Danh sách địa chỉ Huyện Ngân Sơn Bắc Cạn

Tìm thấy 164 kết quả (0.0022 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN NGÂN SƠN- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY

Mã số thuế: 4700262689-002

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Chang, Xã Đức Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Bế Văn Thuyên

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHU VUI CHƠI GẢI TRÍ HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 4700263837

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 30/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Chúa, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đặng Huy Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Nhàn Nsbk

Mã số thuế: 4700263026

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Anh Tú

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Ngân Sơn, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-008

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/01/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Khu 2 - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Thị Nguyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Th Đức Long

Mã số thuế: 4700259492

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu phố - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Long

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Đăng Kí Quyền Sử Dụng Đất Huyện Ngân Sơn

Mã số thuế: 4700258241

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRUNG TâM DạY NGHề HUYệN NGâN SơN

Mã số thuế: 4700258234

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON HươNG Nê

Mã số thuế: 4700256621

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 30/03/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Phiêng Phục - Xã Hương Nê - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


HTX Nông - Lâm Nghiệp Và Dịch Vụ Tổng Hợp Sinh Lợi Vĩnh Dương

Mã số thuế: 4700256300

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 29/01/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Phiêng Khít - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Lợi

Điện thoại: Xem chi tiết


Nông Thị Hiền

Mã số thuế: 4700254511

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Này - Nà Phặc - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Thị Hiền

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Nguyên

Mã số thuế: 4700254504

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Này - TT Nà Phặc - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nguyên

Điện thoại: N/A


Trần Thị Nhàn

Mã số thuế: 4700254494

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Nọi - TT Nà phặc - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Thị Nhàn

Điện thoại: N/A


Bùi Thị Gái

Mã số thuế: 4700254487

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Nọi - TT Nà Phặc - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Gái

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Bằng Mẩy

Mã số thuế: 4700253885

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/10/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu Chợ I - Xã Bằng Vân - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lục Thị Mẩy

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội Quản Lý Thị Trường Ngân Sơn

Mã số thuế: 4700253003

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/07/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Hùng - Huy Ngân Sơn

Mã số thuế: 4700249663

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 02/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu Chợ 1 - Xã Bằng Vân - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần - Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


PHòNG DâN TộC

Mã số thuế: 4700249617

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 28/05/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRườNG TIểU HọC BằNG VâN

Mã số thuế: 4700249430

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/05/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRUờNG THCS BằNG VâN

Mã số thuế: 4700249455

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/05/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON BằNG VâN

Mã số thuế: 4700249462

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/05/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Chế Biến Nông Lâm Sản Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700247786

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 02/01/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu Chợ 2 - Xã Bằng Vân - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hống Sỹ Tùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Ngân Sơn Bắc Kạn

Mã số thuế: 0100686174-648

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/10/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Lượng

Điện thoại: Xem chi tiết


17 Lê Duẫn - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

54 Đòng Xoài Phường 13 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

292/2 Nơ Trang Long Phường 12 - Phường 12 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

146E Nguyễn Đình Chính - Phường 08 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

5/1A Võ Trường Toản - Phường 15 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

54 Dương Đức Hiền Phường Tây Thạnh - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

1017/49 - Phường 11 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

J5 Khu Cư Xá Tân Sơn Nhì Phường 13 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

293 Nguyễn Chí Thanh - Phường 15 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

252 Lạc Long Quân - Phường 10 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

Thôn Liễu Khê - Xã Song Liễu - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

,

Đ. Nguyễn Thái Bình, Phường Phú Hòa - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

K5/8 Lô 2A, Tổ 56 - Phường Hiệp Thành - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

ấp Bình Cơ - Xã Bình Mỹ - Huyện Bắc Tân Uyên - Bình Dương

,

Số 675 Trần Hưng Đạo - Phường Lê Hồng Phong - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

,

Số 422 đường Tây Sơn - Phường Quang Trung - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

,

Lô F18, đường Tôn Đức Thắng - Phường Nghĩa Thành - Thị xã Gia Nghĩa - Đắk Nông

,

Lô K61, Khu nhà ở Bửu Long - Phường Bửu Long - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

143 Quang Trung - Huyện Đức Cơ - Gia Lai

,

232 Tôn đức thắng - Phường Hàng Bột - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Xã Hữu Văn - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội

,

Số 2 ngõ 130 phố Đại từ, phường đại kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 4 ngõ 217 đường La Thành - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 24-TT4 phố Trần Văn Lai - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 2, ngõ 90, phố Thạch Cầu - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Thôn Nhị Châu - Xã Liên Ninh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

,

Số 255 Đường 208 - Xã An đồng - Huyện An Dương - Hải Phòng

,

203 Hoàng Văn Thụ, Phương Sài - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

167 ấp 5 - Xã Đức Hòa Đông - Huyện Đức Hoà - Long An

,

SN 870, đường Trần Hưng Đạo - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình

,

Khu Công nghiệp Gián Khẩu - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

,

Nhà bà Nguyễn Thị Giang, khối 1, thị trấn Mường Xén - Huyện Kỳ Sơn - Nghệ An

,

Số 9, Ngõ 2, Đường Nguyễn Vĩnh Lộc - Phường Bến Thủy - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Tổ 1, Khu Quế Trạo - Phường Dữu Lâu - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ

,

57 Ngô Quyền - Phường Minh An - Thành phố Hội An - Quảng Nam

,

6/3C đường Điện Biên Phủ, Ninh Phước, Ninh Thạnh - Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh

,

Xã Hồng Châu - Huyện Đông Hưng - Thái Bình

,

Lô 8/14 Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

,

Số nhà 245, đường Đình Hương - Phường Đông Cương - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá

,

Tổ 11, ấp Bến Đình - Xã Mỹ Xuân - Huyện Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

8H An Dương Vương Phường 16 - Phường 16 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

24 Đô Đốc Long, Phường Tân Qúy - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

77/60 Đường Chuyên Dùng 9 , Khu phố 3 - Phường Phú Mỹ - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

23 Phùng Khắc Khoan - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

69/2 Nguyễn Văn Nghi - Phường 7 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

R4-29 Hưng Phước 2, Phú Mỹ Hưng - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

38/6 Trương Thị Ngào - phường Trung Mỹ Tây - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

112/52 Tây Hòa - Phường Phước Long A - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

148 Nguyễn Thái Bình - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do