Danh sách địa chỉ Huyện Thông Nông Cao Bằng

Tìm thấy 113 kết quả (0.0037 giây)


BƯU ĐIỆN HUYỆN THÔNG NÔNG (ỦY NHIỆM THU)

Mã số thuế: 4800907059

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 22/07/2018 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Thị trấnThông Nông, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Thị Nhung

Điện thoại: N/A


LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THÔNG NÔNG

Mã số thuế: 4800906513

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 14/06/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đàm Thị Ngân

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH MINH

Mã số thuế: 4800731849-001

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 15/03/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu Đoàn Kết, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huấn

Điện thoại: Xem chi tiết


PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Mã số thuế: 4800905485

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 15/04/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Thông Nông, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Vỹ

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 558

Mã số thuế: 4800905252

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 01/04/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Xóm Bản Viềng, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hòa

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIÊN HÀ

Mã số thuế: 4800902357

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 24/10/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Xóm Liên Cơ, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ GIANG LAM

Mã số thuế: 4800900215

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 21/05/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Bản viềng, Thị trấn Thông Nông, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Bùi Trọng Giang

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ ĐÔNG ANH

Mã số thuế: 4800899464

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 21/03/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 09, Khu phố, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Đông

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ VÙNG CAO

Mã số thuế: 4800898485

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 03/01/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: NR ông Hoàng Văn Phúc, xóm Bản Gải, Xã Cần Yên, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Phúc

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỨC THÔNG

Mã số thuế: 4800897587

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 16/10/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Xóm Bản Gải, Xã Cần Yên, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Văn Thông

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Quang Lâm

Mã số thuế: 4800896505

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 07/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Xóm Lũng vịt - Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Mã Trung Hiếu

Điện thoại: N/A


Thanh tra huyện

Mã số thuế: 4800890750

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 06/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tình

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Lộc - Tại Thông Nông

Mã số thuế: 4800316578-002

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 23/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số nhà A13, Phố Háng Tháng - Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Lâm Bá Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Mây Hồng

Mã số thuế: 4800890239

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm Cốc Ca - Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội thuế xã Vị Quang

Mã số thuế: 4800888293

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 08/03/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xã Vị Quang - Xã Vị Quang - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Đội thuế xã Lương Thông

Mã số thuế: 4800888166

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 02/03/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xã Lương Thông - Xã Lương Thông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Đội thu xã Thanh Long

Mã số thuế: 4800888173

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 02/03/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: xã Thanh Long - Xã Thanh Long - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Đội thu xã Yên Sơn

Mã số thuế: 4800888198

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 02/03/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xã Yên Sơn - Xã Yên Sơn - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Đội thu xã Bình Lãng

Mã số thuế: 4800888247

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 02/03/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: xã Bình lãng - Xã Bình Lãng - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Đội thu xã Cần Yên

Mã số thuế: 4800888159

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 02/03/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xã Cần Yên - Xã Cần Yên - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Đội thu Thị trấn

Mã số thuế: 4800888141

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 02/03/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Đội thu xã Cần Nông

Mã số thuế: 4800888222

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 02/03/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: xã Cần Nông - Xã Cần Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


270/18 Hồ Văn Huê Phường 09 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

133 Ni Sư Huỳnh Liên - Phường 10 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

324/35/2 Tôn Thất Thuyết - phường 01 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 04/6, khu phố Đông B - Phường Đông Hòa - TX Dĩ An - Bình Dương

,

Kp.7 - Phường Long Thuỷ - Thị xã Phước Long - Bình Phước

,

62 Nguyễn Tương - Phường Phú Thủy - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

,

KV Lân Thạnh 2 - Phường Tân Lộc - Quận Thốt Nốt - Cần Thơ

,

Tầng trệt Số 57/C1, KP1 - Phường Long Bình Tân - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Cốc pài - Huyện Xín Mần - Hà Giang

,

Số 1 ngách 441/1/3 phố Vũ Hữu - Phường Thanh Xuân Bắc - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Số nhà 25/670/39 đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Xóm 1 - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

,

Xóm Chợ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 59 đường Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Số 89 tập thể Kho trung tâm - Xã Vĩnh Quỳnh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

,

Tầng 2, số 110 Vũ Trọng Phụng, Tổ 3 - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Số 01 ngách 8 ngõ 444 đường Thụy Khuê - Phường Thuỵ Khuê - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Số 606 Lạc Long Quân, tổ 9, cụm 2 - Phường Nhật Tân - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Số 16, LK 6D, làng Việt kiều châu âu, KĐT Mỗ Lao - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Số 35, khu tập thể Binh Đoàn 12 - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Thôn Phúc B - Xã Cẩm Phúc - Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương

,

Đường 208 Thôn Vân tra - Xã An đồng - Huyện An Dương - Hải Phòng

,

Tổ 10 Phương Mai - Phường Vĩnh Phước - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

02 tổ 7 Hà Ra - Phường Vĩnh Phước - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

Số nhà 001, đường Nguyễn Khuyến - Phường Duyên Hải - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

,

Tầng 10, toà tháp Dầu khí Nghệ An, số 7, đường Quang Trung - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Số 22, đường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Đường 205, xóm 12 - Huyện Diễn Châu - Nghệ An

,

Thôn Trung Tân - xã Sen Thuỷ - Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình

,

411 Lê Thánh Tông - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

80 Bà Triệu - Phường Lê Hồng Phong - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

,

Số 120, đường 8 tháng 3 - Phường 5 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

,

Số 152 Lê Lai - Phường 1 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

32-34 Tháp Mười Phường 02 - Quận 6 - TP Hồ Chí Minh

,

206 Đinh Bộ Lĩnh - Phường 26 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

8A Đường Số 2 C/X Lữ Gia Phường 15 - Phường 15 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

198J Đường Xóm Chiếu - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

,

19M Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 19 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

114 Cống Quỳnh - Phường Phạm Ngũ Lão - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

90 Quốc Lộ 1A - Phường Bình Hưng Hòa B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

277 Khánh Hội - phường 05 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

,

19/14A Vườn Lài - phường An Phú Đông - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

36/27 đường D2 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

116/63/44 Tô Hiến Thành - Phường 15 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

Căn Hộ G-306, Lầu 3,Tòa Nhà The Manor, Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

63/1A Tân Xuân 1, ấp Chánh 1 - Xã Tân Xuân - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

36 đường số 13 - Phường Tân Kiểng - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

Tầng 2, 23B Đường Số 3, Khu Phố 2 - Phường Bình An - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

Đường Phan Nhu,Tổ 125 - Phường Thanh Khê Tây - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

116 ông ích Khiêm - Phường Tam Thuận - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,
Loading...
Dich vu cam do