Danh sách địa chỉ Huyện Hậu Lộc Thanh Hoá

Tìm thấy 545 kết quả (0.0028 giây)


CÔNG TY TNHH 1 TV THANH THẮNG

Mã số thuế: 2802552915

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17/07/2018 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Thuần Nhất, Xã Phú Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lê Văn Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MAY ĐA LỘC

Mã số thuế: 2802547048

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 19/06/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Yên Hòa, Xã Đa Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH LONG PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 2802546693

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17/06/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Liên Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long

Điện thoại: N/A


CHI NHÁNH TẠI HẬU LỘC - CÔNG TY TNHH MTV FHA

Mã số thuế: 2802444451-004

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 11/04/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Số nhà 37 khu 5, Thị trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Đinh Tiến Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIPHA - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HẬU LỘC

Mã số thuế: 2801898318-001

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15/04/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Liên Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG THANH HÓA

Mã số thuế: 2800463787-007

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15/04/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, Xã Đại Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lê Văn Toản

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH 1TV THANH TUẤN

Mã số thuế: 2802544449

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 04/06/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Minh Đức, Xã Minh Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH ĐỊA CHẤT VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHẢI HƯNG

Mã số thuế: 2802544368

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 04/06/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Cầu Tài, Xã Cầu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Khải

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH BẢO MINH XT

Mã số thuế: 2802544061

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 03/06/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Phú Lý, Xã Đại Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Luyện Như Quỳnh

Điện thoại: Xem chi tiết


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN MÔN

Mã số thuế: 2802544015

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 03/06/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, Xã Đại Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THÉP PHÚC LỘC

Mã số thuế: 2802542748

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 27/05/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Phú Minh, Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Quý

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH LỘC T&T

Mã số thuế: 2802542427

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23/05/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Thành Tây, Xã Thành Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ QUANG CHIẾN

Mã số thuế: 2802542297

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23/05/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Trần Phú, Xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Tạ Quang Chiến

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG SẢN PHÚ BÌNH

Mã số thuế: 2802542265

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23/05/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Khoan Hồng, Xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lê Văn Phú

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI HÓA NÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 2802542219

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23/05/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Trần Phú, Xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lưu Văn Tuyên

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN THẮNG

Mã số thuế: 2802542106

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23/05/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Yên Nội, Xã Thịnh Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ ANH DŨNG

Mã số thuế: 2802542120

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23/05/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Khoan Hồng, Xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH HOA

Mã số thuế: 2802541582

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 22/05/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Thành Tuy, Xã Tuy Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Soan

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN T&T

Mã số thuế: 2802540652

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 21/05/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Tam Phong, Xã Châu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lê Thị Linh

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH 1TV DVTM QUÝ ANH

Mã số thuế: 2802540980

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17/05/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Đại Phú, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vui

Điện thoại: Xem chi tiết


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM HOÀNG HƯNG

Mã số thuế: 2802540902

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17/05/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Phượng Lĩnh, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Cơ

Điện thoại: Xem chi tiết


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ĐẠI PHÚ

Mã số thuế: 2802540885

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17/05/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Đại Phú, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Đồng Thị Hạnh

Điện thoại: Xem chi tiết


385/77 Lê Văn Thọ - Phường 9 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

229/17/13 Bùi Thị Xuân - Phường 1 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

55/9 Bùi Thị Xuân Phường 05 - Phường 5 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

Quốc lộ 91, Khu Kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên - Thị trấn Tịnh Biên - Huyện Tịnh Biên - An Giang

,

QL1A - Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu

,

Tiểu khu 4 - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

,

Thôn 62 - Xã Nông Hạ - Huyện Chợ mới - Bắc Cạn

,

Số 54 đường Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú Lợi - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

ấp Bình Đường 1, xã An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

,

29/42 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, KP Chiêu Liêu - PhườngTân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

,

Số 295 Trần Quang Diệu - Phường Xuân An - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

,

Khu 4 Thị Trấn Bảo Lạc - Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng

,

Tổ 01, KV1 - Quận Cái Răng - Cần Thơ

,

ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng - Xã Trung Hưng - Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ

,

Tổ 4A Đa Mặn - Phường Bắc Mỹ An - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

,

236 Phan Đăng Lưu - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

K134/8 Quang Trung - Phường Thạch Thang - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

48A Huỳnh Ngọc Huệ - Phường An Khê - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

Số 31, Tổ 7, KP4 - Phường Trảng Dài - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

- Huyện Thanh Liêm - Hà Nam

,

Số 697, đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 4 D6 TT 4, Bắc Linh Đàm, phố Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 50 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Thôn Yến Vỹ - Xã Hương Sơn - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội

,

B2 + E4, ngõ 230, phố Lạc Trung - Phường Thanh Lương - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 86 phố Phan Văn Trị - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 20 ngõ 538 đường Láng - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số nhà 25, ngõ 299, đường Thụy Khuê - Phường Thuỵ Khuê - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

P3003, tầng 30-tòa Đông,TN Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Thôn An Tân - Xã Gia Tân - Huyện Gia Lộc - Hải Dương

,

Đội 10 Thôn Trại sơn - Xã An sơn - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

,

Xóm 8 - Xã Ngũ Lão - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

,

Tổ dân phố Nguyễn Huệ ( nhà ông Phạm Văn Diên ) - Quận Đồ Sơn - Hải Phòng

,

Số 882, ấp Thuận Hòa - Xã Bình Sơn - Huyện Hòn Đất - Kiên Giang

,

Tổ 2 thôn Tân Khánh 2 - Xã Ninh Sim - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

,

159, ấp 4 - Xã Bình Thành - Huyện Đức Huệ - Long An

,

Số nhà 208, đườngNguyễn Văn Cừ - Phường Hưng Phúc - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Số 89, Khu liền kề Vinaconex 9, Đại lộ Lê Nin - Xã Nghi Phú - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

74 Trần Quang Diệu - Phường Nghĩa Lộ - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

,

ấp Mỹ Hưng - Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long

,

141 Nguyễn Thượng Hiền Phường 06 - Phường 6 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

Phòng A3, Tầng 3, 19M Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 19 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

788/21A Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

553C Huỳnh Tấn Phát - Phường Tân Thuận Đông - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

41/2 Nguyễn Bình, Tổ 9, ấp 3 - Xã Phú Xuân - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

,

Phòng 1901, Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

Phòng 404, 89A Lý Phục Man - Phường Bình Thuận - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 22 đường 15, khu phố 5 - Phường An Phú - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,

62 Đương số 6 - Phường Bình Trị Đông B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do