Danh sách địa chỉ Huyện Na Rì Bắc Cạn

Tìm thấy 239 kết quả (0.0019 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN NA RÌ - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢ

Mã số thuế: 4700262689-007

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Chẹt, Xã Lam Sơn, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Quang Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700264090

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trương Văn Pha

Điện thoại: N/A


HTX CÂY ĂN QUẢ

Mã số thuế: 4700263883

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Lương Hạ, Xã Lương Hạ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đinh Duy Lý

Điện thoại: N/A


DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG LUâN

Mã số thuế: 4700263611

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Cải - Xã Liêm Thuỷ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Văn Lanh

Điện thoại: N/A


HTX Chăn nuôi Xưởng Cưa

Mã số thuế: 4700262960

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Xưởng Cưa - Xã Lam Sơn - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Chung Văn Hoạt

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Đại Hải

Mã số thuế: 4700262223

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Đồn - Xã Lương Hạ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Minh Lượng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hiệp Bang

Mã số thuế: 4700262128

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ ND Hát Deng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Thị Sinh

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Hoàng Liên Anh Đức

Mã số thuế: 4700261974

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Nà Dăm - Xã Xuân Dương - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đàm Văn Việt

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Yến Lạc

Mã số thuế: 4700261621

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/03/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân Nà Đăng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đào Mạnh Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Na Rì, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-013

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/01/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân phố A - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Tường Lam

Mã số thuế: 4700259164

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 10/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pàn Xả - Xã Lương Thượng - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Oai

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP An Thịnh Hiệp

Mã số thuế: 4700258001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 19/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Đon - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Xanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã cấp nước Kim Lư

Mã số thuế: 4700257953

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Khiển - Xã Kim Lư - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP An Phát Đại Lâm

Mã số thuế: 4700257216

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 17/05/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Slo - Xã Văn Minh - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Việt Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Sản Xuất Than Sạch

Mã số thuế: 4700257079

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 11/05/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phiêng Đốc - Xã Kim Lư - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Chí Thành Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700255970

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/01/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Sla - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thoan

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Thương Mại - Đầu Tư Khánh Thành á Đông - Chi Nhánh Tại Huyện Na Rì

Mã số thuế: 4700231874-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/01/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Quan Làng - Xã Quang Phong - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội Thuế Liên Xã Chi cục Thuế

Mã số thuế: 4700254430

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thị Trấn Yên Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Lâm Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700254286

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Quản - Xã Đổng Xá - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hào

Điện thoại: Xem chi tiết


Ban quản lý chương trình phát triển cộng đồng huyện Na Rì

Mã số thuế: 4700254198

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/11/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: UBND huyện Na Rì - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Danh Hiển

Điện thoại: N/A


Công Ty CP Sao Mai Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700253691

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân Nà Đăng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Văn Huỳnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Hiệp Bang

Mã số thuế: 4700253130

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/07/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Thị Sinh

Điện thoại: N/A


5 Công Trường Mê Linh #1 Phường BN - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

76/20/5 Dương Cát Lợi, Khu phố 4 - Thị Trấn Nhà Bè - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

,

36/12 QL 1K, Xã Đông Hòa - TX Dĩ An - Bình Dương

,

Thửa đất số 50, Tờ bản đồ số 16, ấp 1 - Xã Hội Nghĩa - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương

,

ấp Tịnh Biên - Xã Lộc Thạnh - Huyện Lộc Ninh - Bình Phước

,

Lô F4, F5-1, F5-2 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc - Xã Minh Hưng - Huyện Chơn Thành - Bình Phước

,

442 Thống Nhất - Phường Tân An - Thị xã La Gi - Bình Thuận

,

TT-Hoà Thuận - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng

,

Số 15 đường Phan Đình Phùng, Phường Tân An - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

27 Lý Tự Trọng - Phường An Phú - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

35 Ngô Quyền - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

,

75 Hoàng Văn Thụ - Phường Phước Ninh - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

Nhà B1/25 Khu nhà liền kề Tổ 68 - Phường Hoà Hải - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

,

Số 141, ấp An Quới - Xã Mỹ An Hưng B - Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp

,

Khu2 TT Vinh Quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang

,

Số 27, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, p Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Phòng 304 nhà 2 ngõ 44 Vũ Trọng Phụng Phường TX Trung - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Số 80B phố Yên Ninh - Phường Quán Thánh - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Số 175A Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 17 ,gõ 3, đường Cầu Vồng - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 43 ngõ 155 đường Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Lô XN50, 54, 55 KCN Đại An, Km51, Quốc lộ 5 - Phường Tứ Minh - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

,

Số 57 Đinh Tiên Hoàng - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

,

Số 65 Cát Bi, khu E2 - Phường Cát Bi - Quận Hải An - Hải Phòng

,

06A Trương Định - Phường Vĩnh Ninh - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế

,

Số nhà 08 kiệt 28 Ngự Bình - Phường An Cựu - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế

,

Thôn Thanh Xá - Xã Nghĩa Hiệp - Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên

,

Tổ 2, ấp An Phước - Xã Bình An - Huyện Châu Thành - Kiên Giang

,

Số nhà 032, đường Mường Hoa - Thị trấn Sa Pa - Huyện Sa Pa - Lào Cai

,

Số 594, Quốc lộ 1A, khu phố Bình Quân 1 - Phường 4 - Thành phố Tân An - Long An

,

Khối Phan Bội Châu - Thị trấn Nam Đàn - Huyện Nam Đàn - Nghệ An

,

Thôn 16 - Xã Bằng luân - Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ

,

Thôn 2 - Xã Nghĩa Dõng - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

,

Số 21 Nguyễn Tri Phương - Phường 2 - Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

,

Số 41, tổ 5, phường Tô Hiệu - TP. Sơn La - Sơn La

,

Đường Lê Duẩn, Tổ 4 - Phường Chiềng Sinh - TP. Sơn La - Sơn La

,

Phường Trưng vương - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên

,

Hoàng Giang - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

,

Nhà ông Vũ Bá Hùng, khu phố Toàn Thắng - Xã Quảng Tiến - Thị xã Sầm Sơn - Thanh Hoá

,

Thôn Đồng Thành - Xã Yên Dương - Huyện Tam đảo - Vĩnh Phúc

,

Tổ 1, Khu phố Tân Hạnh - Thị trấn Phú Mỹ - Huyện Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

86/31 Trần Thái Tông - Phường 15 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

6/4 Đường số 7 - Phường 5 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

27/16 Đường 27, Khu Phố 9 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

E4/52 Quốc Lộ 1A - Phường Bình Trị Đông B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

784/16E Nguyễn Kiệm - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

149/10/21 Lũy Bán Bích - Phường Tân Thới Hoà - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

109/23 Nguyễn Thiện Thuật - Phường 02 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

344 Thoại Ngọc Hầu - Phường Phú Thạnh - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

46F Nguyễn Văn Đậu - Phường 6 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do