Danh sách địa chỉ Phường 16 Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 37 kết quả (0.0114 giây)


Cty TNHH Dịch Vụ Hỗ Trợ Đại Hiệp Lực

Mã số thuế: 0303010663

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/08/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: D-101 C/C Gò Dầu Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Lực

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhà Tân Quang Thịnh

Mã số thuế: 0302976246

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/07/2003 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 538/1B Bình Long Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Tân Vạn Mỹ

Mã số thuế: 0302924625

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/05/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 4/13A Đỗ Nhuận Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hà Hùng Vạn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ DAVI

Mã số thuế: 0302922917

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/05/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 172 Lê Đình Thám Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Võ Thành Trung

Điện thoại: N/A


Võ Hồ Bích Thủy

Mã số thuế: 0302906986

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 26/2 Hương Lộ 13 Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Võ Hồ Bích Thủy

Điện thoại: N/A


DNTN Dịch Vụ Phát Minh

Mã số thuế: 0302883094

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/03/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 106 Tân Quý Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH VTV

Mã số thuế: 0302873755

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/03/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 38 Lê Liễu Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Công Lành

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Dịch Vụ Thông Tin Việt Nam

Mã số thuế: 0302720170

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 9/28A Tân Hương Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lương Tri Phương

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tôn Long

Mã số thuế: 0302637250

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/07/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 381/32 Tân Hương Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Công Danh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH May Xuất Khẩu Thuỳ Trâm

Mã số thuế: 0302636641

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/07/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 2/7 Nguyễn Lộ Trạch Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thuỳ Trâm

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Hải Huy

Mã số thuế: 0302610227

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/06/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 9/2 Tân Kỳ Tân Quý Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hàn Quốc Huy

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đăng Quang

Mã số thuế: 0302621998

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/06/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 27/17 Tân Quý Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đỗ Khánh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Xây Dựng Địa ốc Thương Mại Minh Thu

Mã số thuế: 0302612915

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/05/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 48 Lê Sát Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Phước Tùng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Thuận Phát

Mã số thuế: 0302603808

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/05/2002 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: C28 C/X Tân Kỳ Tân Quý Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty Cổ Phần May Và In Mỹ Linh

Mã số thuế: 0302568303

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/04/2002 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 523 Tân Kỳ Tân Quý Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Văn Cao

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Xây Dựng DV Quang Vinh

Mã số thuế: 0302461328

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/12/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 89/6 Lê Trọng Tấn Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lâm Hoàng Tùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Xây Dựng Và Lắp Máy Lập Minh

Mã số thuế: 0302451834

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/11/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 224 Độc Lập Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hà

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Phát Triển Phần Mềm CSS Việt Nam

Mã số thuế: 0302448493

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/11/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trương Mạc Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Vĩnh Lộc

Mã số thuế: 0302427285

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/10/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 111A Gò Dầu Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Trang

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Đại Minh

Mã số thuế: 0302375125

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/08/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: D-028 C/C Gò Dầu Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phan Trần My Ly

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Thắng Lợi

Mã số thuế: 0302375735

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/08/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 27/26 Tân Hương Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Thắng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Tư Vấn An Hưng

Mã số thuế: 0302367660

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/08/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 45 Bình Long Phường 16 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Dũng

Điện thoại: N/A


140/48 Phan Văn Trị Phường 12 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

99/9B ấp 6 - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

249 Nguyễn Trãi - Phường 02 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

ấp Long Phú, xã Ô Long Vĩ - Huyện Châu Phú - An Giang

,

ấp Tân Khánh, TTrấn Long Bình - Huyện An Phú - An Giang

,

ấp 3 - Thị trấn Gành Hào - Huyện Đông Hải - Bạc Liêu

,

Thôn Cả - Xã Phong Minh - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang

,

Lô 7 N27 khu nhà vườn , phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang

,

Phố Viềng - Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

,

Số 52B, khu phố Bình Phước - TX Thuận An - Bình Dương

,

Số 50 đường Hoa Lư - Phường Đống Đa - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

,

TT.Năm Căn - Huyện Năm Căn - Cà Mau

,

ấp Tân Hiệp - Xã Tân Dân - Huyện Đầm Dơi - Cà Mau

,

Số 90A, đường Bông Văn Dĩa, khóm 4 - Phường 5 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

,

302 Đường 2/9 - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

154 QL 30 Xã Mỹ Tân - Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp

,

ấp Hoàng Việt - Xã Tân Phước - Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

,

Phòng 402 C5 TT thanh xuân Bắc - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

G11 làng Quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số nhà 103 tổ 6 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội

,

Thôn Phú Diễn, xã Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 23 lô 6 đô thị Trung Yên 13 - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 26 ngõ 136 Tây sơn - Phường Quang Trung - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 105 B16 - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 2 ngõ 123/1 tổ 5 đường K4 - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Xóm Kho, thôn Phú Mỹ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Số nhà 24A, phố Trần Thái Tông - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 9 N7 TT5 Bắc Linh Đàm - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Xóm Bơ - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

,

Số 6, ngõ 565, đường Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Thôn Yên Hoà, Thị trấn Cam Đức - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa

,

07 Trường Sơn - Phường Vĩnh Nguyên - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

Số nhà 325, đường Hồng Hà - Phường Cốc Lếu - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

,

Số 9, đường Đặng Thái Thân - Phường Cửa Nam - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Thôn 2 Bình Giang - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

,

Thôn Lãnh Thượng II, Thị trấn Đông Phú - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam

,

Số nhà 75 đường Trần Quốc Tảng phường Bạch Đằng - Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

122/1 khu phố Tân Hoà Tân Long - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

,

Thôn 3 - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá

,

Nhà ông Nguyễn Văn Thiên, thôn 10 - Xã Trường Giang - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

,

SN 72 Định Hòa - Phường Đông Cương - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá

,

ấp Hải Tân, xã Phước Hải - Huyện Đất đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

tỉnh lộ 44, ấp An Thạnh - Xã An Ngãi - Huyện Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

Số 509 Bình Giã - Phường Thắng Nhất - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

129 Đường 628, ấp Trại Đèn - Xã Phước Hiệp - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

,

34 Đường D3 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

93/1A Lê Lợi, ấp Dân Thắng 2 - Xã Tân Thới Nhì - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

Số 102/4 Đường TA21 - phường Thới An - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

Lầu 11, tòa nhà Vietnam Business Center, số 57-59 Hồ Tùng Mậ - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

1/20 Nguyễn Văn Dung - Phường 6 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do