Danh sách địa chỉ Huyện Hậu Lộc Thanh Hoá

Tìm thấy 545 kết quả (0.0031 giây)


CÔNG TY TNHH 1 TV THANH THẮNG

Mã số thuế: 2802552915

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17/07/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Thuần Nhất, Xã Phú Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lê Văn Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MAY ĐA LỘC

Mã số thuế: 2802547048

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 19/06/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Yên Hòa, Xã Đa Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH LONG PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 2802546693

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17/06/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Liên Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long

Điện thoại: N/A


CHI NHÁNH TẠI HẬU LỘC - CÔNG TY TNHH MTV FHA

Mã số thuế: 2802444451-004

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 11/04/2018 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: Số nhà 37 khu 5, Thị trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Đinh Tiến Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIPHA - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HẬU LỘC

Mã số thuế: 2801898318-001

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15/04/2018 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Liên Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG THANH HÓA

Mã số thuế: 2800463787-007

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15/04/2018 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, Xã Đại Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lê Văn Toản

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH 1TV THANH TUẤN

Mã số thuế: 2802544449

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 04/06/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Minh Đức, Xã Minh Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH ĐỊA CHẤT VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHẢI HƯNG

Mã số thuế: 2802544368

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 04/06/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Cầu Tài, Xã Cầu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Khải

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH BẢO MINH XT

Mã số thuế: 2802544061

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 03/06/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Phú Lý, Xã Đại Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Luyện Như Quỳnh

Điện thoại: Xem chi tiết


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN MÔN

Mã số thuế: 2802544015

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 03/06/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, Xã Đại Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THÉP PHÚC LỘC

Mã số thuế: 2802542748

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 27/05/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Phú Minh, Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Quý

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH LỘC T&T

Mã số thuế: 2802542427

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23/05/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Thành Tây, Xã Thành Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ QUANG CHIẾN

Mã số thuế: 2802542297

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23/05/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Trần Phú, Xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Tạ Quang Chiến

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG SẢN PHÚ BÌNH

Mã số thuế: 2802542265

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23/05/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Khoan Hồng, Xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lê Văn Phú

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI HÓA NÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 2802542219

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23/05/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Trần Phú, Xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lưu Văn Tuyên

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN THẮNG

Mã số thuế: 2802542106

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23/05/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Yên Nội, Xã Thịnh Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ ANH DŨNG

Mã số thuế: 2802542120

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23/05/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Khoan Hồng, Xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH HOA

Mã số thuế: 2802541582

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 22/05/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Thành Tuy, Xã Tuy Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Soan

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN T&T

Mã số thuế: 2802540652

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 21/05/2018 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Tam Phong, Xã Châu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lê Thị Linh

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH 1TV DVTM QUÝ ANH

Mã số thuế: 2802540980

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17/05/2018 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Đại Phú, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vui

Điện thoại: Xem chi tiết


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM HOÀNG HƯNG

Mã số thuế: 2802540902

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17/05/2018 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Phượng Lĩnh, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Cơ

Điện thoại: Xem chi tiết


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ĐẠI PHÚ

Mã số thuế: 2802540885

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17/05/2018 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Đại Phú, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Đồng Thị Hạnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Phố Đồng Xép, xã Hoàn Sơn - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh

,

Đường ĐT 741, ấp Vĩnh Tiến - Xã Vĩnh Hoà - Huyện Phú Giáo - Bình Dương

,

Nhà trọ An Khánh, thôn Vĩnh Phúc - Xã Vĩnh Tân - Huyện Tuy Phong - Bình Thuận

,

Lầu 4 số 12 đường Hoà Bình - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

36B, đường số 3, khu tái định cư Đại học Y Dược, khu vực 4 - Phường An Khánh - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

Khu vực IV, Nguyễn Văn Linh - Phường An Khánh - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

102 Duy Tân - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

,

Lô 35-36-37-38 Yên Thế - Phường Hoà An - Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

,

Quốc Lộ 14B, Thôn Phú Sơn 2 - Xã Hoà Khương - Huyện Hoà Vang - Đà Nẵng

,

B 9, Tổ 3, KP 1 - Phường Trảng Dài - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

42/5, KP 4 - Phường Tân Hòa - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Số 57, Khu 3, ấp 7 - Xã An Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai

,

Số 10A ngõ Vĩnh Xuân, đội 1, Tả Thanh Oai - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

,

Số 18 ngõ 165 phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 280B, phố Âu Cơ, Phường Nhật Tân - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

,

B26 TT6 Phường - Phường Văn Quán - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Số 222, đường Quang Trung - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Số 32, ngõ 50, phố Võng Thị - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Số 3 P20, phố Nguyễn An Ninh - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Thôn Yên Hà - Xã Hải Bối - Huyện Đông Anh - Hà Nội

,

Biệt thự số 09-BT2 Khu Đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

số 220, đường Nguyễn Huệ, khu vực 6 - Phường IV - Tp Vị Thanh - Hậu Giang

,

Thôn Tam Đa - Xã Tam Đa - Huyện Phù Cừ - Hưng Yên

,

Số 632, Thôn Bến - Xã Phụng Công - Huyện Văn Giang - Hưng Yên

,

16B1 Nguyễn Biểu - Phường Vĩnh Hải - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

Lô 06 Đường Trần Quang Khải, Khu Công nghiệp Bắc Duyên Hải - Phường Duyên Hải - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

,

Tổ 19 - Thị trấn Lộc Thắng - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

,

Tổ 13 - Phường Bắc Sơn - Thành phố Tam Điệp - Ninh Bình

,

Số 9, ngõ 1, Bùi Huy Bích, xóm 16, xã Hưng Lộc - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

420 Nguyễn Công Phương - Phường Nghĩa Lộ - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

,

ấp Cổ Cò - Xã Ngọc Tố - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

,

Số 201-203 Phú Lợi - Phường 2 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

,

Quốc Lộ 50, ấp Phong thuận B, Tân Mỹ chánh - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

,

Số 35, Đường ấp Bắc - Phường 5 - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

,

Tổ 12 - Phường Quan Triều - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên

,

Quốc Lộ 55, ấp Nhân Trung - Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

123 Đường số 7A Phường Bình Trị Đông B - Phường Bình Trị Đông B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

158 Trần Văn Kiểu - Phường 11 - Quận 6 - TP Hồ Chí Minh

,

116/40 Bình Lợi - Phường 13 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

425/5 Phạm Văn Hai - Phường 3 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

51/12/19 Cống Lở - Phường 15 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

14 Đường số 2 - Phường An Lạc A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

18A đường D2 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

số 52 đường 53, Lâm Văn Bền, khu phố 4 - Phường Tân Quy - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

1M-1N-1P Đường số 8, Khu phố 4 - Phường Bình Hưng Hòa B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

75/16 đường D9 - Phường Tây Thạnh - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

289/9C Đường Bình Đông - Phường 14 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

402/22C Kinh Dương Vương - Phường An Lạc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

Số 06, Đường số 6, Khu phố 1 - Phường Thảo Điền - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do