Danh sách địa chỉ Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng

Tìm thấy 4,380 kết quả (0.0043 giây)


CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ XANH VIỆT

Mã số thuế: 0401915526

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 31/07/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: K19/8 Phong Bắc 20, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Dương

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NEW LIFE

Mã số thuế: 0401915607

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 31/07/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: 144 Đoàn Ngọc Nhạc, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Đinh Bá Thi

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH MTV TMDV SỸ HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 0401915572

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 31/07/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: 89 Hà Mục, Tổ 55, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Trần Văn Sỹ

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV SX XD TM & DV BẢO KHÁNH VƯƠNG

Mã số thuế: 0401914882

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 31/07/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: 37 Đội Cung, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Phan Minh Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LÊ THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 0401915124

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 31/07/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: 30 Liêm Lạc 4, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Lê Thành Trung

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG TƯỜNG

Mã số thuế: 0401914956

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 31/07/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: 395 Võ An Ninh, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TỔNG HỢP ĐẠI QUANG

Mã số thuế: 0401915332

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 30/07/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: 166 Đoàn Ngọc Nhạc, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Ngô Mậu Giáp

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁNH ĐAN MINH

Mã số thuế: 0401914787

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 25/07/2018 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: 247 Nguyễn Sắc Kim, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Võ Văn Xuân

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂM TRUNG TÍN

Mã số thuế: 0401914716

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 25/07/2018 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: 37 Cẩm Bắc 4, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Điệp

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH KINH DOANH MIỄN THUẾ PHÚ XUÂN

Mã số thuế: 0401914000

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20/07/2018 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: 79 Hoàng Dư Khương, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thạch

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VƯƠNG TRÍ NGUYÊN

Mã số thuế: 0401914709

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 25/07/2018 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: Kiệt A379/6 Tôn Đản, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Oanh Trí

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV TRẦN GIA COMFORTABLE

Mã số thuế: 0401914258

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24/07/2018 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: 17 Đỗ Thúc Tịnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Phúc

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA NHI

Mã số thuế: 0401914515

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24/07/2018 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: K3/20 Hà Văn Trí, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh Hiệp

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÚ SƠN

Mã số thuế: 0401914441

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24/07/2018 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: Lô 32 B1, 58 Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Phan Công Trận

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH SX-TM KÍNH THIÊN PHÚ

Mã số thuế: 0401914434

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24/07/2018 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: K25/5A Nguyễn Nhàn, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Lê Văn Ban

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELA

Mã số thuế: 0401913688

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24/07/2018 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: 222 Phù Đổng, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hóa

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH SA�N XUẤT, THƯƠNG MAÊI VA� DIÊCH VUÊ BA�O KHANG

Mã số thuế: 0401912959

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 17/07/2018 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: K81/4 Trâ�n NgoÊc Sương, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyê�N Văn Bô�Ng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH TM VÀ DV KHANG THƯ AUTO SERVICE

Mã số thuế: 0401913751

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19/07/2018 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: 19, 21 Nguyễn Đình Tứ, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH FWD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401913624

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19/07/2018 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: 125 Võ An Ninh, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Phạm Mai

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THIÊN AN WINDOW

Mã số thuế: 0401913550

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19/07/2018 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: Lô 50, B1.108 Khu Đô Thị Sinh Thái Ven Sông Hòa Xuân, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Thoa

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHÀ ĐẸP PHỐ

Mã số thuế: 0401913631

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19/07/2018 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: Lô số 69 B1, 3 Khu sinh thái Hòa Xuân, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thọ

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & SẢN XUẤT DGRC

Mã số thuế: 0401913818

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19/07/2018 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: 248/24 Cách Mạng Tháng 8, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Lê Văn Đoan

Điện thoại: Xem chi tiết


241/4A Cô Giang Phường 02 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

95/25 Hoàng Bật Đạt Phường 15 - Phường 15 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

