Danh sách địa chỉ Huyện Bảo Lạc Cao Bằng

Tìm thấy 182 kết quả (0.0027 giây)


BƯU ĐIỆN HUYỆN BẢO LẠC (ỦY NHIỆM THU)

Mã số thuế: 4800907108

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 23/07/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Thị Tươi

Điện thoại: N/A


VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CHI NHÁNH BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800745418-014

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 24/10/2017 (Đã được 12 Tháng)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Quan Thị Cúc

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG AN PHÚ 288

Mã số thuế: 4800906369

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 04/06/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Tổ dân phố 11, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


BAN QUẢN LÝ CHỢ XÃ HƯNG ĐẠO HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800906023

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 22/05/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: , , Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Tào Văn Lương

Điện thoại: N/A


BAN QUẢN LÝ CHỢ LŨNG PÁN XÃ HUY GIÁP

Mã số thuế: 4800905894

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 15/05/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: , ,, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Mạc Văn Long

Điện thoại: N/A


TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800905774

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 08/05/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Khu 2,, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Dương Văn Ninh

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TCT

Mã số thuế: 4800905703

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 27/04/2018 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Khu 8,, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Hải Toan

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800905125

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 28/03/2018 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị An

Điện thoại: N/A


PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800905076

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 26/03/2018 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Thức

Điện thoại: N/A


PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800904717

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 21/03/2018 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nội Thu Oanh

Điện thoại: N/A


PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800904724

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 21/03/2018 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Toàn Thắng

Điện thoại: N/A


TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800904900

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 22/03/2018 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: , , Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Dương Văn Tấn

Điện thoại: N/A


BAN QUẢN LÝ CHỢ TRUNG TÂM THỊ TRẤN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800904989

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 22/03/2018 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Lâm Văn Sùng

Điện thoại: N/A


PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800904650

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 20/03/2018 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hoa Văn Phúc

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÚC BẢO MINH

Mã số thuế: 4800904509

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 15/03/2018 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Bản Ngà, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Cao Đình Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS HƯNG ĐẠO

Mã số thuế: 4800904481

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 15/03/2018 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: , , Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nhọt

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 4800902484

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/10/2017 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Khu 9, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Dương Mạnh Hùng

Điện thoại: N/A


PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800902188

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 05/10/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Mão

Điện thoại: N/A


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY LẮP 86 HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800215805-002

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 13/07/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tráng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CDC CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800900871

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 29/06/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ HOA LƯ

Mã số thuế: 4800900656

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 19/06/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Phạm Đình Nghĩa

Điện thoại: N/A


PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800899545

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 26/03/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Bạch Sỹ Long

Điện thoại: N/A


118 Bạch Đằng - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

1A Công Trường Mê Linh Phường BN - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

125 Tây Lân KP7 Phường Bình Trị Đông A - Phường Bình Trị Đông A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

281/54/6 Lê Văn Sỹ - Phường 1 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

288 Nguyễn Thị Tú, Khu phố 2 - Phường Bình Hưng Hòa B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

ấp Hoà Trung, xã kiến An - Huyện Chợ Mới - An Giang

,

Số 65, Quốc lộ 1A, Khóm 5 - Thị trấn Hộ Phòng - Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu

,

Số 94, đường Huỳnh Văn Lũy, khu phố 2 - Phường Phú Lợi - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

,

- Phường Nhơn Phú - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

,

3A Nguyễn Văn Cừ - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

,

Số 60 Thôn Vĩnh Hưng - Xã Vĩnh Tân - Huyện Tuy Phong - Bình Thuận

,

102/42D, Đường 3/2 - Phường Hưng Lợi - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

,

Số 999, ấp 1 - Xã An Hoà - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Tổ 16, ấp Sông Mây - Xã Bắc Sơn - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai

,

658 Đường Trương định - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

Số 36 ngõ 1/62/24 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

xóm 3, xã Cổ Nhuế - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

,

Km 14 đường 21a Sơn Tây - Xuân Mai - Huyện Thạch Thất - Hà Nội

,

Số 49, ngõ 91, đường Trần Duy Hưng, tổ 15 - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Tổ dân phố Ngọc Trục - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

,

Số 23B4, ngõ 2 - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Tổ 10 Xóm Mới - Trinh Lương - Phường Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Số 51, ngách 29/221, tổ 4, phố Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội

,

Số 78 Nhân Hòa - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

,

Tầng 6, tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Tại nhà bà Nguyễn Thị Trinh, tổ 7 - Thị trấn Thạch Hà - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh

,

Số 55 đường Lam Sơn - Phường Lam Sơn - Quận Lê Chân - Hải Phòng

,

Số 10 đường Máy Tơ - Phường Máy Tơ - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

03 Lê Đình Mộng - Phường Phú Bài - Thị xã Hương Thuỷ - Thừa Thiên - Huế

,

Số 940 Nguyễn Trung Trực - Phường An Hòa - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

,

Thị trấn Tam Đường - Huyện Tam Đường - Lai Châu

,

Xóm 2 - Nga Sơn - Xã Lộc Nga - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

,

Số 10C/3, Phan Chu Trinh, Tổ 3 - Thị trấn Liên Nghĩa - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

,

ấp Rừng Sến - Xã Mỹ Hạnh Bắc - Huyện Đức Hoà - Long An

,

Thôn Giang Khương - Huyện Yên Mô - Ninh Bình

,

75 Lý Thường Kiệt - Phường Đồng Mỹ - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

,

38- Cao Thắng- Lam Sơn - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá

,

xã bình minh - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá

,

Nhà ông Đỗ Khắc Thắng, xóm 4 - Phường Quảng Thắng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá

,

Số 33 Nguyễn Văn Trỗi - Phường 4 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

,

696 Lũy Bán Bích - Phường Tân Thành - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

72B Đường Bờ Tây, ấp 1 - Xã Phước Lộc - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

,

80 Liên Khu 2-5 Khu Phố 5 - Phường Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

125/56B3 Lương Thế Vinh - Phường Tân Thới Hoà - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

74M Hoàng Quốc Việt Phường Phú Mỹ - Phường Phú Mỹ - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

,

138 Trần Văn Chẩm, ấp 3 - Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

,

309-311 Hoàng Diệu - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

,

11 Đỗ Nhuận - Phường Sơn Kỳ - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

,

100/7 ấp 1 - Xã Xuân Thới Thượng - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

6A115 ấp 6 - Xã Phạm Văn Hai - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do