Danh sách địa chỉ Xã Phong Thạnh Đông Thị xã Giá Rai Bạc Liêu

Tìm thấy 24 kết quả (0.0050 giây)


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Ân Giá Rai

Mã số thuế: 1900618182

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06/02/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Ấp 12- Xã Phong Thạnh Đông- Thị xã Giá Rai- Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh 1 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Cảnh Lùng

Mã số thuế: 1900559561-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 20/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 13 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: La Văn Lùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 14 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Toàn

Mã số thuế: 1900592914-014

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 04, ấp 13 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 10 Công Ty TNHH Xnk Pacific Thái Bình

Mã số thuế: 1101734721-010

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17/08/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 14, ấp 14 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trần Văn Sáu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Thành Liêm

Mã số thuế: 1900578902

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 199, ấp 13 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Huỳnh Thành Liêm

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Cảnh Lùng

Mã số thuế: 1900559561

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14/01/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp 13 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: La Văn Lùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lúa Vàng Bl

Mã số thuế: 1900453967

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06/03/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Số 308, ấp 13 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Võ Minh Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Phát

Mã số thuế: 1900443084

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27/09/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp 14 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Vũ Ca

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty TNHH Liên Sơn

Mã số thuế: 1900402112-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05/05/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 223, Quốc Lộ 1A, ấp 2 Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Thanh Nhàn

Điện thoại: Xem chi tiết


UBND Xã Phong Thạnh Đông

Mã số thuế: 1900375370

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15/01/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: ấp 13 Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp Tác Xã Vĩnh Phong

Mã số thuế: 1900364675

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27/11/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: ấp 13 Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trần Văn Phước

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Thuận

Mã số thuế: 1900352214

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15/05/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: ấp 13 - Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Mai Hoàng Thuận

Điện thoại: Xem chi tiết


La Văn Lùng

Mã số thuế: 1900271910

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05/01/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: ấp 13 xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: La Văn Lùng

Điện thoại: N/A


Điểm Văn Hoá Xã Phong Thạnh Đông

Mã số thuế: 1900134336-043

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06/01/2002 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: ấp 11 Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Phương Thảo 2

Mã số thuế: 1900256976-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21/10/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: Số 30 ấp 2 Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Minh Đại

Mã số thuế: 1900243938

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22/06/2000 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 307A, ấp 3, xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Thị Hạc

Điện thoại: Xem chi tiết


CTy TNHH Thương Mại Tín Hưng

Mã số thuế: 1900182964

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17/01/1999 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 197, ấp 1,xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Bưu cục Láng Tròn

Mã số thuế: 1900134336-021

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/09/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: Xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


DNTN Hiệp Thành

Mã số thuế: 1900166017

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28/09/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 241 QLộ 1A xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trịnh Bạc Xiêm

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Minh Lệ

Mã số thuế: 1900102895

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17/09/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 487 ấp 2 xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Hồ Minh Khải

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Kim Quang II

Mã số thuế: 1900103105

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17/09/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 73 A ấp 1 xã phong thạnh đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Diệp Minh Hiếu

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Kim Cương

Mã số thuế: 1900103200

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17/09/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 310, QL 1 Xóm Lung xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Cái Trung Liệt

Điện thoại: Xem chi tiết


34 Lý Chính Thắng - Phường 08 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

61 Thống Nhất Phường Bình Thọ - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

Số 337/29, Khóm Mỹ Lộc - Phường Mỹ Phước - Thành phố Long Xuyên - An Giang

,

Tân vĩnh hiệp - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương

,

1/4C, khu phố Tân Hiệp - Phường Tân Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

,

ấp Tín Nghĩa xã Xuân Thiện - Huyện Thống Nhất - Đồng Nai

,

E234B, Tổ 5, Kp5A, Phường Long Bình - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Km 28, Quốc lộ 51, ấp Đất Mới - Xã Long Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai

,

Thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung - Xã Kim Chung - Huyện Đông Anh - Hà Nội

,

Số 6 ngõ 55 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 27, phố Hàng Đậu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số 2/70 phố Lê Lợi, - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Số 20, ngõ 266 Lê Thanh Nghị - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Lô D02, khu đấu giá Kiến Hưng - Phường Kiến Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Số 186 Tây Sơn - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Cụm 1, thôn Vĩnh Kỳ - Xã Tân Hội - Huyện Đan Phượng - Hà Nội

,

Xóm 2, thôn Dưỡng Thái Nam - Xã Phúc Thành A - Huyện Kim Thành - Hải Dương

,

Thôn Kim Bịch - Xã Nam Chính - Huyện Nam Sách - Hải Dương

,

Số 10/6/226 Lê Lai - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Số 4/32/304 Chợ Hàng - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - Hải Phòng

,

Thôn Lập An - Thị trấn Lăng Cô - Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên - Huế

,

154 đường 16/7 Tổ dân phố 18 - Phường Ninh Hiệp - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

,

Xã Nậm Sỏ - Xã Nậm Sỏ - Huyện Tân Uyên - Lai Châu

,

Thôn 2 - Hòa Ninh - Huyện Di Linh - Lâm Đồng

,

Lô B10 Đường số 04 KCN Thịnh Phát - Huyện Bến Lức - Long An

,

Thôn Đệ Nhất - Xã Mỹ Trung - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

,

Số nhà 52, Ngách 17/245, Đường Nguyễn Công Trứ - Phường Thanh Bình - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình

,

Xóm 5 - Xã Quỳnh Lương - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

,

KP Long Thăng - Thị trấn La Hai - Huyện Đồng Xuân - Phú Yên

,

Thôn Chánh Hoà - Xã Nam Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

,

Khu Khí Tượng Thuỷ văn, tổ 8 - Phường Chiềng Lề - TP. Sơn La - Sơn La

,

KP4/ Nội ô Thị Trấn Gò Dầu - Huyện Gò Dầu - Tây Ninh

,

Số 9 Đường Lê Lợi - Phường Tích Sơn - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

,

Số 524A Trương Công Định - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

Tầng 13, Khu B, số 04 Nguyễn Đình Chiểu - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

48-50 (Lô M) Hoàng Quốc Việt (Nối Dài) Phường Phú Mỹ - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

771/20 Đường Số 5 KP.05 Phường An Phú - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

4 Nguyễn Đình Chiểu - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

178/1B Phan Đăng Lưu - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

42/34B Ung Văn Khiêm - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

350 Quốc lộ 1A - Phường Bình Hưng Hòa B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

495/36/62 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 7 - Thị Trấn Nhà Bè - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

,

214/1 Nguyễn Trãi - Phường Nguyễn Cư Trinh - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

2/27 Quốc Lộ 1A, khu phố 3 - Phường Hiệp Bình Phước - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

Lầu 9 Tòa nhà Vietcomreal, Số 68 Nguyễn Huệ - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 139 Đào Sự Tích, ấp 3 - Xã Phước Kiển - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

,

56/1A Nguyễn Thông - Phường 09 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

52-54 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

B199D,Nguyễn Văn Quá,Tổ 7,Khu phố 7 - phường Đông Hưng Thuận - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do