Danh sách địa chỉ Huyện Thông Nông Cao Bằng

Tìm thấy 113 kết quả (0.0028 giây)


BƯU ĐIỆN HUYỆN THÔNG NÔNG (ỦY NHIỆM THU)

Mã số thuế: 4800907059

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 22/07/2018 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: Thị trấnThông Nông, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Thị Nhung

Điện thoại: N/A


LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THÔNG NÔNG

Mã số thuế: 4800906513

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 14/06/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đàm Thị Ngân

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH MINH

Mã số thuế: 4800731849-001

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 15/03/2018 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Khu Đoàn Kết, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huấn

Điện thoại: Xem chi tiết


PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Mã số thuế: 4800905485

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 15/04/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Thông Nông, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Vỹ

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 558

Mã số thuế: 4800905252

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 01/04/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Bản Viềng, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hòa

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIÊN HÀ

Mã số thuế: 4800902357

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 24/10/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Xóm Liên Cơ, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ GIANG LAM

Mã số thuế: 4800900215

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 21/05/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Bản viềng, Thị trấn Thông Nông, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Bùi Trọng Giang

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ ĐÔNG ANH

Mã số thuế: 4800899464

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 21/03/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 09, Khu phố, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Đông

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ VÙNG CAO

Mã số thuế: 4800898485

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 03/01/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: NR ông Hoàng Văn Phúc, xóm Bản Gải, Xã Cần Yên, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Phúc

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỨC THÔNG

Mã số thuế: 4800897587

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 16/10/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Xóm Bản Gải, Xã Cần Yên, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Văn Thông

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Quang Lâm

Mã số thuế: 4800896505

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 07/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Xóm Lũng vịt - Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Mã Trung Hiếu

Điện thoại: N/A


Thanh tra huyện

Mã số thuế: 4800890750

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 06/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tình

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Lộc - Tại Thông Nông

Mã số thuế: 4800316578-002

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 23/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số nhà A13, Phố Háng Tháng - Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Lâm Bá Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Mây Hồng

Mã số thuế: 4800890239

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm Cốc Ca - Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội thuế xã Vị Quang

Mã số thuế: 4800888293

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 08/03/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xã Vị Quang - Xã Vị Quang - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Đội thuế xã Lương Thông

Mã số thuế: 4800888166

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 02/03/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xã Lương Thông - Xã Lương Thông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Đội thu xã Thanh Long

Mã số thuế: 4800888173

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 02/03/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: xã Thanh Long - Xã Thanh Long - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Đội thu xã Yên Sơn

Mã số thuế: 4800888198

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 02/03/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xã Yên Sơn - Xã Yên Sơn - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Đội thu xã Bình Lãng

Mã số thuế: 4800888247

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 02/03/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: xã Bình lãng - Xã Bình Lãng - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Đội thu xã Cần Yên

Mã số thuế: 4800888159

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 02/03/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xã Cần Yên - Xã Cần Yên - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Đội thu Thị trấn

Mã số thuế: 4800888141

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 02/03/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Đội thu xã Cần Nông

Mã số thuế: 4800888222

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 02/03/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: xã Cần Nông - Xã Cần Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


S46 Khu Bàu Cát Phường 13 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

44/5G Phan Huy ích Phường 12 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

07 Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

260/36 Nguyễn Thái Bình Phường 12 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

Nhà Số 164 (Số Cũ B356) Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhơn Phú B - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

ấp Đông Sơn II, Thị Trấn Núi Sập - Huyện Thoại Sơn - An Giang

,

KHC đô thị Nam Sơn-Hạp Lĩnh, xã Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

,

Số nhà 26, đường Hồng Vân - Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

,

( NR ông Tạ Hữu Giáp) Thôn Long Khám - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

,

Tổ 1, khu vực 1 - Phường Đống Đa - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

,

Tổ 4 - ấp Xa Trạch Tân Quan - Xã Tân Quan - Huyện Hớn Quản - Bình Phước

,

325 Đường 19/4 - Phường Xuân An - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

,

Thôn Phú Sung - Xã Hàm Cường - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

,

Lô 98 khu B Điện Biên Phủ - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

Số nhà 90 Trần Quốc Toản - Phường Hải Châu I - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

Đường Tôn Đức Thắng-tổ 4 - Phường Nghĩa Thành - Thị xã Gia Nghĩa - Đắk Nông

,

Thôn 3 - Xã Đắk N Drót - Huyện Đắk Mil - Đắk Nông

,

Số 85/10, Hùng Vương, ấp 1 - Xã Hiệp Phước - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai

,

Số 18A Trần Khánh Dư - Thành phố Pleiku - Gia Lai

,

Đường dốc Xưởng phim, thôn Nghĩa lại, xã Uỷ Nỗ - Huyện Đông Anh - Hà Nội

,

Khu chế biến viện chăn nuôi quốc gia, xã Thuỵ Phương - Phường Thụy Phương - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 24, ngõ 3, phố Cù Chính Lan - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Số 1 Lê Đức Thọ - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 2, ngách 99/76, tổ 12 - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 44, tổ 5 khu Tân Xuân - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội

,

Số 169/10 Phố Thái Hà - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 9, ngõ 315, đường Nguyễn khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Kiốt 70+72 Chợ Sứ Bát Tràng - Xã Bát Tràng - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

,

Thôn Trung Lộc, Xã Xuân Yên - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

,

Thôn Châu Xá - Xã Duy Tân - Huyện Kinh Môn - Hải Dương

,

ấp Nhơn Thuận 1A, TT Một Ngàn - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

,

Dốc Nghĩa, đường 196 - Xã Chỉ Đạo - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên

,

xã Thổ Sơn - Huyện Hòn Đất - Kiên Giang

,

Xã Tiến Thủy - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

,

Xóm Thành Xuân - Xã Nghĩa Xuân - Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An

,

196 Lê Lợi - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

,

Bản Hua mường - Xã Chiềng Khoang - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

,

co tòng - Huyện Thuận Châu - Sơn La

,

Thôn Đông Hải xã Đông Vinh - Huyện Đông Hưng - Thái Bình

,

26A Đại Lộ Lê Lợi- Phường Điện Biên - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá

,

ấp Phú Thạnh - Xã Mỹ Xuân - Huyện Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

7/51 Thành Thái Phường 14 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

202/20 Võ Văn Tần - Phuờng 05 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

140 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

B7 Lương Ngọc Quyến Phường 05 - Phường 5 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

70/1 Đường 339, Khu phố 5 - Phường Phước Long B - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

143/31/10 đường Liên Khu 5-6 - Phường Bình Hưng Hòa B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

3.2 Lô B, Tòa nhà D5, Đường D5 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

47/8B Phú Thọ - Phường 1 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

A3/91B Thế Lữ, ấp 1 - Xã Tân Nhựt - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do