Danh sách địa chỉ Huyện Vân Canh Bình Định

Tìm thấy 150 kết quả (0.0055 giây)


BƯU ĐIỆN HUYỆN VÂN CANH - BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 4101500990

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 13/11/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Đào

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẬU MINH

Mã số thuế: 4101499953

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 24/10/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Phạm Lưu Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI VÂN CANH - BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 3700381324-366

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 15/10/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tỉnh lộ 638, thôn 3, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Phạm Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN KOTIDA

Mã số thuế: 4101492612

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 25/07/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Huy

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Viễn Thông Vân Canh

Mã số thuế: 4101492059

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 17/07/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hiệp Vinh 1- Xã Canh Vinh- Huyện Vân Canh- Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Đào Minh Đức

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH GẠCH NGÓI ĐỨC LONG

Mã số thuế: 4101487450

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 15/05/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Phương

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG THCS CANH HIỂN

Mã số thuế: 4101484033

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Hiển Đông, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Trường

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG THCS CANH VINH

Mã số thuế: 4101484026

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Hiệp Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Đào Thị Cẩm Phi

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG THCS BÁN TRÚ CANH THUẬN

Mã số thuế: 4101484019

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Kaf Xiêm, Xã Canh Thuận, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Võ Trung Sanh

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG MẪU GIÁO CANH HÒA

Mã số thuế: 4101484001

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Canh Thành, Xã Canh Hòa, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tính

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG MẪU GIÁO XÃ CANH LIÊN

Mã số thuế: 4101483992

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Hà Giao, Xã Canh Liên, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Vũ thị Hạnh

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ CANH LIÊN

Mã số thuế: 4101483985

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Canh Liên, Xã Canh Liên, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Trần Văn Tho

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH THUẬN

Mã số thuế: 4101483978

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Hoàn Mẻ, Xã Canh Thuận, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Nên

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH HÒA

Mã số thuế: 4101483953

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Canh Thành, Xã Canh Hòa, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thưởng

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH HIỂN

Mã số thuế: 4101483946

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Hiển Đông, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Thủy

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH HIỆP

Mã số thuế: 4101483939

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Làng Suối Đá, Xã Canh Hiệp, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Lợi

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TH SỐ 2 THỊ TRẤN VÂN CANH

Mã số thuế: 4101483921

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Phúc

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VÂN CANH

Mã số thuế: 4101483914

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thịnh Văn 1, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ CANH LIÊN

Mã số thuế: 4101483907

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Hà Giao, Xã Canh Liên, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Trần Duy Khá

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỊ TRẤN

Mã số thuế: 4101483897

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thịnh Văn 1, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Lê Thị Tuyết Hạnh

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 CANH VINH

Mã số thuế: 4101483872

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Hiệp Vinh 2, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tho

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN VÂN CANH

Mã số thuế: 4101483865

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Hiệp Giao, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Thanh

Điện thoại: N/A


Danh sách địa chỉ Huyện Vân Canh Bình Định Liên quan

315/7 Cách Mạng Tháng 8 Phường 13 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

239/18 Trần Văn Đăng Phường 11 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

787 Lê Hồng Phong (Nối Dài) Phường 12 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

351/7 Lê Văn Sỹ - Phường 13 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

105/2 Trường Chinh Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

76 Lê Lai - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

523 Lò Gốm Phường 09 - Phường 09 - Quận 6 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 130 Trần Hưng Đạo, Tổ 12, Khóm Đông Thạnh B - Phường Mỹ Thạnh - Thành phố Long Xuyên - An Giang

,

ấp Ninh Thạnh II - Xã Ninh Hòa - Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu

,

Thôn Giang Liễu - Xã Phương Liễu - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

,

(NR: NGUYễN VăN KHáNG)Thôn Do Nha - Xã Phương Liễu - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

,

Xã Phú Túc - Huyện Châu Thành - Bến Tre

,

53C, ấp 2 - Xã An Khánh - Huyện Châu Thành - Bến Tre

,

Số 17-N0 khu dân cư Phú Hòa 1 - Phường Phú Hòa - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Số 13/1, Khu phố Tân Thắng - Phường Tân Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

,

Số 132/17 Lê Hồng Phong - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

,

ấp Cây Trâm A - Xã Định Bình - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

,

ấp Cơi 5 - Xã Khánh Bình Tây - Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau

,

K574/17 Trưng Nữ Vương - Phường Hoà Thuận Tây - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

CHu Văn An-P.Nghĩa Thành - Thị xã Gia Nghĩa - Đắk Nông

,

ấp 4 - Huyện Thống Nhất - Đồng Nai

,

127 đường Nguyễn Khang, tổ 43, Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Đại mạch - Huyện Đông Anh - Hà Nội

,

Số nhà 33, ngõ 104, phố Nguyễn An Ninh - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Nhà 10B, ngõ 48, đường Hồ Tùng Mậu - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 73 phố Tô Hiệu - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 1096, đường La Thành - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Khu dân cư An tràng - Thị trấn Trường sơn - Huyện An Lão - Hải Phòng

,

Số 565 Lê Thánh Tông - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Số 10C11 Trại Chuối - Phường Trại Chuối - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

,

Tổ 9, Phường Hữu Nghị ( Nhà ông Nguyễn Đình Quang ) - Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình

,

Khu phố 02 - Thị trấn Hàng Trạm - Huyện Yên Thuỷ - Hòa Bình

,

F14, căn 25 đường Ba Tháng Hai - Phường Vĩnh Lạc - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

,

113 Trần Quý Cáp - Phường Phương Sài - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

thôn Cây Xoài - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa

,

247 Phạm Văn Đồng - Phường Cam Thuận - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

,

Khu 8 - Thị trấn Đình Lập - Huyện Đình Lập - Lạng Sơn

,

50 Thành Nam, phường Trần Tế Xương - Thành phố Nam Định - Nam Định

,

Số 99, đường Phong Định Cảng - Phường Bến Thủy - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

2068 Đường Hùng vương - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ

,

Thôn Đá Trơn - Xã Đông Thọ - Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang

,

SN 263 khu 9 thị trấn Diêm Điền - Huyện Thái Thụy - Thái Bình

,

Tổ 1, phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên

,

6B Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 6 - Phường 7 - Thành phố Trà Vinh - Trà Vinh

,

687/59/8 Lạc Long Quân Phường 10 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

Phòng 319 + 320, #3 TTTM Thiên Sơn 800 Nguyễn Văn Linh - Phường Tân Phú - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

88 Nguyễn Chí Thanh - Phường 16 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

222/46 Bùi Đình Túy - Phường 12 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do