Danh sách địa chỉ Xã Tân Thạnh Thị xã Giá Rai Bạc Liêu

Tìm thấy 53 kết quả (0.0035 giây)


Công Ty TNHH Đại Hoa Seafoods Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900628328

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Ấp Xóm Mới- Xã Tân Thạnh- Thị xã Giá Rai- Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hoa

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Thủy Sản Nguyễn Dương

Mã số thuế: 1900624323

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04/05/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Ấp Xóm Mới- Xã Tân Thạnh- Thị xã Giá Rai- Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Dương Chí Linh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên An Khang Tân Thạnh

Mã số thuế: 1900614766

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06/11/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp Kinh Lớn - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Đỗ Trường An

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Khánh Băng

Mã số thuế: 1900614727

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 02/11/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngân

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nước Giải Khát Phương Hằng

Mã số thuế: 1900611740

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 13/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trịnh Phương Đại

Điện thoại: N/A


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thiện Hằng

Mã số thuế: 1900608427

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21/03/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 106 ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hoàng Hằng

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 4 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Chí Linh

Mã số thuế: 1900595746-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 30, ấp 8 - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Mã Chí Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 3 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Chí Linh

Mã số thuế: 1900595746-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 226, ấp Kinh Lớn - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Mã Chí Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Hoàng Vũ

Mã số thuế: 1900596845

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phan Hoàng Vũ

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí An Khang

Mã số thuế: 1900595584

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24/04/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 129, ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phan Thành Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 1 Công Ty TNHH Một Thành Viên Giống Thủy Sản Bảy Nhiều

Mã số thuế: 2001168577-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 18/03/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 8 - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhiều

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Khánh Lâm

Mã số thuế: 1900578490

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27/05/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, ấp Xớm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trương Khánh Lâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Ngân Hào

Mã số thuế: 1900571946

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25/12/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, ấp Khúc Tréo B - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trương Tấn Phát

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên 779 Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900564804

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 09/07/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Đỗ Trường Lâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Sản Trường Vũ

Mã số thuế: 1900564674

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03/07/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Bé Thu

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Anh Thắng

Mã số thuế: 1900560849

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22/02/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 397 Quốc lộ 1A, ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phan Quốc Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Thiện Trang

Mã số thuế: 1900557003

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 10/12/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phan Trọng Thủy

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Ngọc Liền

Mã số thuế: 1900542046

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 20/08/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Đình Bảo

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Yến Sào âu Vững

Mã số thuế: 1900541187

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12/08/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Biện Việt Nha

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Ngọc Giao

Mã số thuế: 1900528281

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 146, ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lâm Thị Ngọc Giao

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nha�Nh Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Thủy Sản Huỳnh Sự

Mã số thuế: 1900412470-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: â�p Xơ�m Mơ�i - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Vo� Tha�Nh Lâu

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tôm Giống Việt Nhựt

Mã số thuế: 1900471740

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29/08/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp Xóm Mới - Xã Tân Thạnh - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trương Thị Cúc

Điện thoại: Xem chi tiết


40/4 ấp Bắc Phường 13 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

74/6/1 Phan Đăng Lưu - Phường 05 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

07 Đường 37, Khu phố 7 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

25/38/3 Tôn Thất Tùng Phường PNL - Phường Phạm Ngũ Lão - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

236 Nguyễn Đình Chính Phường 11 - Phường 11 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

69/14 Đường 185 KP.05 - Phường Phước Long B - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

8/40 Đinh Bộ Lĩnh - Phường 24 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

Số 739, ấp Giồng Cát - Xã Lương An Trà - Huyện Tri Tôn - An Giang

,

Số 11B, ô 1, ấp Phú Thọ - Xã Phú Chánh - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương

,

251/1 Thủ Khoa Huân - Phú Thủy - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

,

Số 217B, đường Lê Hồng Phong - Phường 8 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

,

ấp Rạch Bào - Xã Khánh Bình - Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau

,

E5, đường số 56, Khu dân cư 586 - Phường Phú Thứ - Quận Cái Răng - Cần Thơ

,

Lô F, KCN Long Khánh - Xã Bình Lộc - Thị xã Long khánh - Đồng Nai

,

Tổ 10, ấp Bình Hòa Thượng - Xã Thường Thới Hậu A - Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp

,

Thôn 2 Tâng - Xã Thanh Hương - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

,

96B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Đội 2, Ngũ Sơn , xã Lại Thượng, - Xã Lại Thượng - Huyện Thạch Thất - Hà Nội

,

Số 40 phố Chùa Vua, Phường phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Km số 10 đường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Phùng xá - Huyện Thạch Thất - Hà Nội

,

647 Giải Phóng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 310 đường K2, tổ 14 - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Nhà 14, ngõ 120, đường Trường Chinh - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 571, đường Trương Định - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 37B, ngõ 1009, đường Hồng Hà - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số 160 phố Hoàng Ngân - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Xã Thạch Sơn - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh

,

Phố Tân Lập 1, xã Trung Minh - Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình

,

Căn hộ 2004 - Khách sạn Mường Thanh - 06 Dương Hiến Quyền - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

Tổ 8 Định An - Xã Hiệp An - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

,

Số 48 Lê Lợi - Thị trấn Hai Riêng - Huyện Sông Hinh - Phú Yên

,

Khu công nghiệp Đông Lĩnh - Xã Đông Lĩnh - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá

,

Số nhà 57 đường Hòa Bình, tiểu khu 6 - Thị trấn Hà Trung - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

,

Số 189, đường Trần Phú - Phường 4 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

,

Thôn Sông Cầu - Xã Nghĩa Thành - Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

49 Thống Nhất Phường Tân Thành - Phường Tân Thành - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

449/50/10 Hương Lộ 2 Phường Bình Trị Đông - Phường Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

Số 9 Hồ Văn Huê - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

134/14 Lê Văn Thọ - Phường 9 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

Số 194 đường Đặng Văn Bi - Phường Bình Thọ - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

81/8/10 đường 18D - Phường Bình Hưng Hòa A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

157A Bàu Cát 1 - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

340 Cây Trâm - Phường 9 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

157-159 Xuân Hồng - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

12 Trần Xuân Hòa - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

14/24/1A Đường số 4, Khu phố 2 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

192 đường Hoa Lan - Phường 02 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

62/11 Xóm Đất - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

B12/24W1 Liên ấp 1-2-3 - Xã Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do