Danh sách địa chỉ Xã Tân Thạnh Thị xã Giá Rai Bạc Liêu

Tìm thấy 53 kết quả (0.0044 giây)


Công Ty TNHH Đại Hoa Seafoods Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900628328

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Ấp Xóm Mới- Xã Tân Thạnh- Thị xã Giá Rai- Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hoa

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Thủy Sản Nguyễn Dương

Mã số thuế: 1900624323

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04/05/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Ấp Xóm Mới- Xã Tân Thạnh- Thị xã Giá Rai- Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Dương Chí Linh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên An Khang Tân Thạnh

Mã số thuế: 1900614766

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06/11/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp Kinh Lớn - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Đỗ Trường An

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Khánh Băng

Mã số thuế: 1900614727

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 02/11/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngân

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nước Giải Khát Phương Hằng

Mã số thuế: 1900611740

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 13/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trịnh Phương Đại

Điện thoại: N/A


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thiện Hằng

Mã số thuế: 1900608427

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21/03/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 106 ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hoàng Hằng

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 4 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Chí Linh

Mã số thuế: 1900595746-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 30, ấp 8 - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Mã Chí Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 3 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Chí Linh

Mã số thuế: 1900595746-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 226, ấp Kinh Lớn - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Mã Chí Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Hoàng Vũ

Mã số thuế: 1900596845

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phan Hoàng Vũ

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí An Khang

Mã số thuế: 1900595584

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24/04/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 129, ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phan Thành Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 1 Công Ty TNHH Một Thành Viên Giống Thủy Sản Bảy Nhiều

Mã số thuế: 2001168577-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 18/03/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 8 - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhiều

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Khánh Lâm

Mã số thuế: 1900578490

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27/05/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, ấp Xớm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trương Khánh Lâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Ngân Hào

Mã số thuế: 1900571946

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25/12/2013 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, ấp Khúc Tréo B - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trương Tấn Phát

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên 779 Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900564804

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 09/07/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Đỗ Trường Lâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Sản Trường Vũ

Mã số thuế: 1900564674

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03/07/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Bé Thu

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Anh Thắng

Mã số thuế: 1900560849

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22/02/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 397 Quốc lộ 1A, ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phan Quốc Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Thiện Trang

Mã số thuế: 1900557003

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 10/12/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phan Trọng Thủy

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Ngọc Liền

Mã số thuế: 1900542046

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 20/08/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Đình Bảo

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Yến Sào âu Vững

Mã số thuế: 1900541187

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12/08/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Biện Việt Nha

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Ngọc Giao

Mã số thuế: 1900528281

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 146, ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lâm Thị Ngọc Giao

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nha�Nh Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Thủy Sản Huỳnh Sự

Mã số thuế: 1900412470-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: â�p Xơ�m Mơ�i - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Vo� Tha�Nh Lâu

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tôm Giống Việt Nhựt

Mã số thuế: 1900471740

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29/08/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trương Thị Cúc

Điện thoại: Xem chi tiết


62/417C Phan Huy ích Phường 12 - Phường 12 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

Số 30 Đường số 2 - Phường An Lạc A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

378 Điện Biên Phủ Phường 17 - Phường 17 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

Thửa đất số 1016, Tờ bản đồ số 24, Tổ 1, ấp Tân Long - PhườngTân Hiệp - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương

,

Số 1/68, Khu phố Hòa Lân 2 - Phường Thuận Giao - TX Thuận An - Bình Dương

,

Số 555, Tổ 7, ấp Tân Thịnh - Xã An Bình - Huyện Phú Giáo - Bình Dương

,

Số 229 Trần Hưng Đạo - Thị trấn Bồng Sơn - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định

,

Khu - Phường Long Thuỷ - Thị xã Phước Long - Bình Phước

,

Tổ 36 - Phường Hoà Khánh Nam - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

,

22 Nguyễn Thái Bình - Phường Hoà Minh - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

,

Số 134, đường Nguyễn Văn Trỗi - Phường Nghĩa Trung - Thị xã Gia Nghĩa - Đắk Nông

,

Phú Yên Phú Trung - Huyện Tân Phú - Đồng Nai

,

Số 247, KP 1 - Phường Xuân Hoà - Thị xã Long khánh - Đồng Nai

,

Quốc lộ 20, ấp Đức Long 2 - Xã Gia Tân 2 - Huyện Thống Nhất - Đồng Nai

,

Khóm 3, thị trấn Mỹ An - Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp

,

Số 6 ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 431 Giải Phóng Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

số 231 tổ 21 Đê Trần Khát Chân, phường Thanh Lương - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 6, ngách 5, ngõ 5, Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

P501 nhà 14B TT ĐH Ngoại Ngữ-ĐH Quốc Gia, Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 65, ngõ 12, phố Đào Tấn - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Phòng 1406 - CT1A - ĐN2, chung cư Mỹ Đình 2 - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Thôn Phú Đôi - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội

,

số 176 ngõ 192 Lê Trọng Tấn - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số nhà 84, thôn Đống, đường K3 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Khu 7, thôn Thường Lệ - Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - Hà Nội

,

P4 tầng 17,Keangnam Hanoi Landmark Tower- E6, KĐTM Cầu Giấy - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 15/220, phố Bắc Cầu - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Số 1 Bến Bính - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

,

Số 169B đường Lê Thánh Tông - Phường Máy Chai - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Số 82 Đinh Tiên Hoàng - Phường Thuận Thành - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế

,

Chợ Đầu, xã Trung Nghĩa - Thành phố Hưng yên - Hưng Yên

,

Khu Đông, thị trấn Yên Ninh - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

,

Khối 10 - Phường Quỳnh Xuân - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

,

Khu 5 - Xã ấm Hạ - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ

,

Số 36 Chu mạnh Trinh - Phường 1 - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị

,

ấp Tân An - Xã Tân Phú - Huyện Tân Phú Đông - Tiền Giang

,

Thôn Tân Thanh - Xã Cát Tân - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

,

Số 850/A29, Đường 30/4 - Phường 11 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

80 Hoàng Minh Đạo Phường 05 - Phường 5 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

218 Đường 11 Phường Long Bình - Phường Long Bình - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

58/22 Hà Huy Giáp - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

Tòa nhà Khánh Hội 2, Số 360A Bến Vân Đồn - phường 01 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

,

Sạp E12, E14, F7 tầng trệt, Trung tâm thương mại dịch vụ An - Phường 09 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

96A Phan Đăng Lưu - Phường 05 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

23/4 Đường 38, Khu phố 8 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

36/2 ấp Mỹ Hòa 1 - Xã Trung Chánh - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

392 Hoàng Diệu - phường 05 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

,

224 Phan Đăng Lưu - Phường 03 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

R11 Đường Nguyễn Văn Linh, Khu Phú Mỹ Hưng - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do