Bình Hòa (Công ty FRIESLANDCAMPINA VIETNAM) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Nhà Thầu JWALTER THOMPSON SINGAPORE PTE LTD Giám đốc có Mst 3700703500-025, địa chỉ Bình Hòa (Công ty FRIESLANDCAMPINA VIETNAM) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương, Đăng ký Cục Thuế Tỉnh Bình Dương, Tên công ty là đầy đủ là Nhà Thầu JWALTER THOMPSON SINGAPORE PTE LTD

  • MST: 3700703500-025
  • Ngày cấp: 02/10/2006
  • Hoạt động: N/A
  • Đại diện:
  • Address: Bình Hòa (Công ty FRIESLANDCAMPINA VIETNAM) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương [Xem bản đồ]
  • Thuế GTGT: Trực tiếp doanh thu
  • Cấp Chương loại khoản: 1-161-580-583
  • Quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
  • Nếu thông tin chưa chính xác vui lòng click vào đây: Sửa hồ sơ để cập nhật lại thông tin!

Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Hệ thống được cập nhật tự động bằng robot, Chúng tôi không chịu trách nhiệm thông tin nội dung này!

Danh sách địa chỉ Tỉnh Bình Dương Bình Dương

Danh sách địa chỉ Bình Dương


Dich vu cam do