Danh sách địa chỉ Huyện Ngân Sơn Bắc Cạn

Tìm thấy 164 kết quả (0.0086 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN NGÂN SƠN- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY

Mã số thuế: 4700262689-002

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Chang, Xã Đức Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Bế Văn Thuyên

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHU VUI CHƠI GẢI TRÍ HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 4700263837

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 30/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Chúa, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đặng Huy Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Nhàn Nsbk

Mã số thuế: 4700263026

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Anh Tú

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Ngân Sơn, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-008

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/01/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 2 - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Thị Nguyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Th Đức Long

Mã số thuế: 4700259492

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu phố - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Long

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Đăng Kí Quyền Sử Dụng Đất Huyện Ngân Sơn

Mã số thuế: 4700258241

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRUNG TâM DạY NGHề HUYệN NGâN SơN

Mã số thuế: 4700258234

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON HươNG Nê

Mã số thuế: 4700256621

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 30/03/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Phiêng Phục - Xã Hương Nê - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


HTX Nông - Lâm Nghiệp Và Dịch Vụ Tổng Hợp Sinh Lợi Vĩnh Dương

Mã số thuế: 4700256300

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 29/01/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phiêng Khít - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Lợi

Điện thoại: Xem chi tiết


Nông Thị Hiền

Mã số thuế: 4700254511

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Này - Nà Phặc - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Thị Hiền

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Nguyên

Mã số thuế: 4700254504

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Này - TT Nà Phặc - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nguyên

Điện thoại: N/A


Trần Thị Nhàn

Mã số thuế: 4700254494

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Nọi - TT Nà phặc - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Thị Nhàn

Điện thoại: N/A


Bùi Thị Gái

Mã số thuế: 4700254487

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Nọi - TT Nà Phặc - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Gái

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Bằng Mẩy

Mã số thuế: 4700253885

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/10/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu Chợ I - Xã Bằng Vân - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lục Thị Mẩy

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội Quản Lý Thị Trường Ngân Sơn

Mã số thuế: 4700253003

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/07/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Hùng - Huy Ngân Sơn

Mã số thuế: 4700249663

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 02/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu Chợ 1 - Xã Bằng Vân - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần - Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


PHòNG DâN TộC

Mã số thuế: 4700249617

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 28/05/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRườNG TIểU HọC BằNG VâN

Mã số thuế: 4700249430

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/05/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRUờNG THCS BằNG VâN

Mã số thuế: 4700249455

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/05/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON BằNG VâN

Mã số thuế: 4700249462

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/05/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Chế Biến Nông Lâm Sản Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700247786

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 02/01/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu Chợ 2 - Xã Bằng Vân - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hống Sỹ Tùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Ngân Sơn Bắc Kạn

Mã số thuế: 0100686174-648

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/10/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Lượng

Điện thoại: Xem chi tiết


6/27 C/X Bình Thới Phường 08 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

SC4-1Lô H4-2 Khu Phố Mỹ Khánh 3 Phường Tân Phong - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

Thôn Lũng Giang Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

,

Cụm CN Phong Khê - Phường Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

,

369C - ấp I - Xã Quới Sơn - Huyện Châu Thành - Bến Tre

,

Thửa đất số 270, tờ bản đồ 07, Tổ 1, Khu phố Phước Hải - PhườngThái Hòa - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương

,

Số 80, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố Chánh Lộc 2 - Phường Chánh Mỹ - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Số 190, Khu phố 1, Phú Hòa 1 - Phường Phú Hòa - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

230 Đại lộ Bình Dương (Công Ty Đầu Tư & PT Công Nghiệp) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

,

Số 13/5, Khu phố Đông A - TX Dĩ An - Bình Dương

,

Tổ 7, khu vực 9 - Phường Trần Quang Diệu - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

,

713 Quốc lộ 55, Thôn Láng Gòn 1 - Xã Tân Xuân - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận

,

228A đường 3/2 - Thị trấn Đức Tài - Huyện Đức Linh - Bình Thuận

,

Khu vực Đông Nam Đài tưởng niệm, Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

684 A - Hai Bà Trưng - Phường Xuân Hoà - Thị xã Long khánh - Đồng Nai

,

Thôn 1 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

,

Số nhà 92 đường Ngọc Lâm, tổ 3, khối 4 - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Số 16 phố Bùi Thị Xuân - Phường Bùi Thị Xuân - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 4, ngách 72/98 Quan Nhân, phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Nhà C1 Khu tập thể Viện Lão Khoa, đường Trần Cung - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

số 2 ngõ 21 B Cát Linh, phường Cát Linh - Phường Cát Linh - Quận Đống đa - Hà Nội

,

số 322/15 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Số 8 dãy B1 tiểu khu giấy, - Thị trấn Phú Xuyên - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội

,

Số 22, ngõ 61 đường Phùng Chí Kiên - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

35 ngõ 191 đường Thạch Bàn - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Căn hộ số H2- khu Yên Hòa, tổ 54A - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Tổ 1 Bằng A - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 125/109 Trường Chinh - Phường Lãm Hà - Quận Kiến An - Hải Phòng

,

Số 19,đường Quang Trung - Phường Quang Trung - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Số 68, đường Ngô Gia Tự, khối 1 - Phường Quán Bàu - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Tổ 16 A, Khu 9, Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ

,

Thôn Tam Đa - Xã Tiến Hóa - Huyện Tuyên Hoá - Quảng Bình

,

Khu dân cư khối phố 2 - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

,

Thôn Sâm Linh Đông - Xã Tam Quang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

,

ấp Trà Quýt B - Xã Thuận Hòa - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

,

Khu 1 -TT Quán Lào - Huyện Yên Định - Thanh Hoá

,

Số 49 đường Đình Hương - Phường Đông Cương - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá

,

Thôn Tảo Phú - Xã Tam Hồng - Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc

,

106/6 Tân Thới Hiệp 22, Tổ 13, Khu phố 4 - phường Tân Thới Hiệp - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

48/14 Phạm Văn Xảo - Phường Phú Thọ Hoà - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

Số 73 Đường số 45 - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

,

193 Đường số 13, Khu phố 5 - Phường Phước Bình - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

15B/26 Lê Thánh Tôn - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

107/13 Phạm Văn Hai - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

70 Đường Hồng Hà - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

181 Phan Đăng Lưu - Phường 01 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

363/1 Phan Văn Trị - Phường 11 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

448/37/4 Phan Huy ích - Phường 12 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

564 âu Cơ - Phường Bùi Thị Xuân - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

,

323/9 Hoàng Quốc Việt - Phường An Bình - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,
Loading...
Dich vu cam do