Danh sách địa chỉ Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng

Tìm thấy 4,380 kết quả (0.0130 giây)


CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ XANH VIỆT

Mã số thuế: 0401915526

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 31/07/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: K19/8 Phong Bắc 20, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Dương

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NEW LIFE

Mã số thuế: 0401915607

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 31/07/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 144 Đoàn Ngọc Nhạc, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Đinh Bá Thi

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH MTV TMDV SỸ HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 0401915572

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 31/07/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 89 Hà Mục, Tổ 55, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Trần Văn Sỹ

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV SX XD TM & DV BẢO KHÁNH VƯƠNG

Mã số thuế: 0401914882

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 31/07/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 37 Đội Cung, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Phan Minh Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LÊ THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 0401915124

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 31/07/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 30 Liêm Lạc 4, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Lê Thành Trung

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG TƯỜNG

Mã số thuế: 0401914956

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 31/07/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 395 Võ An Ninh, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TỔNG HỢP ĐẠI QUANG

Mã số thuế: 0401915332

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 30/07/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 166 Đoàn Ngọc Nhạc, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Ngô Mậu Giáp

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁNH ĐAN MINH

Mã số thuế: 0401914787

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 25/07/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 247 Nguyễn Sắc Kim, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Võ Văn Xuân

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂM TRUNG TÍN

Mã số thuế: 0401914716

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 25/07/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 37 Cẩm Bắc 4, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Điệp

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH KINH DOANH MIỄN THUẾ PHÚ XUÂN

Mã số thuế: 0401914000

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20/07/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: 79 Hoàng Dư Khương, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thạch

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VƯƠNG TRÍ NGUYÊN

Mã số thuế: 0401914709

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 25/07/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Kiệt A379/6 Tôn Đản, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Oanh Trí

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV TRẦN GIA COMFORTABLE

Mã số thuế: 0401914258

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24/07/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 17 Đỗ Thúc Tịnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Phúc

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA NHI

Mã số thuế: 0401914515

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24/07/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: K3/20 Hà Văn Trí, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh Hiệp

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÚ SƠN

Mã số thuế: 0401914441

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24/07/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Lô 32 B1, 58 Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Phan Công Trận

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH SX-TM KÍNH THIÊN PHÚ

Mã số thuế: 0401914434

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24/07/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: K25/5A Nguyễn Nhàn, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Lê Văn Ban

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELA

Mã số thuế: 0401913688

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24/07/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 222 Phù Đổng, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hóa

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH SA�N XUẤT, THƯƠNG MAÊI VA� DIÊCH VUÊ BA�O KHANG

Mã số thuế: 0401912959

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 17/07/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: K81/4 Trâ�n NgoÊc Sương, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyê�N Văn Bô�Ng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH TM VÀ DV KHANG THƯ AUTO SERVICE

Mã số thuế: 0401913751

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19/07/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: 19, 21 Nguyễn Đình Tứ, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH FWD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401913624

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19/07/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: 125 Võ An Ninh, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Phạm Mai

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THIÊN AN WINDOW

Mã số thuế: 0401913550

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19/07/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Lô 50, B1.108 Khu Đô Thị Sinh Thái Ven Sông Hòa Xuân, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Thoa

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHÀ ĐẸP PHỐ

Mã số thuế: 0401913631

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19/07/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Lô số 69 B1, 3 Khu sinh thái Hòa Xuân, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thọ

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & SẢN XUẤT DGRC

Mã số thuế: 0401913818

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19/07/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: 248/24 Cách Mạng Tháng 8, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Lê Văn Đoan

Điện thoại: Xem chi tiết


406/27 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

41/20 Đồng Xoài Phường 13 - Phường 13 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

649/36/1 Điện Biên Phủ Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

15 Tổ 3, Khu phố 6 Trường Sơn - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

249/1 Khu phố 2 - phường Tân Thới Hiệp - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 443, Tổ 19, Khóm Châu Long 6 - Phường Vĩnh Mỹ - Thành phố Châu Đốc - An Giang

,

Số 88A, Đường ĐT 746, ấp 2 - Xã Tân Lập - Huyện Bắc Tân Uyên - Bình Dương

,

QL14 - ấp 6 - Xã Tân Thành - Thị xã Đồng Xoài - Bình Phước

,

Số 85, Đường ĐT.755, Thôn Phước Lập - Xã Phước Sơn - Huyện Bù Đăng - Bình Phước

,

48 Lê Hồng Phong - Phường Phước Ninh - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

Thôn Xuân Phú - Xã Hoà Sơn - Huyện Hoà Vang - Đà Nẵng

,

Tổ 8, khối 7 - Phường Tân An - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

Thôn 11 - Quảng Khê - Xã Quảng Khê - Huyện Đắk Glong - Đắk Nông

,

E85, Đường Võ Thị Sáu - Phường Thống Nhất - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

số 124, đường Lê Lợi - Phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

,

Tầng 1, tòa nhà Austnam Office Complex, số 109, đường Trường - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Tầng 3, số 87, phố Khương Thượng - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội

,

tầng 7, số 60 Lý Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số 517 đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số P810 nơ 8 bán đảo linh đàm phường hoàng liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số nhà 33, ngõ 16, đường Phan Văn Trường - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 12, ngõ 250, ngách 59, đường Tân Mai - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 710B Lạc Long Quân, Tây Hồ - Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Số nhà 12, hẻm 97/17/3, phố Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Nhà 11, ngõ 702 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội

,

G17, ngõ 130, tổ 54B, đường Trung Kính - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 17B ngõ 354 đường Trường Chinh - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Xóm 1, Thôn La Tinh - Xã Đông La - Huyện Hoài Đức - Hà Nội

,

Tầng 6, Cao ốc Vinaplast, Số 39A, phố Ngô Quyền - Phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Xã Đắk Ruồng - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

,

Khu 6, xã Vĩnh Lại - Huyện Lâm Thao - Phú Thọ

,

Tổ 27 - Khu 3 - Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

Thôn Mỹ Tân - Xã Bình Chánh - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

,

Khu Công nghiệp nam Đông hà - Phường Đông Lương - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị

,

Số 17, ấp Trà Quýt - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

,

Khu 6, Thị trấn Diêm Điền - Huyện Thái Thụy - Thái Bình

,

Xã Quảng Đông - Xã Quảng Đông - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá

,

Nhà bà Nguyễn Thị Thủy, thôn 2 - Xã Hoằng Ngọc - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá

,

72-74 Trương Định - Phường Bến Thành - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

71 Đặng Văn Ngữ - Phường 14 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

1 Lê Thị Riêng - phường Thới An - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

269/12 Lý Thường Kiệt Phường 15 - Phường 15 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

33 Gò Dầu - Phường Tân Quý - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

Xa Lộ Hà Nội-P.Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

247 đường 9A , khu dân cư Trung Sơn - Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

86/12 Tổ 78A, Khu phố 7, TTN02 - phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

778-3 Nguyễn Kiệm - Phường 04 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

Số 2 Lê Quang Chiểu - Phường Hiệp Tân - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

68 Hoàng Diệu - phường 12 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do