Danh sách địa chỉ Huyện Pác Nặm Bắc Cạn

Tìm thấy 102 kết quả (0.0025 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN PÁC NẶM- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY L

Mã số thuế: 4700262689-003

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trà

Điện thoại: Xem chi tiết


TRUNG TÂM GIÓA DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700264076

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Vỵ

Điện thoại: Xem chi tiết


TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700263932

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Cooc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nghi

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHáNH VậT Tư NôNG NGHIệP HUYệN PáC NặM - CôNG TY CP VậT Tư Kỹ THUậT NôNG NGHIệP BắC KạN

Mã số thuế: 4700113341-014

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 27/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Đông Lẻo - Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lương Thanh Vân

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON CAO TâN

Mã số thuế: 4700261928

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Mã THị OEN

Điện thoại: N/A


TRườNG TIểU HọC CAO TâN

Mã số thuế: 4700261910

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: MA VăN AN

Điện thoại: N/A


TRườNG PTDT BT THCS CAO TâN

Mã số thuế: 4700261903

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: DươNG VăN THIêM

Điện thoại: N/A


TRườNG PTDT BT TH CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261886

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: NGUYễN ĐìNH HOàN

Điện thoại: N/A


TRườNG PTDT BT THCS CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261893

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Cù NGọC HằNG

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261879

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: THôN Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: PHạM THị THANH DUNG

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Quang Linh

Mã số thuế: 4700261685

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/03/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Pác Liển - Xã Nghiên Loan - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Thị Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường mầm non xuân la

Mã số thuế: 4700256910

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/04/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Xã Xuân La - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trương Thu Hằng

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Pác Nặm

Mã số thuế: 4700256942

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/04/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà Coóc - Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Quach Xuân Giai

Điện thoại: N/A


TRườNG PHổ THôNG DâN TộC BáN TRú TRUNG HọC Cơ Sở XUâN LA

Mã số thuế: 4700253684

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 17/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phùng Anh Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


HợP TáC Xã VậN TảI PáC NặM

Mã số thuế: 4700253652

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đin Viết Luân

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu Học Xuân La

Mã số thuế: 4700253589

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Trung

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu học Nghiên Loan II

Mã số thuế: 4700253483

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/08/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khuổi ún - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung Học Cơ Sở Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700250771

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 08/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phai Khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Mầm Non Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700249670

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phai khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700249688

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phai Khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học Cổ Linh

Mã số thuế: 4700249102

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/05/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Sáng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung học cơ sở Bộc Bố

Mã số thuế: 4700249060

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 13/05/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đông Lẻo - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


774/12 Điện Biên Phủ Phường 10 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

465 Nguyễn Thị Thập Phường Tân Phong - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

52/36 KP08 Đường Số 8 Phường Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

28 Đào Duy Anh Phường 09 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

Tổ 16 - Phường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

,

ô 33, lô DC03, đường D19, khu dân cư Việt Sing - Phường An Phú - TX Thuận An - Bình Dương

,

Số 18, Đường số 8, KDC Phú Hòa 2, Tổ 1, Khu Phố 9 - Phường Phú Hòa - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú - Huyện Đồng Phú - Bình Phước

,

ấp Mỹ Hưng, Xã Thành Tâm - Huyện Chơn Thành - Bình Phước

,

Số 06/QL 20C Thôn 4 - Xã Đăng Hà - Huyện Bù Đăng - Bình Phước

,

23C Từ Văn Tư - Phú Trinh - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

,

ấp Kinh Đào - Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau

,

88 đường 30/4, Phường An Phú - Phường An Phú - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

E2-26, đường số 05, khu dân cư 586 - Phường Phú Thứ - Quận Cái Răng - Cần Thơ

,

43 Lê Văn Thứ - Phường Mân Thái - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

,

205 Lý Triện - Phường An Khê - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

H02/05/K40 Trần Văn Dư - Phường Mỹ An - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

,

Bản Tìa Nùng - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên

,

Số nhà 128, Tổ dân phố 28 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ - Điện Biên

,

Ngã ba Tiên Phong - Xã Tiền Phong - Huyện Duy Tiên - Hà Nam

,

Số 414, đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Tầng 3 Số nhà 32, ngõ 34, tổ 92, phố Vĩnh Tuy - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

c/hộ 107+ 207, tòa nhà CT5 đô thị Mỹ Đình Sông Đà - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 143 ngõ 85 Hạ Đình - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Số 4, ngõ 4 phố ông ích Kiêm - Phường Điện Biên - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Lô E3 khu tái định cư X4 - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Khu kinh tế Vũng áng - Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

,

Tổ 7 thị trấn An Dương - Huyện An Dương - Hải Phòng

,

2325 Đại lộ Hùng Vương - Phường Cam Lợi - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

,

Số 70, Đường Tỉnh lộ 833 - Phường 5 - Thành phố Tân An - Long An

,

Số 124 ấp 2 - Xã Tân Bửu - Huyện Bến Lức - Long An

,

Số 7 ngõ 20 đường Nguyễn Đức Đạt - Phường Bến Thủy - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Số 83B đường Hùng Vương - Phường Ka Long - Thành phố Móng cái - Quảng Ninh

,

Số 330, Đường Hạ Long, Tổ 9, Khu 9, Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

Số nhà 4, ngõ 19, Tổ 1B, Khu 7B - Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

ấp Mỹ Hoà Xã Mỹ Hạnh Trung - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang

,

Số nhà 70A, phố Phan Bội Châu, tổ 14 - Phường Lê Hồng Phong - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

,

Nhà ông Nguyễn Chiến Thắng, tổ 11, khu 6 - Phường Lam Sơn - Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hoá

,

Số 445A Bình Giã - Phường 9 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

33 Vạn Kiếp - Phường 3 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

5 Đường 20D ấp 1 Xã Phú Xuân - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

,

353B Nguyễn Thượng Hiền - Phường 11 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

412 Đường Bình Mỹ, ấp 6A - Xã Bình Mỹ - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

,

449/6/2 Lê Quang Định - Phường 5 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

373/11 Hàn Hải Nguyên - Phường 2 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

Lầu 1, nhà số 299L20, Khu dân cư Sông Giồng, đường Thân Văn - Phường An Phú - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 126/12 Bình Trị Đông - Phường Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

ấp 11 - Xã Minh Hưng - Huyện Chơn Thành - Bình Phước

,
Loading...
Dich vu cam do