Danh sách địa chỉ Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng

Tìm thấy 4,380 kết quả (0.0054 giây)


CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ XANH VIỆT

Mã số thuế: 0401915526

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 31/07/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: K19/8 Phong Bắc 20, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Dương

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NEW LIFE

Mã số thuế: 0401915607

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 31/07/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: 144 Đoàn Ngọc Nhạc, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Đinh Bá Thi

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH MTV TMDV SỸ HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 0401915572

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 31/07/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: 89 Hà Mục, Tổ 55, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Trần Văn Sỹ

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV SX XD TM & DV BẢO KHÁNH VƯƠNG

Mã số thuế: 0401914882

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 31/07/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: 37 Đội Cung, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Phan Minh Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LÊ THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 0401915124

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 31/07/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: 30 Liêm Lạc 4, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Lê Thành Trung

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG TƯỜNG

Mã số thuế: 0401914956

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 31/07/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: 395 Võ An Ninh, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TỔNG HỢP ĐẠI QUANG

Mã số thuế: 0401915332

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 30/07/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: 166 Đoàn Ngọc Nhạc, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Ngô Mậu Giáp

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁNH ĐAN MINH

Mã số thuế: 0401914787

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 25/07/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: 247 Nguyễn Sắc Kim, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Võ Văn Xuân

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂM TRUNG TÍN

Mã số thuế: 0401914716

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 25/07/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: 37 Cẩm Bắc 4, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Điệp

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH KINH DOANH MIỄN THUẾ PHÚ XUÂN

Mã số thuế: 0401914000

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20/07/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: 79 Hoàng Dư Khương, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thạch

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VƯƠNG TRÍ NGUYÊN

Mã số thuế: 0401914709

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 25/07/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Kiệt A379/6 Tôn Đản, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Oanh Trí

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV TRẦN GIA COMFORTABLE

Mã số thuế: 0401914258

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24/07/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: 17 Đỗ Thúc Tịnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Phúc

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA NHI

Mã số thuế: 0401914515

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24/07/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: K3/20 Hà Văn Trí, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh Hiệp

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÚ SƠN

Mã số thuế: 0401914441

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24/07/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Lô 32 B1, 58 Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Phan Công Trận

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH SX-TM KÍNH THIÊN PHÚ

Mã số thuế: 0401914434

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24/07/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: K25/5A Nguyễn Nhàn, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Lê Văn Ban

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELA

Mã số thuế: 0401913688

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24/07/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: 222 Phù Đổng, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hóa

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH SA�N XUẤT, THƯƠNG MAÊI VA� DIÊCH VUÊ BA�O KHANG

Mã số thuế: 0401912959

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 17/07/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: K81/4 Trâ�n NgoÊc Sương, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyê�N Văn Bô�Ng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH TM VÀ DV KHANG THƯ AUTO SERVICE

Mã số thuế: 0401913751

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19/07/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: 19, 21 Nguyễn Đình Tứ, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH FWD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401913624

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19/07/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: 125 Võ An Ninh, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Phạm Mai

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THIÊN AN WINDOW

Mã số thuế: 0401913550

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19/07/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Lô 50, B1.108 Khu Đô Thị Sinh Thái Ven Sông Hòa Xuân, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Thoa

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHÀ ĐẸP PHỐ

Mã số thuế: 0401913631

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19/07/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Lô số 69 B1, 3 Khu sinh thái Hòa Xuân, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thọ

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & SẢN XUẤT DGRC

Mã số thuế: 0401913818

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19/07/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: 248/24 Cách Mạng Tháng 8, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện pháp luật: Lê Văn Đoan

Điện thoại: Xem chi tiết


26 Song Mã KP5 Phường Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

111/8/25A Vườn Lài - Phường Phú Thọ Hoà - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

186/2, Trần Quốc Tuấn - Phường 4 - Thành phố Bến Tre - Bến Tre

,

180/2 khu phố Thạnh Bình - Phường An Thạnh - TX Thuận An - Bình Dương

,

24/36 Trần Việt Châu - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

79 Tô Hiệu - Phường Hoà Minh - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

,

Số 15, tổ 10, ấp Xóm Góc - Xã Long An - Huyện Long Thành - Đồng Nai

,

Số 77, Khóm 1, thị trấn Lai Vung - Huyện Lai Vung - Đồng Tháp

,

Số 32, Lê Lợi, khóm 2 - Phường An Thạnh - Thị xã Hồng Ngự - Đồng Tháp

,

Thị trấn Đồng Văn - Huyện Đồng Văn - Hà Giang

,

Số 1 ngách 81/2/51 tổ 15 Phường NGhĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 225 Hoàng Hoa Thám - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Số 12, ngõ 11 Tô Ngọc Vân - Phường Quảng An - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Đường 419 thôn Ngô Sài - Huyện Quốc Oai - Hà Nội

,

Xóm 1A, thôn Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 31, ngõ 629 Giải Phóng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 10, Ngõ 98 Thái Hà - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Tại nhà bà Lê Thị Quế, khu tái định cư xã Kỳ Phương - Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

,

Số 12D, ấp 11 - Xã Vị Thắng - Huyện Vị Thủy - Hậu Giang

,

214 Hàm Nghi - Thành phố Kon Tum - Kon Tum

,

88A Trần Phú - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

Số 3A, Hoàng Văn Thụ - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

,

Số 2 ngõ 8 đường Vĩnh Yên - Phường Hưng Bình - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Thôn Quảng Gia - Xã Điện Dương - Thị Xã Điện Bàn - Quảng Nam

,

Số 608, khu 2 - Xã Hưng Đạo - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh

,

Lô số 12, tầng 1, chợ Thị xã Quảng Trị - Phường 2 - Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

,

Huyện lỵ - Huyện Mường La - Sơn La

,

Căn A1-3, khu phố Lộc An - Thị trấn Trảng Bàng - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh

,

Số nhà 435, đường Trường Chinh, Tổ 5 - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

,

xã Duy Nhất - Huyện Vũ Thư - Thái Bình

,

Số nhà 19, phố Trần Thái Tông, tổ 36 - Phường Bồ Xuyên - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

,

Nga Giáp - Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá

,

SN 13 Bùi Thị Xuân - Phường Ngọc Trạo - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá

,

SN 36 đường Hàn Thuyên - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá

,

Khóm 4 TT Cái Nhum - Thị trấn Cái Nhum - Huyện Mang Thít - Vĩnh Long

,

Tổ 9, ấp Tân Lộc - Xã Phước Hoà - Huyện Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

41 Nguyễn Thái Học - Phường 7 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

107/24 Đinh Tiên Hoàng Phường 03 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

21/10 Trần Xuân Soạn Tổ 15 Khu Phố 4 Phường Tân Hưng - Phường Tân Hưng - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

42/2A Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm - Xã Bà Điểm - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

39 Đặng Văn Bi, Khu phố 6 - Phường Trường Thọ - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

281/47/8 Lê Văn Sỹ - Phường 1 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

LL1G Ba Vì - Phường 15 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

B9 Khu B, Bùi Minh Trực - Phường 6 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 157 đường CN11 - Phường Sơn Kỳ - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

143/3D Ung Văn Khiêm - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

112 Đường số 28 - Phường 6 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

Số 34 Đường 197, Khu phố 5 - Phường Tân Phú - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

45/2R ấp Mỹ Hòa - Xã Trung Chánh - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

Lô II-9, Đường CN8, khu Công nghiệp Tân Bình - Phường Tây Thạnh - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do