Danh sách địa chỉ Huyện Ngân Sơn Bắc Cạn

Tìm thấy 164 kết quả (0.0049 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN NGÂN SƠN- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY

Mã số thuế: 4700262689-002

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Chang, Xã Đức Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Bế Văn Thuyên

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHU VUI CHƠI GẢI TRÍ HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 4700263837

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 30/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Chúa, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đặng Huy Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Nhàn Nsbk

Mã số thuế: 4700263026

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Anh Tú

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Ngân Sơn, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-008

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/01/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 2 - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Thị Nguyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Th Đức Long

Mã số thuế: 4700259492

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu phố - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Long

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Đăng Kí Quyền Sử Dụng Đất Huyện Ngân Sơn

Mã số thuế: 4700258241

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRUNG TâM DạY NGHề HUYệN NGâN SơN

Mã số thuế: 4700258234

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON HươNG Nê

Mã số thuế: 4700256621

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 30/03/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phiêng Phục - Xã Hương Nê - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


HTX Nông - Lâm Nghiệp Và Dịch Vụ Tổng Hợp Sinh Lợi Vĩnh Dương

Mã số thuế: 4700256300

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 29/01/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phiêng Khít - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Lợi

Điện thoại: Xem chi tiết


Nông Thị Hiền

Mã số thuế: 4700254511

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Này - Nà Phặc - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Thị Hiền

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Nguyên

Mã số thuế: 4700254504

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Này - TT Nà Phặc - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nguyên

Điện thoại: N/A


Trần Thị Nhàn

Mã số thuế: 4700254494

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Nọi - TT Nà phặc - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Thị Nhàn

Điện thoại: N/A


Bùi Thị Gái

Mã số thuế: 4700254487

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Nọi - TT Nà Phặc - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Gái

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Bằng Mẩy

Mã số thuế: 4700253885

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/10/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu Chợ I - Xã Bằng Vân - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lục Thị Mẩy

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội Quản Lý Thị Trường Ngân Sơn

Mã số thuế: 4700253003

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/07/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Hùng - Huy Ngân Sơn

Mã số thuế: 4700249663

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 02/06/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu Chợ 1 - Xã Bằng Vân - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần - Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


PHòNG DâN TộC

Mã số thuế: 4700249617

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 28/05/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRườNG TIểU HọC BằNG VâN

Mã số thuế: 4700249430

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/05/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRUờNG THCS BằNG VâN

Mã số thuế: 4700249455

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/05/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON BằNG VâN

Mã số thuế: 4700249462

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/05/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Chế Biến Nông Lâm Sản Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700247786

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 02/01/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu Chợ 2 - Xã Bằng Vân - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hống Sỹ Tùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Ngân Sơn Bắc Kạn

Mã số thuế: 0100686174-648

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/10/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Lượng

Điện thoại: Xem chi tiết


Lô 32C/I, Đường số 2G, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

C10/29C Quốc lộ 1A - Thị Trấn Tân Túc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

11 Đường số 42 - Phường Tân Quy - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

64 Dương Tử Giang Phường 14 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

4/11 Đường Số 11 Phường Tân Kiểng - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

18 Hai Bà Trưng - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

thôn Dinh - Xã Xương Giang - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang

,

324 A, Trương Định - Phường 5 - Thành phố Bến Tre - Bến Tre

,

Số 47, Tổ 60, Khu phố 4 - Phường Hiệp Thành - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Số 543/2 Đường Lê Hồng Phong - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Số 358 A Đường Nguyễn Thái Học - Phường Nguyễn Văn Cừ - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

,

96 Lê Duẩn - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

557 Ngô Quyền - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

,

Số 616, ấp An Lạc, xã Định An - Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp

,

Đường Hùng Vương, TT Phú Hoà - Huyện Chư Păh - Gia Lai

,

Số 31 phố Trần hưng đạo, phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

142 phố Đội Cấn - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

79 b đường 18, phường Phúc Xá - Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

P603, tầng 6 HCO Buillding 44B Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số 16/56, phố Hoa Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội

,

126 TRiệu Việt Vương - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Tầng 3, tòa nhà VMT, số 82 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 17, phố Hàng Bè - Phường Hàng Bạc - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số 46, ngõ 122 Vĩnh Tuy - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 44, thôn Cổ Điển A - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

,

Thôn Thượng Đáp - Xã Nam Hồng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

,

P 602C, T6, TD Business Center, Lô 20A đường Lê Hồng Phong - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Số 26B ngõ Hồ Bơi, đường Trần Tất Văn - Quận Kiến An - Hải Phòng

,

Số 61, đường Bãi Sậy - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng yên - Hưng Yên

,

95 ấp Bình Tiền II - Xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hoà - Long An

,

114. ấp Long Khánh, xã Phước Hậu - Xã Phứơc Hậu - Huyện Cần Giuộc - Long An

,

05/1 Nguyễn Thái Học - TP Tuy Hoà - Phú Yên

,

Số 95 Đường 5/8 - Phường Ka Long - Thành phố Móng cái - Quảng Ninh

,

Số 22A Nguyễn Viết Xuân - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hoá - Quảng Trị

,

- Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên

,

Thôn Kếu - Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

,

C35 Khu Bến Đình 3 - Phường 9 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

39 Thăng Long - Phường 4 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

200 âu Cơ Phường 10 - Phường 10 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

Sạp số 136 B1, Khu B, Chợ Rạch ông, Nguyễn Thị Tần - Phường 2 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

27 Kinh C KP.05 Phường Tân Tạo - Phường Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

Phòng 301, Số 123 Lê Lợi - Phường Bến Thành - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

D20/7/10 Võ Văn Vân, ấp 4 - Xã Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

11/5 đường 15, khu phố 3 - Phường Bình An - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

145 Bành Văn Trân - Phường 7 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

34 Thái Văn Lung - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

23 Nguyễn Thị Huỳnh - Phường 08 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

68 Phan Văn Hớn - phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

606/35 Đường 3 Tháng 2 - Phường 14 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

B12C/14S đường Liên ấp 123 ấp 2B - Xã Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do