Danh sách địa chỉ Huyện Pác Nặm Bắc Cạn

Tìm thấy 102 kết quả (0.0045 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN PÁC NẶM- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY L

Mã số thuế: 4700262689-003

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trà

Điện thoại: Xem chi tiết


TRUNG TÂM GIÓA DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700264076

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Vỵ

Điện thoại: Xem chi tiết


TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700263932

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Cooc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nghi

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHáNH VậT Tư NôNG NGHIệP HUYệN PáC NặM - CôNG TY CP VậT Tư Kỹ THUậT NôNG NGHIệP BắC KạN

Mã số thuế: 4700113341-014

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 27/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đông Lẻo - Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lương Thanh Vân

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON CAO TâN

Mã số thuế: 4700261928

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Mã THị OEN

Điện thoại: N/A


TRườNG TIểU HọC CAO TâN

Mã số thuế: 4700261910

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: MA VăN AN

Điện thoại: N/A


TRườNG PTDT BT THCS CAO TâN

Mã số thuế: 4700261903

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: DươNG VăN THIêM

Điện thoại: N/A


TRườNG PTDT BT TH CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261886

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: NGUYễN ĐìNH HOàN

Điện thoại: N/A


TRườNG PTDT BT THCS CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261893

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Cù NGọC HằNG

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261879

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: THôN Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: PHạM THị THANH DUNG

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Quang Linh

Mã số thuế: 4700261685

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Pác Liển - Xã Nghiên Loan - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Thị Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường mầm non xuân la

Mã số thuế: 4700256910

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/04/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Xã Xuân La - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trương Thu Hằng

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Pác Nặm

Mã số thuế: 4700256942

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/04/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Nà Coóc - Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Quach Xuân Giai

Điện thoại: N/A


TRườNG PHổ THôNG DâN TộC BáN TRú TRUNG HọC Cơ Sở XUâN LA

Mã số thuế: 4700253684

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 17/09/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phùng Anh Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


HợP TáC Xã VậN TảI PáC NặM

Mã số thuế: 4700253652

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/09/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đin Viết Luân

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu Học Xuân La

Mã số thuế: 4700253589

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/09/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Trung

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu học Nghiên Loan II

Mã số thuế: 4700253483

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/08/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khuổi ún - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung Học Cơ Sở Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700250771

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 08/06/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Phai Khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Mầm Non Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700249670

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/06/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Phai khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700249688

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/06/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Phai Khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học Cổ Linh

Mã số thuế: 4700249102

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/05/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Bản Sáng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung học cơ sở Bộc Bố

Mã số thuế: 4700249060

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 13/05/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Đông Lẻo - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


17A Trần Bình Trọng Phường 05 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

34/9B Bà Hom Phường 13 - Quận 6 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 15/1 Thoại Ngọc Hầu - Phường Mỹ Long - Thành phố Long Xuyên - An Giang

,

Tổ 5, Thị trấn chợ Mới - Huyện Chợ mới - Bắc Cạn

,

Số 12, ngõ 25, khu phố Thịnh Lang - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

,

Thôn Giang Liễu (NR: Nguyễn Đắc Thành) - Xã Phương Liễu - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

,

ấp 5 - Thị trấn Uyên hưng - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương

,

ĐH 515, tổ 1, ấp Bàu Cỏ - Xã Phước Hoà - Huyện Phú Giáo - Bình Dương

,

Lô B_6E6_CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3 - Phường Mỹ Phước - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

,

Số 94 Đô Đốc Bảo - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

,

24/28, Trần Việt Châu - Phường An Hòa - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

50- Tôn Thất Thuyết - Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

,

149 Lê Thị Tính - Phường An Khê - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

Tổ 10, ấp Tân Cang - Xã Phước Tân - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Đường Lương Đình Của, tổ 13 - Thành phố Pleiku - Gia Lai

,

Số nhà 48b, đường Hoàng Hoa Thám, tổ 1 - Phường Trần Phú - TP Hà Giang - Hà Giang

,

Thôn Đông Ngoại - Xã Châu Giang - Huyện Duy Tiên - Hà Nam

,

Dãy 1 tổ 23 cụm 14 (Số 7 ngách 81/25 phố Linh Lang) Pcống vị - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Xóm 3, xã Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Phòng 17 -18, D1 Giảng Võ - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Số nhà 17 ngõ 44, phố Nguyễn Phúc Lai - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 22 tổ 32 phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Xóm 4 thôn Hải Bối - Huyện Đông Anh - Hà Nội

,

Số 22 ngõ 68/53 đường Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 8, hẻm 245/96/19, đường Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 20, ngõ 165 đường Cầu Giấy - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

50 Nguyễn Huệ,phường Vĩnh Ninh - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế

,

Thôn Nà Noọng - Xã Đề Thám - Huyện Tràng Định - Lạng Sơn

,

Bến xe phía bắc Lạng Sơn, tổ 5 khối 1 - Thị trấn Cao Lộc - Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn

,

Thôn Cẩm Trung - Xã Tiên Cẩm - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam

,

Số nhà 12, tổ 2, khu 2 - Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

45/7 Mạc Đỉnh Chi - Phường 4 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

,

Thôn 3 xã Hạnh Phúc - Xã Hạnh Phúc - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá

,

18 Thái Văn Lung - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

Văn Phòng 04-06-R2, cao ốc Everrich, Số 968 đường 3/2 - Phường 15 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

1101-36/6 Tự Lập - Phường 4 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

76 Trần Đại Nghĩa, Khu phố 6 - Phường Tân Tạo A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

182/1 Lê Văn Sỹ Phường 10 - Phường 10 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

F4/4G Liên ấp 6 ấp 6 Xã Vĩnh Lộc A - Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

35/15 Phan Văn Hớn, ấp 7 - Xã Xuân Thới Thượng - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

110 âu Cơ - Phường 9 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

415/17 Trường Chinh - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

Số 70 đường Nguyễn Xí - Phường 26 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

Phòng 02, Tầng 6, Số 20/13 Nguyễn Trường Tộ - phường 12 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

,

706/18/11 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1 - Xã Long Thới - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

,

396/13X Lê Đức Thọ - Phường 16 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

66 Đường C12 - Phường 13 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

147 Lý Thái Tổ - Phường 09 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

347 Cách Mạng Tháng 8 - Phường 5 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

Tầng 5, Số 123 Nguyễn Đình Chiểu - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do