Danh sách địa chỉ Huyện Ba Bể Bắc Cạn

Tìm thấy 201 kết quả (0.0057 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN BA BỂ- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Mã số thuế: 4700262689-005

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 6, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Yến

Điện thoại: Xem chi tiết


TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Mã số thuế: 4700264358

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/10/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ XE MÁY XUÂN TRANG

Mã số thuế: 4700264238

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 26/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Lê Trang

Điện thoại: Xem chi tiết


TRạM KHUYếN NôNG HUYệN BA Bể

Mã số thuế: 4700263812

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tin Đồn - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: La Thị Thuyền

Điện thoại: N/A


DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC THANH Đô

Mã số thuế: 4700263379

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã CHăN NUôI Và LàM VườN PHươNG ĐứC

Mã số thuế: 4700263040

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Mới - Xã Hà Hiệu - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Chu Đức Phương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Khuyên

Mã số thuế: 4700262015

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 4, Ngã Ba - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Mạnh Thái

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tứ Quý Ba Bể

Mã số thuế: 4700261861

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Mô II - Xã Địa Linh - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lưu Đình Tứ

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Văn Quyết

Mã số thuế: 4700261533

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Viền - Xã Yến Dương - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hà Văn Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Ba Bể, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-009

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 5 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tốt

Điện thoại: Xem chi tiết


TrườngTiểu Học Đồng Phúc

Mã số thuế: 4700259887

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Mẩy - Xã Đồng Phúc - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Mạch Văn Tiểu

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Hoàng Thạch

Mã số thuế: 4700259118

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phiêng Chì - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Sầm Văn Thạch

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Sài Gòn - Ba Bể

Mã số thuế: 4700258996

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 29/10/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu hành chính Vườn Quốc gia Ba Bể - Xã Khang Ninh - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hiếu

Điện thoại: Xem chi tiết


Trung tâm Văn Hóa - Thể thao huyện Ba Bể

Mã số thuế: 4700258957

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 26/10/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tin Đồn - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thược

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã DU LịCH PáC NGòI

Mã số thuế: 4700258844

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 19/10/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Pác Ngòi - Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Văn Hồi

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Dịch Vụ Vận Tải Ba Bể

Mã số thuế: 4700258410

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/09/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 10 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lường Văn Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


Bưu điện Huyện Ba Bể

Mã số thuế: 4700159145-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/09/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 6 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Nghị

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Hoàng Anh T&T

Mã số thuế: 4700258033

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/07/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Piềng - Xã Cao Trĩ - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung Học Cơ Sở Đồng Phúc

Mã số thuế: 4700256935

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/04/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cốc Cọong - Xã Đồng Phúc - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Dũng

Điện thoại: N/A


Trường Mầm Non Đồng Phúc

Mã số thuế: 4700256928

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/04/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tẩn Lượt - Xã Đồng Phúc - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên huyện Ba Bể

Mã số thuế: 4700256565

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 17/03/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tin Đồn - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Bế Đình Hoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Đinh Lâm

Mã số thuế: 4700256501

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/03/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 10 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đinh Viết Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Lô Số C15/II & C16/II Đường 2F KCN Vĩnh Lộc - Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

8C10B Nhiêu Lộc Phường 02 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

59 Trương Văn Hải Phường Tăng Nhơn Phú B - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

355/2 Nguyễn Trọng Tuyển Phường 01 - Phường 1 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

54 Thoại Ngọc Hầu - Phường Mỹ Long - Thành phố Long Xuyên - An Giang

,

Khu I - Thị trấn Bích Động - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

,

Thôn Trịnh Xá, xã Châu Khê - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

,

Số 9A/31 Nguyễn An Ninh, Khu phố Bình Minh 2 - Phường Dĩ An - TX Dĩ An - Bình Dương

,

Số 118/1/10 tổ 10, Khu phố Đồng An 3 - Phường Bình Hòa - TX Thuận An - Bình Dương

,

Số 221 Ngô Gia Tự - Phường Bình Định - Thị Xã An Nhơn - Bình Định

,

Đường Phú Riềng Đỏ - Phường Tân Bình - Thị xã Đồng Xoài - Bình Phước

,

Thôn Quý Hải - Xã Long Hải - Huyện Phú Quý - Bình Thuận

,

79-81 Phan Đình Phùng - Phường Tân An - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

76 Hùng Vương - Phường Hải Châu I - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

59A Thanh Thủy - Phường Thanh Bình - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

ấp 3 Xã Thạnh Phú - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai

,

Số 22, Tổ 31 - Phường Long Bình - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Số 161, Quốc Lộ 30, Phường Mỹ Phú - Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp

,

Số 27A Đặng Dung, Phường Quán Thánh - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Số 50 đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Xóm Liên Phú - Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

,

Tại nhà Nguyễn Thị Hoa - Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

,

Số 12C Hoàng Diệu - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

,

Thôn Kon Tun - Xã Đắk Hà - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

,

Đường B2 - Phường Bắc Cường - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

,

42/3 Trần Phú - Phường 4 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng

,

Thôn 3 - Xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

,

Xã Cát Thành - Huyện Trực Ninh - Nam Định

,

Số nhà 53, đường Bạch Liêu - Phường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Lô 7 - KCN Điện Nam - Điện Ngọc - Xã Điện Ngọc - Thị Xã Điện Bàn - Quảng Nam

,

410/2A, Quốc lộ 1 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

,

Bản Tò Lọ - TP. Sơn La - Sơn La

,

ấp Quí Lợi - Xã Nhị Quý - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang

,

Xóm Hợp Hoà II- Lưỡng Vượng - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

,

Số 36 Quang Trung Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

,

11 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 5 - Phường 7 - Thành phố Trà Vinh - Trà Vinh

,

Khu Chuôi Ná - Thị trấn Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

,

78 Đường Số 232, Cao Lỗ - Phường 4 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

P.606 TN Indochina Park Tower 4 Nguyễn Đình Chiểu Phường ĐK - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

280/39/8 Cách Mạng Tháng Tám - Phường 10 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

621/20/9 Lũy Bán Bích - Phường Phú Thạnh - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

444/25/20 Lê Đức Thọ - Phường 17 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

53 Gò Dầu - Phường Tân Quý - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

216/1/8 Nguyễn Văn Hưởng - Phường Thảo Điền - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

54-56 Bùi Hữu Nghĩa - Phường 05 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

43/1C Thành Thái - Phường 14 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

343/2K Đường Tân Chánh Hiệp 21, Khu phố 4 - phường Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

Gian E5,Trung Tâm Dược Phẩm & TTBYT,Số 134/1 Tô Hiến Thành - Phường 15 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

Phòng 307, 1295B Nguyễn Thị Định - Phường Cát Lái - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do