Danh sách địa chỉ Xã Tam Phước Huyện Phú Ninh Quảng Nam

Tìm thấy 31 kết quả (0.0039 giây)


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN COTRICO

Mã số thuế: 4001091818

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 20/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú, Xã Tam Phước, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đinh Thanh Phương

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Lai

Mã số thuế: 4001075823

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 08/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Phước

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tâm Minh - Phú Ninh

Mã số thuế: 4001040210

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 24/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Cẩm Khê - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Thiên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Thành Danh

Mã số thuế: 4001032876

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 28/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lê Thị Cúc

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Cường Thịnh

Mã số thuế: 4001025974

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 05/05/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thành Mỹ - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Phạm Công Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hữu Thiện

Mã số thuế: 4001020398

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 11/03/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đặng Hữu Thiện

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Bạc Kim Phương

Mã số thuế: 4001004903

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 23/11/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lương Thị Phương

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Việt Hưng

Mã số thuế: 4001001155

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 22/10/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Trần Văn Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Đặng Thu Ba

Mã số thuế: 4001000987

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 21/10/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ba

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Triệu Phú Thịnh

Mã số thuế: 4000975606

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 04/03/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thành Mỹ - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Thơ

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Tài Lộc

Mã số thuế: 4000939767

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 08/10/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Chợ Cẩm Khê, thôn Kỳ Phú - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Trương Viết Lộc

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã SXNN&DVTH Tấn Đạt

Mã số thuế: 4000936163

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 04/08/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Hồ Đắc Bá

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH May Phú Mỹ Kim Anh

Mã số thuế: 4000914240

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 08/01/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Phú Mỹ - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung

Điện thoại: Xem chi tiết


Xã Tam Phước (VL)

Mã số thuế: 4000896369

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 16/08/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Xã Tam Phước - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Hoàng Ngân - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000852763

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 19/03/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô B3, B4, B5 Cụm CN Phú Mỹ - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Thang Văn Hóa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Diệp Thúy

Mã số thuế: 4000829108

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 18/10/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú, xã Tam Phước - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thúy

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Tam Phước

Mã số thuế: 4000818924

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 11/07/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú, xã Tam Phước - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Hoà

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thành Lan Phú Ninh

Mã số thuế: 4000808073

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 07/04/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Hồ Xuân Tiến

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH May Mặc Đa Phước

Mã số thuế: 4000806559

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 29/03/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thành Mỹ - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Võ Thành Trung

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX Dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Tam Phước

Mã số thuế: 4000776142

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 27/09/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thành Mỹ, xã Tam Phước - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH một thành viên biểu diễn nghệ thuật Hoàng Vũ

Mã số thuế: 4000772444

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 26/08/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn A

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH một thành viên thương mại, dịch vụ và xây dựng Hồng Nguyên

Mã số thuế: 4000752504

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 27/05/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú, xã Tam Phước - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Công

Điện thoại: Xem chi tiết


Danh sách địa chỉ Xã Tam Phước Huyện Phú Ninh Quảng Nam Liên quan

359 Lê Văn Sỹ - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

Xóm Chùa - Xã Tăng Tiến - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

,

(NR ông Nguyễn Duy Kiên) Xóm Hồ - Xã Mão Điền - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

,

D234/36 - đường 30/4 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Số 14/18A, Khu phố Bình Hòa - Phường Lái Thiêu - TX Thuận An - Bình Dương

,

Hồ Xuân Hương Thôn 3 - Tân An - Thị xã La Gi - Bình Thuận

,

ấp 1 - Xã Khánh Thuận - Huyện U Minh - Cà Mau

,

35 Tỉnh lộ 917, KV 6, Phường Trà Nóc - Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ

,

410 Nguyễn Tri Phương - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

Số 7/B, ấp Phúc Nhạc - Xã Gia Tân 3 - Huyện Thống Nhất - Đồng Nai

,

Số 2446, Quốc lộ 1, ấp Thanh Hóa - Xã Hố Nai 3 - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai

,

Tổ 26, khu 5, ấp 8 - Xã An Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai

,

Xóm 7+8 - Huyện Bình Lục - Hà Nam

,

Phòng 201 TT V11 Bộ Nội Vụ, phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 59, tổ 74 Hoàng Cầu - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội

,

số 131/35 Khương Hạ, phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

47/1141 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Thị trấn Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

,

Tầng 20 tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 5 đường Hồ Tùng Mậu - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Căn hộ 6B - nhà K29, tập thể Trương Định - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Nhà số 09, Tập thể Học viện Quân Y - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Thôn Bạt Ngõ - Xã Liên Bạt - Huyện ứng Hoà - Hà Nội

,

Khu đô thị mới An Hưng - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Khu dân cư số 3 - Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh - Hải Phòng

,

Số 350 Lê Thánh Tông - Phường Máy chai - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

ấp Phú Thạnh - Xã Phú Hữu - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

,

Huyện Đức Trọng - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

,

Số 18B đường Trịnh Hoài Đức - Phường 11 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng

,

396 Hùng Vương Phường 3 - Thành phố Tân An - Long An

,

Lô số 1A, đường số 7, khu công nghiệp Tân Đức - Xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hoà - Long An

,

Số 235/6, ấp 6 - Huyện Tân Trụ - Long An

,

ấp 2 - Xã Long Thạnh - Huyện Thủ Thừa - Long An

,

290 Phan Đình Phùng - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

,

Khối 2 - Thị trấn Núi Thành - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

,

Tổ 12 - Phường Lê Hồng Phong - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

,

TT Chùa Hang - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên

,

292 Đinh Bộ Lĩnh( BX Miền Đông), Phường 26 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

168/8/8 Trần Văn Quang Phường 10 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

24H Nguyễn ảnh Thủ Phường Hiệp Thành - phường Hiệp Thành - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

21/6F Quang Trung - Phường 11 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

469A2/18 ấp 1 - Xã An Phú Tây - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

146 Lã Xuân Oai - Phường Long Trường - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

57 Đường 1C - Phường Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

183/5 Nguyễn Văn Đậu - Phường 11 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

184 Lạc Long Quân - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

BC1-2-11, Đường Cảnh Viên, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng - Phường Tân Phú - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

67/1 Đường Lê Thị Hoa, Tổ 5, Khu phố 3 - Phường Bình Chiểu - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

C31 Bến Mễ Cốc - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

23/10 Đường TL18, Khu phố 3A - phường Thạnh Lộc - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do