Danh sách địa chỉ Xã Phong Thạnh Đông Thị xã Giá Rai Bạc Liêu

Tìm thấy 24 kết quả (0.0097 giây)


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Ân Giá Rai

Mã số thuế: 1900618182

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06/02/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Ấp 12- Xã Phong Thạnh Đông- Thị xã Giá Rai- Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh 1 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Cảnh Lùng

Mã số thuế: 1900559561-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 20/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 13 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: La Văn Lùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 14 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Toàn

Mã số thuế: 1900592914-014

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 04, ấp 13 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 10 Công Ty TNHH Xnk Pacific Thái Bình

Mã số thuế: 1101734721-010

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17/08/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 14, ấp 14 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trần Văn Sáu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Thành Liêm

Mã số thuế: 1900578902

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 199, ấp 13 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Huỳnh Thành Liêm

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Cảnh Lùng

Mã số thuế: 1900559561

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14/01/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp 13 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: La Văn Lùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lúa Vàng Bl

Mã số thuế: 1900453967

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06/03/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Số 308, ấp 13 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Võ Minh Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Phát

Mã số thuế: 1900443084

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27/09/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp 14 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Vũ Ca

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty TNHH Liên Sơn

Mã số thuế: 1900402112-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05/05/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Số 223, Quốc Lộ 1A, ấp 2 Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Thanh Nhàn

Điện thoại: Xem chi tiết


UBND Xã Phong Thạnh Đông

Mã số thuế: 1900375370

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15/01/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: ấp 13 Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp Tác Xã Vĩnh Phong

Mã số thuế: 1900364675

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27/11/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: ấp 13 Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trần Văn Phước

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Thuận

Mã số thuế: 1900352214

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15/05/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: ấp 13 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Mai Hoàng Thuận

Điện thoại: Xem chi tiết


La Văn Lùng

Mã số thuế: 1900271910

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05/01/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: ấp 13 xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: La Văn Lùng

Điện thoại: N/A


Điểm Văn Hoá Xã Phong Thạnh Đông

Mã số thuế: 1900134336-043

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06/01/2002 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: ấp 11 Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Phương Thảo 2

Mã số thuế: 1900256976-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21/10/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: Số 30 ấp 2 Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Minh Đại

Mã số thuế: 1900243938

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22/06/2000 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 307A, ấp 3, xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Thị Hạc

Điện thoại: Xem chi tiết


CTy TNHH Thương Mại Tín Hưng

Mã số thuế: 1900182964

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17/01/1999 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 197, ấp 1,xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Bưu cục Láng Tròn

Mã số thuế: 1900134336-021

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/09/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


DNTN Hiệp Thành

Mã số thuế: 1900166017

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28/09/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 241 QLộ 1A xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trịnh Bạc Xiêm

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Minh Lệ

Mã số thuế: 1900102895

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17/09/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 487 ấp 2 xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Hồ Minh Khải

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Kim Quang II

Mã số thuế: 1900103105

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17/09/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 73 A ấp 1 xã phong thạnh đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Diệp Minh Hiếu

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Kim Cương

Mã số thuế: 1900103200

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17/09/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 310, QL 1 Xóm Lung xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Cái Trung Liệt

Điện thoại: Xem chi tiết


10/10B Khu phố 4 Phường Tân Thuận Tây - Phường Tân Thuận Tây - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

2/1 Đoàn Thị Điểm Phường 01 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

Tại cụm công nghiệp Từ Sơn - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

,

Số 266, đường Nguyễn Huệ - Thành phố Bến Tre - Bến Tre

,

Số 81/3, Khu phố 1 - Phường Tân Định - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

,

Thửa đất số 333, Tờ bản đồ số 27, ấp 4 - Xã Lac An - Huyện Bắc Tân Uyên - Bình Dương

,

Lô 17 đường Số 9, Bắc Hà Thanh, KV 11 - Phường Đống Đa - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

,

Cụm công nghiệp Tà Súc - Xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Thạnh - Bình Định

,

Số 68-70 đường Hùng Vương - Thị trấn Tăng Bạt Hổ - Huyện Hoài Ân - Bình Định

,

02 Lương Thế Vinh - Phường Phú Thủy - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

,

02 Quang Trung (tầng 11, Công viên phần mềm) - Phường Thạch Thang - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

Số 79A, Km 6, Quốc lộ 27 - Xã Ea Tiêu - Huyện Cư Kuin - Đắc Lắc

,

Số nhà 50 buôn Jù - Xã Ea Tu - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

50/3 ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai

,

ĐT 768, ấp Bình ý, - Xã Tân Bình - Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai

,

Số 184, đường Biên Hòa - Phường Minh Khai - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

,

Số 8 ngách 170 Ngõ Quỳnh,Phường Bạch Mai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Tòa nhà Golden Westlake, số 151 Phố Thụy Khuê - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Số 299 phố Trung Kính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 23 ngõ 42 đường Trần Cung - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 90 ngõ 203, Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Lô N10-N12 Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

,

ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

,

ấp Sở Tại - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

,

94 đường 2/4 - Phường Vĩnh Hải - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

Xuân Tự, Vạn hưng - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

,

179 khu tập thể Trường Cao Đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang - Xã Vĩnh Ngọc - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

48 Trần Nhật Duật - Phường Phước Hòa - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

08 đường 13B TĐC Phước Hải - Phường Phước Hải - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

2/5 Quang Trung - Phường 9 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng

,

Xã Phù Mỹ - Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng

,

Đội 6 xã Nghĩa Hùng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

,

Tổ 8, khối phố Trường Lệ - Phường Cẩm Châu - Thành phố Hội An - Quảng Nam

,

01 Thanh Hóa - Phường Tân An - Thành phố Hội An - Quảng Nam

,

Số 94 Đường Hữu Nghị - Phường Hoà Lạc - Thành phố Móng cái - Quảng Ninh

,

Thôn Thạch By - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

,

ấp 02 - Xã Trà Vong - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

,

Số 118, đường 3-2, khu phố 2 - Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh

,

Số 890/2B đường 30/4 - Phường 11 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

194/22 Bạch Đằng - Phường 24 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

324 Huỳnh Thị Hai, Khu phố 8 - phường Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

459 ĐIệN BIêN PHủ Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

189D/5 Nguyễn Văn Hưởng - Phường Thảo Điền - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

762 Trần Hưng Đạo - Phường 07 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

26 Sao Mai - Phường 7 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

147/43 Trung Mỹ Tây - phường Trung Mỹ Tây - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

130 đường số 2, cư xá Đô Thành - Phường 04 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

25-27 đường số 7, khu phố 5 - Phường An Lạc A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

Số 26 Nguyễn Xí - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

55 đường số 7 - Phường Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do