Danh sách địa chỉ Huyện Hạ Lang Cao Bằng

Tìm thấy 122 kết quả (0.0034 giây)


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG 134

Mã số thuế: 4800905809

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 09/05/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Nặm Thôm,, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Tuấn Trung

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MINH VÂN CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800900078

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 11/05/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Xóm Nà ến, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN HẠ LANG

Mã số thuế: 4800900007

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 07/05/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: TT.Thanh Nhật, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hoàng Thái Sơn

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KIỆT HẢI

Mã số thuế: 4800899457

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 21/03/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: NR: ông Trần Văn Nên, xóm Nà ến, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Lục Thị Phúc

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thúy Nam Cao Bằng

Mã số thuế: 4800899351

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 19/03/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Nhăng- Xã Đức Quang- Huyện Hạ Lang- Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên Phú Cao Bằng

Mã số thuế: 4800898936

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 22/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Xóm Sộc Áng- Xã An Lạc- Huyện Hạ Lang- Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Chu Văn Ích

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã TUấN Tú

Mã số thuế: 4800895251

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 12/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Sang Chỉa - Xã Vinh Quý - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


BAN QUảN Lý CửA KHẩU Lý VạN

Mã số thuế: 4800895082

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 29/03/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Lý Vạn - Xã Lý Quốc - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Mã Vãng lai

Mã số thuế: 4800885119

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 26/12/2014 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: . - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


BAN QUảN Lý Dự áN BảO Vệ Và PHáT TRIểN RừNG Hạ LANG

Mã số thuế: 4800884644

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 03/12/2014 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TT.Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


BAN QUảN Lý Dự áN PHáT TRIểN NôNG LâM NGHIệP Hạ LANG

Mã số thuế: 4800884637

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 03/12/2014 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TT.Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Ngân Kiên Phát- Chi Nhánh Cao Bằng

Mã số thuế: 0106152316-001

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 18/12/2013 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Huyền Du - Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Tiến

Điện thoại: Xem chi tiết


HợP TáC Xã ANH HậU

Mã số thuế: 4800865049

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 23/10/2013 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản các - Xã Việt Chu - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã TUấN LậP

Mã số thuế: 4800864662

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 22/08/2013 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm phia đán - Xã Thị Hoa - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Dũng Cao Bằng

Mã số thuế: 4800864486

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 29/07/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Phố Hạ Lang - Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Mai Ngọc Khoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn phòng Đăng ký Quyền Sử Dụng Đất

Mã số thuế: 4800864422

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 24/07/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: TT.Thanh Nhật - Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nông Lâm Nghiệp Cao Bằng

Mã số thuế: 4800863676

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 10/04/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Xóm Đông Mu - Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Thẩm Văn Nấm

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Trường Quang

Mã số thuế: 4800863669

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 08/04/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Xóm Lũng Luông - Xã Quang Long - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Mông Văn Trường

Điện thoại: Xem chi tiết


PHòNG CôNG THươNG

Mã số thuế: 4800862714

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 10/01/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: TT.Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


HTX THươNG MạI Và XâY DựNG QUANG TRườNG

Mã số thuế: 4800862665

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 07/01/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Xóm Lũng Luông - Quang long - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Mông Văn Trường

Điện thoại: N/A


Hợp Tác Xã Thương Mại Và Xây Dựng Nam Khánh

Mã số thuế: 4800780187

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 06/12/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Phố Hạ Lang - Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Lục Quang Tỵ

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiến Hoàng

Mã số thuế: 4800777787

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 04/12/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Trần Văn Hoàng

Điện thoại: Xem chi tiết


11B Hưng Phú - Phường 10 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

17/1C Phan Văn Trị - Phường 14 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

8 Đường Số 34 Phường Tân Quy - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

NR: ông Trần Danh Thảo, Khu 10 - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

,

ấp 1 - Xã Lộc Điền - Huyện Lộc Ninh - Bình Phước

,

Thôn Tân Bắc - Xã Ea Tóh - Huyện Krông Năng - Đắc Lắc

,

Số 17 Đường Đặng Thái Thân - Phường Tân Thành - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

ấp Thanh Hóa - Xã Hố Nai 3 - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai

,

Tỉnh lộ ĐT 843, Khóm 4 - Thị trấn Tràm Chim - Huyện Tam Nông - Đồng Tháp

,

Tầng 14, tòa nhà CMC, phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Xóm 2 - Xã Chương Dương - Huyện Thường Tín - Hà Nội

,

số 2 ngõ 62 Đặng Văn Ngữ, Phường Phương Liên - Quận Đống đa - Hà Nội

,

Số 605 tầng 6 toà nhà N01 Khu ĐTM Dịch vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Đội 10, thôn Ngọc Trục - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 73, ngõ 189 đường Hoàng Hoa Thám - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội

,

Số nhà 147, ngõ 175/5, đường Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

,

Số 334, đường Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Lô CN6.1-2 KCN Tân Trường - Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương

,

Khu vực UBND xã Hồng Phong - Huyện An Dương - Hải Phòng

,

Lô đất số CN2.2C khu CN Đình Vũ - Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An - Hải Phòng

,

Số 18-19 Châu Văn Liêm, khu phố 5 - Phường Vĩnh Lạc - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

,

105 Nguyễn Khuyến - Phường Vĩnh Hải - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

,

xã Tân Minh - Huyện Tràng Định - Lạng Sơn

,

5D3 Hồ Xuân Hương - Phường 9 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng

,

SN 03, đường Đông Phương Hồng - Phường Đông Thành - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình

,

Số 03, Ngõ 85, Đường Nguyễn Đình Chiểu - Phường Lê Lợi - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Thôn Phú Hội - Xã An Ninh Đông - Huyện Tuy An - Phú Yên

,

17 Trần Đình Tri, Khối phố 10 - Phường An Mỹ - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

,

Số 185 đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Vàng Danh - Thành phố Uông Bí - Quảng Ninh

,

Số nhà 179, tổ 6, khu 2 - Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

Số nhà 182, đường Bái Tử Long - Phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

,

Cụm công nghiệp Bình Chánh, Khu CN phía Tây, KKT Dung Quất - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

,

468 Phạm Văn Đồng - Thị trấn Châu ổ - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

,

Số 463 Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

,

Số 188, đường Hùng Vương, khu phố 4 - Thị trấn Hòa Thành - Huyện Hoà Thành - Tây Ninh

,

SN 171 đường Hai Bà Trưng, tổ 13 - Phường Lê Hồng Phong - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

,

Nhà ông Hoàn, thôn Thanh Trai - Xã Minh Lãng - Huyện Vũ Thư - Thái Bình

,

Xóm 9 - Xã Nga Văn - Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá

,

ấp Láng Cháo - Xã Dân Thành - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

,

Thôn Thủ Độ - Xã An Tường - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

,

Khu hành chính 15 - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

,

Số 46 Nguyễn Tất Thành - Phường Phước Trung - Thành phố Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

151/19 ấp 6 - Xã Hòa Bình - Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

C14, Khu Đại An - Phường 9 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

24/43 KP2 Nguyễn Thị Thập Phường Tân Phong - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

Lô 72A Đường 1 KCX Linh Trung II Bình Chiểu - Phường Bình Chiểu - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

83/20A đường 22, Tổ 7, Khu phố 4 - Phường Phước Long B - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

16 Hoa Mai - Phường 02 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

82/7D Tổ 73, KP6, Đường Tân Thới Nhất 02 - phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

Thửa đất số 75, tờ bản đồ số 26, ấp Ao Vuông - Xã Phú Long - Huyện Bình Đại - Bến Tre

,
Loading...