Danh sách địa chỉ Khu Công Nghiệp Amata Thành phố Biên Hoà Đồng Nai

Tìm thấy 52 kết quả (0.0155 giây)


Công Ty TNHH Saitex International Đồng Nai (VN)

Mã số thuế: 3603289517

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 15/06/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lô 225, KCN Amata - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhất Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH TECH ONE VINA

Mã số thuế: 3603236378

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đường số 1, KCN Amata - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: WOO SANG SEOK

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH SHINWA Việt Nam

Mã số thuế: 3603101130

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 20/11/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 101/9, đường 1 - KCN AMATA - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH EPE PACKAGING ( Việt Nam )

Mã số thuế: 3602855537

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 22/06/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Lô 226 đường 4, KCN Amata - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Livart Vina

Mã số thuế: 3602667156

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 02/12/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Lô 203, Đường Amata, Khu Công Nghiệp Amata - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Công Nghiệp Sansei Việt Nam

Mã số thuế: 3602630332

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 23/10/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 101/2-7, đường 3B, KCN Amata - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Major Craft ViêÊT Nam

Mã số thuế: 3602600962

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 22/09/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Lô 242/2, Đường 12 Khu Công nghiệp Amata - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Akira Murakami

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Valspar (Việt Nam)

Mã số thuế: 3602526204

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 03/07/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Lô 104/2-4 KCN Amata - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH UNITED PHOSPHORUS Việt Nam

Mã số thuế: 3602508406

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 12/06/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Lô 221, KCN Amata - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Lưu Ly

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Công nghiệp Brother Sài Gòn

Mã số thuế: 3602482363

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 05/04/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Lô 301 đường 7 A, KCN Amata - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: MASAYOSHI AOYAMA

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH Daitoh Industry Việt Nam

Mã số thuế: 3602464741

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 02/03/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Lô 242, đường 12, KCN Amata - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Kazuo Maeda

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Sanyo Việt Nam

Mã số thuế: 3602379380

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 16/09/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Lô 226/10, đường 2, Khu Công Nghiệp Amata - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH Gojo Paper ( Việt Nam)

Mã số thuế: 3602375322

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 07/09/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Lô 304, đường 7A, KCN Amata - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: KOICHIRO KAWAGUCHI

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH Unipax

Mã số thuế: 3602369294

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 18/08/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Lô 101/2 & 101/4, Đường Amata, KCN Amata - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Việt Nam CREATE MEDIC

Mã số thuế: 3602328918

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 07/06/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Lô 303, đường 7A, KCN Amata - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: funay ama takamasa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH DAIKAN Việt Nam

Mã số thuế: 3602318162

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 26/05/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Lô 101/2-3, Đường 3B, KCN Amata - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH DAIKAN Việt Nam

Mã số thuế: 3602231151

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 10/02/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Lô 308, đường 7A, KCN Amata - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: OSAMU JINGI

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Matsuya R & D (Việt Nam)

Mã số thuế: 3602203877

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 16/12/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Lô 240, đường 12 , KCN Amata - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Dong Sung Chemical (Việt Nam)

Mã số thuế: 3601638057

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 03/05/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Lô 201/2, Đường 7A, KCN Amata - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Unipax

Mã số thuế: 3601637367

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 28/04/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Lô 101/2 & 101/4, Đường Amata, KCN Amata - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH EPE PACKAGING ( Việt Nam )

Mã số thuế: 3601117199

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 10/11/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Lô 226 đường 4, KCN Amata - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Keita Yamashiro

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH YP REX ( Việt Nam )

Mã số thuế: 3601000514

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 08/05/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Lô 22 đường 04, KCN Amata - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Danh sách địa chỉ Khu Công Nghiệp Amata Thành phố Biên Hoà Đồng Nai Liên quan

76 Sư Vạn Hạnh Phường 12 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

B10 C/C Cửu Long 351/31 Nơ Trang Long Phường 13 - Phường 13 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

86 Mai Văn Ngọc - Phường 10 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

32 Bùi Thị Xuân Phường BT - Phường Bến Thành - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

274 (Lầu 2) Trần Phú Phường 08 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

- Xã Ngọc Xá - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

,

KCN Tiên Sơn (TX: Cty CP TM Anh Đức) - Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

,

Thôn 10 Long Hải - Huyện Phú Quý - Bình Thuận

,

39 Lê Văn Phấn - Phú Thủy - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

,

N7 KDC Kenh Bau - Phường Xuân An - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

,

108/46/2K Nguyễn Việt Hồng - Phường An Phú - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

102/1, Ung Văn Khiêm - Phường Cái Khế - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

Thôn Thạch Nham Đông - Quốc lộ 14B - Xã Hoà Nhơn - Huyện Hoà Vang - Đà Nẵng

,

Số 569/07/38A Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

03, đường 30/4, phường 1 - Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp

,

Số 147A phố Đốc Ngữ, phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Cụm dân cư số 10 đường 424 - Xã Phù Lưu Tế - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội

,

Phòng 3201, Tòa nhà 34T Hoàng Đạo Thuý - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

29 Nhà Chung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

5 Hàng Cót - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số nhà 1/30 Nguyễn thị Định - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

số 6 ngách 670/60 đường Ngô Gia Tự - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Km10, Quốc lộ 5 - Xã Dương Xá - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

,

491 Kim Ngưu - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Thôn Lai Xá - Xã Kim Chung - Huyện Hoài Đức - Hà Nội

,

Khối 3 - Thị trấn Nghi Xuân - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

,

Số 21 Đường Võ Thị Sáu - Phường Máy tơ - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Số 407 Đường Ngô Gia Tự - Phường Đằng lâm - Quận Hải An - Hải Phòng

,

số 48, ấp Phú Bình - Thị trấn Mái Dầm - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

,

20 Lê Ngô Cát - Phường Trường An - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế

,

Số 196 Khu Nội ô - Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

,

Khu 5, xã Kinh Kệ - Huyện Lâm Thao - Phú Thọ

,

Tổ 10 - Phường Quảng Phú - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

,

Km 1 đường Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình - Tỉnh Thái Bình - Thái Bình

,

154-156-158 Nguyễn Tất Thành - phường 13 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

,

194 Ba Đình - Phường 10 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

38/2X Đông Lân - Xã Bà Điểm - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

59/8 Đường TL31 - phường Thạnh Lộc - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

52/27 Đường 22, Khu phố 1 - Phường Bình Chiểu - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

77/1 Tô Ngọc Vân, Khu phố 3 - phường Thạnh Xuân - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

98 Lũy Bán Bích - Phường Tân Thới Hoà - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

Số 209 Tân Phước - Phường 06 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

22 Lê Thánh Tôn - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

79 Trần Quang Khải - Phường Tân Định - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

911 Phan Văn Trị - Phường 7 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

Số 626 Lũy Bán Bích - Phường Tân Thành - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

85/6D ấp Xuân Thới Đông 3 - Xã Xuân T Đông - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

8 Đường số 8 - Phường Long Trường - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

04 Trần Quang Diệu - Phường 13 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

A21/2ADC Quốc Lộ 50, ấp 1 - Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do