Danh sách địa chỉ Huyện Pác Nặm Bắc Cạn

Tìm thấy 102 kết quả (0.0028 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN PÁC NẶM- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY L

Mã số thuế: 4700262689-003

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trà

Điện thoại: Xem chi tiết


TRUNG TÂM GIÓA DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700264076

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Vỵ

Điện thoại: Xem chi tiết


TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700263932

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Cooc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nghi

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHáNH VậT Tư NôNG NGHIệP HUYệN PáC NặM - CôNG TY CP VậT Tư Kỹ THUậT NôNG NGHIệP BắC KạN

Mã số thuế: 4700113341-014

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 27/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Đông Lẻo - Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lương Thanh Vân

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON CAO TâN

Mã số thuế: 4700261928

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Mã THị OEN

Điện thoại: N/A


TRườNG TIểU HọC CAO TâN

Mã số thuế: 4700261910

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: MA VăN AN

Điện thoại: N/A


TRườNG PTDT BT THCS CAO TâN

Mã số thuế: 4700261903

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: DươNG VăN THIêM

Điện thoại: N/A


TRườNG PTDT BT TH CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261886

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: NGUYễN ĐìNH HOàN

Điện thoại: N/A


TRườNG PTDT BT THCS CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261893

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Cù NGọC HằNG

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261879

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: THôN Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: PHạM THị THANH DUNG

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Quang Linh

Mã số thuế: 4700261685

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/03/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Pác Liển - Xã Nghiên Loan - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Thị Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường mầm non xuân la

Mã số thuế: 4700256910

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/04/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Xã Xuân La - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trương Thu Hằng

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Pác Nặm

Mã số thuế: 4700256942

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/04/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà Coóc - Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Quach Xuân Giai

Điện thoại: N/A


TRườNG PHổ THôNG DâN TộC BáN TRú TRUNG HọC Cơ Sở XUâN LA

Mã số thuế: 4700253684

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 17/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phùng Anh Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


HợP TáC Xã VậN TảI PáC NặM

Mã số thuế: 4700253652

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đin Viết Luân

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu Học Xuân La

Mã số thuế: 4700253589

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Trung

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu học Nghiên Loan II

Mã số thuế: 4700253483

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/08/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khuổi ún - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung Học Cơ Sở Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700250771

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 08/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phai Khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Mầm Non Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700249670

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phai khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700249688

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phai Khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học Cổ Linh

Mã số thuế: 4700249102

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/05/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Sáng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung học cơ sở Bộc Bố

Mã số thuế: 4700249060

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 13/05/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đông Lẻo - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


59/3 ấp Tiền Lân Xã Bà Điểm - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

ấp Phước Thọ - Xã Đa Phước - Huyện An Phú - An Giang

,

Tổ dân phố Pò Đon, thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

,

Số 148, tổ 10 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

,

Xã An Hà - Huyện Lạng Giang - Bắc Giang

,

Non Giếng - Xã Khám Lạng - Huyện Lục Nam - Bắc Giang

,

Thị trấn Hồ - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

,

Lô F2 KCN Quế Võ (Khu mở rộng) - Xã Phương Liễu - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

,

ấp Tân Phước (thửa số 01, tờ bản đồ số 04) - Thị Trấn Mỏ Cày - Huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre

,

ấp An Phú 1 - Xã An Hòa Tây - Huyện Ba Tri - Bến Tre

,

Tầng trệt - 26A, Trần Quốc Tuấn - Phường 4 - Thành phố Bến Tre - Bến Tre

,

ấp Hoa Lư - Xã Lộc Hòa - Huyện Lộc Ninh - Bình Phước

,

ấp Thạnh Trung - Xã Lộc Thạnh - Huyện Lộc Ninh - Bình Phước

,

151/50A, đường Trần Hoàng Na - Phường Hưng Lợi - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

Số nhà 474, đường 2/9 - Phường Hoà Cường Nam - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

14/6 Điện Biên Phủ - Phường Chính Gián - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

Tỉnh Lộ 767 ấp Bùi Chu Xã Bắc Sơn - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 5 - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai

,

385 Bình Lợi - Xã Bình Thành - Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp

,

809 đê la thành, phường ngọc khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Số 59 ngõ 49 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội

,

16E Đường Thành - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Phụng Thượng - Xã Phụng Thượng - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

,

Số 27, ngõ 115, đường Trần Cung - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 38B, ngõ 337, phố Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 16, ngõ 562, tổ 20 - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Lô A41 Cụm làng nghề Bát Tràng - Xã Bát Tràng - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

,

Căn hộ 311 nhà 34T, KĐT mới Trung Hoà, Nhân Hoà - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 26, ngõ 139, phố Tam Trinh - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

QL1A xóm Thanh Phú - Xã Thạch Trung - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

,

ấp Bình Minh, Xã Bình Minh - Huyện Vĩnh Thuận - Kiên Giang

,

Số nhà 89, Đường Hoàng Thị Loan, Tổ 2 - Thị trấn Plei Cần - Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum

,

Tổ 3, Thôn Thái Thông - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

ấp Mới 2 - Xã Mỹ Hạnh Nam - Huyện Đức Hoà - Long An

,

Số 9/29/159 đường Trần Đăng Ninh - Phường Trần Đăng Ninh - Thành phố Nam Định - Nam Định

,

Xóm 8- Quỳnh Hậu - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

,

Thôn Phước Mỹ 1 - Thị trấn Nam Phước - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

,

Tổ 9A, Khu 3 - Phường Yết Kiêu - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

SN 15/533 đường Hàm Nghi, phố Cốc Hạ 1 - Phường Đông Hương - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá

,

Nhà bà Lê Thị Tuyết, đội 1 - Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá

,

Số nhà 133, Phố Giắt - Thị trấn Triệu Sơn - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hoá

,

16 E 1, Đường 48, Khu Dân Cư Tân Quy Đông Phường Tân Phong - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

315/4 Vườn Lài - Phường Phú Thọ Hoà - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

987 Đường Tân Khai - Phường 4 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

326 Đường âu Cơ - Phường 10 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

113/120M Võ Duy Ninh - Phường 22 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

4B Đường Số 5 - Phường Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

Số 1204, tổ 1, ấp Tập Phước, Quốc Lộ 51 - Xã Long Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai

,
Loading...
Dich vu cam do