Danh sách địa chỉ Huyện Bảo Lạc Cao Bằng

Tìm thấy 182 kết quả (0.0104 giây)


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG AN PHÚ 288

Mã số thuế: 4800906369

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 04/06/2018 (Đã được 2 Tháng)

Địa chỉ: Tổ dân phố 11, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


BAN QUẢN LÝ CHỢ XÃ HƯNG ĐẠO HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800906023

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 22/05/2018 (Đã được 2 Tháng)

Địa chỉ: , , Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Tào Văn Lương

Điện thoại: N/A


BAN QUẢN LÝ CHỢ LŨNG PÁN XÃ HUY GIÁP

Mã số thuế: 4800905894

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 15/05/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: , ,, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Mạc Văn Long

Điện thoại: N/A


TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800905774

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 08/05/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Khu 2,, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Dương Văn Ninh

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TCT

Mã số thuế: 4800905703

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 27/04/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Khu 8,, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Hải Toan

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800905125

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 28/03/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị An

Điện thoại: N/A


PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800905076

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 26/03/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Thức

Điện thoại: N/A


PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800904717

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 21/03/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nội Thu Oanh

Điện thoại: N/A


PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800904724

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 21/03/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Toàn Thắng

Điện thoại: N/A


TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800904900

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 22/03/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: , , Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Dương Văn Tấn

Điện thoại: N/A


BAN QUẢN LÝ CHỢ TRUNG TÂM THỊ TRẤN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800904989

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 22/03/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Lâm Văn Sùng

Điện thoại: N/A


PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800904650

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 20/03/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hoa Văn Phúc

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÚC BẢO MINH

Mã số thuế: 4800904509

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 15/03/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Bản Ngà, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Cao Đình Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS HƯNG ĐẠO

Mã số thuế: 4800904481

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 15/03/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: , , Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nhọt

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 4800902484

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/10/2017 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Khu 9, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Dương Mạnh Hùng

Điện thoại: N/A


PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800902188

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 05/10/2017 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Mão

Điện thoại: N/A


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY LẮP 86 HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800215805-002

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 13/07/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tráng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CDC CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800900871

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 29/06/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ HOA LƯ

Mã số thuế: 4800900656

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 19/06/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Phạm Đình Nghĩa

Điện thoại: N/A


PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800899545

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 26/03/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Bạch Sỹ Long

Điện thoại: N/A


ĐÀI TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800899538

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 26/03/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: , , Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Lê Phương Thảo

Điện thoại: N/A


HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800899520

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 26/03/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Văn Tông

Điện thoại: N/A


529/9 Huỳnh Văn Bánh - Phường 14 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

,

31/9 Nguyễn Văn Cừ - Phường 01 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

,

62/54 Trương Công Định - Phường 14 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

46 An Nhơn - Phường 17 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,

Số 18 Lý Bôn, Khu Sao Mai - Phường Bình Khánh - Thành phố Long Xuyên - An Giang

,

Khóm 2 Hẻm Trần Phú Phường 7 - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu

,

tổ 5 - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

,

Trịnh Xá - Phường Châu Khê - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

,

ấp 1 - An điền - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương

,

14/8 KP 2 - Thị trấn Dầu tiếng - Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương

,

2A Đường số 8, KCN Sóng Thần 1 - TX Dĩ An - Bình Dương

,

Số 251 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 8 - Phường Chánh Nghĩa - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Số 179/17, Đường Bàu Bàng - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

Khu C2-1 KCN Hàm Kiệm - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

,

thị trấn pác miầu - Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng

,

693/22- Trần Cao Vân - Phường Thanh Khê Đông - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

K41/H01/01 Nguyễn Phước Nguyên - Phường An Khê - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

,

40 Trần Phước Thành - Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

,

Số 175 đường Nguyễn Công Trứ - Phường Tự An - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

G18/7, tổ 7A, KP 7, Phường Long Bình - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

D5/152, phố Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Số 9 ngõ 171 phố Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 9 ngõ B Khu tập thể 361, Tân Xuân - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 8 đường Hòa Bình - Phường Trần Thành Ngọ - Quận Kiến An - Hải Phòng

,

Thôn Hồng Thái - Xã Lạc Hồng - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên

,

155 Hùng Vương - TT ĐăkTô - Huyện Đắk Tô - Kon Tum

,

Sạp 57 Chợ thành - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

,

Nhà ông Nguyễn Văn Địa, tổ 14 - Phường Pom Hán - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

,

Xóm 4 - Xã Kim Đông - Huyện Kim Sơn - Ninh Bình

,

Phước Kháng - Huyện Thuận Bắc - Ninh Thuận

,

Thôn 7 - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam

,

Số 593 đường Cái Dăm - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

,

72- Bắc Sơn, tổ 13, Phường Nghĩa Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

,

17A Tỉnh Lộ 870, ấp 1, Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

,

Nhà ông Nguyễn Đức Huệ, thôn Tân Minh - Xã Mỹ Lộc - Huyện Thái Thụy - Thái Bình

,

Thôn Đồng Hương - Xã Thạch Sơn - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá

,

230/125 ấp Sơn Đông - Xã Thanh Đức - Huyện Long Hồ - Vĩnh Long

,

18 Huỳnh Tấn Phát - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

,

177 Linh Đông Phường Linh Đông - Phường Linh Đông - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

78/K13 Cộng Hòa Phường 04 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

61 Đường 320 Bông Sao - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

,

Gian 99, Số 334 đường Tô Hiến Thành - Phường 14 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

16/87/1 Nguyễn Thiện Thuật - Phường 02 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

,

156/5 Đặng Nguyên Cẩn - Phường 13 - Quận 6 - TP Hồ Chí Minh

,

19 Z2 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 19 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,

3/25/11F đường 182 khu phố 3 - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

296A Đường Bến Than, ấp 2 - Xã Hoà Phú - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

,

2094 Quốc Lộ 1A, khu phố 1 - phường Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

Số 172 Đường Hoàng Diệu 2, Khu Phố 4 - Phường Linh Chiểu - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

,

440/13/344 Thống Nhất - Phường 16 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...