Danh sách địa chỉ Huyện Pác Nặm Bắc Cạn

Tìm thấy 102 kết quả (0.0056 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN PÁC NẶM- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY L

Mã số thuế: 4700262689-003

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trà

Điện thoại: Xem chi tiết


TRUNG TÂM GIÓA DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700264076

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Vỵ

Điện thoại: Xem chi tiết


TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700263932

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Cooc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nghi

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHáNH VậT Tư NôNG NGHIệP HUYệN PáC NặM - CôNG TY CP VậT Tư Kỹ THUậT NôNG NGHIệP BắC KạN

Mã số thuế: 4700113341-014

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 27/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Đông Lẻo - Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lương Thanh Vân

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON CAO TâN

Mã số thuế: 4700261928

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Mã THị OEN

Điện thoại: N/A


TRườNG TIểU HọC CAO TâN

Mã số thuế: 4700261910

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: MA VăN AN

Điện thoại: N/A


TRườNG PTDT BT THCS CAO TâN

Mã số thuế: 4700261903

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: DươNG VăN THIêM

Điện thoại: N/A


TRườNG PTDT BT TH CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261886

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: NGUYễN ĐìNH HOàN

Điện thoại: N/A


TRườNG PTDT BT THCS CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261893

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Cù NGọC HằNG

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261879

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: THôN Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: PHạM THị THANH DUNG

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Quang Linh

Mã số thuế: 4700261685

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Pác Liển - Xã Nghiên Loan - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Thị Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường mầm non xuân la

Mã số thuế: 4700256910

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/04/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Xã Xuân La - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trương Thu Hằng

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Pác Nặm

Mã số thuế: 4700256942

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/04/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Coóc - Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Quach Xuân Giai

Điện thoại: N/A


TRườNG PHổ THôNG DâN TộC BáN TRú TRUNG HọC Cơ Sở XUâN LA

Mã số thuế: 4700253684

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 17/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phùng Anh Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


HợP TáC Xã VậN TảI PáC NặM

Mã số thuế: 4700253652

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đin Viết Luân

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu Học Xuân La

Mã số thuế: 4700253589

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Trung

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu học Nghiên Loan II

Mã số thuế: 4700253483

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/08/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khuổi ún - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung Học Cơ Sở Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700250771

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 08/06/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Phai Khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Mầm Non Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700249670

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/06/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Phai khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700249688

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/06/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Phai Khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học Cổ Linh

Mã số thuế: 4700249102

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/05/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Bản Sáng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung học cơ sở Bộc Bố

Mã số thuế: 4700249060

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 13/05/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Đông Lẻo - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


720 Huỳnh Tấn Phát Khu Phố 3 Phường Tân Phú - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

149 Trần Văn Quang - Phường 10 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

27D Đào Sư Tích ấp 3 Xã Phước Kiển - Xã Phước Kiển - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

,

61 Đường số 9, Khu dân cư cao cấp Gia Hòa - Phường Phước Long B - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

Chợ Tri Tôn - Thị trấn Tri Tôn - Huyện Tri Tôn - An Giang

,

Tổ 6- Khu 8- Phú hòa - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

ấp Bình Phước - Bình Chuẩn - TX Thuận An - Bình Dương

,

Ô4, Lô B10, đường D3, KCN Đất Cuốc - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương

,

Số 526, Khu phố Nguyễn Trãi - Phường Lái Thiêu - TX Thuận An - Bình Dương

,

Thôn Định Bình - Thị trấn Vĩnh Thạnh - Huyện Vĩnh Thạnh - Bình Định

,

Thôn Trung Tín, TT Tuy Phước - Huyện Tuy Phước - Bình Định

,

12/7 Bùi Hữu Nghĩa TP Cần thơ - Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ

,

Số 5/4, ấp 2 - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán - Đồng Nai

,

P.328 nhà F4, TT Cao su SV,ngõ 41 Khương Đình,p.Thượng Đình - Phường Thượng Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

P2, tầng 2, số 26, ngõ 53 Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội

,

tầng 11 toà nhà geleximco, 36 Hoàng cầu - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 10, ngõ 9, phố Hoàng Ngọc Phách - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 93A tổ 57 phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Xã Bột Xuyên - Xã Bột Xuyên - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội

,

Tầng 2, văn phòng 6 - Khu đô thị mới Trung hòa - Nhân Chính - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Tầng 3, Khu văn phòng - khách sạn, Đơn nguyên I, 713 Lạc Lon - Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Tầng 09, Tòa nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc Hân - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 83 Thái Học 1 - Phường Sao Đỏ - Thị xã Chí Linh - Hải Dương

,

Thôn Đại Điền (tại nhà ông Phạm Phú Mạnh) - Xã Tân Viên - Huyện An Lão - Hải Phòng

,

Phước Kháng - Huyện Thuận Bắc - Ninh Thuận

,

KP Mỹ Thạch Bắc - Phường Tân Thạnh - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

,

Tổ 4, Khu 3 - Phường Yết Kiêu - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

Phố Thái long thị trấn Đình cả - Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên

,

Số nhà 255, Đường Mê Linh - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

,

360/25/19A Bình Giã P8 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

Số 2/7D7 đường 3/2 - Phường Nguyễn An Ninh - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

Số nhà 148, đường Trần Hưng Đạo - Phường Hồng Hà - Thành phố Yên Bái - Yên Bái

,

50/43A ấp 6 - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

A8/53D đường kinh TW, ấp 1 - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

216, KP2 Võ Văn Ngân Phường Bình Thọ - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

Số 14/10/5 đường số 9, Khu phố 1 - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

15/4 Nguyễn Huy Tưởng - Phường 6 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

75/45 Võ Duy Ninh - Phường 22 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

53 Đường Đông Hưng Thuận 2, Tổ 6, Khu phố 5 - Phường Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

500/166 Bùi Văn Ngữ - phường Hiệp Thành - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

114 Xuân Thủy - Phường Thảo Điền - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

833/13 Trường Chinh - Phường Tây Thạnh - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

88/1B Đào Duy Anh - Phường 09 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

130C Tô Ngọc Vân, Khu phố 7 - phường Thạnh Xuân - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

874 Trường Sa - Phường 13 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

211 Đặng Thúc Vịnh - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

88 Đường 79 - Phường Tân Quy - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 1, đường CNPM3, khu phố 6 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

974 Nguyễn Kiệm - Phường 3 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

Số 11B Hồng Hà - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do