Danh sách địa chỉ Phường Láng Tròn Thị xã Giá Rai Bạc Liêu

Tìm thấy 33 kết quả (0.0041 giây)


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Nguyện

Mã số thuế: 1900627878

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24/08/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khóm 3- Phường Láng Tròn- Thị xã Giá Rai- Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Nguyện

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thủy Sản Vĩnh An

Mã số thuế: 1900627268

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06/08/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2- Phường Láng Tròn- Thị xã Giá Rai- Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trương Quốc Thuần

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Lập Chung

Mã số thuế: 1900617164

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26/12/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Khóm 3- Phường Láng Tròn- Thị xã Giá Rai- Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lập

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Gia Thịnh Minh

Mã số thuế: 1900607166

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28/01/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 410, Khóm 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trần Thị Nga

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xe Gắn Máy Kim Hồng

Mã số thuế: 1900602979

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14/12/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 049, Khóm 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Trò Chơi Giải Trí Anh Anh

Mã số thuế: 1900600682

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 525/7, Khóm 2 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Phước Thành - Thanh Tuấn

Mã số thuế: 2000484523-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 335, Đường Quốc lộ 1A, Khóm 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Chung

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 11 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Khánh Anh

Mã số thuế: 1900597214-011

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 09/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 203A Khóm 1 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Khánh Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Liêm Tuyền

Mã số thuế: 1900598698

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 441, Khóm 2 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Bùi Hữu Tuyền

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 13 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Toàn

Mã số thuế: 1900592914-013

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 312, Khóm 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 12 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Toàn

Mã số thuế: 1900592914-012

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 143, Khóm 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sản Xuất Dịch Vụ Mỹ Phẩm Mi Mi

Mã số thuế: 1900598553

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 11/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 509, Khóm 2 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thiện Tâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 2 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Khánh Duy

Mã số thuế: 1900597486-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 175, Khóm 1 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Đồng Chí Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 7 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Võ Tuấn Liêm

Mã số thuế: 1900585498-006

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 07/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 01, Khóm 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Võ Tuấn Liêm

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 6 Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Toàn

Mã số thuế: 1900592914-006

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 121, ấp 15 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Duy Tân

Mã số thuế: 1900593308

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 08/02/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 276, Khóm 2 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trần Duy Tân

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 2 Doanh Nghiệp Tư Nhân Quách Dương

Mã số thuế: 2200691358-003

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04/01/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trang Minh Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 11 Công Ty TNHH Xnk Pacific Thái Bình

Mã số thuế: 1101734721-011

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24/08/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 2 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn út Xiếu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Công Hậu

Mã số thuế: 1900560870

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25/02/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 86, Khóm 13 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Ngô Công Khanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Xe Khách Thanh Mỹ

Mã số thuế: 2001017137-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26/07/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trương Quốc Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Phương Đông

Mã số thuế: 0305192514-006

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04/07/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Liên An Lộc

Điện thoại: N/A


HTX Thống Nhất

Mã số thuế: 1900505622

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19/01/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp 3 - Phong Thạnh Đông A - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Liễn

Điện thoại: N/A


15/10E Quang Trung Phường 12 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

10T Tô Hiến Thành Phường 14 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

43A Đường 3 Tháng 2 Phường 11 - Phường 11 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

ấp 5, xã Hiệp Tùng - Huyện Năm Căn - Cà Mau

,

17-19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường Tân An - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

01 Phan Văn Định - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

,

359 Nguyễn Lương Bằng - Phường Hoà Khánh Bắc - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

,

Tổ 01, Thôn Thạch Nham Đông - Xã Hoà Nhơn - Huyện Hoà Vang - Đà Nẵng

,

Phường Him Lam - TP Điện Biên Phủ - Điện Biên

,

293/95 CMT 8 , Phường Hòa Bình - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Kp Long Điềm, Phường Long Bình Tân - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Số 691, ấp Tân Bình - Xã Bình Minh - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai

,

số 09, ấp Đông, xã Tân Bình - Huyện Châu Thành - Đồng Tháp

,

Lê Quí Đôn, Khóm 1, Thị trấn Mỹ An - Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp

,

Số 166, đường Nguyễn Tuân - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

số 11 dãy 7 t/thể công ty XD số 2, xã Đông Ngạc - Phường Đông Ngạc - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Số nhà 6A, Ngách 3/21, Phố Cù Chính Lan - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Tầng 2, toà nhà số 18/23 Ngõ 82 Chùa Láng - Quận Đống đa - Hà Nội

,

số 79 xí nghiệp chế biến xuất khẩu lâm sản, đường Ngọc Hồi - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Tổ 16 Nha - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Số 12, ngách 59, ngõ 250 Tân Mai - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 202, ngách 267/2, đường Hoàng Hoa Thám - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

số 1210 HHB khu đô thị Tân Tây Đô - Xã Tân Lập - Huyện Đan Phượng - Hà Nội

,

Số 19B tổ dân phố 10 đường Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Nhà ông Phan Đình Cao, Thị Tứ - Xã Thạch Châu - Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh

,

Xóm An lợi - Xã An Lư - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

,

Đường 179, thôn Bến, Phụng Công - Huyện Văn Giang - Hưng Yên

,

Thôn Phú sơn, xã Hưng Long - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên

,

163 Đồng Nai - Phường Phước Hải - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

ấp Thận Cần - Xã Bắc Hòa - Huyện Tân Thạnh - Long An

,

Thôn Trung Hòa - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

,

Xóm Ngũ Lộc - Xã Hưng Lộc - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Số 15, phố Tân Xuân - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ

,

Bản Ngã Ba - Xã Mường Cơi - Huyện Phù Yên - Sơn La

,

Đường 17/8 - Phường Phan Thiết - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

,

28 - Trần Phú - Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hoá

,

ấp Bào Sen, xã Long Toàn - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

,

Số 103 đường 8 tháng 3, khóm 4 - Phường 5 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

,

Tổ 2, ấp Phú Thạnh - Xã Mỹ Xuân - Huyện Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

61/3A Quốc Lộ 1A, ấp Nam Lân - Xã Bà Điểm - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

Số 01 Đường Đinh Lễ - phường 12 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

,

1000 đường Võ Văn Kiệt - Phường 06 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

15-17 Trường Chinh - Phường Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

46 Bạch Đằng 2 - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

24D, Đường Bia Truyền Thống, Khu phố 6 - Phường Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

39 Bàu Cát 7 - Phường 14 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

42/1 Đường Số 17, Khu Phố 3 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

27/3 Đường số 9 - Phường Thảo Điền - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

443 Bạch Đằng - Phường 2 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do