại: N/A


Danh sách địa chỉ Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 Thành phố Biên Hoà Đồng Nai Liên quan

1185 QL1A KP.5 - Phường Bình Trị Đông B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

Thôn Tháp Dương - Xã Trung Kênh - Huyện Lương Tài - Bắc Ninh

,

Số 5 khu bến hồ - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

,

Thửa đất số 352, TBĐ số B2, khu phố Bình Phú - TX Thuận An - Bình Dương

,

Số 69/1, khu phố 10 - Phường Phú Lợi - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Số 78, đường Hàm Nghi - Phường Ngô Mây - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

,

ấp 4 - Xã Tân Lộc - Huyện Thới Bình - Cà Mau

,

56 Huỳnh Thúc Kháng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

171 Châu Thị Vĩnh Tế - Phường Mỹ An - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

,

147 Lê Duẫn - Huyện Krông Pắk - Đắc Lắc

,

Số nhà 75 - Thị trấn Kiến Đức - Huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông

,

Nhà xưởng số 2 (trong khuôn viên Công ty cổ phần Khải Toàn) - Xã Tam Phước - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Số 22B ngõ 25b phố Cát Linh, phường Cát Linh - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Phòng 410, nhà CT6, khu đô thị mới Yên Hoà - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 11 ngách 142 Ngõ Văn Chương, phố Tôn Đức Thắng - Phường Văn Chương - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số nhà 50, ngõ 291, tổ 34B, Phố Khương Trung - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Số 13 phố Trạng Trình - Phường Lê Lợi - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội

,

Số 87 Nguyễn Tuân - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Số 43 ngõ 217 phố Mai Dịch - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 39, ngõ 175, đường Hồng Hà - Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Số nhà 27, ngõ 63, phố Thiên Hiền - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Thôn Đà Phố - Xã Hồng Phúc - Huyện Ninh Giang - Hải Dương

,

Xóm 6 - Xã Mỹ Đồng - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

,

Số 3 Lê Thánh Tông - Phường Máy Tơ - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Số 10/256 Đà Nẵng - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Số 297 Lê Lợi - Phường Lê Lợi - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

SN 025 Đường Thạch Sơn - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

,

29, ấp 5 - Xã Lạc Tấn - Huyện Tân Trụ - Long An

,

Thôn Phước Nhơn, xã Xuân Hải - Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận

,

Số 63B Lê Thành Phương - Phường 2 - TP Tuy Hoà - Phú Yên

,

Đội 2 -Xuân Hồi - Xã Liên Thủy - Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình

,

ấp 3 - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

,

Xóm Cơ Phi - xã Vạn Phái - Thị xã Phổ Yên - Thái Nguyên

,

137- Dương Đình Nghệ - Phú Sơn - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá

,

Tại nhà ông Hoàng Văn Thành,thôn Hậu - Xã Phú Lộc - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hoá

,

Xã Hà Yên - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

,

Thôn sơn long xã Hợp châu - Huyện Tam đảo - Vĩnh Phúc

,

Số nhà 10 khu phố 2 phường Hội Hợp - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

,

386/44 Quang Trung - Phường 10 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

95/28 Lê Thị Riêng Phường BT - Phường Bến Thành - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

91 Mai Thị Lựu - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

71D/3 đường Song Hành, Tổ 59, KP7 - phường Trung Mỹ Tây - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

7/9/1 Lý Tế Xuyên, Khu phố 4 - Phường Linh Đông - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

C9 Bis Quang Trung, Khu phố 1 - phường Đông Hưng Thuận - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

30 Hậu Giang - Phường 02 - Quận 6 - TP Hồ Chí Minh

,

85/76/8 Đường Số 9 - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

157 Hải Thượng Lãn ông - Phường 13 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

44 Trần Hưng Đạo - Phường Phạm Ngũ Lão - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

3/29G, Đường 182 - Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

Lầu 2, TTMS Nguyễn Kim, 03 Nguyễn Oanh - Phường 10 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,
Dich vu cam do