Danh sách địa chỉ Huyện Ngân Sơn Bắc Cạn

Tìm thấy 164 kết quả (0.0089 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN NGÂN SƠN- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY

Mã số thuế: 4700262689-002

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Chang, Xã Đức Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Bế Văn Thuyên

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHU VUI CHƠI GẢI TRÍ HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 4700263837

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 30/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Chúa, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đặng Huy Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Nhàn Nsbk

Mã số thuế: 4700263026

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Anh Tú

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Ngân Sơn, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-008

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 2 - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Thị Nguyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Th Đức Long

Mã số thuế: 4700259492

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu phố - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Long

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Đăng Kí Quyền Sử Dụng Đất Huyện Ngân Sơn

Mã số thuế: 4700258241

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/08/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRUNG TâM DạY NGHề HUYệN NGâN SơN

Mã số thuế: 4700258234

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/08/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON HươNG Nê

Mã số thuế: 4700256621

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 30/03/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Phiêng Phục - Xã Hương Nê - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


HTX Nông - Lâm Nghiệp Và Dịch Vụ Tổng Hợp Sinh Lợi Vĩnh Dương

Mã số thuế: 4700256300

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 29/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Phiêng Khít - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Lợi

Điện thoại: Xem chi tiết


Nông Thị Hiền

Mã số thuế: 4700254511

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Nà Này - Nà Phặc - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Thị Hiền

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Nguyên

Mã số thuế: 4700254504

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Nà Này - TT Nà Phặc - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nguyên

Điện thoại: N/A


Trần Thị Nhàn

Mã số thuế: 4700254494

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Nà Nọi - TT Nà phặc - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Thị Nhàn

Điện thoại: N/A


Bùi Thị Gái

Mã số thuế: 4700254487

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Nà Nọi - TT Nà Phặc - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Gái

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Bằng Mẩy

Mã số thuế: 4700253885

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/10/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu Chợ I - Xã Bằng Vân - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lục Thị Mẩy

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội Quản Lý Thị Trường Ngân Sơn

Mã số thuế: 4700253003

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/07/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Hùng - Huy Ngân Sơn

Mã số thuế: 4700249663

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 02/06/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu Chợ 1 - Xã Bằng Vân - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần - Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


PHòNG DâN TộC

Mã số thuế: 4700249617

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 28/05/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRườNG TIểU HọC BằNG VâN

Mã số thuế: 4700249430

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/05/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRUờNG THCS BằNG VâN

Mã số thuế: 4700249455

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/05/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON BằNG VâN

Mã số thuế: 4700249462

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/05/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Chế Biến Nông Lâm Sản Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700247786

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 02/01/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Khu Chợ 2 - Xã Bằng Vân - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hống Sỹ Tùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Ngân Sơn Bắc Kạn

Mã số thuế: 0100686174-648

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/10/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Lượng

Điện thoại: Xem chi tiết


243/39 Tôn Đản Phường 15 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

,

141 Lương Định Của, Khu phố 3 - Phường Bình An - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

323/A5 Đào Duy Anh Phường 09 - Phường 09 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

5 Tổng Lung - Phường 13 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

ấp 2, xã Vĩnh Hội Đông - Huyện An Phú - An Giang

,

thị trấn Từ Sơn - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

,

Thửa đất số 199, đường ĐH 402, Khu phố Phước Hải - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương

,

Vĩnh Trường - Xã Cát Hanh - Huyện Phù Cát - Bình Định

,

Lô 02 Trường Chinh, Khu phố 3 - Phường Phú Tài - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

,

Số nhà 051, Tổ 13 - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Cao Bằng

,

buôn KrôngA - EaTu - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

369 Hùng Vương, Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Đắc Lắc

,

xã Ea Kly - Huyện Krông Pắk - Đắc Lắc

,

25/2 KP 3 QL 1, Phường Trung Dũng - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

26B, KP Bình Dương - Phường Long Bình Tân - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Thôn vén xã tân trịnh - quang bình - Hà giang - Xã Tân Trịnh - Huyện Quang Bình - Hà Giang

,

số 3 ngõ 193 Phúc Tân - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Phòng 212 CT3A khu đô thị mỹ đình 2 - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Liên Gia 2, tổ 27 - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Thôn Đình Thôn - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Khu 6, thôn Thường Lệ - Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - Hà Nội

,

Số 6 ngách 24/4 phố Đặng Tiến Đông - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 8, Tổ 23 - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Đội 4, thôn Tằng My - Xã Nam Hồng - Huyện Đông Anh - Hà Nội

,

Khu 3 - Xã Thạch Khôi - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

,

Số 999 Đường 5/1 - Phường Hùng vương - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

,

Lô 196 Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Đông hải - Quận Hải An - Hải Phòng

,

Số 317 Đà Nẵng - Phường Vạn Mỹ - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Thôn Liên Phú 3 - Xã An Lạc - Huyện Lạc Thuỷ - Hòa Bình

,

68 Bến Nghé - Phường Phú Hội - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế

,

Xã Lộc Vĩnh, - Xã Lộc Vĩnh - Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên - Huế

,

Số 40, tổ 1, ấp Vĩnh Hòa 1 - Xã Vĩnh Hòa Phú - Huyện Châu Thành - Kiên Giang

,

Tổ 1, ấp Gành Dầu - Xã Gành Dầu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

,

Số 8, phố Mỹ Sơn 6, khu tái định cư Mỹ Sơn - Phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

,

CCN Lợi Bình Nhơn - Xã Lợi Bình Nhơn - Thành phố Tân An - Long An

,

Lô B1-1D, Đường D1, Khu Công Nghiệp Long Hậu - Xã Long Hậu - Huyện Cần Giuộc - Long An

,

Số 59, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khối Tân Thành - Phường Lê Mao - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

904/10 Phan Chu Trinh - Phường An Sơn - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

,

Tổ 29, Khu Tây Bến Do, Phường Cẩm Thuỷ - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

,

Khối 11 - Thị trấn Phù Yên - Huyện Phù Yên - Sơn La

,

Cầu Thiều - Xã Đông Hoàng - Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá

,

Số 02 Đình Hương, Phường Đông Thọ - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

,

133/22 Cống Lở - Phường 15 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

340/57/33 Đường số 10, Khu phố 4 - phường Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

81 Tân Thành - Phường 12 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

227/6 QUốC Lộ 13 Phường 26 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

50/30/7/4 Nguyễn Quý Yêm - Phường An Lạc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

Số 3 Đường số 3 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

5/5 ấp 7 - Xã Xuân Thới Thượng - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do