Danh sách địa chỉ Xã Phong Thạnh Đông Thị xã Giá Rai Bạc Liêu

Tìm thấy 24 kết quả (0.0080 giây)


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Ân Giá Rai

Mã số thuế: 1900618182

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Ấp 12- Xã Phong Thạnh Đông- Thị xã Giá Rai- Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh 1 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Cảnh Lùng

Mã số thuế: 1900559561-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 20/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 13 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: La Văn Lùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 14 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Toàn

Mã số thuế: 1900592914-014

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 04, ấp 13 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 10 Công Ty TNHH Xnk Pacific Thái Bình

Mã số thuế: 1101734721-010

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17/08/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 14, ấp 14 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trần Văn Sáu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Thành Liêm

Mã số thuế: 1900578902

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 199, ấp 13 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Huỳnh Thành Liêm

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Cảnh Lùng

Mã số thuế: 1900559561

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14/01/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp 13 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: La Văn Lùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lúa Vàng Bl

Mã số thuế: 1900453967

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06/03/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Số 308, ấp 13 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Võ Minh Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Phát

Mã số thuế: 1900443084

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27/09/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp 14 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Vũ Ca

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty TNHH Liên Sơn

Mã số thuế: 1900402112-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05/05/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 223, Quốc Lộ 1A, ấp 2 Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Thanh Nhàn

Điện thoại: Xem chi tiết


UBND Xã Phong Thạnh Đông

Mã số thuế: 1900375370

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15/01/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ấp 13 Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp Tác Xã Vĩnh Phong

Mã số thuế: 1900364675

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27/11/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: ấp 13 Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trần Văn Phước

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Thuận

Mã số thuế: 1900352214

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15/05/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: ấp 13 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Mai Hoàng Thuận

Điện thoại: Xem chi tiết


La Văn Lùng

Mã số thuế: 1900271910

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05/01/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: ấp 13 xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: La Văn Lùng

Điện thoại: N/A


Điểm Văn Hoá Xã Phong Thạnh Đông

Mã số thuế: 1900134336-043

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06/01/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: ấp 11 Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Phương Thảo 2

Mã số thuế: 1900256976-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21/10/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: Số 30 ấp 2 Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Minh Đại

Mã số thuế: 1900243938

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22/06/2000 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 307A, ấp 3, xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Thị Hạc

Điện thoại: Xem chi tiết


CTy TNHH Thương Mại Tín Hưng

Mã số thuế: 1900182964

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17/01/1999 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 197, ấp 1,xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Bưu cục Láng Tròn

Mã số thuế: 1900134336-021

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/09/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


DNTN Hiệp Thành

Mã số thuế: 1900166017

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28/09/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 241 QLộ 1A xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trịnh Bạc Xiêm

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Minh Lệ

Mã số thuế: 1900102895

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17/09/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 487 ấp 2 xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Hồ Minh Khải

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Kim Quang II

Mã số thuế: 1900103105

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17/09/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 73 A ấp 1 xã phong thạnh đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Diệp Minh Hiếu

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Kim Cương

Mã số thuế: 1900103200

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17/09/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 310, QL 1 Xóm Lung xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Cái Trung Liệt

Điện thoại: Xem chi tiết


29/23 Đường D2 Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

343 Trung Mỹ Tây, Khu phố 1 - phường Trung Mỹ Tây - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

105 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

Tổ 19, ấp Long Phú II - Xã Long Điền B - Huyện Chợ Mới - An Giang

,

Khu 6 - Phường Thị Cầu - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

,

Lô P4, khu công nghiệp Việt Hương 1 - Phường Thuận Giao - TX Thuận An - Bình Dương

,

B1/74 Hùng Vương 2A - Phường Phú Thủy - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

,

18A/15, Lê Hồng Phong - Phường Bình Thủy - Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ

,

78 Nguyễn Văn Cừ nối dài - Phường An Bình - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

255 Đống Đa - Phường Thạch Thang - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

Số 145 đường Lê Thánh Tông - Phường Tân Lợi - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

Tổ 11, khu 4, ấp 8 - Xã An Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai

,

Thôn 6 - Huyện Mang Yang - Gia Lai

,

181 Nguyễn Lương Bằng - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 16 tổ 2 phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 12, lô 13B đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

45 Hàng Bài, Phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

P201A -B4 khu TT Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 459C Bạch Mai - Phường Trương Định - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

số 10 ngõ 03 đường Cầu Vồng, xóm 6, xã đông ngạc - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 5, ngõ 25 Hàng Bạc - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số 1, ngõ 279/39, đường Hoàng Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Tổ dân phố Lò - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Thôn Tân Phú - Xã Sơn Đông - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội

,

Khu chung cư Thanh Toàn, Thôn Vĩnh khê - Xã An đồng - Huyện An Dương - Hải Phòng

,

Tổ Nam (tại nhà bà Nguyễn Thị Tuyết) - Phường Vạn Sơn - Quận Đồ Sơn - Hải Phòng

,

Số 76 đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Số 6, ngõ 2, đường Trần Nhật Duật - Phường Đội Cung - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Thôn Thọ đơn- Quảng thọ - Thị Xã Ba Đồn - Quảng Bình

,

Tổ 9, khu 3 - Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

Thôn Trường Thọ Đông - Thị trấn Sơn Tịnh - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

,

Khóm Vinh Quang - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

,

ấp Mỹ Thạnh A - Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang

,

Nhà bà Lâm Thị Cúc, thôn Sơn Minh - Xã Luận Thành - Huyện Thường Xuân - Thanh Hoá

,

Số 266 Đông Vệ 5 - Đại Lộ Đông Tây - Phường Đông Vệ - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá

,

Số 49/4 Khóm 4 - Thị trấn Long Hồ - Huyện Long Hồ - Vĩnh Long

,

Khu công nghiệp Khai Quang - Phường Khai Quang - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

,

Thôn Đồng Tiến - Xã Yên Bình - Huyện Yên Bình - Yên Bái

,

34 Võ Văn Vân, Khu phố 1 - Phường Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

70 Đường Số 6,KP2,P.HBC - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

8/19 Nguyễn Đình Khơi - Phường 4 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

Số 1288 Huỳnh Tấn Phát - Phường Phú Mỹ - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

77 đường số 16, khu phố 3 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

87B Bùi Thị Xuân - Phường Phạm Ngũ Lão - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

383/19 Quang Trung - Phường 10 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

12 Trần Quốc Hoàn - Phường 4 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

199 Lê Văn Quới - Phường Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

414/13 Dương Bá Trạc - Phường 1 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

số 106 Nguyễn Huệ - Phường Trần Phú - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

,
Loading...
Dich vu cam do