Danh sách địa chỉ Phường 20 Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 35 kết quả (0.0109 giây)


Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xây Dựng Đoàn Kiến Vàng

Mã số thuế: 0302986501

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/07/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 16/13A Hương Lộ 14 Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Đinh Tiến Quang

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thế Hệ Trẻ

Mã số thuế: 0302855308

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/02/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 151/18B Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Giang

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đông Phương VN

Mã số thuế: 0302819638

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 148 Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Quách Nhiên Nam

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thịnh Công

Mã số thuế: 0302783318

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/12/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 1B/KC Thạch Lam Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Dạy Nghề Trần Dũng

Mã số thuế: 0302706994

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/09/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 153Bis Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Trần Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Dệt Hạnh Dung

Mã số thuế: 0302634193

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/06/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 176/33A Hoà Bình Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Vinh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hiệp Phát

Mã số thuế: 0302513978

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/01/2002 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 93/9A Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Huỳnh Vinh Khôn

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Việt Trí

Mã số thuế: 0302447877

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/11/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 245/61C Hoà Bình Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nhan Thuỳ Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Luật

Mã số thuế: 0302344399

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/07/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 44/3A Thạch Lam Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Võ Ngọc Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Quyết Tiến

Mã số thuế: 0302255237

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/04/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 109/5 Hương Lộ 14 Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Tô Hiền

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Hoàng Phúc

Mã số thuế: 0302245052

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/03/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 155/1A Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Dương Thị Ngọc Cẩm

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Viết Tân

Mã số thuế: 0302225049

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/03/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 4 Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Ngân Hàng á Châu (ACB)

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoà Đạt

Mã số thuế: 0302224278

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/03/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 16/21B Tô Hiệu Hương Lộ 14 Cũ Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Mạch Cảnh Hoà

Điện thoại: N/A


DNTN Sản Xuất Thương Mại Cơ Điện Thuận Thành

Mã số thuế: 0302181747

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 39/3 Hương Lộ 3 Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Hải (Quách Triển Vinh)

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại T Và ST

Mã số thuế: 0302180447

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/01/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 173/5 Lũy Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phan Huy Tâm

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dệt Huynh Đệ

Mã số thuế: 0302177772

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/01/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 176/33A Hoà Bình Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Đinh Lương Ngọc Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Thịnh

Mã số thuế: 0302143879

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2000 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 12/39 Kênh Tân Việt Tổ 105 Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Sĩ

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Lâm Vĩnh Hưng

Mã số thuế: 0302133285

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/11/2000 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 48/4D Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lâm Trạch Vinh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Sơn Thuỷ

Mã số thuế: 0302116917

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/10/2000 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 12/3 Kênh Hiệp Tân Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Sơn Lợi

Mã số thuế: 0302106605

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/10/2000 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 245/61 H5 Hoà Bình Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Võ Thị Thuý Ngợi

Mã số thuế: 0302096266

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/10/2000 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 90/14 Hương Lộ 14 Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Võ Thị Thuý Ngợi

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Điện Cơ Tân Thế Kỷ

Mã số thuế: 0302095181

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/10/2000 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 130 Hương Lộ 14 Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trang Sanh

Điện thoại: N/A


376/40 Nguyễn Đình Chiểu Phường 04 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

173/21/18A1 Dương Quảng Hàm - Phường 5 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

267 Quốc Lộ 1A KP2 Phường Bình Hưng Hoà - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

Số 03D1, Đường số 1, Khóm Bình Khánh 5 - Thành phố Long Xuyên - An Giang

,

Tổ Khuổi Lặng - Xã Huyền Tụng - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

,

234 Trần Hưng Đạo - Phường Tiền An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

,

Phố Lẽ Đông Côi - Thị trấn Hồ - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

,

Số 56/2 ấp 1B, xã An Phú - TX Thuận An - Bình Dương

,

A79 Đường Cây Me, Khu phố Bình Phước - Phường Bình Nhâm - TX Thuận An - Bình Dương

,

Số 33/111, Tổ 10, Khu phố 2 - Phường Phú Cường - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

13A Kp Chợ - Phường Lái Thiêu - TX Thuận An - Bình Dương

,

252 A Trần Hưng Đạo - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

,

Khách sạn Tây Giang, Tổ 22, đường 03/10 - Phường Sông Bằng - Thành phố Cao Bằng - Cao Bằng

,

99 Phan Đăng Lưu - Phường Hoà Cường Nam - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

Khối 3A - Huyện Ea Kar - Đắc Lắc

,

5C/T9, khu 1, ấp Thanh Hóa - Xã Hố Nai 3 - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai

,

Số 10 ngách 392/10 ngõ 392 phố Bạch Mai, phường bạch Mai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 594 đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Số 50, tổ 4, Mỗ Lao - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Phòng 308, nhà 18T1 Khu đô thị Trung Hoà � Nhân Chính - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Xóm 9, thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, - Xã Sài Sơn - Huyện Quốc Oai - Hà Nội

,

Nhà số 7, ngõ 257, phố Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số nhà 454, đường Lạc Long Quân - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Nhà số 9, ngách 42/33 đường Bưởi - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Số 2 Lê Văn Thiêm - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Số 143 Đường Đình đông - Phường Đông hải - Quận Lê Chân - Hải Phòng

,

Số 10, tổ dân phố Hạ Đoạn 4 - Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An - Hải Phòng

,

437A Trần Khánh Dư - Khu Phố 7 - An Hòa - Phường An Hòa - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

,

Tổ 10, khu phố 9 - Thị trấn Dương Đông - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

,

Số 179 Đò Quan, Phường Cửa Nam - Thành phố Nam Định - Nam Định

,

176 Thống Nhất - Phường Phủ Hà - TP. Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận

,

Xóm 20 - Xã Nghi Lâm - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An

,

Đường Nguyễn Hữu Cảnh - Phường Hải Đình - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

,

Thôn Phú Trung - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

,

Thôn năm mẫu II - Xã Thượng Yên Công - Thành phố Uông Bí - Quảng Ninh

,

2- 4 Huyện Toại, P1 - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

,

Tổ Phố Mới 1 - Thị trấn Vĩnh Lộc - Huyện Chiêm Hoá - Tuyên Quang

,

Đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên

,

ấp An Trung, xã Trung Thành - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

,

543/33 Nguyễn Đình Chiểu - Phường 02 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

436B/25 Đường 3 tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

419A Ngô Gia Tự - Phường 09 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

62 Nguyễn Văn Lượng - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

12/7 Lê Lợi, Khu phố 4 - Thị Trấn Hóc Môn - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

99/5A Tân Tiến - Xã Xuân T Đông - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

274/13 Nguyễn Văn Lượng - Phường 17 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

Lầu 3, 162 đường Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

87 Đường số 17 - Phường An Phú - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

42 Phan Liêm - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do