Danh sách địa chỉ Phường Láng Tròn Thị xã Giá Rai Bạc Liêu

Tìm thấy 33 kết quả (0.0082 giây)


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Nguyện

Mã số thuế: 1900627878

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24/08/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khóm 3- Phường Láng Tròn- Thị xã Giá Rai- Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Nguyện

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thủy Sản Vĩnh An

Mã số thuế: 1900627268

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06/08/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2- Phường Láng Tròn- Thị xã Giá Rai- Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trương Quốc Thuần

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Lập Chung

Mã số thuế: 1900617164

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26/12/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khóm 3- Phường Láng Tròn- Thị xã Giá Rai- Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lập

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Gia Thịnh Minh

Mã số thuế: 1900607166

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28/01/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 410, Khóm 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trần Thị Nga

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xe Gắn Máy Kim Hồng

Mã số thuế: 1900602979

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14/12/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 049, Khóm 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Trò Chơi Giải Trí Anh Anh

Mã số thuế: 1900600682

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 525/7, Khóm 2 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Phước Thành - Thanh Tuấn

Mã số thuế: 2000484523-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 335, Đường Quốc lộ 1A, Khóm 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Chung

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 11 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Khánh Anh

Mã số thuế: 1900597214-011

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 09/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 203A Khóm 1 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Khánh Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Liêm Tuyền

Mã số thuế: 1900598698

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 441, Khóm 2 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Bùi Hữu Tuyền

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 13 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Toàn

Mã số thuế: 1900592914-013

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 312, Khóm 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 12 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Toàn

Mã số thuế: 1900592914-012

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 143, Khóm 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sản Xuất Dịch Vụ Mỹ Phẩm Mi Mi

Mã số thuế: 1900598553

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 11/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 509, Khóm 2 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thiện Tâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 2 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Khánh Duy

Mã số thuế: 1900597486-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 175, Khóm 1 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Đồng Chí Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 7 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Võ Tuấn Liêm

Mã số thuế: 1900585498-006

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 07/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 01, Khóm 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Võ Tuấn Liêm

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 6 Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Toàn

Mã số thuế: 1900592914-006

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 121, ấp 15 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Duy Tân

Mã số thuế: 1900593308

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 08/02/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 276, Khóm 2 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trần Duy Tân

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 2 Doanh Nghiệp Tư Nhân Quách Dương

Mã số thuế: 2200691358-003

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04/01/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trang Minh Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 11 Công Ty TNHH Xnk Pacific Thái Bình

Mã số thuế: 1101734721-011

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24/08/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 2 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn út Xiếu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Công Hậu

Mã số thuế: 1900560870

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25/02/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 86, Khóm 13 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Ngô Công Khanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Xe Khách Thanh Mỹ

Mã số thuế: 2001017137-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26/07/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trương Quốc Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Phương Đông

Mã số thuế: 0305192514-006

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04/07/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Liên An Lộc

Điện thoại: N/A


HTX Thống Nhất

Mã số thuế: 1900505622

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19/01/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp 3 - Phong Thạnh Đông A - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Liễn

Điện thoại: N/A


280 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

261/6 KP3 Phường Tân Thới Hiệp - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

179C Lý Thường Kiệt Phường 08 - Phường 8 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

214/C67E Nguyễn Trãi - Phường Nguyễn Cư Trinh - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 09 Trạm Bạc đường Hoàng Quốc Việt phường Thị Cầu - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

,

Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh - Xã Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

,

KP Bình Đường 2 - TX Dĩ An - Bình Dương

,

Số 471, đường Cách Mạng Tháng 8 - Phường Phú Cường - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Số 22/1E, Khu phố Đồng An 2 - Phường Bình Hòa - TX Thuận An - Bình Dương

,

202, Tầm Vu - Phường Hưng Lợi - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

619 Nguyễn Tất Thành - Phường Xuân Hà - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

Tổ dân phố 2 - Thị trấn Krông Năng - Huyện Krông Năng - Đắc Lắc

,

53 Quang Trung, Hội Thương - Thành phố Pleiku - Gia Lai

,

Xã Kông Lơng Khơng - Huyện Kbang - Gia Lai

,

561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayun Pa - Gia Lai

,

Xã Liên Ninh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

,

Số 142 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 7 ngách 13, ngõ 383, tổ 51 đường tam trinh - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số nhà 316, đường Lĩnh Nam - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 53 Quán Thánh - Phường Quán Thánh - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Phòng 305 nhà H3 - Phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Số 43, ngõ 2 đường Ngọc Thụy - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Số 1B, ngõ 545 Vũ Tông Phan - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Cụm CN Văn An 1, xã Văn An - Thị xã Chí Linh - Hải Dương

,

Thôn Loan Lý - Thị trấn Lăng Cô - Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên - Huế

,

Đường 196- Phố Nối - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên

,

Số nhà 170, Đường KapaKơlơng - Thành phố Kon Tum - Kon Tum

,

174 Quốc lộ 1A, Vĩnh Thành, Vĩnh Phương - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

416 Trần Phú - Phường 1 - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

,

Số 24, Lê Doãn Nhã, khối 12 - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

km7 Quang hanh - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

,

Số 27, Hữu Nghị - Phường Trần Phú - Thành phố Móng cái - Quảng Ninh

,

Tổ dân phố 2 - Thị trấn Mộ Đức - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi

,

ấp 3, Suối Ngô - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

,

Số 107/2, Tổ 8, ấp 4 - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

,

Thôn Văn Trung - Đông Văn - Xã Đông Văn - Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá

,

Thôn Mai Yên - Xã Trung Kiên - Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc

,

Km 9 - Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Yên Bái

,

Thôn Tháp Con 2, xã Viễn Sơn - Huyện Văn Yên - Yên Bái

,

Số nhà 336, tổ 75A, đường Thành Công - Phường Nguyễn Thái Học - Thành phố Yên Bái - Yên Bái

,

160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

57/12 Phùng Chí Kiên Phường Tân Quý - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

213 đường 16 - Phường Bình Trị Đông B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

373 Đường số 10 - Phường 8 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

1369/15 Tỉnh Lộ 43, Khu Nhà ở - Phường Bình Chiểu - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

218bis/1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

45/36/1C Lê Đình Cẩn, Khu phố 7 - Phường Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

51/38/46 Cống Lở - Phường 15 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

108/6K Huỳnh Tấn Phát, khu phố 2 - Phường Tân Thuận Tây - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do