Danh sách địa chỉ Huyện Pác Nặm Bắc Cạn

Tìm thấy 102 kết quả (0.0020 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN PÁC NẶM- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY L

Mã số thuế: 4700262689-003

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trà

Điện thoại: Xem chi tiết


TRUNG TÂM GIÓA DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700264076

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Vỵ

Điện thoại: Xem chi tiết


TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700263932

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Cooc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nghi

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHáNH VậT Tư NôNG NGHIệP HUYệN PáC NặM - CôNG TY CP VậT Tư Kỹ THUậT NôNG NGHIệP BắC KạN

Mã số thuế: 4700113341-014

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 27/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Đông Lẻo - Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lương Thanh Vân

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON CAO TâN

Mã số thuế: 4700261928

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Mã THị OEN

Điện thoại: N/A


TRườNG TIểU HọC CAO TâN

Mã số thuế: 4700261910

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: MA VăN AN

Điện thoại: N/A


TRườNG PTDT BT THCS CAO TâN

Mã số thuế: 4700261903

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: DươNG VăN THIêM

Điện thoại: N/A


TRườNG PTDT BT TH CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261886

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: NGUYễN ĐìNH HOàN

Điện thoại: N/A


TRườNG PTDT BT THCS CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261893

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Cù NGọC HằNG

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261879

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: THôN Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: PHạM THị THANH DUNG

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Quang Linh

Mã số thuế: 4700261685

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/03/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Pác Liển - Xã Nghiên Loan - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Thị Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường mầm non xuân la

Mã số thuế: 4700256910

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/04/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Xã Xuân La - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trương Thu Hằng

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Pác Nặm

Mã số thuế: 4700256942

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/04/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà Coóc - Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Quach Xuân Giai

Điện thoại: N/A


TRườNG PHổ THôNG DâN TộC BáN TRú TRUNG HọC Cơ Sở XUâN LA

Mã số thuế: 4700253684

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 17/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phùng Anh Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


HợP TáC Xã VậN TảI PáC NặM

Mã số thuế: 4700253652

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đin Viết Luân

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu Học Xuân La

Mã số thuế: 4700253589

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Trung

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu học Nghiên Loan II

Mã số thuế: 4700253483

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/08/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khuổi ún - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung Học Cơ Sở Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700250771

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 08/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phai Khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Mầm Non Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700249670

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phai khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700249688

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phai Khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học Cổ Linh

Mã số thuế: 4700249102

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/05/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Sáng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung học cơ sở Bộc Bố

Mã số thuế: 4700249060

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 13/05/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đông Lẻo - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Lô A10 khu công nghiệp Tân Thới Hiệp - phường Hiệp Thành - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

Phòng Số 1 #15 Cao ốc Metropolitan 235 Đồng Khởi - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

221 Hai Bà Trưng Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

C17/6B Lê Văn Việt Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 01 đường Hai Bà Trưng - Phường 3 - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu

,

Số nhà 730, khu 2 - Phường Đáp Cầu - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

,

Thửa đất số 22, Tờ bản đồ số 71, Khu phố 1 - Phường Phú Tân - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Khu phố Long Sơn - Phường Mũi Né - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

,

Phố Háng tháng-Đa thông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng

,

KV Phụng Thạnh 1 - Quận Thốt Nốt - Cần Thơ

,

08-Mỹ Đa Đông 5-Mỹ an - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

,

K338/62 Hoàng Diệu - Phường Bình Hiên - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

Số 399, đường Hùng Vương, KP 1 - Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai

,

KCN Đồng Văn 2 - Thị trấn Đồng Văn - Huyện Duy Tiên - Hà Nam

,

Số 20, ngõ 42, phố Trần Bình - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 15 ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Xóm Mới, Thôn Hòe Thị - Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 24 ngõ 166 đường Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 8, khu tập thể H35, đường Phan Trọng Tuệ, thôn Quỳnh Đô - Xã Vĩnh Quỳnh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

,

Số 7/31/100/250 đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 52 đường Hồ Tùng Mậu - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 54, đường Phan đình Phùng - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

,

Số 44, lô 1 Thái Phiên, đường Đà Nẵng - Phường Cầu Tre - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

819 Nguyễn Trung Trực, KP5, Phường An Bình - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

,

96B/1 Trần Phú - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

Thị Trấn Đinh Văn - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

,

55/8/48 Cử Luyện - Phường 5 - Thành phố Tân An - Long An

,

TK 3 - Phường Đồng Phú - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

,

242- đường Phạm Văn Đồng - Thị trấn Ba Tơ - Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi

,

xã Thuận Hưng - Xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

,

Tiểu khu 3 - Xã Tông Lạnh - Huyện Thuận Châu - Sơn La

,

Số nhà 02, ngõ 02, Đường Tỉnh ủy, Tổ 8 - TP. Sơn La - Sơn La

,

Số 666, ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh

,

Số nhà 114, đường Lê Đại Hành, tổ 11 - Phường Hưng Thành - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

,

Xóm 7 - Xã Sơn Cẩm - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên

,

Số 121, đường Bắc Nam, tổ 19 - Phường Gia Sàng - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên

,

Số 16/2 Bình Giã - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

555 Trần Hưng Đạo - Phường Cầu Kho - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

13/13 Quách Văn Tuấn - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

32 Lâm Văn Bền - Phường Tân Kiểng - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

9-G1 Đường 65 - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

342/59 Cách Mạng Tháng 8 - Phường 10 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

111/76 Đường số 1 - Phường Bình Hưng Hòa A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

959L Kha Vạn Cân - Phường Linh Tây - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

149/3 đường Lý Thánh Tông - Phường Tân Thới Hoà - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

Tầng 19, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower - số 04 Nguyễn - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

GF-15B Tầng trệt, Tòa nhà Crescent Mall, số 101 Tôn Dật Tiên - Phường Tân Phú - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

140B Bạch Đằng 2 - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

675 Nguyễn Kiệm - Phường 09 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

9/1D đường số 4, khu phố Long Bửu - Phường Long Bình - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do