Danh sách địa chỉ Huyện Hậu Lộc Thanh Hoá

Tìm thấy 545 kết quả (0.0046 giây)


CÔNG TY TNHH 1 TV THANH THẮNG

Mã số thuế: 2802552915

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17/07/2018 (Đã được 2 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Thuần Nhất, Xã Phú Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lê Văn Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MAY ĐA LỘC

Mã số thuế: 2802547048

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 19/06/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Yên Hòa, Xã Đa Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH LONG PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 2802546693

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17/06/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Liên Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long

Điện thoại: N/A


CHI NHÁNH TẠI HẬU LỘC - CÔNG TY TNHH MTV FHA

Mã số thuế: 2802444451-004

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 11/04/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Số nhà 37 khu 5, Thị trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Đinh Tiến Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIPHA - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HẬU LỘC

Mã số thuế: 2801898318-001

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15/04/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Liên Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG THANH HÓA

Mã số thuế: 2800463787-007

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15/04/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, Xã Đại Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lê Văn Toản

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH 1TV THANH TUẤN

Mã số thuế: 2802544449

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 04/06/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Minh Đức, Xã Minh Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH ĐỊA CHẤT VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHẢI HƯNG

Mã số thuế: 2802544368

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 04/06/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Cầu Tài, Xã Cầu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Khải

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH BẢO MINH XT

Mã số thuế: 2802544061

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 03/06/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Phú Lý, Xã Đại Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Luyện Như Quỳnh

Điện thoại: Xem chi tiết


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN MÔN

Mã số thuế: 2802544015

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 03/06/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, Xã Đại Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THÉP PHÚC LỘC

Mã số thuế: 2802542748

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 27/05/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Phú Minh, Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Quý

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH LỘC T&T

Mã số thuế: 2802542427

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23/05/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Thành Tây, Xã Thành Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ QUANG CHIẾN

Mã số thuế: 2802542297

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23/05/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Trần Phú, Xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Tạ Quang Chiến

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG SẢN PHÚ BÌNH

Mã số thuế: 2802542265

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23/05/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Khoan Hồng, Xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lê Văn Phú

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI HÓA NÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 2802542219

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23/05/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Trần Phú, Xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lưu Văn Tuyên

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN THẮNG

Mã số thuế: 2802542106

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23/05/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Yên Nội, Xã Thịnh Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ ANH DŨNG

Mã số thuế: 2802542120

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23/05/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Khoan Hồng, Xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH HOA

Mã số thuế: 2802541582

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 22/05/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Thành Tuy, Xã Tuy Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Soan

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN T&T

Mã số thuế: 2802540652

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 21/05/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Tam Phong, Xã Châu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lê Thị Linh

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH 1TV DVTM QUÝ ANH

Mã số thuế: 2802540980

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17/05/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Đại Phú, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vui

Điện thoại: Xem chi tiết


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM HOÀNG HƯNG

Mã số thuế: 2802540902

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17/05/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Phượng Lĩnh, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Cơ

Điện thoại: Xem chi tiết


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ĐẠI PHÚ

Mã số thuế: 2802540885

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17/05/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Đại Phú, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Đồng Thị Hạnh

Điện thoại: Xem chi tiết


744 Trần Hưng Đạo Phường 02 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

45/25/3 Nguyễn Văn Đậu Phường 06 - Phường 6 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

158C Võ Thị Sáu - Phường 08 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

30/45 Đỗ Nhuận - Phường Sơn Kỳ - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

Tổ 2 ấp Tân Trung - Huyện Tri Tôn - An Giang

,

Lô10, B12, KCN Đình Trám - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

,

KV1, K4, Thị Trấn Năm Căn - Huyện Năm Căn - Cà Mau

,

81-83, đường 3/2, Phường Hưng Lợi - Thành phố Cần Thơ - Cần Thơ

,

227 Hoàng Diệu - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

81 Lê Văn Hiến - Phường Khuê Mỹ - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

,

Thôn Đoàn Kết - Xã Buôn Triết - Huyện Lắk - Đắc Lắc

,

TT Đăk Mâm - Huyện Krông Nô - Đắk Nông

,

Thôn Tây Lạc, ấp An Chu - Xã Bắc Sơn - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai

,

Võng xuyên - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

,

Số 4 D6 TT 4, Bắc Linh Đàm, phố Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Xóm 4, thôn Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Số nhà 17, đưòng âu Cơ - Phường Quảng An - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Số 77, phố Đại Cồ Việt - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

183 Ngô Xuân Quảng - Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

,

Số 04, ngõ 110, đường Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 30, đường Nguyễn Thị Duệ - Phường Phạm Ngũ Lão - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

,

Sùng Yên Phả Lại - Thị xã Chí Linh - Hải Dương

,

Số 165 Lê Thánh Tông - Phường Máy Chai - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Tiểu khu 4 - Thị trấn Mai Châu - Huyện Mai Châu - Hòa Bình

,

Đường 196, thôn Yên Tập, xã Nhân Hoà - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên

,

SN 135 hoàng văn Thụ Phường Bắc Lệnh - Phường Bắc Lệnh - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

,

Số 3, Phù Đổng Thiên Vương - Phường 8 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng

,

Xóm Văn Lý - Xã Hải Lý - Xã Hải Lý - Huyện Hải Hậu - Nam Định

,

Thôn An Nông - Xã Nam Tiến - Huyện Nam Trực - Nam Định

,

Số 6A4, đường Herman - Phường Hưng Phúc - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Số nhà 32, ngõ 99, đường Nguyễn Thái Học - Phường Lê Lợi - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Nhà ông Trần Văn Dành, xóm Tân Long - Xã Quỳnh Lập - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

,

Nghĩa Phú - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

,

Xóm 21 - Xã Nghi Phú - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Số 593 Trần Hưng Đạo - Phường 6 - TP Tuy Hoà - Phú Yên

,

ấp Giữa - Xã Hiệp Thạnh - Huyện Gò Dầu - Tây Ninh

,

Nhà ông Vũ Trọng Kính, Thôn Đằng Trung, Xã Hoằng Đạo - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá

,

Tổ 2/200, khu phố Hải Bình - Thị trấn Long Điền - Huyện Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

1231/21/6C/2 Tỉnh Lộ 43 Tổ 5 Phường Bình Chiểu - Phường Bình Chiểu - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

14H Hưng Phú - Phường 9 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

202 khu phố Mỹ Kim 3, Phú Mỹ Hưng - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

90 đường số 28, khu phố 6 - Phường Bình Trị Đông B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

2440/46 Quốc Lộ 1A - phường Trung Mỹ Tây - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

68/25B Trần Quang Khải - Phường Tân Định - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

114/5 Bông Sao - Phường 5 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

340 Nguyễn Trọng Tuyển - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

Số 7 Cư xá Trần Văn Kỷ, đường Trần Văn Kỷ - Phường 14 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

40/4 Đường Lê Văn Khương, Khu phố 5 - phường Hiệp Thành - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do