Danh sách địa chỉ Phường Láng Tròn Thị xã Giá Rai Bạc Liêu

Tìm thấy 33 kết quả (0.0067 giây)


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Nguyện

Mã số thuế: 1900627878

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24/08/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khóm 3- Phường Láng Tròn- Thị xã Giá Rai- Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Nguyện

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thủy Sản Vĩnh An

Mã số thuế: 1900627268

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06/08/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2- Phường Láng Tròn- Thị xã Giá Rai- Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trương Quốc Thuần

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Lập Chung

Mã số thuế: 1900617164

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26/12/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Khóm 3- Phường Láng Tròn- Thị xã Giá Rai- Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lập

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Gia Thịnh Minh

Mã số thuế: 1900607166

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28/01/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 410, Khóm 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trần Thị Nga

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xe Gắn Máy Kim Hồng

Mã số thuế: 1900602979

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14/12/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 049, Khóm 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Trò Chơi Giải Trí Anh Anh

Mã số thuế: 1900600682

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 525/7, Khóm 2 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Phước Thành - Thanh Tuấn

Mã số thuế: 2000484523-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 335, Đường Quốc lộ 1A, Khóm 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Chung

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 11 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Khánh Anh

Mã số thuế: 1900597214-011

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 09/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 203A Khóm 1 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Khánh Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Liêm Tuyền

Mã số thuế: 1900598698

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 441, Khóm 2 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Bùi Hữu Tuyền

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 13 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Toàn

Mã số thuế: 1900592914-013

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 312, Khóm 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 12 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Toàn

Mã số thuế: 1900592914-012

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 143, Khóm 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sản Xuất Dịch Vụ Mỹ Phẩm Mi Mi

Mã số thuế: 1900598553

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 11/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 509, Khóm 2 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thiện Tâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 2 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Khánh Duy

Mã số thuế: 1900597486-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 175, Khóm 1 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Đồng Chí Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 7 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Võ Tuấn Liêm

Mã số thuế: 1900585498-006

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 07/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 01, Khóm 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Võ Tuấn Liêm

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 6 Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Toàn

Mã số thuế: 1900592914-006

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 121, ấp 15 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Duy Tân

Mã số thuế: 1900593308

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 08/02/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 276, Khóm 2 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trần Duy Tân

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 2 Doanh Nghiệp Tư Nhân Quách Dương

Mã số thuế: 2200691358-003

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04/01/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trang Minh Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 11 Công Ty TNHH Xnk Pacific Thái Bình

Mã số thuế: 1101734721-011

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24/08/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 2 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn út Xiếu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Công Hậu

Mã số thuế: 1900560870

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25/02/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 86, Khóm 13 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Ngô Công Khanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Xe Khách Thanh Mỹ

Mã số thuế: 2001017137-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26/07/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Trương Quốc Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Phương Đông

Mã số thuế: 0305192514-006

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04/07/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp 3 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Liên An Lộc

Điện thoại: N/A


HTX Thống Nhất

Mã số thuế: 1900505622

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19/01/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp 3 - Phong Thạnh Đông A - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Liễn

Điện thoại: N/A


15 Nguyễn Thị Diệu Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

Khóm III, TTrấn Tri Tôn - Huyện Tri Tôn - An Giang

,

Quốc lộ 1A - Xã Tân Mỹ - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang

,

khu phố 3 - Phường Tân Định - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

,

Số 1/C6, Khu phố 3 - Phường An Phú - TX Thuận An - Bình Dương

,

Đường Nguyễn Chánh - Thị xã Đồng Xoài - Bình Phước

,

Thới Phong A- Thới Lai - Huyện Thới Lai - Cần Thơ

,

77 Lê Đình Lý - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

K24/14- Phan Tứ, Tổ 84 - Phường Mỹ An - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

,

Kiệt 94/21 Lê Hữu Trác - Phường An Hải Đông - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

,

Sô� 24/28 Ha� Huy TâÊp - Phường Tân Lợi - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

Số 89A, quốc lộ 80, ấp Phú Long - Xã Tân Phú Đông - Thành phố Sa Đéc - Đồng Tháp

,

Số 5 Đường Thành - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

54 phố Tôn Đức Thắng - Phường Cát Linh - Quận Đống đa - Hà Nội

,

số 113, ngõ Núi Trúc, phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

P1211, tầng 12, tòa nhà H.L Tower, lô A2B - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Tầng 20, tòa nhà CEO, dãy HH2-1, đường Phạm Hùng - Huyện Từ Liêm - Hà Nội

,

Tổ 49 đường Thuần Nghệ - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội

,

58 phố Quán Sứ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số 76, ngõ 66, đường Ngọc Lâm - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Số 4/374 Đường Lạch tray - Phường Đằng giang - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Số 21/414 Tô Hiệu - Phường Hồ Nam - Quận Lê Chân - Hải Phòng

,

Số 2B Xóm Trung, Ngõ 193 Văn Cao - Phường Đằng Giang - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Phường VII - Tp Vị Thanh - Hậu Giang

,

Thôn Gò Mu - Xã Thanh Lương - Huyện Lương Sơn - Hòa Bình

,

Thôn An Tào - Xã Cương Chính - Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên

,

90A Lê Hồng Phong, Phước Hải - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

Thôn Quần Trà - Xã Nam Thanh - Huyện Nam Trực - Nam Định

,

Số 93, Tổ 7, Khu 3, Phường Yết Kiêu - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

,

Thửa đất 89, phân khu Sài Gòn-Dung Quất - Xã Bình Thạnh - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

,

Nhà ông Vũ Hào Quang, Thôn Đồng Châu Nội - Xã Đông Minh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình

,

Nhà ông Dương, thôn Nam Sơn - Xã Vũ Ninh - Huyện Kiến Xương - Thái Bình

,

Khu công nghiệp Điềm Thụy - Xã Điềm Thụy - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

,

Số nhà 10, ngõ 95, phố Đội Cung - Phường Đông Thọ - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá

,

Tòa nhà trung tâm thương mại Sài Gòn, số 37 Tôn Đức Thắng - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 225/25A Đường Nguyễn Đình Chiểu - Phuờng 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

179 Nguyễn Trọng Tuyển - Phường 08 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

R1-49 Hưng Phước 1 Phú mỹ Hưng Phường Tân Phong - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

70 Tam Bình, Khu phố 2 - Phường Tam Phú - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

45/17 Bình Chiểu, Khu phố 3 - Phường Bình Chiểu - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

45 Võ Thị Sáu - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

05 đường Nguyễn Gia Thiều - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

132/73 Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

298 Thạch Lam - Phường Phú Thạnh - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

45/36 đường số 10, khu phố 3 - Phường Tân Quy - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

48 Bis đường Trần Đình Xu - Phường Cô Giang - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

266 Lê Văn Việt, khu phố 4 - Phường Tăng Nhơn Phú B - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

1368/18 Lê Văn Lương, ấp 2 - Xã Phước Kiển - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

,

140 A Dương Bá Trạc - Phường 2 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do