Danh sách địa chỉ Huyện Chợ Đồn Bắc Cạn

Tìm thấy 288 kết quả (0.0031 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN CHỢ ĐỒN - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY

Mã số thuế: 4700262689-008

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2A, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Thị Hảo

Điện thoại: Xem chi tiết


CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI LOAN Hà

Mã số thuế: 4700263650

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Khe - Xã Phương Viên - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hà Thị Loan

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Ngọc Linh Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700263315

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Cuôn II - Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Võ Tiến Dũng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Khoáng Sản Và Luyện Kim Cbl

Mã số thuế: 4700262576

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 14A - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tốt

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Cây Dược Liệu Bắc Sơn

Mã số thuế: 4700262022

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn ủm Đon - Xã Yên Mỹ - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lương Văn Hành

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Bắc Kạn - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Công Trình Mỏ

Mã số thuế: 4800846617-002

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Khích

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Huấn Loan

Mã số thuế: 4700261389

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 02/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 17 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Huấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Chợ Đồn, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-011

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/01/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Và Thương Mại Hải Sơn

Mã số thuế: 4700259559

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 30/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Vũ Đình Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông á Bắc Kạn

Mã số thuế: 5700379110-002

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đặng Hải Dương

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Công Trình Cường Chuyên

Mã số thuế: 4700258523

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 29/09/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Mã Văn Cương

Điện thoại: Xem chi tiết


Bưu điện Huyện Chợ Đồn

Mã số thuế: 4700159145-003

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/09/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn Bằng Lũng - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Năm

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Thảo Nguyên

Mã số thuế: 4700258322

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 13/09/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2a - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Thái

Điện thoại: Xem chi tiết


VăN PHòNG CôNG CHứNG VIệT BắC

Mã số thuế: 4700256614

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 24/03/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2A - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Quang Phật

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Linh T&T

Mã số thuế: 4700256445

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 10/02/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2A - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Định

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội Thuế Đông Nam

Mã số thuế: 4700256276

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 27/01/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2A - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Đội Thuế Tây Bắc

Mã số thuế: 4700256283

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 27/01/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2A - Xã ĐôngViên - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nga Thành

Mã số thuế: 4700256029

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/01/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 11B - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đặng Công Thương

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoa Kim Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700255963

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/01/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Đao - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cơ Sở HươNG SìNH 3

Mã số thuế: 4700254536

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 14B - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Luân

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty CP Khoáng Sản Bắc Kạn - Xí Nghiệp Khai Thác Mỏ Pù Sáp

Mã số thuế: 4700149595-010

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Lắc - Xã Bằng Lãng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Văn Quyền

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty CP Khoáng Sản Bắc Kạn - Xí Nghiệp Khai Thác Mỏ Nà Duồng

Mã số thuế: 4700149595-011

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Duồng - Xã Bằng Lãng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đỗ Đình Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


C23/1 Lê Văn Việt Tổ 9 KP2 Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

Thôn Tiêu Thượng xã Tương Giang - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

,

Lương Bình - Lương Sơn - Thị trấn Lương Sơn - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận

,

Số 101 Võ Thị Sáu - Phường Hưng Long - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

,

02, Cao Bá Quát, Phường An Lạc - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

ấp Trường Trung - Xã Trường Thành - Huyện Thới Lai - Cần Thơ

,

02 Quang Trung (Tầng 2, Khu C) - Phường Thạch Thang - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

642 Tôn Đức Thắng - Phường Hoà Khánh Nam - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

,

Số 31 đường Nguyễn Du - Phường Tự An - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

Số 595, KP 4, đường Phạm Văn Thuận - Phường Tân Mai - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

185/185A, Hưng Đạo Vương, Kp2 - Phường Trung Dũng - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

317/7, thôn Đông Bình, ấp Bùi Chu - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai

,

Văn phòng giao dịch: Số 200, Nguyễn ái Quốc (trong khuôn viê - Phường Trảng Dài - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Số 35, Km100, Quốc lộ 20, ấp 1 - Xã La Ngà - Huyện Định Quán - Đồng Nai

,

Số 310, tổ 3, ấp Bàu Cối - Xã Bảo Quang - Thị xã Long khánh - Đồng Nai

,

Xã Gla - Huyện Đak Đoa - Gia Lai

,

Km số 1 - Đá chông - Huyện Ba Vì - Hà Nội

,

Số 455 đường Lạc Long Quân Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Số 9 ngõ 78 đường Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

,

Tầng 5, tòa nhà Lạc Hồng, số 85 Lê Văn Lương - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Số P205 ngõ 118 đường Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 68 Ngô Thì Nhậm - Phường Ngô Thì Nhậm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

79 Bạch Đằng - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

,

Thôn 9 (tại nhà ông Vũ Văn Thọ) - Xã Lại Xuân - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

,

Số 105A, Cam Lộ 1 - Phường Hùng Vương - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

,

Số 63 ngõ 261 Trần Nguyên Hãn - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - Hải Phòng

,

Số 114 tổ dân cư số 3 - Thị trấn Như Quỳnh - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên

,

Số 940 Nguyễn Trung Trực - Phường An Hòa - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

,

Số 20 Tống Văn Trân - Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định - Nam Định

,

Nhà ông ánh, khối 6 - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An

,

31 Nguyễn Chí Thanh, P6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

,

ấp Mỹ Hưng A - Xã Mỹ Đức Đông - Huyện Cái Bè - Tiền Giang

,

Km3+500, Hùng Vương, Phường Phú Khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

,

Thôn Phương Man, xã Thuỵ Dũng - Huyện Thái Thụy - Thái Bình

,

Tổ 23, phường Phan Đình Phùng - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

,

xã KIm Hòa - Xã Kim Hòa - Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh

,

725/2 Trường Chinh Phường Tây Thạnh - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

376/52 Nguyễn Đình Chiểu Phường 04 - Phường 04 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

Tầng trệt, Cao ốc Hoàng Việt, số 34 Hoàng Việt - Phường 4 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

33 Đường số 6, khu Bình Đăng - Phường 6 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

170/24 Hòa Hưng Phường 13 - Phường 13 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

Tầng 16, Tòa nhà Cao ốc Văn Phòng Vincom Center, số 72 Lê Th - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

649 Tân Kỳ Tân Quý - Phường Bình Hưng Hòa A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

391/13 Huỳnh Tấn Phát - Phường Tân Thuận Đông - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

2/31 Bạch Đằng - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

A10/268/3, ấp 1 - Xã Đa Phước - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

29 Sư Vạn Hạnh - Phường 03 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

78 Cao Thắng - Phường 04 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

A28/18C7 ấp 1 - Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

153/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường 17 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do