Danh sách địa chỉ Huyện Na Rì Bắc Cạn

Tìm thấy 239 kết quả (0.0045 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN NA RÌ - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢ

Mã số thuế: 4700262689-007

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Chẹt, Xã Lam Sơn, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Quang Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700264090

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trương Văn Pha

Điện thoại: N/A


HTX CÂY ĂN QUẢ

Mã số thuế: 4700263883

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Lương Hạ, Xã Lương Hạ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đinh Duy Lý

Điện thoại: N/A


DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG LUâN

Mã số thuế: 4700263611

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Cải - Xã Liêm Thuỷ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Văn Lanh

Điện thoại: N/A


HTX Chăn nuôi Xưởng Cưa

Mã số thuế: 4700262960

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xưởng Cưa - Xã Lam Sơn - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Chung Văn Hoạt

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Đại Hải

Mã số thuế: 4700262223

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Đồn - Xã Lương Hạ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Minh Lượng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hiệp Bang

Mã số thuế: 4700262128

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ ND Hát Deng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Thị Sinh

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Hoàng Liên Anh Đức

Mã số thuế: 4700261974

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà Dăm - Xã Xuân Dương - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đàm Văn Việt

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Yến Lạc

Mã số thuế: 4700261621

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân Nà Đăng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đào Mạnh Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Na Rì, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-013

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/01/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân phố A - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Tường Lam

Mã số thuế: 4700259164

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 10/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pàn Xả - Xã Lương Thượng - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Oai

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP An Thịnh Hiệp

Mã số thuế: 4700258001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 19/07/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Đon - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Xanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã cấp nước Kim Lư

Mã số thuế: 4700257953

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/07/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Khiển - Xã Kim Lư - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP An Phát Đại Lâm

Mã số thuế: 4700257216

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 17/05/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Slo - Xã Văn Minh - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Việt Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Sản Xuất Than Sạch

Mã số thuế: 4700257079

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 11/05/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phiêng Đốc - Xã Kim Lư - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Chí Thành Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700255970

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/01/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Sla - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thoan

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Thương Mại - Đầu Tư Khánh Thành á Đông - Chi Nhánh Tại Huyện Na Rì

Mã số thuế: 4700231874-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/01/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Quan Làng - Xã Quang Phong - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội Thuế Liên Xã Chi cục Thuế

Mã số thuế: 4700254430

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thị Trấn Yên Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Lâm Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700254286

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Quản - Xã Đổng Xá - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hào

Điện thoại: Xem chi tiết


Ban quản lý chương trình phát triển cộng đồng huyện Na Rì

Mã số thuế: 4700254198

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/11/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: UBND huyện Na Rì - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Danh Hiển

Điện thoại: N/A


Công Ty CP Sao Mai Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700253691

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/09/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân Nà Đăng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Văn Huỳnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Hiệp Bang

Mã số thuế: 4700253130

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/07/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Thị Sinh

Điện thoại: N/A


208 Nguyễn Trọng Tuyển Phường 08 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

43A Liên Khu 5-6 KP6 Phường Bình Hưng Hòa B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

11 Nguyễn Văn Trỗi Phường 12 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

39 - Đường 30/4 - Phường 3 - Thành phố Bến Tre - Bến Tre

,

Khu phố 2 - Thị trấn Phước Vĩnh - Huyện Phú Giáo - Bình Dương

,

(Công ty TNHH Việt Nam TNT FIBERS) DT743 - Phường An Phú - TX Thuận An - Bình Dương

,

Thửa đất số 119, tờ bản đồ số 46, ấp Vườn Vũ - Xã Tân Mỹ - Huyện Bắc Tân Uyên - Bình Dương

,

86 Phạm Công Trứ - Phường Hoà Xuân - Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

,

Thôn Nhơn Thọ 1 - Xã Hoà Phước - Huyện Hoà Vang - Đà Nẵng

,

Số 528, ấp Quảng Phát - Xã Quảng Tiến - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai

,

236/1 Phạm Văn Đồng - Phường Thống Nhất - Thành phố Pleiku - Gia Lai

,

Thôn Bến trung - Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh - Hà Nội

,

Xóm 4 - Xã Lại Yên - Huyện Hoài Đức - Hà Nội

,

số 27 tổ 34 phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 24, ngõ 125 phố Vương Thừa Vũ - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Số 90 đường Trung Kinh - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 2 Khu TT nông trường Thành Tô - Đằng Lâm - Quận Hải An - Hải Phòng

,

Số 12 Hồ Sen - Phường Dư Hàng - Quận Lê Chân - Hải Phòng

,

Xóm Nứa, Thôn Thanh lãng - Xã Quảng thanh - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

,

Số 14 Lê Văn Miến - Phường Tây Lộc - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế

,

Thôn Liên Bằng - Xã Hương Thọ - Thị Xã Hương Trà - Thừa Thiên - Huế

,

Thôn Ngọc Lịch - Xã Trưng Trắc - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên

,

Tổ 18, đường Hoàng Văn Thụ, khu phố 5 - Thị trấn Dương Đông - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

,

Xã Diên Sơn - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

,

Thôn Văn Thủy 1, Xã Cam Phước Tây - Xã Cam Phước Tây - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa

,

Thôn Bãi Giếng 2 - Xã Cam Hải Tây - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa

,

Số 177A đường Ngô Quyền - Thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

,

Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc - Huyện Đức Hoà - Long An

,

36, Đường Hoàng Anh - Phường Tân Khánh - Thành phố Tân An - Long An

,

Số 32, ngõ 71, đường Nguyễn Đức Cảnh, khối 19 - Phường Hưng Bình - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Số 19, ngõ B, đường Yên Bình, phường Hưng Phúc - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Khu 14 - Xã Vĩnh Lại - Huyện Lâm Thao - Phú Thọ

,

Thôn Chợ Cuồi - Tiến Hoá - Huyện Tuyên Hoá - Quảng Bình

,

Khu phố 2 Đông Thanh - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị

,

LK01-29 đường B Khu Dân cư Minh Châu - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

,

Tiểu khu 3 - Huyện Yên Châu - Sơn La

,

113 đường Nguyễn Tông Quai - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

,

Thôn Tân Ngọc - Xã Bá Hiến - Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

,

9A Lê Thánh Tôn - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 18 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị mới Him Lam - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

6 Đường số 6, Khu phố 4 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

15A Trần Khánh Dư - Phường Tân Định - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

178/18 (#Trệt) Cô Giang Phường Cô Giang - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

406/16 Nguyễn Thị Minh Khai - Phuờng 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

299/23F Lý Thường Kiệt - Phường 15 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

176/10 Đường TCH 10, Khu phố 4 - phường Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

28 Phan Văn Hớn, Tổ 61, Khu phố 35 - phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

59 Cư xá Trần Quang Diệu, đường Trần Quang Diệu - Phường 14 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

80 Hùng Vương - Phường 09 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

26 Nguyễn Văn Giai - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do