Danh sách địa chỉ Huyện Na Rì Bắc Cạn

Tìm thấy 239 kết quả (0.0046 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN NA RÌ - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢ

Mã số thuế: 4700262689-007

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Chẹt, Xã Lam Sơn, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Quang Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700264090

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trương Văn Pha

Điện thoại: N/A


HTX CÂY ĂN QUẢ

Mã số thuế: 4700263883

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Lương Hạ, Xã Lương Hạ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đinh Duy Lý

Điện thoại: N/A


DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG LUâN

Mã số thuế: 4700263611

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Cải - Xã Liêm Thuỷ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Văn Lanh

Điện thoại: N/A


HTX Chăn nuôi Xưởng Cưa

Mã số thuế: 4700262960

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Xưởng Cưa - Xã Lam Sơn - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Chung Văn Hoạt

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Đại Hải

Mã số thuế: 4700262223

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Đồn - Xã Lương Hạ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Minh Lượng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hiệp Bang

Mã số thuế: 4700262128

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ ND Hát Deng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Thị Sinh

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Hoàng Liên Anh Đức

Mã số thuế: 4700261974

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Nà Dăm - Xã Xuân Dương - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đàm Văn Việt

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Yến Lạc

Mã số thuế: 4700261621

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/03/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân Nà Đăng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đào Mạnh Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Na Rì, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-013

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/01/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân phố A - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Tường Lam

Mã số thuế: 4700259164

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 10/11/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pàn Xả - Xã Lương Thượng - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Oai

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP An Thịnh Hiệp

Mã số thuế: 4700258001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 19/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Đon - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Xanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã cấp nước Kim Lư

Mã số thuế: 4700257953

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Khiển - Xã Kim Lư - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP An Phát Đại Lâm

Mã số thuế: 4700257216

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 17/05/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Slo - Xã Văn Minh - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Việt Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Sản Xuất Than Sạch

Mã số thuế: 4700257079

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 11/05/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phiêng Đốc - Xã Kim Lư - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Chí Thành Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700255970

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/01/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Sla - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thoan

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Thương Mại - Đầu Tư Khánh Thành á Đông - Chi Nhánh Tại Huyện Na Rì

Mã số thuế: 4700231874-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/01/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Quan Làng - Xã Quang Phong - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội Thuế Liên Xã Chi cục Thuế

Mã số thuế: 4700254430

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/12/2014 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thị Trấn Yên Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Lâm Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700254286

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/12/2014 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Quản - Xã Đổng Xá - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hào

Điện thoại: Xem chi tiết


Ban quản lý chương trình phát triển cộng đồng huyện Na Rì

Mã số thuế: 4700254198

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/11/2014 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: UBND huyện Na Rì - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Danh Hiển

Điện thoại: N/A


Công Ty CP Sao Mai Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700253691

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân Nà Đăng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Văn Huỳnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Hiệp Bang

Mã số thuế: 4700253130

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/07/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Thị Sinh

Điện thoại: N/A


228 Nguyễn Thái Bình Phường 12 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

78 Phạm Ngũ Lão - Phường 4 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

341/71C Lạc Long Quân - Phường 5 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

,

535 Điện Biên Phủ - Phường 03 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

1085 Tạ Quang Bửu Phường 06 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 5/181B, ấp Thào Lạng - Xã Vĩnh Trạch - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu

,

Thôn Tân Lực - Huyện Phú Riềng - Bình Phước

,

340 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Bùi Hữu Nghĩa - Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ

,

Lầu 6, Tòa nhà STS, số 11B Hòa Bình - Phường Tân An - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

598 Tôn Đức Thắng - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

,

80/24A Hải Phòng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

209 Trường Chinh - Phường An Khê - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

66 Võ Văn Tần (Tầng 3, tòa nhà Savico) - Phường Chính Gián - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

Số 436 đường Hùng Vương, Phường Thiện An - Phường Thiện An - Thị xã Buôn Hồ - Đắc Lắc

,

Tổ 2 Phường Nghĩa Tân - Phường Nghĩa Tân - Thị xã Gia Nghĩa - Đắk Nông

,

Số 105, Khu dân cư 1, ấp 3 - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán - Đồng Nai

,

Số 99 ngõ 132 phố Khương Trung, phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Đội 1 - Xã Sơn Đà - Huyện Ba Vì - Hà Nội

,

Số 284 Tôn Đức Thắng - Phường Hàng Bột - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 34, Ngõ 2, Tập thể Viện Nông nghiệp - Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức - Hà Nội

,

Số 10 ngách 9/20 ngõ 9 đường Trần Quốc Hoàn - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số nhà 10A, ngõ 98 Thái Hà - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 22, Ngõ 45, phố Chùa Bộc - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Phòng 404, tòa nhà IBC, 37 Tràng Thi - Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

Số 107, ngõ 318 phố Hào Nam - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội

,

89 Bạch Đằng - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

,

Số 5 Hùng Vương - Phường Sở Dầu - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

,

Thôn Chợ Tổng (tại nhà ông Nguyễn Văn Bảo) - Xã Lưu Kiếm - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

,

18 Nguyễn Sinh Sắc - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế

,

Số 224 Nguyễn Trung Trực, Khu Phố 5 - Thị trấn Dương Đông - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

,

Số 142A đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 8 - Thị trấn Dương Đông - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

,

410 Trần Quý Cáp - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

,

Phố Phong Châu 3- Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

,

Số 438 đường Giải Phóng - Phường Trường Thi - Thành phố Nam Định - Nam Định

,

Số 11,hẻm 1,ngõ 2 Mai Hắc Đế, K9 Hà Huy Tập - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Số 8, Đường Trần Phú - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ

,

Số 192 Nguyễn Văn Linh - Phường Phú Lâm - TP Tuy Hoà - Phú Yên

,

Thôn Ngân Giang, xã Điện Ngọc - Phường Điện Ngọc - Thị Xã Điện Bàn - Quảng Nam

,

Tổ 5, khu 2A - Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

Tiểu khu Nhà nghỉ Công Đoàn - Thị trấn NT Mộc Châu - Huyện Mộc Châu - Sơn La

,

- Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

,

59 Ngô Đức Kế - Phường 7 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

69 KP.06 Hoàng Diệu Phường Tân Phú - Phường Tân Phú - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

237/33 Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung - Phường Phú Trung - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

26/16A Đinh Tiên Hoàng - Phường 1 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

7A Đường 21 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

511 Trần Hưng Đạo - Phường Cầu Kho - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

103 Nguyễn Cửu Đàm - Phường Tân Sơn Nhì - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

Số 19A Phan Anh - Phường Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

26/2A Trần Quang Diệu - Phường 13 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do