Đường tỉnh 883 (thửa số 16, tờ bản đồ số 6) - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre

,

ấp 3 (thửa đất số 173, tờ bản đồ số 33) - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

,

Số 17 Trần Quang Diệu - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

,

ấp Bình Minh 2 - Xã Trần Hợi - Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau

,

Lô B3-28 đường quy hoạch 5,5m tổ 60 An Hải Bắc - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

,

Số 04 Nguyễn Văn Linh - Phường Nam Dương - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

K82/25 Dũng Sĩ Thanh Khê - Phường Thanh Khê Tây - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

ấp Hiệp Tâm 1, TTĐQ - Huyện Định Quán - Đồng Nai

,

Tổ 16, ấp Long Tả - Xã Long Khánh A - Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp

,

75 đường 17/3, tổ 15 - Phường Đống Đa - Thành phố Pleiku - Gia Lai

,

P 202 số 68 ngõ 11 tổ 82 Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Thôn Liên Ngạc, xã Đông Ngạc - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Số nhà 69, ngõ 13/90, đường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 10 ngõ 1, Viện nghiên cứu cơ khí, Văn chỉ, tổ 10 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 171-173 đường Khương Trung Mới - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Số nhà 29, ngách 42, ngõ 86 đường Tô Vĩnh Diện - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Số 9, ngõ 99 âu Cơ - Phường Tứ Liên - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Số 7, ngách 409/23, phố Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Tầng 10, số 180, phố Triệu Việt Vương - Phường Bùi Thị Xuân - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số nhà 15/7, Đường Phó Đức Chính, Khu 4 - PHường Nhị Châu - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

,

Số 141 đường 208, thôn Vĩnh Khê - Xã An Đồng - Huyện An Dương - Hải Phòng

,

Km 27+400 Quốc lộ 10 Thôn 6 - Xã Bắc sơn - Huyện An Dương - Hải Phòng

,

Số 53 QL 61 ấp Tân Phú A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

,

Số 116, Quốc lộ 61 - Xã Tân Tiến - Tp Vị Thanh - Hậu Giang

,

Số 311, đường Lê Văn Lương - Phường An Tảo - Thành phố Hưng yên - Hưng Yên

,

78/36 Tuệ Tĩnh - Phường Phước Tiến - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

Xã Bản Bo - Huyện Tam Đường - Lai Châu

,

Xóm 10 - Xã Quỳnh Lộc - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

,

426 Quốc lộ 1, ấp An Trạch - Xã An Hiệp - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

,

ô 3, 5/20B, ấp Trường ân - Huyện Hoà Thành - Tây Ninh

,

Thị Trấn Tân Yên, - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

,

Số 60 đường Nguyễn Du - Phường Bắc Sơn - Thị xã Sầm Sơn - Thanh Hoá

,

Hà Long - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

,

Nhà ông Nguyễn Ngọc Hải, thôn Xuân Chính - Xã Yên Lễ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

,

số 37 đường Trần Phú P4 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

,

Số 171 Lê Lợi - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

31 Đặng Thai Mai Phường 07 - Phường 07 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

75 Đường HT19 KP2 - phường Hiệp Thành - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

10B cư xá Đồng Tiến, đường Nguyễn Tri Phương - Phường 14 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

724 Quốc lộ 52 - Phường Hiệp Phú - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

126 Hoàng Hoa Thám - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

Số 55/11 đường số 28 - Phường 6 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

H39-H40 Khu tái định cư 17,3 ha, Đường Lương Định Của - Phường An Phú - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

161 Nguyễn Thị Nhỏ - Phường 9 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

Số 279/13 Vĩnh Viễn - Phường 05 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

Tầng 6 Tòa nhà Fimexco Building, 231-233 Lê Thánh Tôn - Phường Bến Thành - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

793/51/25 Trần Xuân Soạn - Phường Tân Hưng - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

15 Bàu Cát 7 - Phường 14 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do