Danh sách địa chỉ Huyện Vân Canh Bình Định

Tìm thấy 150 kết quả (0.0124 giây)


BƯU ĐIỆN HUYỆN VÂN CANH - BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 4101500990

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 13/11/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Đào

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẬU MINH

Mã số thuế: 4101499953

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 24/10/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Phạm Lưu Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI VÂN CANH - BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 3700381324-366

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 15/10/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tỉnh lộ 638, thôn 3, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Phạm Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN KOTIDA

Mã số thuế: 4101492612

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 25/07/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Huy

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Viễn Thông Vân Canh

Mã số thuế: 4101492059

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 17/07/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hiệp Vinh 1- Xã Canh Vinh- Huyện Vân Canh- Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Đào Minh Đức

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH GẠCH NGÓI ĐỨC LONG

Mã số thuế: 4101487450

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 15/05/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Phương

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG THCS CANH HIỂN

Mã số thuế: 4101484033

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hiển Đông, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Trường

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG THCS CANH VINH

Mã số thuế: 4101484026

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hiệp Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Đào Thị Cẩm Phi

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG THCS BÁN TRÚ CANH THUẬN

Mã số thuế: 4101484019

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Kaf Xiêm, Xã Canh Thuận, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Võ Trung Sanh

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG MẪU GIÁO CANH HÒA

Mã số thuế: 4101484001

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Canh Thành, Xã Canh Hòa, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tính

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG MẪU GIÁO XÃ CANH LIÊN

Mã số thuế: 4101483992

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hà Giao, Xã Canh Liên, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Vũ thị Hạnh

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ CANH LIÊN

Mã số thuế: 4101483985

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Canh Liên, Xã Canh Liên, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Trần Văn Tho

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH THUẬN

Mã số thuế: 4101483978

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hoàn Mẻ, Xã Canh Thuận, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Nên

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH HÒA

Mã số thuế: 4101483953

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Canh Thành, Xã Canh Hòa, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thưởng

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH HIỂN

Mã số thuế: 4101483946

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hiển Đông, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Thủy

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH HIỆP

Mã số thuế: 4101483939

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Làng Suối Đá, Xã Canh Hiệp, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Lợi

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TH SỐ 2 THỊ TRẤN VÂN CANH

Mã số thuế: 4101483921

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Phúc

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VÂN CANH

Mã số thuế: 4101483914

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thịnh Văn 1, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ CANH LIÊN

Mã số thuế: 4101483907

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hà Giao, Xã Canh Liên, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Trần Duy Khá

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỊ TRẤN

Mã số thuế: 4101483897

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thịnh Văn 1, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Lê Thị Tuyết Hạnh

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 CANH VINH

Mã số thuế: 4101483872

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hiệp Vinh 2, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tho

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN VÂN CANH

Mã số thuế: 4101483865

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 22/03/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hiệp Giao, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Thanh

Điện thoại: N/A


Danh sách địa chỉ Huyện Vân Canh Bình Định Liên quan

A745-746 Võ Văn Ngân Phường Hiệp Phú - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

35 Nguyễn Trung Trực Phường BN - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

18/1 Đường Số 54 KP2 Phường Hiệp Bình Chánh - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

41-Nguyễn Văn Cưng - Thành phố Long Xuyên - An Giang

,

36 VSip 2, Đường số 2, KCN VSIP 2 - Phường Hoà Phú - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Số 156/11/4B, Khu Phố Đông Thành - PhườngTân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

,

19B, A5, khu tái định cư nâng cấp đô thị - Phường An Khánh - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

K54/10 ông ích Khiêm - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

Thôn Cẩm Nê - Xã Hoà Tiến - Huyện Hoà Vang - Đà Nẵng

,

184 Núi Thành - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 3- Giai Đọan 2 - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai

,

Đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số nhà 104, tổ 46 thị trấn Đông Anh - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội

,

17-M4-TT6 Bắc Linh Đàm - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 3 ngõ 40 - Phường Xuân Tảo - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Thôn Đìa - Xã Nam Hồng - Huyện Đông Anh - Hà Nội

,

Số 10 đường Tôn Thất Thuyết - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số nhà 22, ngõ 165, đường Dương Quảng Hàm - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

LK11B-29, Khu Đô thị Mỗ lao - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Số nhà 5, ngõ 110, đường Nguyễn Hoàng Tôn - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Số 7, ngõ 74, đường Cầu Diễn - Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 29N4, ngõ 58, phố Triều Khúc - Phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Số 66 Trần Khánh Dư - Phường Máy Tơ - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Số 169 tổ dân phố Xuân áng - Thị Trấn Trường Sơn - Huyện An Lão - Hải Phòng

,

Thôn Sông Cạn - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

,

Lô số 9, đường số 3, khu công nghiệp Tân Đức - Xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hoà - Long An

,

ấp Bình Nam - Xã Bình Tâm - Thành phố Tân An - Long An

,

Đường Đinh Tiên Hoàng - Phường Đông Thành - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình

,

Xóm Chợ Già xã Hưng Tây - Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An

,

Nhà ông Nguyễn Xuân Hồng, xóm Tân Lộc - Xã Tân Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

,

Số nhà 132, đường Hà Huy Tập, khối 5 - Phường Hà Huy Tập - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Số 25, đường Hữu Nghị - Thành phố Móng cái - Quảng Ninh

,

Tổ 22 - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

,

Tổ 19, ấp Thuận Bình - Xã Truông Mít - Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh

,

Thôn Phục Lễ, xã Quỳnh Châu - Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình

,

SN 1/13 ngõ 333 tổ 11 phường Phú Khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

,

Tổ 22, Đường Tân Quang, phường Gia Sàng - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên

,

Trung Thịnh-Quảng tiến - Thị xã Sầm Sơn - Thanh Hoá

,

số nhà 47, khu phố Hải Ninh, thị trấn Bến Sung - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá

,

Quốc lộ 60, Khóm 6, Phường 8 - Thành phố Trà Vinh - Trà Vinh

,

65D Điện Biên Phủ - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

Lầu 7, Tòa Nhà Itaxa, Số 126 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

Tầng 11 Cao ốc 137 Lê Quang Định - Phường 14 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

54-56 Nguyễn Trãi Phường Bến Thành - Phường Bến Thành - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

946 Trường Chinh - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

203B Lê Văn Lương, ấp 3 - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

,

500/3 Nguyễn Chí Thanh - Phường 07 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

88/6 Mạc Đỉnh Chi - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

37/9B ấp Đông - Xã Thới Tam Thôn - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

Số 70/11, Khu phố Tân Hòa - Phường Đông Hòa - TX Dĩ An - Bình Dương

,
Loading...
Dich vu cam do