Danh sách địa chỉ Huyện Chợ Đồn Bắc Cạn

Tìm thấy 288 kết quả (0.0108 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN CHỢ ĐỒN - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY

Mã số thuế: 4700262689-008

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2A, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Thị Hảo

Điện thoại: Xem chi tiết


CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI LOAN Hà

Mã số thuế: 4700263650

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Khe - Xã Phương Viên - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hà Thị Loan

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Ngọc Linh Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700263315

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Cuôn II - Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Võ Tiến Dũng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Khoáng Sản Và Luyện Kim Cbl

Mã số thuế: 4700262576

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 14A - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tốt

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Cây Dược Liệu Bắc Sơn

Mã số thuế: 4700262022

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn ủm Đon - Xã Yên Mỹ - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lương Văn Hành

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Bắc Kạn - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Công Trình Mỏ

Mã số thuế: 4800846617-002

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Khích

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Huấn Loan

Mã số thuế: 4700261389

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 02/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 17 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Huấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Chợ Đồn, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-011

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Và Thương Mại Hải Sơn

Mã số thuế: 4700259559

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 30/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Vũ Đình Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông á Bắc Kạn

Mã số thuế: 5700379110-002

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đặng Hải Dương

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Công Trình Cường Chuyên

Mã số thuế: 4700258523

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 29/09/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Mã Văn Cương

Điện thoại: Xem chi tiết


Bưu điện Huyện Chợ Đồn

Mã số thuế: 4700159145-003

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/09/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn Bằng Lũng - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Năm

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Thảo Nguyên

Mã số thuế: 4700258322

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 13/09/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2a - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Thái

Điện thoại: Xem chi tiết


VăN PHòNG CôNG CHứNG VIệT BắC

Mã số thuế: 4700256614

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 24/03/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2A - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Quang Phật

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Linh T&T

Mã số thuế: 4700256445

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 10/02/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2A - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Định

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội Thuế Đông Nam

Mã số thuế: 4700256276

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 27/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2A - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Đội Thuế Tây Bắc

Mã số thuế: 4700256283

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 27/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2A - Xã ĐôngViên - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nga Thành

Mã số thuế: 4700256029

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 11B - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đặng Công Thương

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoa Kim Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700255963

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Đao - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cơ Sở HươNG SìNH 3

Mã số thuế: 4700254536

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 14B - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Luân

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty CP Khoáng Sản Bắc Kạn - Xí Nghiệp Khai Thác Mỏ Pù Sáp

Mã số thuế: 4700149595-010

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Lắc - Xã Bằng Lãng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Văn Quyền

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty CP Khoáng Sản Bắc Kạn - Xí Nghiệp Khai Thác Mỏ Nà Duồng

Mã số thuế: 4700149595-011

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Duồng - Xã Bằng Lãng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đỗ Đình Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


137/17/30 Đường TTN05, Khu phố 7 - phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

69/38/5 Đường D2 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

002 C/C 2 Bàu Cát Phường 14 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

Lô 5, ấp Thị 2, thị trấn Chợ Mới - Huyện Chợ Mới - An Giang

,

Số 37A/4 Đ.Trần Phú - Phường 7 - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu

,

Thôn Sơn xã Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

,

Thôn Lũng Giang - Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

,

Âp Hoà Vinh TT Chơn Thành - Thị xã Bình Long - Bình Phước

,

52 Trần Bạch Đằng - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

Lô 2B1 KDC Sơn Thuỷ - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

,

161 Hoàng Diệu - Phường Nam Dương - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

Lô 211, Đường số 9, KCN Amata, Phường Long Bình - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Tổ 25, Khu Văn Hải, Thị trấn Long Thành. - Huyện Long Thành - Đồng Nai

,

Lô B-03 Khu Thương Mại Amata, Quốc lộ 1A - Phường Long Bình - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Thôn Hòa An - Thị trấn Nhơn Hoà - Huyện Chư Pưh - Gia Lai

,

271 Tô Hiệu phường dịch vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Xã Uy Nỗ thị trấn đông anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội

,

16A phố Nguyễn Quyền, phường nguyễn du - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 2C ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 8 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Xã Tiền Phong - Huyện Mê Linh - Hà Nội

,

1401B, tầng 14, M3-M4 Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Lô A50- TTCN17, Cụm sản xuất làng nghề tập trung - Xã Bát Tràng - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

,

Số 9A, phố Hàm Long - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số 87, đường Xuân La - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Thôn 3, xã Vạn Phúc - Xã Vạn Phúc - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

,

Đội 6, thôn Ngũ Sơn - Xã Lại Thượng - Huyện Thạch Thất - Hà Nội

,

Số 16 lô E ngõ tập thể 19/5 đường Lê Thánh Tông - Phường Máy Tơ - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

ấp 3 - Xã Hựu Thạnh - Huyện Đức Hoà - Long An

,

Liên thuỷ - Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình

,

Tổ 15 Khu 12 Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

Thôn Giữa - Xã Tịnh Đông - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

,

Tổ DP Tân Bắc - Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang

,

Thôn Cầu A - Thị trấn Mậu A - Huyện Văn Yên - Yên Bái

,

Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Yên Bái

,

137 #4 Lê Quang Định Phường 14 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

73 Đường Số 10 - Phường 16 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

Số 796/186A Đường số 6 - Phường 15 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

87 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

123 Trương Định Phường 7 - Phường 07 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

45/314 Quang Trung - Phường 12 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

Lầu 12, Phòng 1203 Trung tâm Thương mại Diamond Plaza, Số 34 - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

12/31 Đào Duy Anh - Phường 09 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

Tòa nhà Rosana, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

263/55 Nguyễn Đình Chiểu - Phuờng 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

156A Trần Não, Khu phố 2 - Phường Bình An - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

6B Đường số 2, Khu phố 4 - Phường Bình An - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

593/16 đường Bến Phú Lâm - Phường 09 - Quận 6 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 69/12C Nguyễn Khắc Nhu - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do