Danh sách địa chỉ Huyện Na Rì Bắc Cạn

Tìm thấy 239 kết quả (0.0100 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN NA RÌ - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢ

Mã số thuế: 4700262689-007

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Chẹt, Xã Lam Sơn, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Quang Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700264090

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trương Văn Pha

Điện thoại: N/A


HTX CÂY ĂN QUẢ

Mã số thuế: 4700263883

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lương Hạ, Xã Lương Hạ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đinh Duy Lý

Điện thoại: N/A


DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG LUâN

Mã số thuế: 4700263611

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Cải - Xã Liêm Thuỷ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Văn Lanh

Điện thoại: N/A


HTX Chăn nuôi Xưởng Cưa

Mã số thuế: 4700262960

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xưởng Cưa - Xã Lam Sơn - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Chung Văn Hoạt

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Đại Hải

Mã số thuế: 4700262223

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Đồn - Xã Lương Hạ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Minh Lượng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hiệp Bang

Mã số thuế: 4700262128

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ ND Hát Deng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Thị Sinh

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Hoàng Liên Anh Đức

Mã số thuế: 4700261974

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Dăm - Xã Xuân Dương - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đàm Văn Việt

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Yến Lạc

Mã số thuế: 4700261621

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân Nà Đăng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đào Mạnh Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Na Rì, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-013

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân phố A - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Tường Lam

Mã số thuế: 4700259164

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 10/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pàn Xả - Xã Lương Thượng - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Oai

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP An Thịnh Hiệp

Mã số thuế: 4700258001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 19/07/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Đon - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Xanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã cấp nước Kim Lư

Mã số thuế: 4700257953

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/07/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Khiển - Xã Kim Lư - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP An Phát Đại Lâm

Mã số thuế: 4700257216

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 17/05/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Slo - Xã Văn Minh - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Việt Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Sản Xuất Than Sạch

Mã số thuế: 4700257079

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 11/05/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phiêng Đốc - Xã Kim Lư - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Chí Thành Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700255970

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Sla - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thoan

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Thương Mại - Đầu Tư Khánh Thành á Đông - Chi Nhánh Tại Huyện Na Rì

Mã số thuế: 4700231874-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Quan Làng - Xã Quang Phong - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội Thuế Liên Xã Chi cục Thuế

Mã số thuế: 4700254430

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thị Trấn Yên Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Lâm Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700254286

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Quản - Xã Đổng Xá - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hào

Điện thoại: Xem chi tiết


Ban quản lý chương trình phát triển cộng đồng huyện Na Rì

Mã số thuế: 4700254198

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/11/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: UBND huyện Na Rì - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Danh Hiển

Điện thoại: N/A


Công Ty CP Sao Mai Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700253691

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/09/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân Nà Đăng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Văn Huỳnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Hiệp Bang

Mã số thuế: 4700253130

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/07/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Thị Sinh

Điện thoại: N/A


9 (Lầu 2) Nguyễn Tri Phương - Phường 06 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

462/70 Nguyễn Tri Phương Phường 09 - Phường 09 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

1259 Lê Đức Thọ Phường 13 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

4/2 ấp Đông Lân - Xã Bà Điểm - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

117/5 đường Võ Thị Thừa, Khu phố 3 - phường An Phú Đông - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

Tầng 1, số 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

Thôn Sơn Trung (NR: Nguyễn Trung Dũng) - Xã Nam Sơn - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

,

Thửa đất số 655, tờ bản đồ số 39, Khu phố Kha�nh LôÊc - Phường Khánh Bình - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương

,

Số 66/22, khu phố Bình Phước B - Phường Bình Chuẩn - TX Thuận An - Bình Dương

,

Số 341 Quang Trung - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định

,

Tổ 5 - Phường Hoà Chung - Thành phố Cao Bằng - Cao Bằng

,

39 Lý Tự Trọng - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

Thôn 14 - Xã Pơng Đrang - Huyện Krông Buk - Đắc Lắc

,

A8 KP 3 Trần Quốc Toản - Phường Bình Đa - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Số 1807A5, tổ 28, ấp Vườn Dừa, - Xã Phước Tân - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Đường Khuất Duy Tiến - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 11, ngách 17/2 Huỳnh Thúc Kháng - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội

,

A1, D10, tập thể bộ TL pháo binh - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Thôn Cao Mật Thượng - Huyện Thanh Oai - Hà Nội

,

Tầng 3, số 26, phố Lê Đại Hành - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 223, phố Vũ Xuân Thiều, tổ 19 - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Hà Nội

,

ô số 16 (1), lô 9, khu tái định cư 1,9 ha - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Đội 14 thôn Chợ Chàng, xóm Mới - Huyện Ba Vì - Hà Nội

,

Xóm Thồng, thôn Do Lộ - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

số nhà 15, ngách 30/48, phố Nguyễn Thượng Mẫn - Phường Bình Hàn - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

,

Số 33/94 Trần Phú - Phường Lương Khánh Thiện - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Số 1242 Nguyễn Tất Thành - Phường Phú Bài - Thị xã Hương Thuỷ - Thừa Thiên - Huế

,

158 Trần Quốc Toản - Phường Tây Lộc - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế

,

Thôn Lê Xá, xã Vũ Xá - Huyện Kim Động - Hưng Yên

,

Tổ dân phố Bãi Giếng Trung, đường Hàm Nghi - Thị trấn Cam Đức - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa

,

Thị trấn Đồng Đăng - Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn

,

Số 131 Lý Thường Kiệt - Thị trấn Di Linh - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

,

244 Phù Đổng Thiên Vương - Phường Cửa Đại - Thành phố Hội An - Quảng Nam

,

Số 393 đường Cao Xanh - Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

Số 181 phố Trần Bình trọng - Thị trấn Quảng Hà - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

,

Số 234, đường Chu Văn Thịnh, tổ 11 - Phường Chiềng Lề - TP. Sơn La - Sơn La

,

Số 38, đường Bời Lời, Khu phố Ninh Phú - Phường Ninh Sơn - Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh

,

Nhà bà Lê Thị Minh Thu, SN 122 N2, đường Mai Xuân Dương - Phường Đông Thọ - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá

,

Khu Cửa Đồng - Thị trấn Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

,

Phòng 401B, tòa nhà Petrovietnam Towers, số 8 Hoàng Diệu - Phường 1 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

750/9/15A Nguyễn Kiệm Phường 04 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

352 Tỉnh lộ 8, Khu phố 4 - Thị Trấn Củ Chi - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

,

10 Đường số 6 - Phường Bình Hưng Hòa A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

Tầng M, Tòa nhà An Phú Plaza, 117 -119 Lý Chính Thắng - Phường 07 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

118/53-A7 Bạch Đằng - Phường 24 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

51/C107 Thành Thái - Phường 14 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

533/7 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Phước - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

P.702A, Lầu 7, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi - Phường 08 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

235, ấp Bình thành - Xã Bình Mỹ - Huyện Châu Phú - An Giang

,
Dich vu cam do