Danh sách địa chỉ Phường 07 Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 153 kết quả (0.0088 giây)


Chi Nhánh Cty TNHH MTV An Phát Long

Mã số thuế: 0310086712-003

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/11/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 50B Ba Gia Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lợi

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thăng Hiền

Mã số thuế: 0308354844-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/09/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 56C Vân Côi Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hà Thiên Thuận

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Một á

Mã số thuế: 0310216270

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/07/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 1A Lý Thường Kiệt Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Võ Văn Mẫn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Thiết Bị Việt Phát

Mã số thuế: 0310213382

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/07/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 47 Bành Văn Trân Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tự

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Du Lịch Đông Dương

Mã số thuế: 0310211963

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/07/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 5 Đặng Lộ Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Hồ Sĩ Vũ

Điện thoại: N/A


Toà án Nhân Dân Quận Tân Bình

Mã số thuế: 0309451488

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/09/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 09 Phú Hòa Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phan Văn Hải

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Thiên Thanh

Mã số thuế: 0309381470

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/09/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 189/57 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Vũ Đức Thắng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Điện ảnh Phụng Hoàng Sơn

Mã số thuế: 0309360625

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 44A Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phan Thị Lệ Thu

Điện thoại: N/A


Cty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại In ấn Duyên Tín

Mã số thuế: 0309336541

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 949 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Hồng Hiền

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Xây Dựng Quận Tân Bình

Mã số thuế: 0309337697

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 04 Phú Hòa Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Truyền Thông Giải Trí Đăng Dương

Mã số thuế: 0309302373

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 20A Phú Hòa Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Thủy

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Viễn Thông Vương Quốc

Mã số thuế: 0309278628

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 43 Mai Khôi Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Ngô Hoàng Giáng Tiên

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Phạm Quang

Mã số thuế: 0309177034

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 1D Ba Gia Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Quang

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Truyền Thông Nguyễn Phan

Mã số thuế: 0309144021

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 1009A Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Kim Cương Xanh

Mã số thuế: 0308996464

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21/06/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 947/46/2 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thúy Nga

Điện thoại: N/A


Trường Trung Học Cơ Sở Tân Bình

Mã số thuế: 0308640002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/05/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 873 Cách Mạng Tháng 8 Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Hữu Chí

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Trần Gia Phát

Mã số thuế: 0308612904

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/05/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 36/2 Chử Đồng Tử Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Bảo Long

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Vy

Mã số thuế: 0306705825

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/02/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 981 Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lựu

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Thiên Tín

Mã số thuế: 0306671735

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/01/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 987 Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tính

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Minh

Mã số thuế: 0306032922

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/10/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 1073/36 Cách Mạng Tháng Tám Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Bùi Minh Hoàng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Một Thành Viên Kim Huệ Phương

Mã số thuế: 0305994282

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/09/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 54 Ba Gia Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Phương

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Kiệt Ngân Phong

Mã số thuế: 0305900950

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/08/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 245/67 Bành Văn Trân Phường 07 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thân Đông Phong

Điện thoại: N/A


78/25 Đường TL48 KP.2 Phường Thạnh Lộc - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 49, Tổ 2, ấp Long Thạnh 2 - Xã Long Giang - Huyện Chợ Mới - An Giang

,

Số 194, đường Huỳnh Văn Lũy, khu phố 7 - Phường Phú Lợi - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Số 182, Đường Cách Mạng Tháng 8 - Phường Chánh Mỹ - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

423-425 Nguyễn Huệ - Phường Trần Phú - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

,

Lô A1 - Cụm Công Nghiệp Nhơn Bình - Phường Nhơn Bình - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

,

Thôn Vĩnh Hy - Xã Phước Lộc - Huyện Tuy Phước - Bình Định

,

Số 10, đường Trưng Nhị - Phường 2 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

,

Số 25, đường Lý Bôn, khóm 6 - Phường 2 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

,

KV1, TT Sông Đốc - Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau

,

Số 119, đường 3 tháng 2, khóm 5 - Phường 5 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

,

084A, KV 2, Phường Ba Láng - Quận Cái Răng - Cần Thơ

,

112 Lê Văn Hiến - Phường Khuê Mỹ - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

,

11 Đà Sơn - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

,

ấp Đông Hải 2 - Xã Hố Nai 3 - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai

,

Số 58A ngõ 124 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Số 10 Phố Hoà An - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Xóm 5, thôn Đại Bái - Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - Hà Nội

,

Tầng 2 toà nhà VIT, số 519 Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Nhà số 4, ngõ 2/28 Đại lộ Thăng Long, thôn Mễ Trì Thượng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 8/12/477 Nguyễn Trãi - Phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Shop B11, tầng 1, Trung tâm thương mại Syrena, số 51 Xuân Di - Phường Quảng An - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

A36 TT1 khu đô thị Văn Quán - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Thôn Hoà loan, xã Nhân Quyền - Huyện Bình Giang - Hải Dương

,

Số 169 phố Quyết Thắng - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

,

Thôn Lũ - Xã Phú Thành - Huyện Lạc Thuỷ - Hòa Bình

,

Tổ 1 Thôn hạ 1 xã Thuỷ Xuân - Thị xã Hương Thuỷ - Thừa Thiên - Huế

,

- Thị xã Hương Thuỷ - Thừa Thiên - Huế

,

Số 669, khu vực 3 - Thị trấn Thứ Mười Một - Huyện An Minh - Kiên Giang

,

Đường Qui hoạch sau Quảng trường 16/3 - Thành phố Kon Tum - Kon Tum

,

Số 5, Phan Như Thạch - Phường 1 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng

,

Shop 30, Trung tâm Thương mại và Siêu Thị Thiên Trường - Xã Lộc Hoà - Thành phố Nam Định - Nam Định

,

Khu phố Liên Trì - Phường 9 - TP Tuy Hoà - Phú Yên

,

Thôn An Châu, xã Bình Thới - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

,

Khóm Làng Cát - Thị trấn Krông Klang - Huyện Đa Krông - Quảng Trị

,

Tiểu khu 4 - Xã ít Ong - Huyện Mường La - Sơn La

,

Nhà ông Bùi Anh Pha, thôn Cổ Dũng 1 - Xã Đông La - Huyện Đông Hưng - Thái Bình

,

Hợp Thành - Xã Hợp Thành - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên

,

Nhà ông Trịnh Xuân Nhạ, Phố Kiểu - Huyện Yên Định - Thanh Hoá

,

Số 2/58 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 2 - Phường 1 - Thành phố Trà Vinh - Trà Vinh

,

Số 686A đường 30/4 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

Số 360/43 Bình Giã - Phường Nguyễn An Ninh - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

571/10/4 Phạm Văn Bạch Phường 15 - Phường 15 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

63/1 Bùi Thị Xuân - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

137/39/3 Trịnh Đình Trọng - Phường Phú Trung - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

193-203 Trần Hưng Đạo - Phường Cô Giang - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

Tầng lửng 04, tòa nhà Khánh Hội 1, 360C Bến Vân Đồn - phường 01 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

,

182 (Tầng 8, Tòa Nhà Flemington), Lê Đại Hành - Phường 15 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

22-24 Nguyễn Thị Thập KDC Him Lam - Phường Tân Hưng - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

20/2A Quốc lộ 1A - phường Tân Thới Hiệp - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do