Danh sách địa chỉ Huyện Chợ Đồn Bắc Cạn

Tìm thấy 288 kết quả (0.0020 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN CHỢ ĐỒN - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY

Mã số thuế: 4700262689-008

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2A, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Thị Hảo

Điện thoại: Xem chi tiết


CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI LOAN Hà

Mã số thuế: 4700263650

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Khe - Xã Phương Viên - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hà Thị Loan

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Ngọc Linh Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700263315

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Cuôn II - Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Võ Tiến Dũng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Khoáng Sản Và Luyện Kim Cbl

Mã số thuế: 4700262576

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 14A - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tốt

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Cây Dược Liệu Bắc Sơn

Mã số thuế: 4700262022

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn ủm Đon - Xã Yên Mỹ - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lương Văn Hành

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Bắc Kạn - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Công Trình Mỏ

Mã số thuế: 4800846617-002

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Khích

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Huấn Loan

Mã số thuế: 4700261389

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 02/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 17 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Huấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Chợ Đồn, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-011

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Và Thương Mại Hải Sơn

Mã số thuế: 4700259559

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 30/11/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Vũ Đình Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông á Bắc Kạn

Mã số thuế: 5700379110-002

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/11/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đặng Hải Dương

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Công Trình Cường Chuyên

Mã số thuế: 4700258523

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 29/09/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Mã Văn Cương

Điện thoại: Xem chi tiết


Bưu điện Huyện Chợ Đồn

Mã số thuế: 4700159145-003

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/09/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn Bằng Lũng - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Năm

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Thảo Nguyên

Mã số thuế: 4700258322

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 13/09/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2a - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Thái

Điện thoại: Xem chi tiết


VăN PHòNG CôNG CHứNG VIệT BắC

Mã số thuế: 4700256614

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 24/03/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2A - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Quang Phật

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Linh T&T

Mã số thuế: 4700256445

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 10/02/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2A - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Định

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội Thuế Đông Nam

Mã số thuế: 4700256276

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 27/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2A - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Đội Thuế Tây Bắc

Mã số thuế: 4700256283

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 27/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2A - Xã ĐôngViên - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nga Thành

Mã số thuế: 4700256029

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 11B - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đặng Công Thương

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoa Kim Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700255963

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Đao - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cơ Sở HươNG SìNH 3

Mã số thuế: 4700254536

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 14B - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Luân

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty CP Khoáng Sản Bắc Kạn - Xí Nghiệp Khai Thác Mỏ Pù Sáp

Mã số thuế: 4700149595-010

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Lắc - Xã Bằng Lãng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Văn Quyền

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty CP Khoáng Sản Bắc Kạn - Xí Nghiệp Khai Thác Mỏ Nà Duồng

Mã số thuế: 4700149595-011

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Duồng - Xã Bằng Lãng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đỗ Đình Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


180 Đường 204 Cao Lỗ Phường 04 - Phường 4 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

122/7/12/2 đường 11, Khu phố 9, Phường Trường Thọ - Phường Trường Thọ - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

Khóm Long Thạnh 1 - Phương Long Sơn - Thị xã Tân Châu - An Giang

,

Giáp Sơn - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang

,

tổ 57 khu 5 - ĐL Bình dương - Phường Hiệp Thành - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Số 15/18, Khu phố Thống Nhất 1 - Phường Dĩ An - TX Dĩ An - Bình Dương

,

Tổ 1, KP. Thanh Bình - Phường Tân Bình - Thị xã Đồng Xoài - Bình Phước

,

Tổ 7, Khu phố 7 - Thị trấn Chơn Thành - Huyện Chơn Thành - Bình Phước

,

Đường Nguyễn Trãi, Khu phố 1 - Phường Bình Tân - Thị xã La Gi - Bình Thuận

,

Số 216/25G, Tầm Vu, KV 1 - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

106 Nguyễn An Ninh - Phường Tân An - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

586/3 Điện Biên Phủ - Phường Thanh Khê Đông - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch III - Xã Hiệp Phước - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai

,

Trong khuôn viên Công ty cổ phần Khải Toàn, Lô A, 204-205-20 - Xã Hiệp Phước - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai

,

Số 232, khu 5, ấp 2 - Xã An Hoà - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Quốc lộ 30, ấp Vĩnh Phú, Xã Bình Thành - Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp

,

Số 29 phố Nguyễn Công Trứ, phường Đồng Nhân - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 107, ngách 2, ngõ Thái Thịnh 1 - Phường Thịnh Quang - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Phòng 203 A7 TT đường sắt, phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Số 58 ngõ 41 đường Trường Chinh - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Số 188 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Số 21 phố Ngụy Như Kon Tum - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Số 6/A12, Tập thể Khảo Sát - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Số nhà 53, ngõ 52 Gia Quất - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Quốc lộ 1A KM517, xã Cẩm Vịnh - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

,

Xã Tứ minh - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

,

Số 18 Đường Cù Chính Lan - Phường Minh Khai - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

,

Số 182 đường Trung Lực - Phường Đằng Lâm - Quận Hải An - Hải Phòng

,

Số 258 ấp 1 - Xã Vị Tân - Tp Vị Thanh - Hậu Giang

,

Xã Bình Giang - Huyện Hòn Đất - Kiên Giang

,

Tổ 20 , thôn Hòn Nghê - Xã Vĩnh Ngọc - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

Số nhà 126, đường Nhạc Sơn - Phường Kim Tân - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

,

Thị trấn Xuân Trường - Huyện Xuân Trường - Nam Định

,

298 Hùng Vương - Phường An Xuân - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

,

Số 401 đường Lê Thánh Tông - Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

Khu công nghiệp Texhong Hải Hà - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh

,

Tổ dân phố 4 - Thị trấn Châu ổ - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

,

295- Quang Trung - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

,

Số nhà 95, đường Bình Ca, tổ 10 - Phường Nông Tiến - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

,

616 Lý Bôn - Trung tâm 113 - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

,

Số nhà 12, Ngõ 89, Đường Phú Thái, Tổ 15 - Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên

,

ấp Bến Có - Huyện Châu Thành - Trà Vinh

,

431C Lê Trọng Tấn - Phường Sơn Kỳ - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

142/37 Nguyễn Kim - Phường 06 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

101 Đường Tuyến Bà Điểm 11, ấp Tây Lân - Xã Bà Điểm - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

67 Độc Lập - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

77 đường số 2 - Phường 3 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

158/D37 Phan Anh - Phường Tân Thới Hoà - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

Số 17 Tôn Thất Tùng - Phường Phạm Ngũ Lão - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

444/7 Cách mạng tháng 8 - Phường 01 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,
Dich vu cam do