Danh sách địa chỉ Tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc

Tìm thấy 45 kết quả (0.0164 giây)


Nhà thầu; Công ty SPECO LTD ( thuộc Cty TNHH Sae han Ascon Vina )

Mã số thuế: 0105437333-005

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 20/03/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- Tae Won Industrial ( thuộc Cty TNHH Sae han Ascon Vina )

Mã số thuế: 0105437333-003

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 16/04/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- CS Plant Corporation ( thuộc Cty TNH Sae han Ascon Vina )

Mã số thuế: 0105437333-004

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 16/04/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- Sae Han Ascon Co,LTD ( thuộc Cty TNHH Sae Han Ascon Vina )

Mã số thuế: 0105437333-002

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 05/04/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty XD Sumitomo Mitsui-thực hiện gói thầu XD phòng trưng bày Cty Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc -HT

Mã số thuế: 0104126889-005

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 05/01/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu-CtyPosco E&C,ltd-Thầu XDgói thầu A2 đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai ( NHTMCPNT Việt Nam VP)

Mã số thuế: 2500454534-001

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 16/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 116 đường Ngô Quyền - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu SALA Design Group Ltd (Công ty CP Vĩnh Sơn)

Mã số thuế: 2500375473-005

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 01/06/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 103 đường Nguyễn Văn Linh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu API COM SPA của Công ty PIAGGIO Việt Nam

Mã số thuế: 2500293407-009

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 10/05/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Lô M khu CN Bình xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- Liên danh NK-Poyry Infra( Thuộc BQL DA cải thiện MTĐT tỉnh Vĩnh Phúc )

Mã số thuế: 2500306712-001

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 25/08/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Khu Công sở Đường Trường Chinh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu BSI Pacific Limited( Thuộc Cty TNHH Katolec Việt Nam )

Mã số thuế: 2500263508-007

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 26/06/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Lô 41 B khu CN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- PT NIDEC NISSIN Indonesia( Thuộc Cty NIDEC NISSIN- Việt nam )

Mã số thuế: 2500264082-002

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 25/05/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Lô 37 khu CN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu-Cty xây dựng Sumitomo Mitsui ( Thuộc Cty TNHH Meisei Việt Nam )

Mã số thuế: 2500268707-002

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 18/05/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: lô 7 CN 18 KCN Khai quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- AREP VILLE-Ông Daniel Ciaris ( Thuộc Cty cổ phần BĐS Vinalines Vĩnh phúc )

Mã số thuế: 2500296239-001

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 02/04/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Xã Đạo đức - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu Công ty TUV SUD PSB PTE LTD ( Thuộc Cty Terumo Việt Nam )

Mã số thuế: 2500291512-002

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 18/02/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Lô 44ABC KCN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu Ektron TekCo,Ltd( Thuộc Cty TNHH Cao su Inoue VN

Mã số thuế: 2500233743-008

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 21/01/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Xã Thanh Lâm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu Inoue Rubber (Thailand) Pubic Company Limited -Thuộc Cty TNHH Cao su Inoue VN

Mã số thuế: 2500233743-007

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 21/01/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Xã Thanh Lâm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- Công ty Insystem (Insystem Co,LTD ) Thuộc Cty TNHH Terumo Việt Nam

Mã số thuế: 2500291512-001

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 24/12/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Lô 44ABC KCN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu Ho Kuyo Parts ; Co LTD

Mã số thuế: 2500289182-001

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 13/11/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Lô 42 A2 khu CN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- Inoac Corporation

Mã số thuế: 2500233743-006

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 09/10/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Xã Thanh Lâm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- Yun Nan Green- Land

Mã số thuế: 2500264357-003

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 03/10/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Đình ấm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu - New Goldsun ptyLTD

Mã số thuế: 2500264357-002

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 03/10/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Đình ấm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu KATOLEC CORPORATION

Mã số thuế: 2500263508-006

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 24/07/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Lô 41 B khu CN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


A2/3 Lê Văn Việt Khu Phố 2 Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

206 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

161 Hùng Vương - Phường 09 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

500/7 Quốc Lộ 1A Tổ 77 KP5 Phường Bình Hưng Hoà B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

165/6A Bạch Đằng Phường 02 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

31 Đường Số 5 Phường Tân Tạo A - Phường Tân Tạo A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

An Đức - Huyện Ba Tri - Bến Tre

,

6A Đường Xuyên á, Tổ 6, KP Tân Hòa - Phường Đông Hòa - TX Dĩ An - Bình Dương

,

Số 399, Đại lộ Bình Dương, khu phố Thạnh Bình - Phường An Thạnh - TX Thuận An - Bình Dương

,

Số 276/5, Khu phố 4 - Phường An Phú - TX Thuận An - Bình Dương

,

Lê Hồng Phong - TT Bình Định - Thị Xã An Nhơn - Bình Định

,

G48 KDC Phú Tài-Phú Trinh - Phường Phú Tài - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

,

Số 20, đường Trần Cao Vân, khu phố 2 - Phường Tân Thiện - Thị xã La Gi - Bình Thuận

,

Số 85/9, đường Lâm Thành Mậu, khóm 4 - Phường 4 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

,

240 Nguyễn Công Trứ - Phường An Hải Đông - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

,

Xã Hoá An - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

VPGD: 20/B1, tổ 1A, KP 7, Long bình - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Tổ 12, KP1 - Phường Tân Mai - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Số 66, KP 11 - Phường An Bình - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Số 37, Tổ 2, ấp Lộ Đức - Xã Hố Nai 3 - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai

,

ấp Bình Thành 2 - Thị trấn Lấp Vò - Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp

,

Thôn Tiền Phong xã Vĩnh Hảo - Huyện Bắc Quang - Hà Giang

,

Xóm 7, xã Đông Ngạc - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

số 4 ngách 379/8/23 ngõ 379 phố Đội Cấn - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Số 226 Phan Đăng Lưu - Thị trấn Yên Viên - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

,

20 đường Thiên Lôi - Phường Đằng Giang - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Số 47/34/150 Đường Lê Thánh Tông - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

TT Nho Quan, huyện Nho Quan - Huyện Nho quan - Ninh Bình

,

Xóm 13 - Xã Tràng Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

,

Thôn Nam Đức - xã Đức Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

,

Thôn 7 Điện Hồng - Thị Xã Điện Bàn - Quảng Nam

,

Số 17A Thủ Khoa Huân - Phường 1 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

Số 78 Huyền Trân Công Chúa - Phường 8 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

1047/16/18 Tỉnh Lộ 43 KP.02 Phường Bình Chiểu - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

#3 Số 11 Công Trường Mê Linh Phường BN - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

32/53/39 Ông ích Khiêm Phường 14 - Phường 14 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

204/1 Bùi Thị Xuân Phường 03 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

82/44 Lý Chính Thắng - Phường 08 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

44 Đường 29 Phường Cát Lái - Phường Cát Lái - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

31 Đường Số 16, Khu Dân Cư Him Lam - Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

143/20 Đường 11 - Phường 11 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

730/1/2/32 Hương Lộ 2, Khu phố 4 - Phường Bình Trị Đông A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

40/8A Tân Thới Nhất 01 - phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

Phòng 606, Khu B, Tòa nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

35 Bùi Hữu Nghĩa - Phường 05 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

số 01, Lô I, đường số 10, khu dân cư Phú Mỹ - Phường Phú Mỹ - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

25/15 âu Cơ - Phường 14 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

27C Phan Chu Trinh - Phường 2 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

72 Lý Thánh Tông - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

,
Loading...
Dich vu cam do