Danh sách địa chỉ Xã Tân Thạnh Thị xã Giá Rai Bạc Liêu

Tìm thấy 53 kết quả (0.0079 giây)


Công Ty TNHH Đại Hoa Seafoods Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900628328

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Ấp Xóm Mới- Xã Tân Thạnh- Thị xã Giá Rai- Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hoa

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Thủy Sản Nguyễn Dương

Mã số thuế: 1900624323

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04/05/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Ấp Xóm Mới- Xã Tân Thạnh- Thị xã Giá Rai- Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Dương Chí Linh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên An Khang Tân Thạnh

Mã số thuế: 1900614766

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06/11/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp Kinh Lớn - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Đỗ Trường An

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Khánh Băng

Mã số thuế: 1900614727

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 02/11/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngân

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nước Giải Khát Phương Hằng

Mã số thuế: 1900611740

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 13/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trịnh Phương Đại

Điện thoại: N/A


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thiện Hằng

Mã số thuế: 1900608427

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 106 ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hoàng Hằng

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 4 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Chí Linh

Mã số thuế: 1900595746-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 30, ấp 8 - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Mã Chí Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 3 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Chí Linh

Mã số thuế: 1900595746-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 226, ấp Kinh Lớn - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Mã Chí Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Hoàng Vũ

Mã số thuế: 1900596845

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phan Hoàng Vũ

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí An Khang

Mã số thuế: 1900595584

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24/04/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 129, ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phan Thành Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 1 Công Ty TNHH Một Thành Viên Giống Thủy Sản Bảy Nhiều

Mã số thuế: 2001168577-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 18/03/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 8 - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhiều

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Khánh Lâm

Mã số thuế: 1900578490

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27/05/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, ấp Xớm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trương Khánh Lâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Ngân Hào

Mã số thuế: 1900571946

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25/12/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, ấp Khúc Tréo B - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trương Tấn Phát

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên 779 Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900564804

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 09/07/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Đỗ Trường Lâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Sản Trường Vũ

Mã số thuế: 1900564674

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03/07/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Bé Thu

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Anh Thắng

Mã số thuế: 1900560849

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22/02/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 397 Quốc lộ 1A, ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phan Quốc Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Thiện Trang

Mã số thuế: 1900557003

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 10/12/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phan Trọng Thủy

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Ngọc Liền

Mã số thuế: 1900542046

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 20/08/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Đình Bảo

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Yến Sào âu Vững

Mã số thuế: 1900541187

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12/08/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Biện Việt Nha

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Ngọc Giao

Mã số thuế: 1900528281

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 146, ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lâm Thị Ngọc Giao

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nha�Nh Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Thủy Sản Huỳnh Sự

Mã số thuế: 1900412470-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15/04/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: â�p Xơ�m Mơ�i - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Vo� Tha�Nh Lâu

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tôm Giống Việt Nhựt

Mã số thuế: 1900471740

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29/08/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trương Thị Cúc

Điện thoại: Xem chi tiết


299/16/11 Lý Thường Kiệt Phường 15 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

59/27/1 Trần Phú - Phường 04 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

320/22/24 Đường Tân Thới Hiệp O2 - phường Tân Thới Hiệp - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 03 đường Đỗ Trọng Vỹ - Phường Ninh Xá - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

,

K42-43 Tôn Đức Thắng - Phường Xuân An - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

,

Xã NGọC KHê - Xã Ngọc Khê - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng

,

115 CMT8, Phường An Thới - Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ

,

370 Hùng Vương - Phường Vĩnh Trung - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

Ngô Thời Nhậm - Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp

,

Tổ 3 - Thị trấn Việt Quang - Huyện Bắc Quang - Hà Giang

,

Đường Trần Phú, Tổ 16 - Phường Trần Phú - TP Hà Giang - Hà Giang

,

Số 63 quốc lộ 2, thôn Thái Phù, xã mai Đình - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

,

Khu dịch vụ - Xã Vân Từ - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội

,

Số nhà 9, ngách 81/2/51 Lạc Long Quân, tổ 15 - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

5 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Đội 7 - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

,

Xóm 5, thôn Vân Sa - Xã Tản Hồng - Huyện Ba Vì - Hà Nội

,

Số 2, Đặng Thái Thân - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số 26, ngõ 165, đường Thái Hà - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 19, N7B khu đô thị Trung Hòa- Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Đội 4, xóm Cầu Ngoài - Xã Đan Phượng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội

,

Đường 196, Thôn Phúc Xá - Xã Phan Đình Phùng - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên

,

131 Quốc Lộ 1 Phường 2 - Thành phố Tân An - Long An

,

149, đường Ngô Gia Tự, phố Trung Sơn, Phường Thanh Bình - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình

,

Số nhà 30, ngõ 98, đường Võ Thị Sáu, khối 15 - Phường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Số 14 Lê Lợi - Phường Hưng Bình - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

514 Hùng Vương - Phường An Sơn - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

,

Tổ 1, khu 5 - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

Tổ 3, ấp Hội Tân - Xã Tân Hội - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

,

175A ấp 3 - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

,

Số 294, phố Hương, tổ 22 - Phường Trung Thành - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên

,

Xã Phúc Trìu - Xã Phúc Trìu - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên

,

Số 150 Trần Phú - Phường 5 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

234 Ngô Tất Tố - Phường 22 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

247 Tên Lửa Phường Bình Trị Đông B - Phường Bình Trị Đông B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

140/8 Hàn Hải Nguyên - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

540 Lê Hồng Phong Phường 10 - Phường 10 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 1, Đoàn Kết - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

33 Nguyễn Văn Phú - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

590/D4 Cách mạng Tháng Tám - Phường 11 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

Lầu 11, Phòng 06C, Cao ốc SCREC, 974 A Trường Sa - Phường 12 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

457 Tô Ngọc Vân, Tổ 2, Khu phố 1 - Phường Tam Phú - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

C4/98D Đường Tân Liêm, ấp 3 - Xã Phong Phú - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

5A Trương Quốc Dung - Phường 08 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

553 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3 - phường Thạnh Lộc - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 15 đường 34 khu C - Phường An Phú - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

725/10 Trường Chinh - Phường Tây Thạnh - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

767 Nguyễn Thị Rành, ấp Ngã Tư - Xã Nhuận Đức - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

,

Phòng 405, Lầu 4 Tòa nhà DC Tower, số 111D Lý Chính Thắng - Phường 07 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

A2-5 Đường số 5, Khu dân cư Vĩnh Lộc B - Xã Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do