Danh sách địa chỉ Huyện Na Rì Bắc Cạn

Tìm thấy 239 kết quả (0.0041 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN NA RÌ - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢ

Mã số thuế: 4700262689-007

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Chẹt, Xã Lam Sơn, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Quang Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700264090

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trương Văn Pha

Điện thoại: N/A


HTX CÂY ĂN QUẢ

Mã số thuế: 4700263883

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Lương Hạ, Xã Lương Hạ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đinh Duy Lý

Điện thoại: N/A


DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG LUâN

Mã số thuế: 4700263611

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Cải - Xã Liêm Thuỷ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Văn Lanh

Điện thoại: N/A


HTX Chăn nuôi Xưởng Cưa

Mã số thuế: 4700262960

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xưởng Cưa - Xã Lam Sơn - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Chung Văn Hoạt

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Đại Hải

Mã số thuế: 4700262223

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Đồn - Xã Lương Hạ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Minh Lượng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hiệp Bang

Mã số thuế: 4700262128

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ ND Hát Deng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Thị Sinh

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Hoàng Liên Anh Đức

Mã số thuế: 4700261974

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà Dăm - Xã Xuân Dương - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đàm Văn Việt

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Yến Lạc

Mã số thuế: 4700261621

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân Nà Đăng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đào Mạnh Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Na Rì, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-013

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/01/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân phố A - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Tường Lam

Mã số thuế: 4700259164

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 10/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pàn Xả - Xã Lương Thượng - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Oai

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP An Thịnh Hiệp

Mã số thuế: 4700258001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 19/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Đon - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Xanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã cấp nước Kim Lư

Mã số thuế: 4700257953

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Khiển - Xã Kim Lư - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP An Phát Đại Lâm

Mã số thuế: 4700257216

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 17/05/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Slo - Xã Văn Minh - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Việt Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Sản Xuất Than Sạch

Mã số thuế: 4700257079

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 11/05/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phiêng Đốc - Xã Kim Lư - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Chí Thành Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700255970

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/01/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Sla - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thoan

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Thương Mại - Đầu Tư Khánh Thành á Đông - Chi Nhánh Tại Huyện Na Rì

Mã số thuế: 4700231874-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/01/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Quan Làng - Xã Quang Phong - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội Thuế Liên Xã Chi cục Thuế

Mã số thuế: 4700254430

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thị Trấn Yên Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Lâm Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700254286

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Quản - Xã Đổng Xá - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hào

Điện thoại: Xem chi tiết


Ban quản lý chương trình phát triển cộng đồng huyện Na Rì

Mã số thuế: 4700254198

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/11/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: UBND huyện Na Rì - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Danh Hiển

Điện thoại: N/A


Công Ty CP Sao Mai Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700253691

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân Nà Đăng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Văn Huỳnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Hiệp Bang

Mã số thuế: 4700253130

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/07/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Thị Sinh

Điện thoại: N/A


Lô Số 19 Đường số 2 Khu Công nghiệp Tân tạo - Phường Tân Tạo A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

143A/37 Ung Văn Khiêm - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

169 Võ Thị Sáu Phường 07 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

30 Huyền Quang - Phường Tân Định - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

618/3 âu Cơ - Phường 10 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

38 Mạc Đĩnh Chi Phường Đakao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

ấp Nội ô - Thị trấn Ngan Dừa - Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu

,

K47/15- Trần Xuân Lê - Phường Hoà Khê - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

Lô 311 KDC tây nam Hoà Cường, phường Hoà cường Nam - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

79 Lê Lợi - Phường Thạch Thang - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

2/1 E, tổ 10, KP 3, An bình - Phường An Bình - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Số 121 QL 15, Phường Tân Tiến - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

ấp Phú Lâm 3 Phú Sơn - Huyện Tân Phú - Đồng Nai

,

776, ấp Tân Bình - Xã Bình Minh - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai

,

Số 16/27A, KP 3 - Phường Trảng Dài - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Tổ 4, ấp 4 - Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai

,

Số nhà 3 Ngách 111/38 Phố Khương Thượng, Phường Khương Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Lô TT5 dãy N2 ô số 2 Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Thôn Trạch Lôi - Xã Trạch Mỹ Lộc - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

,

Đội 1, Xóm Danh, thôn Quảng Minh, xã Mỹ Hưng - Xã Mỹ Hưng - Huyện Thanh Oai - Hà Nội

,

số 32 ngách 64/30 phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Khu Đông, thôn Dục Nội - Huyện Đông Anh - Hà Nội

,

Nhà số 5, hẻm 10, ngách 65, ngõ 207 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Căn hộ 402 nhà C2 chung cư C - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Thôn Ngọa Long - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Số nhà 6, khu Hà Trì 3 - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Xã Thanh Xá - Huyện Thanh Hà - Hải Dương

,

Số 2+4 Cầu Đất - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Trung Hòa - Huyện Kim Động - Hưng Yên

,

Số 37, tiểu khu Lê Hồng Phong - Thị trấn Bắc Sơn - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn

,

Số 34, đường Thân Cảnh Phúc - Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

,

39 Quốc lộ 50 - Thị trấn Cần Giuộc - Huyện Cần Giuộc - Long An

,

Khu 1 - Xã Hợp Hải - Huyện Lâm Thao - Phú Thọ

,

TK14 - phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

,

111 Hùng Vương - Phường An Mỹ - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

,

Tổ 7, Khu phố 1 - Thị trấn Tân Châu - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

,

ấp Thuận Tiến B - Xã Thuận An - Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long

,

Số 25 Bạch Đằng - Phường 1 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

,

Số 134 đường Nguyễn Huệ - Phường 2 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

,

Xã An hoà - Xã An Hòa - Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

,

67/18 Đường Số 11 Phường 11 - Phường 11 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

F1-2E15 Hương Lộ 80, ấp 6 - Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

40/5 Bùi Viện - Phường Phạm Ngũ Lão - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

115/188 Lê Văn Sỹ - Phường 13 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

26/16/4 Nguyễn Văn Dung - Phường 6 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

68/78A Trần Quang Khải - Phường Tân Định - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

118/73 Phan Huy ích - Phường 15 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

Số 134 đường Linh Đông, Khu phố 4 - Phường Linh Đông - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

49/29A Nguyễn Thái Sơn - Phường 4 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

71/16 Phú Thọ Hoà - Phường Phú Thọ Hoà - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do