Danh sách địa chỉ Huyện Ba Bể Bắc Cạn

Tìm thấy 201 kết quả (0.0066 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN BA BỂ- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Mã số thuế: 4700262689-005

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 6, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Yến

Điện thoại: Xem chi tiết


TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Mã số thuế: 4700264358

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/10/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ XE MÁY XUÂN TRANG

Mã số thuế: 4700264238

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 26/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Lê Trang

Điện thoại: Xem chi tiết


TRạM KHUYếN NôNG HUYệN BA Bể

Mã số thuế: 4700263812

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tin Đồn - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: La Thị Thuyền

Điện thoại: N/A


DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC THANH Đô

Mã số thuế: 4700263379

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã CHăN NUôI Và LàM VườN PHươNG ĐứC

Mã số thuế: 4700263040

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Mới - Xã Hà Hiệu - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Chu Đức Phương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Khuyên

Mã số thuế: 4700262015

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 4, Ngã Ba - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Mạnh Thái

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tứ Quý Ba Bể

Mã số thuế: 4700261861

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Mô II - Xã Địa Linh - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lưu Đình Tứ

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Văn Quyết

Mã số thuế: 4700261533

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Viền - Xã Yến Dương - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hà Văn Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Ba Bể, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-009

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/01/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 5 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tốt

Điện thoại: Xem chi tiết


TrườngTiểu Học Đồng Phúc

Mã số thuế: 4700259887

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/12/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà Mẩy - Xã Đồng Phúc - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Mạch Văn Tiểu

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Hoàng Thạch

Mã số thuế: 4700259118

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phiêng Chì - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Sầm Văn Thạch

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Sài Gòn - Ba Bể

Mã số thuế: 4700258996

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 29/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu hành chính Vườn Quốc gia Ba Bể - Xã Khang Ninh - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hiếu

Điện thoại: Xem chi tiết


Trung tâm Văn Hóa - Thể thao huyện Ba Bể

Mã số thuế: 4700258957

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 26/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tin Đồn - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thược

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã DU LịCH PáC NGòI

Mã số thuế: 4700258844

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 19/10/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Pác Ngòi - Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Văn Hồi

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Dịch Vụ Vận Tải Ba Bể

Mã số thuế: 4700258410

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/09/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 10 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lường Văn Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


Bưu điện Huyện Ba Bể

Mã số thuế: 4700159145-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/09/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 6 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Nghị

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Hoàng Anh T&T

Mã số thuế: 4700258033

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/07/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Piềng - Xã Cao Trĩ - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung Học Cơ Sở Đồng Phúc

Mã số thuế: 4700256935

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/04/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cốc Cọong - Xã Đồng Phúc - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Dũng

Điện thoại: N/A


Trường Mầm Non Đồng Phúc

Mã số thuế: 4700256928

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/04/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tẩn Lượt - Xã Đồng Phúc - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên huyện Ba Bể

Mã số thuế: 4700256565

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 17/03/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tin Đồn - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Bế Đình Hoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Đinh Lâm

Mã số thuế: 4700256501

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/03/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 10 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đinh Viết Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


790/93A Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

104 Lô I2 Bình Trưng Phường Bình Trưng Đông - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

phố Giỏ, xã Tân Dĩnh - Huyện Lạng Giang - Bắc Giang

,

KCN Đền Rồng - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

,

Số 15 Tân Lập - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

,

ấp 3 - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

,

Số 504A1, ấp 1 - Thành phố Bến Tre - Bến Tre

,

Đường số 5, Khu Ao Sen - Chợ Chùa - Thành phố Bến Tre - Bến Tre

,

204/13 tổ 21 - Phường Hiệp Thành - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

B184D, Tổ 13, ấp Bình Hoà - Phường Bình Nhâm - TX Thuận An - Bình Dương

,

Số 1350, Đại lộ Bình Dương, tổ 40, khu phố 5 - Phường Định Hòa - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Hẽm 371, đường ĐT.741, ấp 1 - Xã Tiến Hưng - Thị xã Đồng Xoài - Bình Phước

,

Số 41 đường Lý Thường Kiệt - Phường Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

Thôn Thạch Bàn - Xã Hùng An - Huyện Bắc Quang - Hà Giang

,

Số 200, đường Biên Hòa - Phường Minh Khai - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

,

Số 1 ngõ 117 Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Tầng 17 toà nhà C'land 156 ngõ Xã đàn II - Phường Nam Đồng - Quận Đống đa - Hà Nội

,

số 136 G đường Trấn Vũ - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

P1206- tầng 12 nhà N2E đường Lê Văn Lương - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Thôn 3 - Xã Hương Ngải - Huyện Thạch Thất - Hà Nội

,

Số 49, tổ 19 khu dân cư Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 14, ngõ 488/22, phố Trần Cung, tổ dân phố Hoàng 2 - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 57A tổ 26 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội

,

Số 7, phố Hoàng Ngân - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Thôn Quýt 3 - Xã Tuy Lai - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội

,

Thôn Đông Phan, xã Tân An - Huyện Thanh Hà - Hải Dương

,

Số 5AU4 Đà Nẵng - Phường Cầu Tre - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Tổ 8 - Cụm 4 - Huyện A Lưới - Thừa Thiên - Huế

,

Thị trấn Khoái châu - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên

,

183, tổ 8, đường Nguyễn Huệ - Phường Phố Mới - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

,

Nhà máy giấy sông lam - Hưng phú - Hưng nguyên - Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An

,

Khối 5 phường Nghi Thuỷ - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An

,

Số nhà 3 Ngô Gia Tự Trần Phú - Thành phố Móng cái - Quảng Ninh

,

29 - Nguyễn Trãi - Phường Nghĩa Lộ - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

,

ấp Thới Hoà - Xã Thới Sơn - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

,

Số 27/8 Nguyễn Huỳnh Đức - Phường 8 - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

,

Xã Thiệu Giang - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá

,

47A, đường Trần Phú - Phường 4 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

,

Tổ 10, ấp Mỹ Lợi - Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long

,

Cụm Kinh tế xã hội - Xã Đại Đồng - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

,

228 Lê Hồng Phong - Phường 04 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

117B Bà Huyện Thanh Quan - Phường 09 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

1040 - 1042 Cách Mạng Tháng 8 - Phường 4 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

79/1 Quốc lộ 1A, Khu phố 2 - phường Tân Thới Hiệp - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

Tầng 12, Tòa nhà Vimedimex, 246 Cống Quỳnh - Phường Phạm Ngũ Lão - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

81/29 Đường số 53, Khu Phố 8 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

146/59/47 Vũ Tùng - Phường 2 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

262C Điện Biên Phủ - Phường 07 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 187 B, Đường Điện Biên phủ - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

85-87 Bến Vân Đồn - phường 09 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do