Danh sách địa chỉ Huyện Na Rì Bắc Cạn

Tìm thấy 239 kết quả (0.0057 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN NA RÌ - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢ

Mã số thuế: 4700262689-007

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Chẹt, Xã Lam Sơn, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Quang Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700264090

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trương Văn Pha

Điện thoại: N/A


HTX CÂY ĂN QUẢ

Mã số thuế: 4700263883

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Lương Hạ, Xã Lương Hạ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đinh Duy Lý

Điện thoại: N/A


DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG LUâN

Mã số thuế: 4700263611

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Cải - Xã Liêm Thuỷ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Văn Lanh

Điện thoại: N/A


HTX Chăn nuôi Xưởng Cưa

Mã số thuế: 4700262960

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Xưởng Cưa - Xã Lam Sơn - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Chung Văn Hoạt

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Đại Hải

Mã số thuế: 4700262223

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Đồn - Xã Lương Hạ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Minh Lượng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hiệp Bang

Mã số thuế: 4700262128

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ ND Hát Deng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Thị Sinh

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Hoàng Liên Anh Đức

Mã số thuế: 4700261974

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Nà Dăm - Xã Xuân Dương - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đàm Văn Việt

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Yến Lạc

Mã số thuế: 4700261621

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/03/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân Nà Đăng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đào Mạnh Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Na Rì, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-013

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/01/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân phố A - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Tường Lam

Mã số thuế: 4700259164

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 10/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pàn Xả - Xã Lương Thượng - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Oai

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP An Thịnh Hiệp

Mã số thuế: 4700258001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 19/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Đon - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Xanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã cấp nước Kim Lư

Mã số thuế: 4700257953

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Khiển - Xã Kim Lư - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP An Phát Đại Lâm

Mã số thuế: 4700257216

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 17/05/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Slo - Xã Văn Minh - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Việt Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Sản Xuất Than Sạch

Mã số thuế: 4700257079

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 11/05/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phiêng Đốc - Xã Kim Lư - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Chí Thành Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700255970

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/01/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Sla - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thoan

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Thương Mại - Đầu Tư Khánh Thành á Đông - Chi Nhánh Tại Huyện Na Rì

Mã số thuế: 4700231874-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/01/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Quan Làng - Xã Quang Phong - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội Thuế Liên Xã Chi cục Thuế

Mã số thuế: 4700254430

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thị Trấn Yên Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Lâm Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700254286

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Quản - Xã Đổng Xá - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hào

Điện thoại: Xem chi tiết


Ban quản lý chương trình phát triển cộng đồng huyện Na Rì

Mã số thuế: 4700254198

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/11/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: UBND huyện Na Rì - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Danh Hiển

Điện thoại: N/A


Công Ty CP Sao Mai Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700253691

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân Nà Đăng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Văn Huỳnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Hiệp Bang

Mã số thuế: 4700253130

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/07/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Thị Sinh

Điện thoại: N/A


351/2 Cô Giang Phường 02 - Phường 02 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

937 Nguyễn Xiễn ấp Long Hòa Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

118/4E Lê Văn Thọ Phường 11 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

ấp Cái dầy, TT Châu Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

,

214 ấp Phước Thạnh - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

,

Mải Hạ - Tân Thanh - Xã Tân Thanh - Huyện Lạng Giang - Bắc Giang

,

Lô E4, E5, E10, E11 KCN Giao Long - Xã An Phước - Huyện Châu Thành - Bến Tre

,

Số 4-5 Đồng Khởi, Phố thương mại Gold Town - Phường Hoà Phú - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Số 82/8C, Đường Đông Tác - PhườngTân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

,

Thôn Cảnh An 2 - Xã Phước Thành - Huyện Tuy Phước - Bình Định

,

Số 89A, Đường Trần Quang Khải, Khóm 5 - Phường 5 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

,

Số 45 đường Nguyễn Tri Phương - Phường Thành Công - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

Thôn 2B - Xã Hòa Tiến - Huyện Krông Pắk - Đắc Lắc

,

ấp Phú thọ , xã An Long - Huyện Tam Nông - Đồng Tháp

,

QL 80, tổ 1, ấp Bình Phú Qưới, xã Bình Thành - Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp

,

ấp Hoà Định, xã Tân Hoà - Huyện Lai Vung - Đồng Tháp

,

Số 105 Ngõ 53 Đức Giang - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Số 9 ngách 46 ngõ 35 Cát Linh - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Lô CN8 Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Minh Khai - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

P601 chung cư 11 tầng ngõ 130 Đốc Ngữ - Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Số 119 phố Giảng Võ - Quận Đống đa - Hà Nội

,

14 - 16 ngõ 612 Lạc Long Quân - Phường Nhật Tân - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Số 7B, ngõ 155 phố Nguyễn Khang - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số nhà 18, ngõ 236/49/25, phố Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Thôn Trung - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 126, phố Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 22, ngõ 482, tổ 2 Trương Định - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Xóm Liên Giang - Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

,

Số 54 Ngõ Hàng gà - Quận Lê Chân - Hải Phòng

,

1/128 An Đà, Đằng Giang - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Thôn Tiến Lập - Xã Mỹ Đức - Huyện An Lão - Hải Phòng

,

Số 124 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7 - Thị trấn Dương Đông - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

,

Tổ 6, ấp Bãi ớt - Xã Dương Hòa - Huyện Kiên Lương - Kiên Giang

,

xã Trung Thành - Huyện Tràng Định - Lạng Sơn

,

6/91 Nguyễn Thái Bình phường 3 - Thành phố Tân An - Long An

,

257 Trần Hưng Đạo - Phường Nam Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

,

Tân Hy- Bình Đông - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

,

170C Trần Hưng Đạo - Phường 1 - Thị Xã Vĩnh Châu - Sóc Trăng

,

Khu 7, Thị trấn Diêm Điền - Huyện Thái Thụy - Thái Bình

,

SN 860, đường CM tháng 8, tổ 10, phường Gia sàng - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên

,

Số 181 khu 5 - Thị trấn Quán Lào - Huyện Yên Định - Thanh Hoá

,

Số Nhà 01, Ngõ 4, Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Khai Quang - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

,

63/1 Gò Dầu Phường Tân Quý - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

A169/2 KP.02 Tân Thới Hiệp 10 Phường Tân Thới Hiệp - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

37 Phạm Văn Bạch Phường 15 - Phường 15 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

Tầng 8 Số 70 Phạm Ngọc Thạch - Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

24/12 Nguyễn Khuyến - Phường 12 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

25A Tân Kỳ Tân Quý - Phường 13 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

4/18B đường Chấn Hưng - Phường 4 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

L14-08B, Lầu 14, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do