Danh sách địa chỉ Phường 19 Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 23 kết quả (0.0111 giây)


Cty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Phú Thọ

Mã số thuế: 0302634690

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/06/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 213/58/5C Khuông Việt Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lưu Văn Chung

Điện thoại: N/A


DNTN Kinh Doanh Thủy Hải Sản Mỹ Liên

Mã số thuế: 0302534953

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/02/2002 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 47-49 Khuông Việt Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sản Xuất Minh Quân

Mã số thuế: 0302461984

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/12/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 1002 Âu Cơ Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lâm Minh Hoàng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quỳnh Mai

Mã số thuế: 0302440913

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/11/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 1033/7 Hương Lộ 14 Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Trần Quân

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH TM Dịch Vụ Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu Liên Phương

Mã số thuế: 0302370896

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/08/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 18/C201 Huỳnh Văn Chính Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Vương Thụy Thanh Phương

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dịch Vụ Lao Động Quốc Tiến

Mã số thuế: 0302356179

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/07/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 239 Hương Lộ 14 Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Văn Thành

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Tân

Mã số thuế: 0302311474

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/06/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 690/1 Âu Cơ Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Ngô Trọng Hiếu

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Minh Châu

Mã số thuế: 0302294606

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/05/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: B-020 C/C Huỳnh Văn Chính Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Hữu Sự

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phúc Chi

Mã số thuế: 0302283107

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/05/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 914 Âu Cơ Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Trọng Nghĩa

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Việt Hoa

Mã số thuế: 0302266750

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/04/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 1010 Luỹ Bán Bích Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hoàng Hữu Duệ

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Bắc Hạnh Việt

Mã số thuế: 0302200799

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/02/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 317A Luỹ Bán Bích Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Thuỵ Mỹ Hạnh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Nam Định

Mã số thuế: 0301932077

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/03/2000 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 1033B/1A Huỳnh Thiện Lộc Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Phương Nam

Mã số thuế: 0301907507

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/02/2000 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 806 Hoàng Xuân Nhị Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Đình Nam

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Quan Pha

Mã số thuế: 0301502684

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/01/1999 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 1123B Huỳnh Văn Chính Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hồng Mỹ Nữ

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Phú Trung

Mã số thuế: 0301479717

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/12/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 101E Hương Lộ 14 Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Nhà Máy Nhựa Tân Phú

Mã số thuế: 0300381966-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/12/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 323 Lũy Bán Bích Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH May Triệu Cảnh

Mã số thuế: 0301465979

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/10/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 213/58B Hoà Bình Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty Chế Biến Và Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản Tươi Sống

Mã số thuế: 0300656120

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/10/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 1004B Âu Cơ-P.19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Đặc Sản

Mã số thuế: 0300645432

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/10/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 213 Hoà Bình-P.19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty Điện Tử Phú Thọ Hoà

Mã số thuế: 0300384597

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/10/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 1026B Hương Lộ 14-P.19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Cty Thương Mại Ngô Quyền

Mã số thuế: 0200104750-006

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/10/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 1048 A1 Huỳnh Thiện Lộc Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Hồ Thị Ngọc Nga

Mã số thuế: 0300770433

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/10/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 801 Âu Cơ Phường 19 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Ngọc Nga

Điện thoại: Xem chi tiết


150 Quốc Lộ 1A Phường Thạnh Lộc - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

5E4, đường Ung Văn Khiêm - Thành phố Long Xuyên - An Giang

,

Số K5/H251A, Tổ 52 - Phường Hiệp Thành - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Số 2H/2B, Khu phố Đồng An 2 - Phường Bình Hòa - TX Thuận An - Bình Dương

,

Lô số 1, Bản đồ số 7, Khu công nghiệp dệt may Bình An - Phường Bình Thắng - TX Dĩ An - Bình Dương

,

Khu vực Tiên Hội - Phường Nhơn Thành - Thị Xã An Nhơn - Bình Định

,

Thôn 8 - Xã Mê Pu - Huyện Đức Linh - Bình Thuận

,

Số 23 Lý Thường Kiệt - Phường Tân An - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

418 Điện Biên Phủ - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

Số 93/22 đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Tân Lập - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

Khóm An Thạnh A - Thị xã Hồng Ngự - Đồng Tháp

,

199 Phạm Văn Đồng - Phường Thống Nhất - Thành phố Pleiku - Gia Lai

,

số 16, ngõ 658 Trương Định, phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số nhà 84, phố Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Số nhà 17 ngõ 218/16 đường Trần Duy Hưng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 322, đường âu Cơ - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Số nhà A14, khu tập thể xí nghiệp gỗ, đường Thanh Bình - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Cụm 1 - Xã Tân Hội - Huyện Đan Phượng - Hà Nội

,

Số 32, tổ 5C, ngách 230/118, phố Định Công Thượng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 6, đường Vũ Ngọc Phan - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội

,

165 Thái Hà - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Khu phố Ga thị trấn Phú Thái - Huyện Kim Thành - Hải Dương

,

Phố Ngọc - Xã Trung Minh - Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình

,

- Thành phố Hưng yên - Hưng Yên

,

Số 179 đường 30/4, khu phố 1 - Thị trấn Dương Đông - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

,

10.11 Chung cư số 7 Nguyễn Thiện Thuật - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

. - Thị trấn Cam Đức - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa

,

Phường Tân Phong - Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

,

26A Thống Nhất - Thị trấn Liên Nghĩa - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

,

ấp 4 - Xã Tân ân - Huyện Cần Đước - Long An

,

Số nhà 25, phố Ba Mỏ - Thị trấn Thanh Sơn - Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ

,

107A Phố Hoàng Quốc Việt, Tổ 6, Khu 8 - Phường Thanh Sơn - Thành phố Uông Bí - Quảng Ninh

,

Số 51, ấp Phước An - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

,

Tổ 3, phường Tô Hiệu - TP. Sơn La - Sơn La

,

Tổ 2 ấp An Bình - Xã An Tịnh - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh

,

xã Ninh Sơn - Phường Ninh Sơn - Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh

,

Số nhà 19, đường Hoàng Văn Thái, tổ 12 - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

,

Tổ 24 - Phường Gia Sàng - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên

,

Nhà ông Vũ Văn Dưong thôn Thọ Lộc - Xã Tuy Lộc - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hoá

,

ấp Phước Lập - Xã Mỹ Xuân - Huyện Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

Số 94 Lý Thường Kiệt - Phường 1 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

ấp Phước Thiện, Phước Tỉnh - Huyện Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

TK 17/6 Nguyễn Cảnh Chân Phường Cầu Kho - Phường Cầu Kho - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

42/4G Tô Ký, ấp Mới 1 - Xã Tân Xuân - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

Tòa nhà HD Tower, Lầu 5, số 25bis Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

E53 Đường Ven sông, Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc - Phường Phước Long A - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

63/5 đường Trần Xuân Soạn - Phường Tân Thuận Tây - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

55-57 Nguyễn Văn Giai - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

128 Lê Đức Thọ - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

9/7 Lê Hữu Kiều - Phường Bình Trưng Tây - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do