Danh sách địa chỉ Huyện Bảo Lạc Cao Bằng

Tìm thấy 182 kết quả (0.0014 giây)


BƯU ĐIỆN HUYỆN BẢO LẠC (ỦY NHIỆM THU)

Mã số thuế: 4800907108

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 23/07/2018 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Thị Tươi

Điện thoại: N/A


VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CHI NHÁNH BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800745418-014

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 24/10/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Quan Thị Cúc

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG AN PHÚ 288

Mã số thuế: 4800906369

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 04/06/2018 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: Tổ dân phố 11, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


BAN QUẢN LÝ CHỢ XÃ HƯNG ĐẠO HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800906023

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 22/05/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: , , Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Tào Văn Lương

Điện thoại: N/A


BAN QUẢN LÝ CHỢ LŨNG PÁN XÃ HUY GIÁP

Mã số thuế: 4800905894

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 15/05/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: , ,, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Mạc Văn Long

Điện thoại: N/A


TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800905774

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 08/05/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Khu 2,, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Dương Văn Ninh

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TCT

Mã số thuế: 4800905703

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 27/04/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Khu 8,, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Hải Toan

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800905125

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 28/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị An

Điện thoại: N/A


PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800905076

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 26/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Thức

Điện thoại: N/A


PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800904717

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 21/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nội Thu Oanh

Điện thoại: N/A


PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800904724

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 21/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Toàn Thắng

Điện thoại: N/A


TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800904900

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 22/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: , , Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Dương Văn Tấn

Điện thoại: N/A


BAN QUẢN LÝ CHỢ TRUNG TÂM THỊ TRẤN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800904989

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 22/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Lâm Văn Sùng

Điện thoại: N/A


PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800904650

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 20/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hoa Văn Phúc

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÚC BẢO MINH

Mã số thuế: 4800904509

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 15/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Bản Ngà, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Cao Đình Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS HƯNG ĐẠO

Mã số thuế: 4800904481

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 15/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: , , Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nhọt

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 4800902484

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/10/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu 9, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Dương Mạnh Hùng

Điện thoại: N/A


PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800902188

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 05/10/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Mão

Điện thoại: N/A


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY LẮP 86 HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800215805-002

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 13/07/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tráng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CDC CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800900871

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 29/06/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ HOA LƯ

Mã số thuế: 4800900656

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 19/06/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Phạm Đình Nghĩa

Điện thoại: N/A


PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800899545

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 26/03/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Bạch Sỹ Long

Điện thoại: N/A


16/14 ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

,

- Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

,

Khu công nghiệp Lâm Bình - Xã Lâm Thao - Huyện Lương Tài - Bắc Ninh

,

Số 458, ấp Tắc Thủ - Xã Hồ Thị Kỷ - Huyện Thới Bình - Cà Mau

,

66 Nguyễn Tất thành - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

Số 24 đường Trần Hưng Đạo - Phường Tự An - TP.Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc

,

Tổ dân phố 7 - Thị trấn Ea T-Ling - Huyện Cư Jút - Đắk Nông

,

Số 218, đường Hà Huy Giáp, KP 1 - Phường Quyết Thắng - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

Số 402/38, Tổ 4, Đường Phạm Văn Thuận, KP 3 - Phường Tam Hiệp - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

,

959 A ấp Phú Thọ - Xã An Long - Huyện Tam Nông - Đồng Tháp

,

Trung Lương - Xã Trung Lương - Huyện Bình Lục - Hà Nam

,

Số nhà 2B phố Phủ Doãn, phường Hàng Trống - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

,

76/124 đường âu Cơ, tổ 24 cụm 3 - Phường Tứ Liên - Quận Tây Hồ - Hà Nội

,

Số 104A phố Tô Hiến Thành, Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

,

P405 B7 khu TT Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số 13 TT21, Khu Đô thị mới Văn Phú - Quận Hà Đông - Hà Nội

,

Số 16, ngõ 93, phố Trung Kính, tổ 1 - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

,

Số nhà 40D khu Công ty xây dựng số 7 - Xã Liên Ninh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

,

Thạch Châu - Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh

,

Nhà ông Nguyễn Mạnh Cường, khối 5 - Thị trấn Xuân An - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

,

Khu công nghiệp Việt Hoà-Kenmark phường Việt Hoà - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

,

Số 201 Đường Ngô quyền - Phường Máy chai - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

,

Khu 6 - Phường Quán toan - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

,

Số 8/20/299 Ngô Gia Tự - Quận Hải An - Hải Phòng

,

Thôn Thượng - Xã An Vĩ - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên

,

Số 817, ấp Phước Hòa - Xã Mong Thọ B - Huyện Châu Thành - Kiên Giang

,

Chợ Lạc An - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

,

Nhà ông Táo, khối Quang Trung, phường Quang Tiến - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

,

Số 85, đường Nguyễn Phong Sắc - Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh - Nghệ An

,

Thuận Hòa - Thuận Đức - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

,

Thôn Voòng Tre xã Bình Dân - Xã Bình Dân - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

,

Chợ đường biên Môc Bài, khu KTCK Mộc Bài, xã Lợi Thuận - Huyện Bến Cầu - Tây Ninh

,

Số 030 Quang Trung, khu phố 4 - Phường 2 - Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh

,

Nhà ông Trữ, thôn Tân Tiến - Xã Hồng Giang - Huyện Đông Hưng - Thái Bình

,

Nam đại lộ Lê Lợi - Tỉnh Thanh Hoá - Thanh Hoá

,

Số 97 - 99 đường Phạm Thái Bường - Phường 4 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

,

704/5 Trường Chinh, Khu phố 7 - Phường Tân Hưng Thuận - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

,

152/5B ấp Tam Đông Xã - Xã Thới Tam Thôn - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

,

83Bis Trần Quang Khải - Phường Tân Định - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

737A Đỗ Xuân Hợp Phường Phú Hữu - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

Phòng 606, Tòa nhà Indochina park Tower, số 4 Nguyễn Đình Ch - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

413 Lê Văn Việt - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

,

336/28/21 Nguyễn Văn Luông - Quận 6 - TP Hồ Chí Minh

,

469-471-521/25-521/27 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

,

Gian C9, Trung tâm kinh doanh điện máy điện tử Nhật Tảo, Cao - Phường 07 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

,

Số D1/20A Quốc Lộ 1A, Khu phố 5 - Thị Trấn Tân Túc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

,

28/1 Bùi Viện - Phường Phạm Ngũ Lão - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

,

3006 Saphire 1, Saigon Pearl, Số 92, Đường Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

,
Loading...
Dich vu cam do