Danh sách địa chỉ Huyện Pác Nặm Bắc Cạn

Tìm thấy 102 kết quả (0.0031 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN PÁC NẶM- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY L

Mã số thuế: 4700262689-003

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trà

Điện thoại: Xem chi tiết


TRUNG TÂM GIÓA DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700264076

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Vỵ

Điện thoại: Xem chi tiết


TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700263932

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Cooc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nghi

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHáNH VậT Tư NôNG NGHIệP HUYệN PáC NặM - CôNG TY CP VậT Tư Kỹ THUậT NôNG NGHIệP BắC KạN

Mã số thuế: 4700113341-014

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 27/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đông Lẻo - Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lương Thanh Vân

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON CAO TâN

Mã số thuế: 4700261928

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Mã THị OEN

Điện thoại: N/A


TRườNG TIểU HọC CAO TâN

Mã số thuế: 4700261910

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: MA VăN AN

Điện thoại: N/A


TRườNG PTDT BT THCS CAO TâN

Mã số thuế: 4700261903

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: DươNG VăN THIêM

Điện thoại: N/A


TRườNG PTDT BT TH CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261886

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: NGUYễN ĐìNH HOàN

Điện thoại: N/A


TRườNG PTDT BT THCS CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261893

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Cù NGọC HằNG

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261879

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: THôN Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: PHạM THị THANH DUNG

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Quang Linh

Mã số thuế: 4700261685

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Pác Liển - Xã Nghiên Loan - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Thị Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường mầm non xuân la

Mã số thuế: 4700256910

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/04/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Xã Xuân La - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trương Thu Hằng

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Pác Nặm

Mã số thuế: 4700256942

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/04/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Coóc - Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Quach Xuân Giai

Điện thoại: N/A


TRườNG PHổ THôNG DâN TộC BáN TRú TRUNG HọC Cơ Sở XUâN LA

Mã số thuế: 4700253684

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 17/09/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phùng Anh Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


HợP TáC Xã VậN TảI PáC NặM

Mã số thuế: 4700253652

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/09/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đin Viết Luân

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu Học Xuân La

Mã số thuế: 4700253589

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/09/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Trung

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu học Nghiên Loan II

Mã số thuế: 4700253483

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/08/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khuổi ún - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung Học Cơ Sở Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700250771

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 08/06/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Phai Khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Mầm Non Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700249670

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/06/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Phai khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700249688

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/06/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Phai Khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học Cổ Linh

Mã số thuế: 4700249102

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/05/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Bản Sáng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung học cơ sở Bộc Bố

Mã số thuế: 4700249060

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 13/05/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Đông Lẻo - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


170D/4 Phan Đăng Lưu - Phường 03 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

287 Nguyễn Oanh Phường 17 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

23A Đường Số 9 KP5 Phường Linh Xuân - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

122 Cộng Hòa - Phường 4 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

893 Tỉnh Lộ 10 KP.01 Phường Bình Trị Đông B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

Số 216, Khóm Xuân Biên - Huyện Tịnh Biên - An Giang

,

Khu 4 - Thị trấn Phố Mới - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

,

Số 46 phố Nguyễn Hữu Nghiêm - Phường Tiền An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

,

KCN Quế Võ (Khu vực mở rộng) (TX: Công ty Cổ Phần Mỹ á) - Xã Phương Liễu - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

,

Tổ 10 - TP Điện Biên Phủ - Điện Biên

,

KCN LOng Đức - Xã Long Đức - Huyện Long Thành - Đồng Nai

,

Tổ 7 phường Nguyễn trãi - TP Hà Giang - Hà Giang

,

25 Tôn Đản - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số 1, ngõ 424 Trần Khát Chân, Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

84 Quán Thánh - Phường Quán Thánh - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Tổ 3 cụm 1 Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Phòng 220 nhà A1 khánh sạn Giảng Võ-17 Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Số 1 Hoè Nhai, phường Nguyễn trung Trực - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Xóm Tự Khoát - Xã Ngũ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

,

P209 K1 khu TT học viện chính trị quốc gia, Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 316-CT4B khu ĐT Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Phòng 706 nhà E3A khu đô thị Yên Hoà - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 24, ngõ 112, phố Ngọc Khánh - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Đội 5, Thôn Năm Trại - Huyện Quốc Oai - Hà Nội

,

Số 177 tổ 51 - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 17C Hàng Da - Phường Cửa Đông - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Thôn An Cảnh - Xã Hàm Tử - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên

,

Tổ 4 Thị Trấn Bát Xát - Huyện Bát Xát - Lào Cai

,

Số 137, Tỉnh Lộ 127 - Thị trấn Ma Đa Guôi - Huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng

,

Số 275, Quốc lộ 1A, ấp Voi Lá - Huyện Bến Lức - Long An

,

Lô B4-5-6, Đường số 1, Khu công nghiệp Thuận Đạo - Thị trấn Bến Lức - Huyện Bến Lức - Long An

,

Số 303, Đường Quang Trung - Phường Trung Sơn - Thành phố Tam Điệp - Ninh Bình

,

Số 207 Nguyễn Huệ - Phường 5 - TP Tuy Hoà - Phú Yên

,

192 Hùng Vương - Phường An Mỹ - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

,

Tổ 10, khu 9B - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

TT Hát Lót - Huyện Mai Sơn - Sơn La

,

Lô E4, Khu công nghiệp Bình Minh, ấp Mỹ Lợi - Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long

,

Khu tái định cư 44 ha, thôn Tân Phú - Huyện Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

159B Bình Thới Phường 11 - Phường 11 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

số 205/4 Linh Trung, khu phố 1 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

19/30 Trần Bình Trọng - Phường 5 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

196B1 Trần Bình Trọng - Phường 04 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

60 Nguyễn Đình Chiểu - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

91 Nguyễn Khoái - phường 01 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

,

03 Đường 45 - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

,

11 Cửu Long - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

230/6/1/20A Mã Lò - Phường Bình Trị Đông A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

570/1 Đường Nguyễn Xiển - Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

Quốc lộ 1A, tổ 4, ấp Núi Trung - Xã Suối Tre - Thị xã Long khánh - Đồng Nai

,
Loading...
Dich vu cam do