Danh sách địa chỉ Huyện Ba Bể Bắc Cạn

Tìm thấy 201 kết quả (0.0047 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN BA BỂ- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Mã số thuế: 4700262689-005

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 6, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Yến

Điện thoại: Xem chi tiết


TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Mã số thuế: 4700264358

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/10/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ XE MÁY XUÂN TRANG

Mã số thuế: 4700264238

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 26/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Lê Trang

Điện thoại: Xem chi tiết


TRạM KHUYếN NôNG HUYệN BA Bể

Mã số thuế: 4700263812

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tin Đồn - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: La Thị Thuyền

Điện thoại: N/A


DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC THANH Đô

Mã số thuế: 4700263379

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã CHăN NUôI Và LàM VườN PHươNG ĐứC

Mã số thuế: 4700263040

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Mới - Xã Hà Hiệu - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Chu Đức Phương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Khuyên

Mã số thuế: 4700262015

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 4, Ngã Ba - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Mạnh Thái

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tứ Quý Ba Bể

Mã số thuế: 4700261861

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Mô II - Xã Địa Linh - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lưu Đình Tứ

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Văn Quyết

Mã số thuế: 4700261533

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Viền - Xã Yến Dương - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hà Văn Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Ba Bể, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-009

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 5 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tốt

Điện thoại: Xem chi tiết


TrườngTiểu Học Đồng Phúc

Mã số thuế: 4700259887

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Mẩy - Xã Đồng Phúc - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Mạch Văn Tiểu

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Hoàng Thạch

Mã số thuế: 4700259118

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phiêng Chì - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Sầm Văn Thạch

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Sài Gòn - Ba Bể

Mã số thuế: 4700258996

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 29/10/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu hành chính Vườn Quốc gia Ba Bể - Xã Khang Ninh - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hiếu

Điện thoại: Xem chi tiết


Trung tâm Văn Hóa - Thể thao huyện Ba Bể

Mã số thuế: 4700258957

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 26/10/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tin Đồn - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thược

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã DU LịCH PáC NGòI

Mã số thuế: 4700258844

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 19/10/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Pác Ngòi - Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Văn Hồi

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Dịch Vụ Vận Tải Ba Bể

Mã số thuế: 4700258410

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/09/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 10 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lường Văn Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


Bưu điện Huyện Ba Bể

Mã số thuế: 4700159145-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/09/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 6 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Nghị

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Hoàng Anh T&T

Mã số thuế: 4700258033

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/07/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Piềng - Xã Cao Trĩ - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung Học Cơ Sở Đồng Phúc

Mã số thuế: 4700256935

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/04/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cốc Cọong - Xã Đồng Phúc - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Dũng

Điện thoại: N/A


Trường Mầm Non Đồng Phúc

Mã số thuế: 4700256928

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/04/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tẩn Lượt - Xã Đồng Phúc - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên huyện Ba Bể

Mã số thuế: 4700256565

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 17/03/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tin Đồn - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Bế Đình Hoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Đinh Lâm

Mã số thuế: 4700256501

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/03/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 10 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đinh Viết Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


416-418-420 Lý Thường Kiệt - Phường 7 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

532/1/2/13 Đường Khu Y tế Kỹ thuật cao, Khu phố 11 - Phường Bình Trị Đông B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

1/122 - 1/124 Cư Xá Lữ Gia - Phường 15 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

26B Phan Chu Trinh - Phường Hiệp Phú - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

200/32A Hoàng Hoa Thám Phường 05 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

5/4 Trần Khắc Chân, Khu Phố 6 - Thị Trấn Hóc Môn - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

534 Trần Hưng Đạo - Phường 02 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

54/29 Vũ Huy Tân Phường 03 - Phường 3 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

A103 C/C Hoàng Anh 1 357 Lê Văn Lương Phường Tân Quy - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

24 Lý Tự Trọng - Phường An Cư - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

Lô 9+10 B2.3, Khu tái định cư Thanh Lộc Đán - Phường Thanh Khê Tây - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

30 ông ích Khiêm - Phường Thanh Bình - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

xã DurK Măn - Huyện Krông A Na - Đắc Lắc

,

470 ấp Trung Tín, xã Xuân Trường - Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai

,

Số 133, ấp An Nghiệp, xã An Bình - Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp

,

Đường Lê Duẩn - Tổ 1, Chư á - Thành phố Pleiku - Gia Lai

,

Số 07 Đỗ Trạc, tổ 1 - Phường An Phú - Thị xã An Khê - Gia Lai

,

Thôn Mịch A, xã Thuận Hoà - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang

,

Số 62, đường Trần Khát Chân, tổ 8 - Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

,

Số 2, Kim Mã Thượng - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Số 106 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

202, số 200, đường Hoàng Văn Thái - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Tầng 4, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Phố Đào Duy Anh - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số nhà 85 phố Khương Thượng - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 01-Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

,

Số 44/16 đường vòng Vạn Mỹ - Phường Vạn Mỹ - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Phòng 230, tầng 2, Khách sạn Dầu khí, số 441 Đà Nẵng - Phường Đông Hải 1 - Quận Hải An - Hải Phòng

,

Xã Dân chủ - Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình

,

Nhà ông Trần Hoàng Nghị, đội 3 - Huyện Kim Bôi - Hòa Bình

,

Số 14/1, đường 30/4, khu phố 1 - Thị trấn Dương Đông - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

,

Phường Đoàn Kết - Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

,

SN 056, đường M12, thôn Hồng Sơn - Xã Vạn Hoà - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

,

Quốc lộ 50 - Thị trấn Cần Giuộc - Huyện Cần Giuộc - Long An

,

Thôn Năng Tây xã Nghĩa Phương - Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi

,

Số 14-16 Trần Quốc Toản - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

,

Số 32, Đốc Nhưỡng, Phường Đề Thám - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

,

03 Nguyễn Chí Thanh - Đông Thọ - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá

,

Tại nhà ông Mai Văn Dũng - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá

,

Đội 6 - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

,

270/25 Hoàng Hoa Thám - Phường 5 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

13B Đường TTN17, Tổ 54, Khu phố 4 - phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

279 Phan Xích Long - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

65/68/10/1 Đường số 5 - Phường Linh Xuân - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

639/6 Hậu Giang - Phường 11 - Quận 6 - TP Hồ Chí Minh

,

321 Nguyễn Thiện Thuật - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

7A 120 ấp 7 - Xã Phạm Văn Hai - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

79/6E Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường 26 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

621 Lê Hồng Phong - Phường 10 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 134 Đường số 5, Khu phố 8 - Phường Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do