Danh sách địa chỉ Huyện Na Rì Bắc Cạn

Tìm thấy 239 kết quả (0.0134 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN NA RÌ - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢ

Mã số thuế: 4700262689-007

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Chẹt, Xã Lam Sơn, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Quang Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700264090

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trương Văn Pha

Điện thoại: N/A


HTX CÂY ĂN QUẢ

Mã số thuế: 4700263883

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Lương Hạ, Xã Lương Hạ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đinh Duy Lý

Điện thoại: N/A


DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG LUâN

Mã số thuế: 4700263611

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Cải - Xã Liêm Thuỷ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Văn Lanh

Điện thoại: N/A


HTX Chăn nuôi Xưởng Cưa

Mã số thuế: 4700262960

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xưởng Cưa - Xã Lam Sơn - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Chung Văn Hoạt

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Đại Hải

Mã số thuế: 4700262223

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Đồn - Xã Lương Hạ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Minh Lượng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hiệp Bang

Mã số thuế: 4700262128

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ ND Hát Deng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Thị Sinh

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Hoàng Liên Anh Đức

Mã số thuế: 4700261974

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà Dăm - Xã Xuân Dương - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đàm Văn Việt

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Yến Lạc

Mã số thuế: 4700261621

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân Nà Đăng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đào Mạnh Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Na Rì, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-013

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân phố A - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Tường Lam

Mã số thuế: 4700259164

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 10/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pàn Xả - Xã Lương Thượng - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Oai

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP An Thịnh Hiệp

Mã số thuế: 4700258001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 19/07/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Đon - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Xanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã cấp nước Kim Lư

Mã số thuế: 4700257953

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/07/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Khiển - Xã Kim Lư - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP An Phát Đại Lâm

Mã số thuế: 4700257216

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 17/05/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Slo - Xã Văn Minh - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Việt Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Sản Xuất Than Sạch

Mã số thuế: 4700257079

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 11/05/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phiêng Đốc - Xã Kim Lư - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Chí Thành Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700255970

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/01/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Sla - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thoan

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Thương Mại - Đầu Tư Khánh Thành á Đông - Chi Nhánh Tại Huyện Na Rì

Mã số thuế: 4700231874-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Quan Làng - Xã Quang Phong - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội Thuế Liên Xã Chi cục Thuế

Mã số thuế: 4700254430

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thị Trấn Yên Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Lâm Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700254286

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Quản - Xã Đổng Xá - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hào

Điện thoại: Xem chi tiết


Ban quản lý chương trình phát triển cộng đồng huyện Na Rì

Mã số thuế: 4700254198

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/11/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: UBND huyện Na Rì - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Danh Hiển

Điện thoại: N/A


Công Ty CP Sao Mai Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700253691

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/09/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân Nà Đăng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Văn Huỳnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Hiệp Bang

Mã số thuế: 4700253130

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/07/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Thị Sinh

Điện thoại: N/A


11/4 Nguyễn Trung Nguyệt Phường Bình Trưng Đông - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

1/48 Cù Chính Lan Phường 13 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

A2-02C Lam Thiên Lục Địa 1 - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường BN - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

100 MNOP Hùng Vương Phường 09 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

L14-08B Khu Cao ốc Văn Phòng, TN Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

12/2 Đường Số 49 Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

Xã Bình Thành - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

,

Số 45/4, Khu phố Bình Hòa 1 - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương

,

Thôn Dương Liễu Tây - Huyện Phù Mỹ - Bình Định

,

Số 52, Nguyễn Huệ, Tổ 2, Khu phố Phú Nghĩa - Phường Phú Đức - Thị xã Bình Long - Bình Phước

,

69/30/41 Vành Đai Phi Trường - Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ

,

81 Hàn Thuyên - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

134 Hoàng Đức Lương - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

,

Tổ 76 - Phường Hoà Hải - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

,

Tổ 8 - Phường Trần Phú - TP Hà Giang - Hà Giang

,

P305 C6 TT Kim Liên, phường Kim Liên - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 36, tổ 14, phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Thôn Hưng Đạo - Huyện Ba Vì - Hà Nội

,

Khối 2 - Thị trấn - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh

,

Xóm 8 thôn Huề Trì - Xã An Phụ - Huyện Kinh Môn - Hải Dương

,

Phòng 1 tầng 7, toà nhà Thành Đạt, số 3 Lê Thánh Tông - Phường Máy Tơ - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

03 Hà Huy Tập - Phường Xuân Phú - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế

,

Xã a mú sung - Huyện Bát Xát - Lào Cai

,

86 Hoàng Văn Thụ - Phường Phan Đình Phùng - Thành phố Nam Định - Nam Định

,

Số 58, đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Lô 26, khu C, khu công nghiệp Nam Cấm - Xã Nghi Xá - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An

,

Khu phố Tây Cốc - Xã Tây Cốc - Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ

,

15 Nguyễn Hoàng - Phường Minh An - Thành phố Hội An - Quảng Nam

,

Tổ 5 - Phường Cẩm Thạch - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

,

Tiểu khu 1 , TT Tĩnh Gia - Thị trấn Tĩnh Gia - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá

,

ấp Chợ - Xã Hiếu Tử - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh

,

Số 21, đườngThống Nhất - P1 - Phường 1 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

ấp 4 - Huyện Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

556/7, Đường TA28, Khu phố 6 - phường Thới An - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

125/10 Cách Mạng Tháng Tám - Phường 7 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

1183/40 Phạm Thế Hiển Phường 5 - Phường 5 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

123 Trương Định Phường 7 - Phường 07 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

208/26/19 Đường số 5, Khu phố 8 - Phường Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

590/E13 Cách mạng tháng Tám - Phường 11 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

192/1/10 Phú Thọ Hòa,Phường Phú Thọ Hòa - Phường Phú Thọ Hoà - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

304/20 Đào Duy Anh - Phường 09 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

6B/62 An Hạ - Xã Phạm Văn Hai - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

169/12/21 Nguyễn Tư Giảng - Phường 12 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

91 Đinh Tiên Hoàng - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

432A/40/37 Dương Bá Trạc - Phường 1 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

25 Xuân Hồng - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do