Danh sách địa chỉ Xã Tam Phước Huyện Phú Ninh Quảng Nam

Tìm thấy 31 kết quả (0.0044 giây)


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN COTRICO

Mã số thuế: 4001091818

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 20/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú, Xã Tam Phước, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đinh Thanh Phương

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Lai

Mã số thuế: 4001075823

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 08/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Phước

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tâm Minh - Phú Ninh

Mã số thuế: 4001040210

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 24/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Cẩm Khê - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Thiên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Thành Danh

Mã số thuế: 4001032876

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 28/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lê Thị Cúc

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Cường Thịnh

Mã số thuế: 4001025974

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 05/05/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thành Mỹ - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Phạm Công Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hữu Thiện

Mã số thuế: 4001020398

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 11/03/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đặng Hữu Thiện

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Bạc Kim Phương

Mã số thuế: 4001004903

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 23/11/2014 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lương Thị Phương

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Việt Hưng

Mã số thuế: 4001001155

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 22/10/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Trần Văn Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Đặng Thu Ba

Mã số thuế: 4001000987

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 21/10/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ba

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Triệu Phú Thịnh

Mã số thuế: 4000975606

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 04/03/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thành Mỹ - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Thơ

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Tài Lộc

Mã số thuế: 4000939767

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 08/10/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Chợ Cẩm Khê, thôn Kỳ Phú - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Trương Viết Lộc

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã SXNN&DVTH Tấn Đạt

Mã số thuế: 4000936163

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 04/08/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Hồ Đắc Bá

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH May Phú Mỹ Kim Anh

Mã số thuế: 4000914240

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 08/01/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Phú Mỹ - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung

Điện thoại: Xem chi tiết


Xã Tam Phước (VL)

Mã số thuế: 4000896369

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 16/08/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Xã Tam Phước - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Hoàng Ngân - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000852763

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 19/03/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô B3, B4, B5 Cụm CN Phú Mỹ - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Thang Văn Hóa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Diệp Thúy

Mã số thuế: 4000829108

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 18/10/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú, xã Tam Phước - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thúy

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Tam Phước

Mã số thuế: 4000818924

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 11/07/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú, xã Tam Phước - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Hoà

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thành Lan Phú Ninh

Mã số thuế: 4000808073

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 07/04/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Hồ Xuân Tiến

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH May Mặc Đa Phước

Mã số thuế: 4000806559

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 29/03/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thành Mỹ - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Võ Thành Trung

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX Dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Tam Phước

Mã số thuế: 4000776142

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 27/09/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thành Mỹ, xã Tam Phước - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH một thành viên biểu diễn nghệ thuật Hoàng Vũ

Mã số thuế: 4000772444

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 26/08/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn A

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH một thành viên thương mại, dịch vụ và xây dựng Hồng Nguyên

Mã số thuế: 4000752504

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 27/05/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú, xã Tam Phước - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Công

Điện thoại: Xem chi tiết


Danh sách địa chỉ Xã Tam Phước Huyện Phú Ninh Quảng Nam Liên quan

428 Hồng Bàng - Phường 16 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

421/31 Sư Vạn Hạnh Phường 12 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

17B Mai Thị Lựu Phường Đakao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

184/22/11A Lê Đình Cẩn - Phường Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

ấp Cả Vĩnh, xã Hưng Hội - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

,

ấp Vĩnh Hòa - Xã Vĩnh Thanh - Huyện Phước Long - Bạc Liêu

,

ấp Thạnh Hưng 2 - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

,

Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

,

A19, Ô4, ấp Bình Thuận 2, KDC Thuận Giao, xã Thuận Giao - TX Thuận An - Bình Dương

,

193 Trần Quý Cáp - Xã Tiến Lợi - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

,

K4, TT Đầm Dơi - Huyện Đầm Dơi - Cà Mau

,

Tổ dân phố 6 - Phường Nghĩa Phú - Thị xã Gia Nghĩa - Đắk Nông

,

Số 95 phố Hàng Mã, phường Hàng Mã - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

97 Trần Quốc Toản - Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số 109B9 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 9 ngõ 160 Hào Nam, phường ô chợ dừa - Quận Đống đa - Hà Nội

,

P1205 nhà 8C, số 30 Tạ Quang Bửu - Phường Bách Khoa - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Trung tâm văn hóa thể thao, làng Quốc tế Thăng Long, phố Trầ - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

17B Hàm Long - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số 1, ngách 324/24, đường Thụy Khuê - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Số 30 phố Nguyễn Trung Trực - Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Số 16, phố Cù Chính Lan - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Số 10, ngách 1/56, phố Thúy Lĩnh - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 14 tổ 41 - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

181 Phố Nối , Mĩ Hào - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên

,

Lô B-1, KCN Thăng Long II - Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên

,

166/3 tổ 3, ấp 6 - Xã Thạnh Đức - Huyện Bến Lức - Long An

,

Xã Giang Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

,

Số 140 Trần Hưng Đạo - Phường Đồng Phú - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

,

Chòm 3, Thôn Xuân Kiều - Xã Quảng Xuân - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

,

Tổ 5, khối Thanh Nam Tây - Phường Cẩm Nam - Thành phố Hội An - Quảng Nam

,

Tổ 2 Khu 8A - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

231 Hùng Vương - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

,

278 Hùng Vương, ấp Xóm Mới - Huyện Gò Dầu - Tây Ninh

,

ấp Bình Ninh - Xã Đăng Hưng Phước - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang

,

ấp Thái Hòa, xã An thái Đông - Xã An Thái Đông - Huyện Cái Bè - Tiền Giang

,

Thôn Tống Vũ, xã Vũ Chính - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

,

Tổ 17 - Phường Gia Sàng - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên

,

Xã lý nhân - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

,

ấp Phước Thành - Xã Tân Hoà - Huyện Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

239/B04 Cách Mạng Tháng Tám Phường 04 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

#6 Fimexco Building, 231-233 Lê Thánh Tôn Phường BT - Phường Bến Thành - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

334 Tân Hòa Đông, Khu phố 12 - Phường Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

125/11 Nguyễn Cửu Vân - Phường 17 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

30 Đường 11 - Phường Thảo Điền - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

26/46/1đường số 5, tổ 101, khu phố 6 - Phường Bình Hưng Hòa A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

108/20/8 Tô Hiệu - Phường Hiệp Tân - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

2B1 Chu Mạnh Trinh - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

461 Cộng Hoà - Phường 15 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

44/28/8 đường 12, khu phố 9 - Phường Trường Thọ - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do