Danh sách địa chỉ Xã Tam Phước Huyện Phú Ninh Quảng Nam

Tìm thấy 31 kết quả (0.0131 giây)


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN COTRICO

Mã số thuế: 4001091818

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 20/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú, Xã Tam Phước, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đinh Thanh Phương

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Lai

Mã số thuế: 4001075823

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 08/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Phước

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tâm Minh - Phú Ninh

Mã số thuế: 4001040210

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 24/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Cẩm Khê - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Thiên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Thành Danh

Mã số thuế: 4001032876

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 28/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lê Thị Cúc

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Cường Thịnh

Mã số thuế: 4001025974

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 05/05/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thành Mỹ - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Phạm Công Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hữu Thiện

Mã số thuế: 4001020398

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 11/03/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đặng Hữu Thiện

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Bạc Kim Phương

Mã số thuế: 4001004903

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 23/11/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lương Thị Phương

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Việt Hưng

Mã số thuế: 4001001155

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 22/10/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Trần Văn Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Đặng Thu Ba

Mã số thuế: 4001000987

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 21/10/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ba

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Triệu Phú Thịnh

Mã số thuế: 4000975606

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 04/03/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thành Mỹ - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Thơ

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Tài Lộc

Mã số thuế: 4000939767

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 08/10/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Chợ Cẩm Khê, thôn Kỳ Phú - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Trương Viết Lộc

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã SXNN&DVTH Tấn Đạt

Mã số thuế: 4000936163

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 04/08/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Hồ Đắc Bá

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH May Phú Mỹ Kim Anh

Mã số thuế: 4000914240

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 08/01/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Phú Mỹ - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung

Điện thoại: Xem chi tiết


Xã Tam Phước (VL)

Mã số thuế: 4000896369

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 16/08/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Xã Tam Phước - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Hoàng Ngân - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000852763

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 19/03/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Lô B3, B4, B5 Cụm CN Phú Mỹ - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Thang Văn Hóa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Diệp Thúy

Mã số thuế: 4000829108

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 18/10/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú, xã Tam Phước - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thúy

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Tam Phước

Mã số thuế: 4000818924

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 11/07/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú, xã Tam Phước - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Hoà

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thành Lan Phú Ninh

Mã số thuế: 4000808073

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 07/04/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Hồ Xuân Tiến

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH May Mặc Đa Phước

Mã số thuế: 4000806559

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 29/03/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thành Mỹ - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Võ Thành Trung

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX Dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Tam Phước

Mã số thuế: 4000776142

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 27/09/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thành Mỹ, xã Tam Phước - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH một thành viên biểu diễn nghệ thuật Hoàng Vũ

Mã số thuế: 4000772444

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 26/08/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn A

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH một thành viên thương mại, dịch vụ và xây dựng Hồng Nguyên

Mã số thuế: 4000752504

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 27/05/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kỳ Phú, xã Tam Phước - Xã Tam Phước - Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Công

Điện thoại: Xem chi tiết


Danh sách địa chỉ Xã Tam Phước Huyện Phú Ninh Quảng Nam Liên quan

81/2 Hồ Văn Huê Phường 09 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

37 Lê Quốc Hưng - phường 12 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

,

646/60/18 Lê Đức Thọ Phường 15 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

Tổ 19, Khóm Long Thị B - Phường Long Hưng - Thị xã Tân Châu - An Giang

,

ấp Tường 3A - Xã Vĩnh Thanh - Xã Vĩnh Thanh - Huyện Phước Long - Bạc Liêu

,

ấp Kinh Xáng - Xã Lộc Ninh - Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu

,

Số 226, tổ 8A - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

,

89 đường Phú Lợi, khu phố 2 - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Lô 16, số 03, đường số 03, VSIP 2 - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

,

Số 272, Tổ 9, khu phố 1B - Phường Chánh Phú Hòa - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

,

Thửa đất số 1189, tờ bản đồ số 14, tổ 1, khu phố Mỹ Hiệp - PhườngThái Hòa - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương

,

28 đường B23 Khu dân cư 91B - Phường An Khánh - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

Số 96 đường Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

Xã Buôn Choáh - Huyện Krông Nô - Đắk Nông

,

A4/332 phường Tân Vạn, - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Số 06A, tổ 1, khu 13 - Xã Long Đức - Huyện Long Thành - Đồng Nai

,

Số 03, Tổ 2, ấp Miếu - Xã Phước Tân - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

267 A1. tỉnh lộ 851, khóm 2, TT Lai Vung - Huyện Lai Vung - Đồng Tháp

,

Xóm 19 - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 60 Ngõ 242 Đường Láng Phường Thịnh Quang - Phường Thịnh Quang - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 2 N3 ngõ 13 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Cụm 7, xã Hạ Mỗ, - Xã Hạ Mỗ - Huyện Đan Phượng - Hà Nội

,

Số 1 ngách 107/3 ngõ 107 tổ 20 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số C8-TT1, khu đô thị Văn Quán - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Số nhà 167, đường Ngô Xuân Quảng - Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

,

Số nhà 50, phố Cô Đông - Phường Bình Hàn - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

,

tổ 1, thôn Phú Vinh - Xã Vĩnh Thạnh - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

Kios 03 - 04 Hàng Hoa, Chợ Đà Lạt, Số 1 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường 1 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng

,

Số 2 Đê Sông Đào - Phường Trần Quang Khải - Thành phố Nam Định - Nam Định

,

Thị trấn Xuân Trường - Huyện Xuân Trường - Nam Định

,

Tổ 8, Phường Bắc Sơn - Thành phố Tam Điệp - Ninh Bình

,

Khối 2 - Thị trấn Đô Lương - Huyện Đô Lương - Nghệ An

,

297 Trần Cao Vân - Phường An Sơn - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

,

. - Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

179 Ngô Quyền - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

,

Thụy Duyên - Xã Thụy Duyên - Huyện Thái Thụy - Thái Bình

,

Số 219, đường CMT8, tổ 34, phường PĐP - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên

,

SN 128 đường Nguyễn Huệ - Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hoá

,

Số 847/4 đường 30/4, phường 11 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

45 Mạc Thị Bưởi - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

41 Vĩnh Nam - Phường 11 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

184/5 Dương Quảng Hàm - Phường 5 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

248-250 Nguyễn Đình Chiểu - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

234 Trần Hưng Đạo Phường NCT - Phường Nguyễn Cư Trinh - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

467/8/27 Tân Sơn - Phường 12 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

42/7A ấp Mới 1 - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

183 Quốc lộ 1A, Khu phố 1 - Phường Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

428 Điện Biên Phủ - Phường 11 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

Số D1/20A Quốc Lộ 1A, Khu phố 5 - Thị Trấn Tân Túc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

808/5/9/3 Quốc lộ 13, khu phố 4 - Phường Hiệp Bình Phước - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do