Danh sách địa chỉ Tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc

Tìm thấy 45 kết quả (0.0042 giây)


Nhà thầu; Công ty SPECO LTD ( thuộc Cty TNHH Sae han Ascon Vina )

Mã số thuế: 0105437333-005

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 20/03/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- Tae Won Industrial ( thuộc Cty TNHH Sae han Ascon Vina )

Mã số thuế: 0105437333-003

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 16/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- CS Plant Corporation ( thuộc Cty TNH Sae han Ascon Vina )

Mã số thuế: 0105437333-004

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 16/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- Sae Han Ascon Co,LTD ( thuộc Cty TNHH Sae Han Ascon Vina )

Mã số thuế: 0105437333-002

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 05/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty XD Sumitomo Mitsui-thực hiện gói thầu XD phòng trưng bày Cty Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc -HT

Mã số thuế: 0104126889-005

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 05/01/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu-CtyPosco E&C,ltd-Thầu XDgói thầu A2 đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai ( NHTMCPNT Việt Nam VP)

Mã số thuế: 2500454534-001

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 16/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 116 đường Ngô Quyền - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu SALA Design Group Ltd (Công ty CP Vĩnh Sơn)

Mã số thuế: 2500375473-005

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 01/06/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 103 đường Nguyễn Văn Linh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu API COM SPA của Công ty PIAGGIO Việt Nam

Mã số thuế: 2500293407-009

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 10/05/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Lô M khu CN Bình xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- Liên danh NK-Poyry Infra( Thuộc BQL DA cải thiện MTĐT tỉnh Vĩnh Phúc )

Mã số thuế: 2500306712-001

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 25/08/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Khu Công sở Đường Trường Chinh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu BSI Pacific Limited( Thuộc Cty TNHH Katolec Việt Nam )

Mã số thuế: 2500263508-007

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 26/06/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Lô 41 B khu CN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- PT NIDEC NISSIN Indonesia( Thuộc Cty NIDEC NISSIN- Việt nam )

Mã số thuế: 2500264082-002

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 25/05/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Lô 37 khu CN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu-Cty xây dựng Sumitomo Mitsui ( Thuộc Cty TNHH Meisei Việt Nam )

Mã số thuế: 2500268707-002

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 18/05/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: lô 7 CN 18 KCN Khai quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- AREP VILLE-Ông Daniel Ciaris ( Thuộc Cty cổ phần BĐS Vinalines Vĩnh phúc )

Mã số thuế: 2500296239-001

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 02/04/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Xã Đạo đức - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu Công ty TUV SUD PSB PTE LTD ( Thuộc Cty Terumo Việt Nam )

Mã số thuế: 2500291512-002

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 18/02/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Lô 44ABC KCN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu Ektron TekCo,Ltd( Thuộc Cty TNHH Cao su Inoue VN

Mã số thuế: 2500233743-008

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 21/01/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Xã Thanh Lâm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu Inoue Rubber (Thailand) Pubic Company Limited -Thuộc Cty TNHH Cao su Inoue VN

Mã số thuế: 2500233743-007

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 21/01/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Xã Thanh Lâm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- Công ty Insystem (Insystem Co,LTD ) Thuộc Cty TNHH Terumo Việt Nam

Mã số thuế: 2500291512-001

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 24/12/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Lô 44ABC KCN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu Ho Kuyo Parts ; Co LTD

Mã số thuế: 2500289182-001

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 13/11/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Lô 42 A2 khu CN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- Inoac Corporation

Mã số thuế: 2500233743-006

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 09/10/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Xã Thanh Lâm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- Yun Nan Green- Land

Mã số thuế: 2500264357-003

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 03/10/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Đình ấm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu - New Goldsun ptyLTD

Mã số thuế: 2500264357-002

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 03/10/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Đình ấm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu KATOLEC CORPORATION

Mã số thuế: 2500263508-006

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 24/07/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Lô 41 B khu CN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


175/817 Lý Thường Kiệt Phường 08 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

24/32 Đường Miếu Gò Xoài, Khu phố 12 - Phường Bình Hưng Hòa A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

84 Nguyễn An Khương - Phường 13 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

122 Nguyễn Minh Hoàng - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

357/22 Đinh Bộ Lĩnh Phường 26 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

ấp Tân Khánh - Thị trấn Long Bình - Huyện An Phú - An Giang

,

Số 27 Đại Lộ Hữu Nghị, KCN VSIP - TX Thuận An - Bình Dương

,

K1/38, Lô G, tổ 13 - Phường Hiệp Thành - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Số 21/1, tổ 15, khu phố Đồng An 3 - Phường Bình Hòa - TX Thuận An - Bình Dương

,

Số 96F/2, Đường An Phú 15, Khu phố 1B - Phường An Phú - TX Thuận An - Bình Dương

,

L3.30 Võ Văn Kiệt, Khu tái định cư Đông Xuân An, Khu phố 6 - Phường Phú Thủy - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

,

95 Lý Thường Kiệt, F7 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

,

9/79, đường 30/4 - Phường Xuân Khánh - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú - Thị xã Gia Nghĩa - Đắk Nông

,

17/7L, KP 2, Phường Bửu Long - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Số 049, tổ 11, KP 12 - Phường An Bình - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Tổ3 - Thị trấn Yên Minh - Huyện Yên Minh - Hà Giang

,

Số 3/27, phố Vĩnh Tuy - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

P502 nhà A11 phường Trung Liệt - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 99 Lương Thế Vinh, thôn Phùng Khoang, xã Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Số nhà 109 B1 ngõ 1 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên - Phường Khâm Thiên - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 32 Ngõ 73 Ngách 87 Nguyễn Lương Bằng Phường Nam Đồng - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 2, ngõ 423/18/4 đường An Dương Vương - Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Km số 2, Quốc Lộ 3, Thôn Du Nội - Xã Mai Lâm - Huyện Đông Anh - Hà Nội

,

Số 3, Hàng Tre - Phường Lý Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Trung tâm thương mại Phong Phú Plaza đường Bà Triệu - Phường Phú Hội - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế

,

Thôn Lam Sơn - Xã Ninh Sim - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

,

Thôn Hội Khánh - Xã Vạn Khánh - Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

,

Số 13 Phan Đình Phùng - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

,

P.222, nhà A5,khối 2, Quang Trung - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Gian hàng John Henry, shop 16 trung tâm thương mại&siêu thị - Phường Quang Trung - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Xóm 1 - Xã Quỳnh Hưng - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

,

Thôn Xuân Hòa - Xã Hòa Kiến - TP Tuy Hoà - Phú Yên

,

Khối 4 - Thị trấn Núi Thành - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

,

Số 266, Đường 30/4, Khu phố 4 - Phường 2 - Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh

,

Số 059, tổ 12, ấp Phước Đức A - Huyện Gò Dầu - Tây Ninh

,

Số 7C Vòng Xoay Cửa Lấp - Phường 12 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

Tổ 6, ấp Phú Thạnh - Xã Mỹ Xuân - Huyện Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

89/47 Phan Anh Phường Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

735 Phan Văn Trị - Phường 7 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

199/24A Đường 3/2 Phường 11 - Phường 11 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

328 Ngô Gia Tự - Phường 04 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

285/24 Cách Mạng Tháng Tám - Phường 12 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

896 âu Cơ - Phường 14 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

Số 27 đường D15 - Phường Tây Thạnh - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

70A Tô Vĩnh Diện, khu phố 5 - Phường Linh Chiểu - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

60 Đường 30/4 - Phường Tân Thành - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

36 Đường 715 Tạ Quang Bửu - Phường 4 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

26 Hưng Phước 2 - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do