Danh sách địa chỉ Tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc

Tìm thấy 45 kết quả (0.0036 giây)


Nhà thầu; Công ty SPECO LTD ( thuộc Cty TNHH Sae han Ascon Vina )

Mã số thuế: 0105437333-005

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 20/03/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- Tae Won Industrial ( thuộc Cty TNHH Sae han Ascon Vina )

Mã số thuế: 0105437333-003

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 16/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- CS Plant Corporation ( thuộc Cty TNH Sae han Ascon Vina )

Mã số thuế: 0105437333-004

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 16/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- Sae Han Ascon Co,LTD ( thuộc Cty TNHH Sae Han Ascon Vina )

Mã số thuế: 0105437333-002

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 05/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty XD Sumitomo Mitsui-thực hiện gói thầu XD phòng trưng bày Cty Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc -HT

Mã số thuế: 0104126889-005

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 05/01/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu-CtyPosco E&C,ltd-Thầu XDgói thầu A2 đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai ( NHTMCPNT Việt Nam VP)

Mã số thuế: 2500454534-001

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 16/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 116 đường Ngô Quyền - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu SALA Design Group Ltd (Công ty CP Vĩnh Sơn)

Mã số thuế: 2500375473-005

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 01/06/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 103 đường Nguyễn Văn Linh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu API COM SPA của Công ty PIAGGIO Việt Nam

Mã số thuế: 2500293407-009

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 10/05/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Lô M khu CN Bình xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- Liên danh NK-Poyry Infra( Thuộc BQL DA cải thiện MTĐT tỉnh Vĩnh Phúc )

Mã số thuế: 2500306712-001

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 25/08/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Khu Công sở Đường Trường Chinh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu BSI Pacific Limited( Thuộc Cty TNHH Katolec Việt Nam )

Mã số thuế: 2500263508-007

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 26/06/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Lô 41 B khu CN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- PT NIDEC NISSIN Indonesia( Thuộc Cty NIDEC NISSIN- Việt nam )

Mã số thuế: 2500264082-002

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 25/05/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Lô 37 khu CN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu-Cty xây dựng Sumitomo Mitsui ( Thuộc Cty TNHH Meisei Việt Nam )

Mã số thuế: 2500268707-002

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 18/05/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: lô 7 CN 18 KCN Khai quang - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- AREP VILLE-Ông Daniel Ciaris ( Thuộc Cty cổ phần BĐS Vinalines Vĩnh phúc )

Mã số thuế: 2500296239-001

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 02/04/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Xã Đạo đức - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu Công ty TUV SUD PSB PTE LTD ( Thuộc Cty Terumo Việt Nam )

Mã số thuế: 2500291512-002

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 18/02/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Lô 44ABC KCN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu Ektron TekCo,Ltd( Thuộc Cty TNHH Cao su Inoue VN

Mã số thuế: 2500233743-008

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 21/01/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Xã Thanh Lâm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu Inoue Rubber (Thailand) Pubic Company Limited -Thuộc Cty TNHH Cao su Inoue VN

Mã số thuế: 2500233743-007

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 21/01/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Xã Thanh Lâm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- Công ty Insystem (Insystem Co,LTD ) Thuộc Cty TNHH Terumo Việt Nam

Mã số thuế: 2500291512-001

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 24/12/2007 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Lô 44ABC KCN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu Ho Kuyo Parts ; Co LTD

Mã số thuế: 2500289182-001

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 13/11/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Lô 42 A2 khu CN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- Inoac Corporation

Mã số thuế: 2500233743-006

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 09/10/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Xã Thanh Lâm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu- Yun Nan Green- Land

Mã số thuế: 2500264357-003

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 03/10/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Đình ấm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu - New Goldsun ptyLTD

Mã số thuế: 2500264357-002

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 03/10/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Đình ấm - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu KATOLEC CORPORATION

Mã số thuế: 2500263508-006

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 24/07/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Lô 41 B khu CN Quang minh - Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


102B3 Bùi Thị Xuân Phường 02 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

31/22 Phan Huy ích - Phường 15 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

55 Nguyễn Văn Lượng , Phường 10 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

Lô D.01 Tân Thuận KCX Tân Thuận - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

72 Ba Vân, Phường 14 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

Tổ 6, ấp I, xã Vĩnh Xương - Thị xã Tân Châu - An Giang

,

Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

,

Đông Hưng - Huyện Lục Nam - Bắc Giang

,

Thôn Đại Giáp - Xã Đại Lâm - Huyện Lạng Giang - Bắc Giang

,

Số 379/4D, ấp An Lộc Thị - Xã An Thạnh - Huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre

,

Số 83 DC29 KDC Việt-Sing, Khu phố 4 - Phường An Phú - TX Thuận An - Bình Dương

,

1105 Ngô Quyền - Phường An Hải Đông - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

,

Số 84 Nguyễn Văn Cừ - Phường Tân Lập - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

Số 163/45, Cách mạng tháng Tám - Phường Hòa Bình - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Xóm Giữa, xã Hoàng Tây - Huyện Kim Bảng - Hà Nam

,

Phòng số 027 nhà I9, đường Khuất Duy Tiến - Phường Thanh Xuân Bắc - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Thôn An Sơn - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội

,

Số 73, ngõ 13, đường Lĩnh Nam - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 37 khu định canh định cư, ngõ 100, đường Hoàng Quốc Việt - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Số 6 ngách 46 ngõ 191 đường Lạc long Quân - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Khu 8, thôn Thường Lệ - Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - Hà Nội

,

Nhà bà Nguyễn Thị Lý, Đội 9 - Phường Thạch Quý - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

,

Số 28/788 Thiên Lôi - Phường Kênh Dương - Quận Lê Chân - Hải Phòng

,

Tiểu khu 3 - Thị trấn Mai Châu - Huyện Mai Châu - Hòa Bình

,

05 Mai Thúc Loan - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế

,

Thôn Đông Kết - Xã Đông Kết - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên

,

94 lô 12 Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

Tổ 5 - Phường Đoàn Kết - Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

,

SN 337, đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

,

474/6 Hùng Vương - Phường 3 - Thành phố Tân An - Long An

,

Cụm công nghiệp Đồng Lạng - Huyện Phù Ninh - Phú Thọ

,

Tổ 9, thôn Nhị Dinh 1 - Xã Điện Phước - Thị Xã Điện Bàn - Quảng Nam

,

Thôn Phong Niên Thượng - Xã Tịnh Phong - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

,

Số 107, Hoàng Lê Kha, Khu phố 7 - Phường 3 - Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh

,

SN11, khu2, TT Diêm Điền - Huyện Thái Thụy - Thái Bình

,

Tổ 31, phường Cam Giá - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên

,

xã Nhị Trường - Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh

,

Chợ Vượt lũ - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

,

Số 12 Trần Phú, phường 1 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

Tổ 14b - TT Yên Bình - Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Yên Bái

,

A13/39 Đường Thiên Giang, Khu phố 1 - Thị Trấn Tân Túc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

220 Mai Xuân Thưởng - Phường 02 - Quận 6 - TP Hồ Chí Minh

,

58 Đường Tân Lập 2, Khu phố 3 - Phường Hiệp Phú - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

301 Bến Bình Đông - Phường 14 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

959A Quốc lộ 22, ấp Bàu Tre 1 - Xã Tân An Hội - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

,

322 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3 - Phường Tam Bình - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

23 Trường Sa - Phường 19 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

10/6 Nguyễn Cảnh Dị - Phường 4 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

768 Nguyễn Trãi - Phường 11 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

332A/13 Đường An Phú Tây - Hưng Long, ấp 1 - Xã An Phú Tây - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do